App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Thứ 7 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 7 hàng tuần - SXMT

Lô tô miền Trung Thứ 7, XSMT 28/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 03 02 08, 08, 03
1 11, 15 10 10, 11
2 29, 20, 28 25, 25, 26 20
3 36, 34, 35 34 39, 38, 33
4 - 41, 43, 40 45, 48
5 53 51 54
6 64, 64 60, 66, 66 66
7 74, 79 73 77
8 83, 86, 81 82 89, 86, 86
9 - 94, 97, 96 94

Nhận KQ xổ số TPDNA, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPQNG, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số TPDNO, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Lô tô SXMT Thứ 7, XSMT 21/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 01, 03, 08, 04 05, 01, 02
1 13, 18, 19, 17, 16 15 10
2 - 26, 28 -
3 36, 36 35 35, 32
4 41 47 44, 40
5 50, 54, 57, 50 51 57, 52, 50, 55
6 67 63, 60, 67 63, 63
7 70, 70 77, 73 79
8 84 88, 84 81, 86, 85
9 99, 91 93 -

Lô tô XS miền Trung Thứ 7, XSMT 14/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09, 08 01 -
1 10 17 18, 13
2 29, 27, 22, 23 29, 23, 29 27, 27, 22
3 34 33, 37, 37, 33 32, 38, 36
4 - 48, 45, 47 45, 40, 45
5 54, 55 - 57
6 66, 67 64 67
7 78, 70, 78 73, 74 78
8 88 80 89, 84
9 93, 97 91, 93 91, 99

Lô tô SXMT Thứ 7, XSMTrung 07/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 08 05
1 14, 18 11, 15, 17, 13 15, 14
2 24, 23 25, 23 -
3 - 33, 31 36, 32, 39, 35, 37
4 42 45 40
5 57, 56, 52 - 52, 51, 57
6 68, 62 65 63, 66, 61
7 78, 74, 71 74, 77 76, 71
8 85, 85 87, 87, 80 84
9 97, 92 96, 91 -

Lô tô KQXSMT Thứ 7, So xo mien Trung 29/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 02, 00, 03 00
1 14 13, 15 11, 16
2 26 27 28
3 32, 35, 30 36 32, 31
4 - - -
5 56, 57, 50 56 51
6 66, 67, 64, 62 69, 61, 64 62, 64
7 78, 72, 71 70 72, 77, 76, 77, 72
8 85 88, 85, 81, 80 87, 80
9 96, 90 92, 97 94, 98

Lô tô MT Thứ 7, SXMT 22/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 06, 04, 04, 00 01
1 11, 17, 18 10, 12 -
2 22, 26, 26, 26, 24 20, 25, 26, 28 26, 24, 22
3 39 39 34, 35, 30
4 - - 49
5 52, 50 56, 59 57, 57
6 66, 68 64 -
7 73, 76 78, 79 72, 77, 77
8 80, 82, 85 - 83, 83, 82
9 - 92, 98 96, 98

Lô tô XS MT Thứ 7, XSMT 15/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09, 04, 03, 01 01, 00, 02, 04 08, 03
1 18 14, 10 11, 15
2 25, 26 28, 23, 25, 26 26
3 32 33 33, 34, 30, 34
4 - 46, 43 45, 43, 48
5 55, 56 57 53
6 65, 62 67, 61 -
7 75, 74 70 77
8 82, 81 86 -
9 91, 90 - 93, 92, 92, 91
X