Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 17/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 2,2 0
1 5 7,8,5,2 1
2 0,7,0,1,3,6 0 2
3 - 5,2 3
4 6,6 7 4
5 1,5,3 5,1 5
6 - 4,4,9,2 6
7 4,1 2,0 7
8 1 - 8
9 6 - 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 10/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 3 0
1 6,1,2,2,5 2,1 1
2 1,5,2 1,1,2 2
3 0,8 5 3
4 7 5,0,7 4
5 4,3 2,1 5
6 6,8 6,1,7 6
7 6,4 4 7
8 - 3,6 8
9 - - 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 03/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,4,5,9 0
1 1,7,8 1,2 1
2 1,6,9,3 - 2
3 5 5,4,5,5,2 3
4 0,9,3,0,8 - 4
5 3,3,0,3 3 5
6 - 2 6
7 - 1 7
8 - 4,1 8
9 0 4,2 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 27/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 2,6 6 1
2 3,2 8,1,2 2
3 5,4,7,8,9 0,0,2,5 3
4 8 3 4
5 3 3 5
6 8,1 1 6
7 8 9,3 7
8 2 7,3,4,6 8
9 7 3 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 20/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,4,0 8,6,0 0
1 - 0 1
2 4,2 2,8 2
3 7 - 3
4 9 2,6,9,0 4
5 - 0 5
6 6,4,7,0,8,6 6,6 6
7 - 3,6 7
8 0,2 9,6 8
9 8,4 4 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 13/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,1 - 0
1 - 8,0 1
2 9 5,8 2
3 5 5,0 3
4 6 5,5 4
5 6,5,2,3,6,4,4 3,5,0,9,9,8 5
6 - 5,5,4 6
7 - - 7
8 2,5,1 - 8
9 5,5 2 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 06/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2 1,1 0
1 8,0,4,0 2,3 1
2 1 4,0 2
3 1 9,9 3
4 2 9,9,9,1 4
5 8,6,8 - 5
6 - 0,5 6
7 - 9 7
8 - 5,1,5 8
9 4,4,3,7,4,3 - 9
X