Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 20/01/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04 07, 03
1 13, 15 11
2 29, 25 22, 25
3 31, 34 30, 35
4 44, 44 45, 44, 46, 40
5 50, 50, 53, 55 56, 53
6 - 61
7 70, 76 -
8 - 81, 82
9 90, 99, 98 96, 90

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 13/01/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 07
1 13, 18, 11, 19 12
2 20, 22 21, 22
3 32 32
4 - -
5 58, 58 51, 51
6 67, 60 69, 60, 65, 62
7 72, 75, 79 71, 70, 75, 70
8 89 80
9 92, 92, 93 93, 97

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 06/01/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 09, 03 07, 07, 02
1 19, 10 16, 17
2 23, 20, 28 20, 27
3 - 33, 36
4 42, 44 43
5 52 51, 59
6 65, 60, 61 60
7 75 73, 79
8 86 83
9 92, 92 97, 90

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 30/12/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02 00
1 - 19, 19
2 21, 24, 20 27, 26, 27
3 31, 36 38
4 40, 42, 46 43, 40, 47
5 52, 55, 51 -
6 - 65
7 74, 78, 70, 78 71, 78, 78
8 88 86, 82, 89
9 94 90

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 23/12/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06 02
1 10, 12 12, 11
2 25, 26 26
3 - -
4 - -
5 54, 53, 57 51, 53, 59, 57
6 68, 68 69
7 75, 71, 79 74, 72, 74, 72, 72
8 83, 86 89, 81
9 96, 91, 96 91, 96

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 16/12/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05, 04, 01 -
1 18, 11, 13 15, 11, 16
2 29, 25, 20 29, 26, 29
3 35 31, 33, 39
4 - 43, 45
5 58 52
6 61, 68 64, 67
7 70, 75 70, 74
8 89, 88, 84 86, 83
9 - -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 09/12/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 05, 04 -
1 16 11, 19, 18
2 27, 25 29, 24, 27
3 37, 37 35, 31, 34
4 49 -
5 58, 56 50, 55
6 69, 69, 69 61
7 75 70, 71, 79
8 - 86, 87
9 91, 91, 98 98
X