Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, XSMT 17-11-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 03, 05 01, 05, 05
1 13, 18 18, 19
2 21, 21, 25, 26, 27 23, 23
3 30 30, 39 37
4 40, 45 40, 42, 49 41, 44, 49
5 53, 57 53, 58 55, 58, 59
6 63, 67 61, 67 63, 66, 68
7
8 80, 81 87
9 93, 93, 97, 99, 99 98 91, 93

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Sáu, SXMT 16-11-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02, 09
1
2 23 20, 25
3 34, 38, 39 34
4 43 44, 46
5 58, 59 50, 56, 59
6 64, 65 65, 68
7 70, 70, 72, 73
8 81, 83, 83 81, 83, 89
9 91, 99 93, 97, 98

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Năm, KQXSMT 15-11-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05 03, 07 06
1 12, 19
2 20, 24
3 33, 36
4 43, 45, 46, 49 40, 45 40, 44
5 51, 55, 57 54, 59
6 60, 62, 65 60, 61 64, 69
7 71, 73, 76 70, 79 77
8 89 84, 85, 85, 87 81, 83, 86, 87
9 98, 98, 99 94, 96, 97, 99 93, 95

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Tư, XSMT 14-11-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 01, 06, 07, 09 07
1 12 12, 14, 14
2 28 25
3 34, 35 37, 39
4 44, 44, 47, 48 41, 44, 46
5 56, 57 51
6 60, 60 64, 67, 68
7 73 71, 72
8 81
9 92 92

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Ba, So xo mien Trung 13-11-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09 02, 05
1 12, 17
2 21, 23 20
3 30 32, 34, 39
4 40, 45, 48, 49
5 52 51, 56
6 65, 66
7 72, 74, 76, 76 74, 76, 76, 77
8 82, 89 84, 88
9 91 90, 99

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Hai, SXMT 12-11-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 04, 08 01
1 14, 14, 16
2 24, 24 20, 23
3 33, 35 30
4 42, 42 43, 47
5 50, 55, 57 56, 57, 59, 59
6 69 67
7 73, 74, 78
8 87 85, 85, 87
9 94, 97 96

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Chủ Nhật, XSMT 11-11-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00 03, 04
1 10, 16 10, 13, 15
2 29 21, 25
3 35 39
4 40, 44, 45 45
5 51 55, 57
6
7 72, 73, 76 75, 77, 77, 77, 77
8 84, 87 80
9 95, 97, 98, 99 98

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X