Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 15/07/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 06 02
1 17, 16, 13, 17 10, 10
2 28 -
3 39, 30, 31 38
4 47 49, 47, 47, 41
5 - 58, 51
6 - 62, 63, 65, 62, 65
7 72, 75, 72, 76 76
8 81, 89 82, 87
9 95 -

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 08/07/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 09 02, 05, 00, 09
1 18, 14, 17 -
2 27 25
3 38 31
4 48, 49, 42 47, 43, 45
5 56, 54, 54 59, 57
6 65 65
7 75, 77, 79 79, 72
8 - 87, 83, 81
9 96 92

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 01/07/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 05 08, 06
1 15, 13, 15, 18, 10 -
2 26, 25 28, 28
3 37 36, 32
4 40, 44, 43, 41, 42, 49 42, 42, 48, 48, 49
5 54 57
6 - 68, 67
7 78 76
8 - 89, 80
9 - 98

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 24/06/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 07, 07
1 12 19, 16
2 22, 27, 28 28, 27, 22, 21, 21
3 37, 30 37, 38, 37
4 42, 44, 41 -
5 51 50, 54
6 65, 63 60
7 78, 74 75
8 85, 89, 80 85
9 90 91

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 17/06/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 08 03, 00
1 18 -
2 20 24
3 - 36, 34, 35, 34
4 41 40, 49, 41
5 54, 57 51, 53, 56
6 - 68, 65, 60
7 70, 70 77
8 81, 82, 84, 87, 87, 81 88
9 91, 98, 90 -

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 10/06/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04 -
1 15, 12 -
2 25 26, 27, 21
3 33, 36, 35 35, 36, 37
4 45, 47 49, 43, 48, 49
5 54 -
6 - 66, 64
7 70, 70, 74, 76 -
8 83 89, 84, 83, 83
9 92, 90, 90 91, 98

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 03/06/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 00 07, 06
1 - 19, 15
2 21, 29 26, 22
3 - 39, 35, 35
4 44, 45 48
5 52, 54, 50 55
6 69, 60 66, 64
7 79 -
8 84, 84, 81, 87 85, 82, 85
9 99, 96 93, 99
X