App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 31/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00 02
1 - 17, 12, 11, 11
2 - 20, 26, 29
3 30, 30, 31 35, 32
4 42, 41, 40 40
5 53, 57 55, 57
6 68, 63, 61, 66 66
7 74 74
8 87, 88 83, 82
9 95, 95 98

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 24/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 01 00
1 11 16, 19, 12
2 27, 21, 29 23, 26, 29, 24, 22
3 37 -
4 49, 42 -
5 - 56, 50, 55
6 65, 68, 63, 66 69, 60, 68
7 70, 70, 70 76
8 84 89
9 95 99

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 17/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06 08, 01, 01
1 12 16, 13
2 25, 21, 20, 25 29
3 - 30, 32
4 47, 46 -
5 51, 54, 52, 59 -
6 - 69, 63, 60, 65
7 79, 79 71
8 85, 84 89, 80, 89, 84
9 96, 95 97

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 10/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06 03, 09, 04, 07
1 16, 12 18, 19
2 - 26
3 32 39
4 48, 41 46, 48, 47
5 58 50, 51, 58, 50
6 65 -
7 78, 77, 71 70
8 88 84
9 98, 93, 94, 91, 94, 99 94

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 03/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05 -
1 18, 11 18, 13
2 29, 25 27, 20
3 37, 30 -
4 42, 41, 47 40, 40
5 54 52, 50, 53, 53, 53
6 67, 64 66, 60
7 79, 76 78, 74
8 - 87, 82, 83
9 99, 93, 94 -

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 26/04/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 09, 01, 00
1 13 17, 12, 14, 16
2 23, 28 27, 24
3 - -
4 41, 44, 47, 44 40
5 51 56, 50
6 67 61, 65
7 76, 78, 70, 79 -
8 80, 86, 83, 89 -
9 97 95, 90, 99, 91

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 29/03/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 06 04, 08
1 15 12
2 20 -
3 - 33, 31, 35
4 44 48, 41
5 50 53, 59, 59
6 67, 66 63, 60
7 74 73, 71, 72
8 80, 85, 85, 89, 81 82
9 95, 90, 91, 97 93
X