Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 22/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 1,2,1,0,1,9 0
1 7,0,0,1,0,8 1,9 1
2 0,9 - 2
3 - - 3
4 5 6 4
5 8 4,6 5
6 4,5 - 6
7 7 1,7 7
8 9 9,5,1 8
9 8,0,1 8,2 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 15/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,3 1 0
1 2,0 8,5 1
2 7 1,8 2
3 8 0 3
4 9 6,9,9 4
5 1 8 5
6 4 - 6
7 8 9,2 7
8 1,5,2 9,7,3 8
9 8,7,4,4 0,0,4 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 08/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,8 2 0
1 3,4 3 1
2 0 6 2
3 1 4,5,1,6 3
4 3,7 1 4
5 8,3,8,8,9 9 5
6 2,3 - 6
7 - 0,4 7
8 - 5,0,5,5,0 8
9 9,5 9,5 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 01/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 6,3,3 0
1 3 5,0,4,5 1
2 9,9,8 9 2
3 8,0,0 5,1,7 3
4 1 - 4
5 1,3,6,1 - 5
6 0 5 6
7 3 8 7
8 7,8 3,2,8 8
9 2 2,2 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 25/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,7 2 0
1 4 - 1
2 2,0 6,2,8,4 2
3 8 4,5 3
4 3,4,2 4,8,1 4
5 3 - 5
6 2 - 6
7 8 0,9 7
8 2,4 7,9,3 8
9 9,8,7 0,9,0 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 18/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 1,5,4,5 5,5,1 1
2 5 - 2
3 3 8,3 3
4 7 1,6,9,6,8 4
5 1,1 1,7,1,2 5
6 4,4 8 6
7 5,7 4,7 7
8 3,6,4 9 8
9 8,4 - 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 11/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 5,7,1,7 0
1 3,0 0,8 1
2 8,5 3,6 2
3 2 1 3
4 8 7 4
5 0,6 2,8 5
6 2 5 6
7 9,0,4,7,0 0,7 7
8 5,1 2,4 8
9 - 7 9
X