App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 6, XSMT 06/12/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 03 -
1 14 14, 17, 11
2 22, 25, 24 25
3 34, 34 38, 30
4 40 40, 46
5 52, 50, 58, 50, 53 54
6 67 62
7 72, 70, 72 75
8 - 82, 83, 85
9 - 93, 96, 95, 95

Nhận KQ xổ số TPGL, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPNT, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 29/11/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 03 07
1 16 17, 15, 15
2 23, 23 29, 22
3 36 36, 39, 36
4 - 47, 42
5 54, 51 55, 52
6 68, 69, 67, 64, 66, 68 69
7 - -
8 83, 83 82, 81
9 92, 91 94, 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 22/11/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 09 07, 08
1 16 11, 10
2 26, 23 23
3 - 38
4 47, 42, 42 42, 47
5 54, 51, 51, 50 54, 58, 51, 54
6 69, 66 64
7 73, 77, 72 -
8 80 85, 82
9 - 93, 96, 92

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 15/11/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03 05
1 18, 18, 15 18, 19, 11
2 29 28, 20
3 39, 30, 38, 32 31, 34
4 - 43
5 50, 52 50
6 68, 67, 60, 60 62, 67, 65, 68
7 - 71
8 87, 89, 86 86, 83
9 - 92

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 08/11/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 04, 00, 05
1 17, 12 16, 18, 10, 17, 12
2 24 -
3 36, 30, 32, 37, 37, 32 32, 31
4 47, 46 -
5 56, 53 54
6 67 60, 67
7 - 71, 73
8 88 80, 82, 82
9 91, 91 -

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 01/11/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 06, 08
1 11 17, 13
2 28, 28, 26, 28 25, 20
3 - 33, 38
4 44 44, 49
5 54 57
6 65, 62, 61 67, 69, 69
7 71, 77, 75 71, 79
8 83, 87, 81, 83 87
9 - 90

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 25/10/2019

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 08, 05 00
1 - 18
2 28 22
3 33 39, 39
4 48, 49, 48 44, 47, 42, 40
5 52, 53 59
6 - 66
7 74, 75, 70 76, 77, 76, 79
8 81 86, 80
9 96, 98, 98, 99 94
X