Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 14/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5 5,2,2 0
1 1,9,5 8,1 1
2 0,0 0,8 2
3 6,7 9,4 3
4 8,3 - 4
5 5,0,9 5,0,1 5
6 7 3 6
7 - 6,3 7
8 2,1 4 8
9 3 5,1 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 07/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 4,8,2,1,6 0
1 4,0,6 4,8 1
2 6,6,0 0 2
3 - 0,5 3
4 4,0,1,7 4,1 4
5 3 6 5
6 5,0 2,2,1 6
7 - 4 7
8 1,0 - 8
9 9 9 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 30/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,4 0
1 0 3,4 1
2 3,6 8 2
3 9,7,1,3,7 5,9,2,3 3
4 0,8,1 - 4
5 3 7,7,6 5
6 7,5 2 6
7 5,5 3,6,3 7
8 2 4 8
9 3 3 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 23/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 9 0
1 3,8,5,5 7,2,4 1
2 1 - 2
3 6 5,8,1 3
4 7,8,1,6,4 4 4
5 3,5 1,1,5 5
6 - 3,4 6
7 1 4 7
8 3 4,1,0 8
9 0,9 9 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 16/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,7 0
1 - 8,9 1
2 3 7 2
3 4,8,9 4,8,8,7,2 3
4 3 3,6 4
5 8,9 6 5
6 5,4 - 6
7 0,2,0,3 - 7
8 1,3,3 3,5 8
9 1,9 3,9,5 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 09/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,5,8 - 0
1 6 0 1
2 9,2,3 2,4 2
3 4,8,7 2 3
4 8,2 3,0 4
5 7 0 5
6 6,9 1,6 6
7 7 7,5,3 7
8 - 9,3,4,0 8
9 8 2,6 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 02/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 7 0
1 7,4 7 1
2 9,8,5,9 7 2
3 - 7 3
4 4 1,4 4
5 6,5 5,0,2 5
6 - 5 6
7 3,0,1,2 1,8,9 7
8 7,8 2,8 8
9 7 0,2,2 9
X