Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, XSMT 16-07-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 02, 05, 07 07
1 11, 11, 12 10, 13, 15, 16
2 21
3 32, 33 39
4 41, 46
5 57, 59 54
6 61
7 72, 72, 75 71, 74, 75, 79
8 86 80, 82, 87
9 96 95, 95

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Hai, SXMT 15-07-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 05 04, 04, 04
1 10, 16, 17, 19 10, 14, 16
2 24, 29 20
3 31
4 40, 46, 48 45, 45, 46, 46, 49
5 53
6 62, 66
7 70 71
8 85 80
9 90, 94, 94, 99 90

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Chủ Nhật, KQXSMT 14-07-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 08
1 17
2 23, 25 20, 22, 23, 24, 25, 25
3 30, 35, 39 35
4 44, 45
5
6 62, 63 62, 63, 69, 69
7 70, 77, 79
8 87 83, 85, 85, 89
9 93, 98 91, 97, 99

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Bảy, XSMT 13-07-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 04 04, 06 04
1 10 13
2 20, 27, 28 20, 26, 27
3 39 34 31
4 40, 40, 44 42, 42, 42 49
5 53, 54 51, 52, 58 57
6 66 67, 68 60
7 73, 75, 77, 79 75 74, 75, 78, 78
8 83 81, 82, 83 82
9 93 94, 94 95, 97, 98, 98

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Sáu, So xo mien Trung 12-07-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09 06
1 12
2 21, 29, 29
3 30, 37, 37
4 46 40, 41
5 55, 55 57
6 60, 61, 61, 66 67, 69
7 73, 73, 77, 79
8 80 82
9 95, 96, 97, 99, 99 90, 90, 91, 92

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Năm, SXMT 11-07-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 04, 09 04, 07, 09
1 16, 17 14, 14, 19 10, 15, 17
2 20, 20 23, 25 22, 26
3 30, 33, 33, 38 31, 31
4 45 43 47, 48
5 53, 55, 59 51
6 66, 68 61, 66, 69
7 72, 75 73, 79 76, 78
8 84, 87, 88, 88 88
9 91, 92 92, 95

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Thứ Tư, XSMT 10-07-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06, 09 02, 04
1 13, 14, 17, 19
2
3 30 36, 38
4 40, 42, 44
5
6 65, 69, 69 62, 63, 65
7 70, 71, 72, 74 71, 72, 73, 79
8 81, 81, 85 84, 84, 87
9 99 98

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X