Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 5, XSMT 26/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 09 08, 08, 01 02, 09, 09, 06
1 11 18, 19, 12 14, 10, 14, 14
2 24, 20 27, 22, 24, 23 25, 22
3 34 37, 38, 39 34
4 47, 44 - 40
5 54, 54 - -
6 65, 60, 60 69 60, 64
7 72 71, 74 79, 74
8 82, 82 85 -
9 92, 95 95 96, 91

Nhận KQ xổ số TPBDI, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQT, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQB, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 19/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 00, 02, 09 07, 03 01
1 11, 17, 12, 11 - 18, 10
2 29 25 24, 27
3 35 36, 30, 34 30, 33, 34
4 49 41, 41, 43, 46, 49 44
5 53 50 50, 57, 51, 57, 57
6 60, 65 68, 60 61, 69, 60
7 77, 77 77, 76 -
8 81, 84 84, 89 -
9 - - 96

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 12/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 04 08, 09 08, 08, 08
1 13, 10 11, 13 -
2 - 29, 26, 29, 25 25, 27, 20
3 33 32 34
4 - 42, 46 40, 40
5 53 57 59, 53
6 64, 64, 62, 62 - -
7 73, 74, 79, 76 70, 74, 71 77
8 88, 81, 85 85, 83 86, 81, 80
9 98 90 93, 92, 90

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 05/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06, 09 02 02, 02, 02
1 19, 14 12, 17, 10, 11, 16 -
2 25 - 20
3 34, 37, 38, 30, 35 31 33, 37, 39, 30, 37, 37
4 48 45, 40, 47 -
5 - 56, 55, 59 57
6 62, 60, 68, 63 62, 63, 68 64
7 - 70 79, 71, 79
8 - - 84
9 98, 91, 91 99 94, 93

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 27/02/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 09 - 01
1 14, 16 18, 17 18, 14
2 25, 23, 24 22, 21, 26, 25 26, 29, 21
3 35, 32, 39, 33, 38 30, 33, 36, 34 38, 31
4 47, 45 - 40
5 53, 50, 58 54, 54 -
6 - - 61, 60
7 - 74, 71, 74 75, 77, 72
8 84 87, 80 84, 83, 81
9 - 97 93

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 20/02/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09, 03 - 02, 06
1 17, 10 16, 13, 14, 19, 19 17, 14, 13, 15, 15
2 27, 20, 26 26, 29, 20 28
3 38, 38, 34 35, 34 34, 34
4 40 - 42, 40
5 51, 59 52 52, 56
6 64, 63, 62 69 68
7 - 72, 75 76
8 81, 86 88, 85 81
9 - 92, 93 98

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 13/02/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 00, 01 06, 08, 06 02
1 - 13 19
2 24 24, 22, 23 27
3 34, 34 37 35
4 46 - 41, 40, 43
5 59 50 57, 56, 55, 57
6 60, 68 67, 61, 62 60
7 70, 73, 70 79 71, 74, 77
8 86 85, 85, 85 80
9 92, 95, 92, 98 94, 96 90, 93
X