Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, XSMT 16-11-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 06 02, 07 00, 08, 08
1 13, 18 17 17
2 21, 24 25, 26 23, 24
3 31, 39 33, 39
4 42 45, 48 43, 44
5 51, 51, 57, 59 52, 53, 55, 58 58
6 65, 67 66
7 70, 78 76, 77
8 80 84, 85, 88, 89, 89 83, 83, 86
9 97 92

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Sáu, SXMT 15-11-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05 03
1 11, 18, 19 15, 18, 18
2 20, 28 29
3 31, 34 30, 32, 38, 39
4 43
5 50 50, 52
6 62, 65, 67, 68 60, 60, 67, 68
7 71
8 83, 86 86, 87, 89
9 92

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Năm, KQXSMT 14-11-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04
1 18 12
2 21, 29 20, 29, 29 20, 25, 27, 28
3 33, 37 34 31
4 48 44, 45
5 54, 55, 59 52 50, 53, 56
6 64, 65, 69 61, 65, 66, 66 60, 66
7 72, 73, 75, 76, 79 75, 78 70, 77
8 80 83, 83, 87 86, 86
9 95 92 94, 96

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Tư, XSMT 13-11-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 04 08
1 11 11
2 22 20
3 30, 35, 36, 37 38, 39
4
5 51, 57 53
6 60, 63, 67
7 70, 79 70, 74
8 80, 81, 84 82, 82, 85, 85, 86, 87
9 90, 92, 93, 93 98

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Ba, So xo mien Trung 12-11-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 04 00, 09
1 11, 12
2 20, 21, 21, 29 25, 25
3 31, 35, 35 30, 33, 36
4 46, 47
5 50, 59 58, 58
6 60, 66, 67 65
7 71, 74, 78
8 81, 85 82
9 90, 93

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Hai, SXMT 11-11-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 02, 03, 08 07
1 17, 19 10, 12, 12, 16
2 25, 26 21, 22
3 34 36, 39
4 42 48
5 55 57, 58
6 62, 69
7 70, 74, 75 71, 73, 78, 78, 79
8 86 84
9 90, 94

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Chủ Nhật, XSMT 10-11-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 06, 09
1 15, 17, 18 10
2 24, 25 20, 28
3 33, 37, 38
4 48 45, 45, 47
5 52, 53, 56
6 65, 66 66, 66, 68, 69
7 70, 77, 79, 79
8 82, 83 87
9 98 92

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X