Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 27/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,9,2,6 0
1 0,7 4,7 1
2 0 7 2
3 - 6 3
4 1 - 4
5 9,7 9,9 5
6 3,6,0 6,7 6
7 2,9,1,6 1,5,9,8 7
8 7 - 8
9 0,5,7,5 5,7 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 20/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,2,7,7 7,5,2 0
1 2,4,3 0 1
2 4,8,0,4 1,0 2
3 6 1 3
4 - 2,1,2 4
5 8,8,0 - 5
6 - 3 6
7 0 0,0 7
8 8 8,5,2,5 8
9 9 9 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 13/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 8,9 0
1 7,4,3,6 6 1
2 - 3 2
3 2 1,0,0 3
4 7 5,1 4
5 4 - 5
6 1 8,1 6
7 7,9 7,1,4 7
8 8,0,6,8 8,8 8
9 9,0 7,9 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 06/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 6,2,7,2 0
1 4,2,3 9,4,0 1
2 7,0,0 1 2
3 8,5 0,1 3
4 6,9,1 1 4
5 - 3,9 5
6 0,8 4 6
7 0 2 7
8 - 3,6 8
9 1,5 4 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 28/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9 - 0
1 - 4,8,8 1
2 - 3,7,8,3 2
3 2,7,2 4 3
4 5,7,1,3 6,7,0 4
5 - 4 5
6 7,4 - 6
7 2,4 9,6,4,3 7
8 1,2,1 9 8
9 7,8 0 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 21/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 4 0
1 - 9,4,6 1
2 8,6 7,0 2
3 5,3 5,3 3
4 1,0 8 4
5 3,5,5 3,5,5,8 5
6 1 9,2 6
7 2 - 7
8 9,5,4 2,0 8
9 1,6 8 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,3,6,5,5,2 0
1 - 8,4 1
2 2,3,0,8 2,8,7 2
3 0,4 2 3
4 1 0,5,3 4
5 4,0,0 - 5
6 0,0 - 6
7 2 8 7
8 1,7,2 2 8
9 9 9 9
X