Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, XSMT 15-07-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02 00, 06
1 10, 10 13, 16, 17, 17
2 28
3 38 30, 31, 39
4 41, 47, 47, 49 47
5 51, 58
6 62, 62, 63, 65, 65
7 76 72, 72, 75, 76
8 82, 87 81, 89
9 95

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô XSMT Thứ Bảy, SXMT 14-07-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 00, 07, 09
1 12, 13, 16 15, 16
2 21, 27, 29 24, 25
3 37, 39 30, 32, 35, 35 34, 37, 37, 38
4 44 41, 42, 45
5 53, 54, 56 55, 56, 56, 57, 58
6 67
7 71, 71, 72, 74, 79, 79 74, 79
8 83 80 87, 88
9 91 91, 93, 97 98

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô XS miền Trung Thứ Sáu, KQXSMT 13-07-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 01, 03, 05 00, 03, 03, 05
1
2 29 21, 23, 24
3 35
4 46 42, 43
5 52, 53, 54, 54, 55, 56, 56 53
6 66
7 73, 78, 78, 78
8 81, 82, 85 80
9 95, 95 94, 96

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô MT Thứ Năm, XSMT 12-07-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04 01, 07 00, 01, 02, 08
1 10 10, 10, 13, 17
2 20, 25, 25 21, 29, 29 20, 24, 24, 27
3 33, 38 31, 33 35
4 47
5 56 54, 59 55
6 61, 61, 63, 67 60 67
7 76 72
8 81, 84 80, 85 82, 83, 84
9 94, 99 96 90, 91, 97, 99

Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô tô KQXSMT Thứ Tư, So xo mien Trung 11-07-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 09 00, 03, 09
1 12 15, 19
2 22 21
3 35, 38
4 43, 43 46, 49
5 53, 54, 55 53, 58, 59
6 61, 68 66
7 70, 79, 79 70
8 80, 82, 86
9 91, 91, 96 97, 98

Nhận KQ xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lô Miền Trung Thứ Ba, SXMT 10-07-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00 05
1 11, 16 18
2 24 21
3 31, 33, 36 32, 35, 38
4 46 45
5 57, 59 54, 56, 59
6 60, 61, 69
7 73 71, 71, 72, 73, 75, 79
8 80, 86, 89 86, 88
9 94

Nhận KQ xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Lo mien Trung Thứ Hai, XSMT 09-07-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 03 01
1 12, 16
2 22, 28
3 35
4 43, 43, 47 41, 44, 47
5 55 55, 57
6 69 62, 64, 68, 69
7 74, 76 71, 75, 79
8 82, 83, 86, 87 82, 82, 84, 85
9 98 91

Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

X