Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 17/03/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 00 03, 09
1 - 10, 10, 13
2 20 -
3 33 30, 30
4 45, 49 41
5 50, 59, 56, 57 55, 55, 59
6 60, 62 62
7 75, 76, 77 72
8 89, 82, 82 80
9 - 99, 99, 91, 97

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 10/03/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02 02, 08
1 14, 19 11, 15, 19
2 27, 20, 26 -
3 31 35
4 46, 43 44, 41, 47
5 - 51, 59
6 - 62, 66
7 79 78, 75
8 87, 84, 81, 85, 82, 85 83, 82
9 95, 91 98

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 03/03/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06 05, 03
1 12, 18 16, 11, 13, 16, 18, 13
2 24, 27, 22 -
3 - 38
4 41 46
5 51, 52 51
6 60, 61 66, 67
7 77 70
8 84, 87 81, 85, 87
9 98, 98, 95, 99 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 24/02/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05 08, 01, 06
1 16, 18, 17, 16 17, 17
2 29, 24 -
3 33 34, 38
4 49 47
5 - 51, 52
6 65, 69, 65, 65, 64 62, 65, 68, 65, 60
7 77 -
8 - 82
9 93, 92, 96 94, 95

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 17/02/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02, 08 03, 09
1 - 11, 19, 19
2 20, 23, 20, 26 20
3 33 36
4 45, 40, 42 40, 43, 43, 48
5 - -
6 63, 60 68, 66
7 75, 76, 77 78, 71
8 - 80, 89, 88
9 95, 91, 92 -

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 10/02/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 05
1 14, 16, 10 17
2 - 26
3 32, 38, 39, 32, 35 31, 37
4 46, 45, 40 -
5 56 57, 55
6 61 63, 66, 66, 67
7 - 74, 70, 73, 74
8 83, 80, 83 87
9 92, 93 94, 96

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 03/02/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 06, 02
1 16, 16, 18 11, 13, 16, 15
2 - 22
3 31 -
4 41 40, 43
5 56, 50, 54, 51, 52 55, 57
6 61, 63 65, 66, 69, 62, 63
7 78, 78 76
8 89, 89, 81 88
9 96 -
X