Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, XSMT 23-03-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 02, 09 02 09
1 12, 14 10 11, 15
2 25 22, 28 27
3 32 34, 38, 39
4 40, 44 41, 44, 46, 47 40, 45
5 54 55 51, 55
6 63, 63, 67
7 70, 70, 72, 76 73, 74, 74 72, 78
8 85, 88 80, 82, 82, 89
9 93, 99 91, 92, 93 98

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Sáu, SXMT 22-03-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03 04, 06, 09
1 17, 18, 19
2 20
3 31 39
4 43, 45, 46, 48 47
5 52 53, 54, 54
6 68 65, 66, 66, 69
7 73, 74, 76
8 80, 82, 82, 83, 88, 89 80, 84
9 98

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Năm, KQXSMT 21-03-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 02, 02, 07 00 01
1 19, 19 12, 12, 15 11
2 20, 29 22, 24, 24 28
3 33, 34 32 30, 36
4 46 42, 45, 46 44, 46
5 54, 56, 56 51 53, 56, 59
6 63 60, 65 62
7 71, 73 76, 79, 79
8 82
9 95 91, 96, 97, 97 92, 96, 99

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Tư, XSMT 20-03-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07, 08 02, 05, 05
1 10, 10, 11, 16
2 20, 23, 23, 27
3 36 30, 34
4 47
5 56 56
6 60, 62 64, 67
7 73, 76, 77 72
8 83 81, 83, 84
9 94, 97, 97 90, 94

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Ba, So xo mien Trung 19-03-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 02 06, 08, 09
1 10, 10, 19, 19
2 26, 27 23, 24, 24
3 38
4 43, 48
5 51, 55, 56, 58 58, 59
6 60, 61, 62 63, 67
7 70, 71 74, 74, 77
8 83, 86
9 93

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Hai, SXMT 18-03-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 00 01, 08
1 15
2 22, 25 21, 23, 27
3 32, 38 32, 36, 38
4 41 44, 48
5 55, 56 51
6 62, 63, 64 64, 68
7 72, 73, 77, 78, 79 74, 76
8 89 82, 82
9 99

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Chủ Nhật, XSMT 17-03-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 09 00, 03
1 10, 10, 13
2 20
3 30, 30 33
4 41 45, 49
5 55, 55, 59 50, 56, 57, 59
6 62 60, 62
7 72 75, 76, 77
8 80 82, 82, 89
9 91, 97, 99, 99

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X