Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 12/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9 0
1 6 0,9 1
2 6 9 2
3 3,6,8,4,3 9,3,3 3
4 - 3 4
5 - - 5
6 6 3,7,9,1,2,6 6
7 8,6,9 - 7
8 8 7,3,8 8
9 3,2,0,1,6 7 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 05/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4,9 6 0
1 3,8,2,4 9 1
2 7,3 3,1 2
3 2 1,0,5,2 3
4 9,9,4 1,0,4 4
5 3 8 5
6 0 - 6
7 - 2 7
8 5 1 8
9 1,9 4,4,9,0 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 29/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9,9,6 0
1 - 7 1
2 4,3,9,7 6 2
3 - 2,4 3
4 3,5,6,4,5 2,5,4 4
5 5,6,4 5,4,4 5
6 0,2 5,4 6
7 1 2,0 7
8 - - 8
9 0,0 2 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 22/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 8 0
1 7,8,9 3 1
2 - 8,8,5 2
3 1 0,4,8 3
4 8,6,5,3 - 4
5 2 4 5
6 8 4 6
7 - 1 7
8 2,9,2,0,8,3 4,9,8,1,6 8
9 8 8,1 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 15/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 5 0
1 8,3 2,4 1
2 1,2 2,5 2
3 3,9 3,0,4,1,6 3
4 5,3,9,1 0 4
5 2,0 4 5
6 7,3 - 6
7 8,8 6 7
8 - 7,1,7 8
9 - 4,3 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 08/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 2,6,4 0
1 - 0,3,6,3 1
2 7,0 - 2
3 1,1,6 4,5 3
4 3,0,8 5 4
5 3,8,7,4,6 - 5
6 0,1 9,3,5 6
7 - 2,5,0 7
8 - 5,4 8
9 6 - 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 01/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 4 2,4,2 1
2 1,2,1 2,5 2
3 4,3,5 3,0 3
4 7,1 6,3,1 4
5 6,2 3 5
6 4,7 8,5,8 6
7 8 4,6 7
8 6,6 7 8
9 9 9 9
X