App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 6, XSMT 14/02/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 07 04
1 12, 15 -
2 22, 24, 20 22, 23, 20, 28
3 - 30, 34
4 41, 40 41
5 58, 57 54, 50, 50
6 65, 67 60, 60
7 79, 73, 71 72
8 - 81, 87, 82
9 93, 96 99

Nhận KQ xổ số TPGL, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPNT, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 07/02/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01 05, 07, 07
1 14 11, 12, 15
2 22, 20 23, 29
3 36 39, 36
4 46, 40 40, 42, 49, 41, 43
5 - 56
6 68, 60, 62, 63 -
7 72 -
8 80, 86, 83 -
9 96, 96, 99 99, 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 31/01/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04 00
1 14, 14, 11, 16 -
2 21, 26 24, 22, 27, 22
3 - 38, 31, 30, 32
4 40, 48 45
5 55 58
6 60, 68, 69, 66 62, 62, 60, 62
7 78, 70 75
8 84 84, 84
9 99 -

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 24/01/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 03 -
1 19, 15 19
2 26, 28, 24 22
3 32 35, 35, 39, 38
4 - 49, 49, 47, 49
5 51, 58 52
6 62 -
7 76, 73, 75 76
8 85, 87, 83 83, 86, 84, 83, 81
9 90 97

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 17/01/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 02 03, 09, 01
1 19, 19 14, 15
2 25, 25 27
3 37, 38 -
4 43 45, 42
5 59 52, 51, 53
6 68, 63 60, 68
7 78, 74 78, 73
8 83, 85, 85 82, 88
9 97 94

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 10/01/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 02 04, 04
1 12 11, 19, 13
2 27, 22 20
3 32, 38 -
4 - 46, 48, 45
5 50, 57, 59 58
6 66, 65 66, 66
7 77 76, 73
8 88 88
9 95, 91, 92, 90 93, 94, 91

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 03/01/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 07, 06 01
1 - 19
2 - 26, 22, 20
3 - 33, 34
4 43, 47, 46 47
5 51 52, 50, 57
6 69, 61 63
7 72, 76, 76, 77 75, 78, 74
8 85, 87 80, 81
9 97, 93, 95 91
X