App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 16/02/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 04, 08, 07, 02, 01, 05, 06, 08
1 - 12, 18
2 22, 22, 25, 22, 26 21, 24
3 - 35
4 47, 47, 46 -
5 59 -
6 65, 64, 60 62
7 79 76
8 89, 85, 83 81, 80, 84
9 97 -

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 09/02/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 04, 08 02, 09, 04
1 12, 19 12, 15, 19, 14
2 24 29
3 36, 32 32, 31, 30
4 40 43, 48
5 - 53
6 62 66, 60
7 77, 79, 73 77, 72
8 80, 81, 84 -
9 95, 95 -

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 02/02/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02 00
1 13, 17 15, 12, 19, 19
2 24 20, 25, 24
3 32, 35 32, 33
4 45, 47 47
5 53 52, 54
6 67, 60 61, 66, 66
7 78, 79, 76 -
8 80 84
9 99, 97, 97 97

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 26/01/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 06, 08
1 10, 14, 13, 15 15, 12
2 21, 23, 21, 28 21
3 34, 31 35
4 - 47, 49, 48, 49
5 - 56
6 61, 68, 65 66
7 72 70, 75
8 83, 87 84, 84, 81
9 91, 95 90

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 19/01/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02, 03, 04, 06, 01 -
1 14 19, 14, 18, 10
2 24, 27, 29 26
3 - 37, 39, 39, 35
4 42, 40, 49, 44, 42 41, 43, 42
5 - 54, 56
6 60, 64 64
7 70 77
8 89 80
9 - 98

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 12/01/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - -
1 14 -
2 23, 24 23, 21
3 39, 39 39
4 47, 42, 44, 45 42, 46, 44
5 - 54, 54
6 69, 60 65, 68, 69
7 73, 78, 70, 74, 79 75, 70
8 84 81, 82, 82
9 96 97, 91

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 05/01/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 06, 08 -
1 19, 11, 18, 16 12
2 21, 25 22, 28
3 36, 34 30
4 - 44, 46
5 58, 57, 55 56
6 - 68, 61, 61, 60
7 71, 75, 76, 72 77, 71, 70, 75
8 - -
9 - 98, 95, 98
X