App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 3 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 3 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 3, XSMT 24/03/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09 -
1 19, 19, 10, 13 13, 12
2 21 27, 25, 28
3 39, 30 38, 34, 35, 39
4 48 41, 45
5 57, 51 57, 52, 52
6 60, 60, 65 68
7 - -
8 87, 82 87
9 92, 99 93, 96

Nhận KQ xổ số TPDLK, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQNA, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 17/03/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - -
1 16, 14, 14, 18 13, 10
2 26 28, 29, 23
3 - 34, 34
4 40 49
5 52 58, 54, 51
6 60, 61, 62, 68 61, 67, 68
7 74, 77, 76 -
8 88, 86, 82 89, 86, 87
9 94 90

Lô tô XS miền Trung Thứ 3, XSMT 10/03/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 00 06, 02, 08, 08
1 10, 16, 16 11
2 29 24
3 - -
4 45, 47 40, 49
5 57, 57, 51, 57 -
6 61, 67 69, 69
7 76, 72 74, 73, 71, 77, 79
8 85 80, 83
9 96 93

Lô tô SXMT Thứ 3, XSMTrung 03/03/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08, 01 09
1 11 19
2 23, 26, 29, 22 26, 23
3 31 36, 36, 31
4 49 45
5 55 50, 58, 55
6 60, 62 63, 67
7 74, 74 76, 75
8 82, 89 87, 85
9 92, 93 93

Lô tô KQXSMT Thứ 3, So xo mien Trung 25/02/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 05 02
1 11, 10 14, 19, 10, 12
2 29 20
3 36 30
4 40 42
5 58, 58 51, 50
6 62, 66 68, 65, 67
7 74 77
8 81, 85, 86, 85 82, 86, 82
9 99, 99 97

Lô tô MT Thứ 3, SXMT 18/02/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 07 06, 04
1 13 -
2 - 20
3 30 31, 35, 36
4 46, 43 46, 46, 40, 42, 43
5 52, 58, 50, 51 57, 54, 58
6 - 62
7 77, 78 71
8 84, 87 83, 84
9 90, 97, 93, 90 -

Lô tô XS MT Thứ 3, XSMT 11/02/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 05
1 18 16
2 28, 20 23, 29, 27
3 30, 38, 39, 38 34, 33, 31
4 - -
5 58, 56, 59 58, 53, 56
6 61 69, 64
7 76 70, 72, 71
8 87, 80, 84 86
9 90, 99, 93 96
X