Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 10/11/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 09, 06 -
1 10 18, 15, 17
2 28, 20 24, 25
3 - 37, 33, 38
4 45, 45, 47 48
5 53, 56, 52 -
6 66, 69, 66, 68 65, 66
7 - 79, 79, 77, 70
8 87 82, 83
9 92 98

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 03/11/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 00 06, 09, 05, 02
1 15 13
2 - 22, 25
3 34, 34 33
4 - 40, 47
5 54, 55 50
6 63 65, 64, 66
7 - 77, 74
8 80, 80, 80, 81, 84 80
9 97, 97, 96, 94, 92 99

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 27/10/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08 -
1 17 14, 17, 13
2 29, 20, 25 -
3 - 36, 36, 37, 32
4 41, 41 45
5 - -
6 67, 69, 60, 60, 68 65, 60, 63
7 79, 77 77, 76, 78
8 81, 80 84, 81
9 99, 93 99, 97

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 20/10/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 09 09, 06, 00
1 15, 14 13
2 28 -
3 33 35
4 42, 40, 44 46, 48, 48
5 51 58, 57
6 - 68
7 75, 78 78, 79, 76
8 84, 81, 82, 82, 87 81, 82, 82
9 91, 98 91

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 13/10/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00 05
1 16 -
2 21 28, 24
3 - -
4 49, 48, 45, 40 46, 49, 43
5 52, 54 56, 55, 55, 53
6 69 -
7 77, 70, 79, 71, 70 73
8 87, 87 82, 84, 82
9 95 90, 96, 92, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 06/10/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01, 05, 05 04, 06, 08
1 13, 19, 14 14, 11, 14, 17
2 22 27, 20, 25, 25
3 35, 34 32
4 44, 45 42
5 56 -
6 - 68
7 70, 71, 77 77
8 87, 88 87, 81
9 90 93

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 29/09/2019

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 02, 04 05
1 - -
2 29, 25, 21, 24 -
3 35 33, 37, 35
4 45, 45, 44, 41 43, 45, 42
5 - 59, 55
6 63, 64 67, 65, 62, 61, 67
7 77 79, 76
8 83, 80 -
9 93, 90 99, 98
X