Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 19/05/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - -
1 11, 17, 11, 18 11, 19, 17
2 25, 20, 24 -
3 39 30
4 49, 40 47, 45, 43
5 52 55, 59, 56, 56
6 64, 69, 62 63, 62
7 71, 77 74, 74, 70
8 80 84
9 92 93

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 12/05/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 08 01
1 19 15
2 20, 26 22, 28, 25
3 36, 32, 33, 37, 37, 37 -
4 41 43, 41
5 52, 50 59, 50
6 60 65, 60, 64
7 - 78, 71, 79
8 80, 87 -
9 98 99, 94, 91

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 05/05/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03 06
1 15 16, 16
2 20 23, 22, 20
3 39, 33 36
4 45, 47 48, 43, 42, 48
5 57, 51 55, 56, 53
6 69 63
7 78 75
8 83, 84, 88 -
9 92, 90, 99, 90 95, 99

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 28/04/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 02 06, 04
1 13 17
2 - 25, 24, 25, 29
3 - -
4 47, 40 46, 46
5 57, 57, 56 59
6 67 60, 65, 63
7 79 75
8 85, 83, 80, 82 84, 82
9 95, 97, 97, 92 92, 93

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 21/04/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 05, 02
1 16 18, 16, 19, 15
2 28, 28, 27 -
3 39, 30 31, 35
4 - 41, 43, 43
5 53, 53 54
6 - 67
7 70, 74, 77 76, 79, 78
8 85 88
9 98, 96, 91, 91, 90 91

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 14/04/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02, 01 08, 04, 06
1 18, 11, 19 18, 14, 18, 15
2 26, 21 22, 22
3 38, 32, 31 -
4 49, 45 47
5 55 50, 50, 51, 51, 59
6 - 62
7 73 -
8 80, 81, 83 82
9 94 91

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 07/04/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01, 06 01, 06, 06
1 10, 19, 10 13
2 - 29, 23, 29
3 38, 31, 33 38
4 - -
5 57 59, 59, 57
6 63, 64, 62 -
7 70, 76, 71, 78 77, 71, 74
8 80 85, 86
9 92 93, 96
X