Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, XSMT 25-05-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 05, 05, 06 04, 05 07
1 12 15 13
2 22, 23, 26, 28 29 24, 27
3 34, 38, 38, 38 31, 34
4 41 48
5 53, 58 52, 54 56, 57
6 66 60, 60 60, 61
7 71, 76, 79 72, 74, 77 75, 76, 78
8 84 82, 87 85, 87, 88, 88
9 92 99

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Sáu, SXMT 24-05-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05 09, 09
1 11
2 24 22
3 31, 36 36, 38
4 41, 42, 45, 46 40, 48, 49, 49
5 52, 59
6 62, 64 65, 65, 65
7 73, 74, 78 76, 77, 77
8 82, 86 82
9 91, 99

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Năm, KQXSMT 23-05-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 09 02, 03, 07 01, 02, 07, 09
1 14, 15 13, 17 19
2 25, 26, 26, 28 20, 26 20, 23, 23, 26, 29
3 32 33 30, 31
4 44
5 50, 52, 58 55
6 67, 67, 69 67
7 72, 73, 78 71, 72, 73 73, 77, 79, 79
8 81, 85, 86 81, 83
9 95

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Tư, XSMT 22-05-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02, 04, 05, 07
1 13, 18
2 28 27
3 30, 31, 31, 34 30, 30, 34
4 42
5 54, 55, 56
6 62, 63, 63, 65, 65, 67 60
7 72, 76, 79 71
8 81, 84, 86, 87
9 91 98

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Ba, So xo mien Trung 21-05-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04
1 16, 18, 18, 18, 19 12, 16
2 27 21, 24, 25
3 39 38
4 41 44
5 52, 54, 59 50, 53, 56
6 62, 64 64, 68
7 70
8 82 80, 81, 88
9 92, 93, 97 94, 94

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Hai, SXMT 20-05-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 01, 04 00, 04, 05, 06
1 15, 15 12
2 25
3 31, 35 31
4 40, 45 40, 41, 43
5 51, 51, 59, 59 52, 53
6
7 73 76, 76, 79
8 81, 85 80, 83
9 92, 97, 98 92

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Chủ Nhật, XSMT 19-05-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 11, 17, 19 11, 11, 17, 18
2 20, 24, 25
3 30 39
4 43, 45, 47 40, 49
5 55, 56, 56, 59 52
6 62, 63 62, 64, 69
7 70, 74, 74 71, 77
8 84 80
9 93 92

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X