Loto miền Trung Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMT Chủ nhật hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Chủ nhật, XSMT 11/11/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 04 00
1 15, 10, 13 10, 16
2 25, 21 29
3 39 35
4 45 44, 40, 45
5 57, 55 51
6 - -
7 77, 75, 77, 77, 77 76, 73, 72
8 80 87, 84
9 98 97, 95, 99, 98

Nhận KQ xổ số TPKT, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMT 04/11/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 00, 02, 04 09
1 12 16
2 22, 20 24
3 37 -
4 44, 44 44, 45, 42, 48
5 53 58, 51, 50
6 61, 60 69, 65
7 74, 77, 78, 77 70, 75, 73, 76
8 - 82
9 90, 95 92

Lô tô XS miền Trung Chủ Nhật, XSMT 28/10/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 03, 01, 09, 00 02
1 12 18, 19
2 26 -
3 36, 32, 34 37, 34, 33
4 - 43
5 57 57
6 62 61, 61
7 79, 74 78, 78
8 89, 82, 82 86, 80, 82, 81, 80
9 98, 95 93

Lô tô SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 21/10/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 07, 04, 06 -
1 14, 11, 10 10, 19
2 21 22
3 39 34
4 40, 48 -
5 52, 59 50, 59, 56, 53
6 64, 65, 62 62, 67, 66
7 74 70, 71, 74, 75
8 84 88, 87
9 91 99

Lô tô KQXSMT Chủ Nhật, So xo mien Trung 14/10/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 08, 07 01, 07
1 10 14, 15
2 - 26, 20
3 33, 31 36
4 40, 47 48
5 54, 50 56
6 - 65, 63
7 78, 77, 72, 77 76, 70
8 85 84, 85
9 95, 90, 90, 98 90, 92, 94

Lô tô MT Chủ Nhật, SXMT 07/10/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 04, 00 09, 05
1 10, 18 14, 19
2 29, 22, 20 28, 24, 25, 28
3 34, 37, 30 37, 35
4 - 41, 44
5 52, 54 -
6 - 62, 66
7 77 75, 72
8 85, 80, 80 82, 86
9 97, 99 -

Lô tô XS MT Chủ Nhật, XSMT 30/09/2018

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 05 06, 07
1 16, 13, 16 -
2 23 25, 22
3 - 34, 32
4 44 47, 44, 47, 46
5 58 51, 58
6 69, 65 62, 69
7 73, 72 72, 73
8 85, 87, 86, 89 80, 86
9 98, 99, 91 -
X