Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 14/07/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 08, 03
1 - 17
2 24, 25, 23, 25, 20, 22 25, 23
3 35 35, 39, 30
4 - 44, 45
5 - -
6 62, 69, 69, 63 63, 62
7 - 70, 79, 77
8 89, 85, 83, 85 87
9 91, 99, 97 98, 93

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 07/07/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09 -
1 14, 15, 14, 11 -
2 - 23, 20, 27
3 39, 35 30, 35, 36, 36
4 44, 49, 44, 42 48, 45
5 56 59
6 61, 62 60
7 - 71, 79
8 88, 88 83, 82
9 91, 90 91, 98, 94

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 30/06/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01, 07 04, 01
1 10, 18, 13 18, 12, 11
2 26, 22 29
3 35 30
4 40 40
5 51, 55 58, 58
6 65 62, 65, 60
7 72 76, 74
8 83, 82, 81, 88 83, 82
9 90 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 23/06/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 04, 09 01
1 13, 19 17, 13, 17
2 26, 26, 28 27
3 36, 37 30
4 - 42, 42
5 54 52, 52
6 66, 60, 62, 64 61
7 78 77, 71
8 83 81, 87, 88, 80, 83
9 90 -

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 16/06/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 00, 08 06, 08, 00
1 17, 14 12
2 27 21, 25
3 - 36, 31, 31, 37
4 42, 41, 40 47, 44, 41
5 55 56
6 66 68
7 74, 73, 74 71, 74
8 87, 81, 87 -
9 99 95

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 09/06/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09, 09, 08, 01, 02 -
1 11 18, 18
2 - 23, 27
3 33 31, 34
4 49, 47 45, 47, 45
5 54, 56, 55, 56, 53, 54 -
6 61, 69 64, 62
7 - 70
8 80 88, 81, 89, 83
9 - 91, 99

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 02/06/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 07, 08
1 10, 19 -
2 25, 22, 20 27, 21, 28, 24
3 31 38, 33
4 - 49
5 56, 54, 56 51, 50, 59, 56
6 66, 69, 67 68, 62
7 - 78
8 84, 86, 88, 85, 80, 81 87
9 - 94
X