Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 16/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,2 6,8,4 0
1 2 - 1
2 2,4 4,1,2,0 2
3 - 8,7,5 3
4 2,8,0 2 4
5 3 6,9,0 5
6 5,0 9 6
7 3 9 7
8 3,0 4 8
9 5,7,6 0 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 09/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 3,1,8,7 1,3,4 1
2 3 0 2
3 8,6,1,4 1,6,4,2 3
4 3,1 7,3 4
5 - - 5
6 7,3 3 6
7 4,7 6,7,1 7
8 - 3,1,9 8
9 9,8 9 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 02/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1,5 1,0,9 0
1 0,6 8,3,0 1
2 3 - 2
3 1,8 6,2,8 3
4 7,7 - 4
5 - 6,0 5
6 3,8,8,5 1 6
7 7 7,4,4 7
8 1,3 6,6,3 8
9 0 - 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 26/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,5 0
1 0,7,7,8 9,3,6,6,5,9,9 1
2 - 6,5 2
3 1,3 3 3
4 - - 4
5 5,1,0,2 5,8 5
6 1,1,2 - 6
7 - 1,1,9 7
8 5 1 8
9 1,1,1,7 - 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 19/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8 0 0
1 9,8,4 7,7 1
2 - 7 2
3 - 8,5 3
4 8 6,5,7,7,1 4
5 4,3,6 - 5
6 4,7 5,8 6
7 1,1,4,2,4 6 7
8 3,6 0,1,4 8
9 - 1 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 12/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,8 0
1 2 6,6,2 1
2 9,9,1 1 2
3 - - 3
4 6 - 4
5 5,5 9,5,5 5
6 1,0,1,6 9,4,6 6
7 - 9 7
8 0 - 8
9 9,5,7,9,6 2,9,9,0,2 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 05/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 4,1,6 1 1
2 7 - 2
3 8 7,5 3
4 7 1,7 4
5 3 9,9,7 5
6 7,8,7,7 1,7 6
7 4,3,6,5 6,2,6,4,6 7
8 - 3,6 8
9 0,5,5 - 9
X