Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 15/09/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 07
1 16, 17, 19 17, 18, 19
2 28 26, 29
3 - 33, 30
4 48, 44, 40, 41 47, 47
5 52, 55 -
6 63, 67 66, 61
7 76, 76, 76 78, 76, 71, 72, 71
8 87, 88 89
9 95 -

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 08/09/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05 05, 03, 00
1 17 19, 15
2 22, 20, 26, 24 25, 20
3 30 36
4 40, 43 42
5 56, 53, 54 51, 56, 54
6 65 67, 62, 62
7 - 71, 76
8 88, 80, 80, 83 -
9 98 98

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 01/09/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01, 07 03
1 17, 11 14, 13, 17
2 24 23
3 35, 30, 34, 33 33, 36, 36, 31, 35
4 42 48, 46, 42
5 - 51, 50
6 - 63
7 73, 78, 78, 74, 78 77
8 81, 83 85
9 95 -

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 25/08/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 05, 00, 04 08, 05, 02
1 - 16, 15
2 - 23, 29, 24
3 36 34
4 42 45, 44, 45, 49
5 50 51
6 60, 64, 63, 63 60
7 71, 75, 75 70
8 84, 83 82
9 96, 92 98

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 18/08/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 09, 08, 08 09, 04, 06, 00
1 11, 15, 10, 13 14
2 26, 29 21, 26, 28
3 - 38
4 41 40
5 53 59, 50
6 67 61, 62, 64
7 70, 71 79
8 - -
9 96, 94, 92 93, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 11/08/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09, 06 07, 05
1 16 -
2 26, 20 26
3 33, 34 39, 38
4 43, 49, 46, 41 48, 43
5 52 -
6 - 63, 66
7 79, 74, 77 72
8 82, 80 83, 81, 87, 83, 84, 81
9 96 94, 96

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 04/08/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 08, 01
1 12, 12, 17 18, 17, 11, 17
2 24, 20 20, 28
3 32, 33 37
4 43, 46, 47 41
5 - -
6 66, 67 65
7 75 -
8 89, 86, 80 80, 88
9 99, 96 98, 96, 96, 93, 90
X