Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, XSMT 21-09-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04 04
1 10, 13
2 20
3 35 34
4 40, 47 40, 42, 42
5 54, 55, 56 52
6 61 67
7 73, 74, 79 70, 76, 77
8 82, 82 81, 81, 85, 86
9 95, 98, 99, 99 91, 98

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Năm, SXMT 20-09-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 06 02 00, 05
1 10, 13 12, 13, 16 14, 18
2 29 23, 29
3 38 32
4 44 40, 45, 46 44
5 54, 55, 55 50 52
6 60, 63, 66, 68 61, 62, 69
7 71, 73, 75, 77, 79, 79 73 77
8 85, 85 81, 84, 88 80, 85
9 92 92, 93, 96, 97

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Tư, KQXSMT 19-09-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07, 09 00, 05, 06
1 14 17
2 21
3 33, 37
4 43, 44
5 54 54, 56, 58, 58, 59
6 61, 67, 68
7 70, 72, 72 71, 75, 77
8 81 80, 82, 82
9 90, 96, 97, 99 97

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Ba, XSMT 18-09-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 02, 06 06
1 12, 13, 18 14, 14, 16, 18
2 24, 28 21, 23, 27
3 36, 38
4 45, 47 41
5 53 51, 52, 55
6 68
7 72, 75, 77
8 80, 89 85, 86
9 93, 93, 93

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Hai, So xo mien Trung 17-09-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 05, 07 05
1 10, 10, 12, 19 11, 15
2 24, 27 29
3 39 30, 31, 34
4 43, 49 41, 42
5 50, 52
6 60, 65, 66 65, 68
7 78 71, 71, 78, 79
8 88 87
9 97, 99

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Chủ Nhật, SXMT 16-09-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02 00, 02, 08
1 11, 11 10, 10, 12, 14
2 24
3 36, 36, 37, 38 31, 32, 34, 35
4 43, 46, 47 40, 46
5 54, 54
6 60, 66
7 75 78
8 80, 83, 89 80, 85, 87
9

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Thứ Bảy, XSMT 15-09-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 03, 08, 09 04, 08
1 12, 19 10, 17
2 22 22, 26 22, 25, 28
3 38 30, 30
4 45, 46, 46, 49 44, 44 41, 42, 42
5 53 51 53, 59
6 68 61, 66 65
7 70, 76, 78 71, 76 71, 72, 76
8 80 81 82, 84, 89, 89
9 91 90, 91, 92

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X