Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, XSMT 20-01-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 07 04
1 11 13, 15
2 22, 25 25, 29
3 30, 35 31, 34
4 40, 44, 45, 46 44, 44
5 53, 56 50, 50, 53, 55
6 61
7 70, 76
8 81, 82
9 90, 96 90, 98, 99

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Bảy, SXMT 19-01-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 09 00 03, 05, 08
1 11, 14, 15 11, 12
2 25, 28 23
3 30 35 33, 33, 35, 39, 39
4 41, 41 43 45, 48, 48
5 52, 56 55 54, 56
6 66 61, 66, 66, 67 62, 64
7 72, 75, 79 79
8 84, 84, 89 81, 85, 87, 87, 88 81, 89
9 99

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Sáu, KQXSMT 18-01-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 07
1 11, 14, 15, 15 15, 17
2 25 23, 28
3 33 35, 38
4 47 47, 47, 49
5 51, 51 55, 58
6 64, 64 68, 69
7 75, 77 78
8 83, 84, 86 86
9 94, 98 95, 98

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Năm, XSMT 17-01-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 05, 08, 09 03, 06 08, 08
1 13, 15 11 14, 16, 18
2 26 25, 28
3 35, 35, 39 31, 32
4 43, 49 47, 48, 49 43, 45
5 54 59
6 68 68
7 70, 71, 78 71, 71, 74, 76 72, 77
8 81, 86 85, 86, 88 88
9 96 92, 93, 96 94, 95

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Tư, So xo mien Trung 16-01-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06 05
1 12, 12 12, 13
2 20, 21 20, 26, 29
3 35, 36
4 42, 49 45
5 58, 59 52, 53, 53, 57, 59
6 66, 68 60, 66
7 75, 77 75, 75
8 87, 88
9 95, 96, 99

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Ba, SXMT 15-01-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 07, 09 08
1 15 14, 19
2 23 22
3 36 31, 38, 38
4 48 47
5 50, 58, 58 51, 52, 55, 58
6 61
7 76 76
8 81, 86, 88 86, 87
9 95, 96, 99 93, 96, 98

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Thứ Hai, XSMT 14-01-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 08 01, 03, 07
1 19
2 21, 21 20
3 30, 32 31
4 40, 41
5 50, 54, 54, 58, 59 50, 56
6 66 61, 61
7 73 78
8 82, 84, 85, 86 84, 84
9 94 93, 98, 99

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X