Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 4 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 4 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 4, XSMT 25/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00 -
1 10, 16, 19 12, 11, 19, 12
2 22, 24 22
3 - -
4 44 -
5 55, 52, 54 57, 53, 53
6 67, 64, 62, 66 62
7 73 72, 72, 71, 76
8 - 89
9 94, 99, 91 98, 99, 96, 96

Nhận KQ xổ số TPDNA, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPKH, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 18/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 02, 08, 06 09, 09, 04, 05
1 - 15, 10
2 28 21, 27
3 32 31
4 41, 42, 46, 40 42
5 51, 58, 51 -
6 - 64, 69
7 72, 77, 75 79, 77, 76
8 80 81
9 98 94, 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 4, XSMT 11/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 -
1 11, 19 16, 16, 19
2 24, 22 27
3 37 30, 36
4 43, 46, 40 42, 41, 44, 46
5 53, 58 55
6 66, 62, 69 -
7 73 71
8 - 86, 87, 85
9 95, 94, 93 96, 95, 92

Lô tô SXMT Thứ 4, XSMTrung 04/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 03, 03
1 - -
2 - 27, 23, 28
3 32, 35 39, 36
4 45, 46 45, 48
5 53, 58, 53, 50 57
6 63, 69, 61, 68, 60 69, 69
7 75, 74 73, 71
8 81, 86 88
9 - 93, 94, 91

Lô tô KQXSMT Thứ 4, So xo mien Trung 26/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08 05, 00
1 11 -
2 25, 20, 22, 21 25
3 34, 35 36, 32, 30, 35
4 - -
5 53, 57, 56, 53, 56 51, 55
6 - -
7 70, 78 77, 79, 77
8 82, 88 88, 87, 83, 83
9 93 95, 91

Lô tô MT Thứ 4, SXMT 19/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 09 03, 06, 04
1 16, 14 16, 10, 14
2 22 -
3 39, 39, 33 -
4 47, 47, 48 47
5 59, 54, 56 53, 50, 58
6 61, 67 -
7 72 74, 78, 78
8 84 81, 81
9 - 99, 90, 99

Lô tô XS MT Thứ 4, XSMT 12/02/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09, 01 06
1 16, 10 15
2 23 23
3 31, 34 34
4 48, 49 49
5 51, 57 56
6 67, 69, 63 64, 67, 69, 66, 61
7 72, 78, 73 71
8 - 81
9 98 90, 93, 98, 90, 94
X