Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 16/09/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 02, 08 02
1 10, 10, 12, 14 11, 11
2 24 -
3 32, 34, 31, 35 37, 38, 36, 36
4 46, 40 46, 47, 43
5 - 54, 54
6 - 66, 60
7 78 75
8 80, 85, 87 80, 89, 83
9 - -

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 09/09/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 08 08
1 18, 18 11, 11
2 20, 27, 23 21, 27
3 - 38, 31, 31
4 47 41, 41, 44
5 50 59, 53, 55, 54
6 62, 66 -
7 72, 74, 74, 70 -
8 - -
9 93, 99, 92 97, 93, 91

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 02/09/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00 08, 03
1 15, 11, 11 10, 16
2 29 21, 28, 21
3 - -
4 46, 47, 46, 42, 48, 49 47
5 50, 56 56, 59, 59
6 - 69
7 71, 72 -
8 81 83, 82, 82
9 95, 90 92, 93, 92

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 26/08/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 -
1 - 15, 17
2 23, 20, 24 23, 29, 27
3 31, 38 38, 39
4 - -
5 58, 57, 58 -
6 60, 68, 63, 60 61, 69
7 78, 78, 72 77, 74, 74, 72
8 89, 80 82
9 - 92, 90, 98, 94

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 19/08/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 02, 02
1 11, 18, 14 15
2 24, 22 28
3 36, 35, 37 33, 38
4 48, 46 -
5 58, 59, 55 52
6 - 69, 65
7 78, 76 70
8 86 83, 82, 81, 82, 83, 87
9 91 98, 97

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 12/08/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01 09, 01
1 - 13, 17
2 22 24
3 36, 39 31
4 49, 42 -
5 58 55
6 65 64, 66, 67
7 75, 76, 72 71, 73, 77
8 87, 85, 80 84, 87
9 90, 91, 90, 92 99, 95, 98

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 05/08/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 06, 07 00
1 19, 17 15
2 23 20, 24, 22
3 - 32, 39
4 46 -
5 - 59
6 64 65, 68, 60, 69
7 73, 77, 73, 72 72
8 80, 87, 81, 88, 87 85
9 99, 93 90, 94, 94, 99
X