App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 7 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 7 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 7, XSMT 07/12/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 08, 00 01 09, 03, 06, 03
1 19, 11 15, 19 16, 18
2 23, 24, 27 21 27
3 34, 39, 37 38 -
4 43 45, 48 48
5 53, 51 54 50, 50, 51, 53
6 - 66, 64, 64, 65 64
7 - 75, 74 75, 74, 78
8 87 83, 80, 86 81
9 90, 92, 97 94 99

Nhận KQ xổ số TPDNA, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQNG, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPDNO, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 7, XSMT 30/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 09, 03 03, 05 03
1 - 13, 18 19, 15
2 21, 21 25, 27, 23 -
3 39 34, 31, 34, 33 32, 30, 34
4 49, 49, 45 45 -
5 - 52 55, 57, 55, 51
6 67, 62, 68 - 60, 62, 69
7 71, 70, 79 77 72
8 84 81, 87 85, 80, 86
9 98, 91 92, 98 91

Lô tô XS miền Trung Thứ 7, XSMT 23/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06, 02, 03 00, 03 04, 08, 04
1 13, 14, 18 18, 17 12
2 20 28 29
3 - 37, 39, 34, 32 33
4 45 49 47, 40
5 50 53 55, 56
6 64, 62, 63, 69, 66 65 62
7 77 71, 73, 78 72, 70
8 80, 88 80, 81 89, 88, 88
9 98 90 93, 93

Lô tô SXMT Thứ 7, XSMTrung 16/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 06 07, 02 08, 00, 08
1 18, 13 17 17
2 24, 21 26, 25 23, 24
3 39, 31 - 39, 33
4 42 45, 48 44, 43
5 57, 51, 59, 51 58, 55, 52, 53 58
6 - 65, 67 66
7 78, 70 - 76, 77
8 80 85, 88, 89, 84, 89 86, 83, 83
9 97 - 92

Lô tô KQXSMT Thứ 7, So xo mien Trung 09/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 01, 03 02, 05, 06 07
1 12 19 16, 18, 11
2 - 23 22
3 30, 35 31 -
4 - 44, 47, 43, 43 40, 48
5 53, 56, 57 56, 57 58, 56, 54
6 67, 65 64 64, 65
7 70, 79, 77 75, 73 -
8 86, 84 80 82, 80
9 92, 90 92, 92 90, 94, 93, 97

Lô tô MT Thứ 7, SXMT 02/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04 07, 05 -
1 13, 10, 15, 16 12 18, 17, 16, 16
2 21, 28, 29 27 21, 23
3 - 36, 36 38, 32
4 47, 45 48, 43 42, 44
5 58 56, 54 -
6 60 - 61, 68
7 70, 74 77, 72, 76 71
8 84, 88 86 83, 85, 87, 85
9 96, 91 94, 94, 92, 93 91

Lô tô XS MT Thứ 7, XSMT 26/10/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 07, 00, 08, 06 - 00
1 15, 10 10 13, 17
2 23, 22, 20 23, 29, 23 29
3 - 36, 32, 33 31, 31, 30, 37
4 49, 45, 41 42, 48 46, 49
5 50 58, 50 54, 55
6 - 65, 62, 65 66
7 77, 78, 76 75, 73 70, 72
8 - - 86, 80
9 96 95, 98 92
X