Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 5, XSMT 16/01/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 00 -
1 14, 16 18 14, 11
2 24, 26, 27 24 27, 26, 27
3 32, 36 - 38, 39, 32
4 41, 40, 45 48, 44, 40, 44 45, 46, 42
5 59, 58 59, 54, 52 -
6 63, 65 62, 67, 64 62, 64, 61
7 - 77, 72 76, 75, 75
8 88 - -
9 91, 96 91, 96, 92 95

Nhận KQ xổ số TPBDI, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQT, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQB, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 09/01/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03 06 09
1 17, 10 16 15
2 - 21 25, 27
3 36 32 38, 32, 35, 36, 39, 30, 39
4 46, 44 41, 44, 44, 43 -
5 51, 57 51, 55, 52 -
6 - 69 66, 61, 63
7 79, 76, 75, 73 - 70
8 85, 87, 82 85, 88, 80 89
9 99, 99, 99 97, 93, 94 95, 99

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 02/01/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09, 05, 03, 04 00 01
1 12, 16 18, 11, 12 17, 16, 15, 11
2 20, 20, 26 26, 21, 24 23, 26, 20
3 37 39, 37, 32 33, 34, 38, 33
4 - - -
5 50, 56 57 50
6 65 62 66
7 74 73, 70 72
8 86, 82 88, 82 86, 89, 84
9 97, 94 90, 96 -

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 26/12/2019

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 07 09 00, 00
1 11 14, 18 16, 19, 16
2 27, 24, 28 21, 28, 27, 26 -
3 30 34, 31 31, 34, 32
4 47 45, 40, 42 43, 49
5 57 59, 57 59, 51
6 66, 61, 61, 67, 65 - 69, 62
7 78 73 -
8 85, 89 87 85, 83, 84, 87
9 94 94, 96 -

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 19/12/2019

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 08, 01 06 04, 09, 05, 03, 01, 06
1 17 15, 19, 13 19, 18, 11, 11, 13
2 21 - -
3 37, 35, 35 39 34
4 - 48, 40, 42, 42 -
5 53, 54, 52, 52 52, 50, 54, 52 55
6 60, 61 60 66
7 71 79, 79 72
8 84, 84, 85 - 88, 89
9 - 97, 90 92

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 12/12/2019

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 07, 01 06 08, 04
1 17 18 18, 17, 16
2 27, 21 27 27
3 31 - 32, 31
4 40 43 45
5 - 50, 57 -
6 66, 61 68 64, 63
7 71, 72 76, 70, 77, 75, 76, 79 -
8 80, 84, 82, 82, 89 83, 89, 80, 87 86, 89
9 92 95 98, 98, 97, 93, 94

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 05/12/2019

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 07, 06, 08 07, 05 -
1 17, 15, 16 16 15, 13, 12, 17
2 - 25, 29 -
3 - 37, 38, 38 35, 31
4 48, 44 45 43
5 58, 54 52, 58 56
6 65, 63, 65 65 62
7 75 75, 76 79, 78, 78
8 88 89, 81, 89 80, 87, 84
9 92, 97 96 94, 93, 92
X