Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, XSMT 17-09-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09
1 13, 17, 19 10, 13
2 20, 21 27
3 33 35
4 42, 48 40, 41, 42, 46, 46, 49
5 52, 53, 54
6 63 60
7 70, 70, 73 72
8 89 83
9 92, 95 90, 90, 94, 96

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Hai, SXMT 16-09-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 06, 08 03, 08, 09
1 18, 18
2 26, 28 21, 27, 28
3 34, 35, 38, 38 36
4 40, 46 41, 49
5 52, 54 53, 54, 59
6 60
7 74 76
8 82, 88 83, 85, 87
9 91, 96

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Chủ Nhật, KQXSMT 15-09-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07
1 17, 18, 19 16, 17, 19
2 26, 29 28
3 30, 33
4 47, 47 40, 41, 44, 48
5 52, 55
6 61, 66 63, 67
7 71, 71, 72, 76, 78 76, 76, 76
8 89 87, 88
9 95

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Bảy, XSMT 14-09-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 08 08 03, 06
1 11, 11, 15 12
2 25 24, 26 22, 27
3 34, 35 31, 34, 35, 37
4 41, 44 42, 43, 44 42, 43
5 51, 53, 58 54 53
6 60 69
7 76 73, 75
8 82, 85, 87, 88 80, 86 88, 89
9 92, 98 90, 92 91, 92, 93, 96, 97

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Sáu, So xo mien Trung 13-09-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00
1 11, 14, 15, 17
2 29 20, 23, 24
3 31 31, 31, 32, 37
4 49 41, 42, 48
5 50, 53, 55, 55 52, 57, 58, 58, 59
6 62, 68
7 72, 72, 75 70
8 81
9 92, 92

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Năm, SXMT 12-09-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03 07 06
1 17, 17 14, 17, 19 13, 19
2 22 22 21, 26, 29
3 30, 33 36, 38
4 47, 48 45, 47 41, 42, 47
5 59 51, 54, 55
6 61, 64 60, 65, 67 66, 66
7 75, 78, 78 71, 73 72
8 80, 88 86 81
9 95, 99 91, 97 90, 91, 95

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Thứ Tư, XSMT 11-09-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00 05, 08
1 18 16, 18
2 23, 23, 28 24, 26
3 30, 34, 35 31, 38
4 45 49
5 57
6 62, 62, 69 61, 66
7 74, 75, 77, 78 72
8 86 85
9 91 91, 95, 95, 95

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X