App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,3,6,5,5,2 0
1 - 8,4 1
2 2,3,0,8 2,8,7 2
3 0,4 2 3
4 1 0,5,3 4
5 4,0,0 - 5
6 0,0 - 6
7 2 8 7
8 1,7,2 2 8
9 9 9 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 07/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,7 4 0
1 1,2,5 4,1 1
2 3,9 4,1 2
3 9,6 4,2 3
4 0,2,9,1,3 - 4
5 6 0,1 5
6 - 5,3 6
7 - 0,0,9 7
8 - - 8
9 9,7 4,9,3,2 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 31/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 3,6,0 0
1 - 3 1
2 4,2,7,2 2,6,6,3,2,6 2
3 8,1,0,2 - 3
4 5 8,2,8 4
5 8 7,4 5
6 2,2,0,2 - 6
7 5 2 7
8 4,4 3,5 8
9 - - 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 24/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 9 8 1
2 2 5,2 2
3 5,5,9,8 8,8 3
4 9,9,7,9 8 4
5 2 3,3 5
6 - 8,7 6
7 6 9,4 7
8 3,6,4,3,1 3 8
9 7 4,4,3,1,4 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 17/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,1 6 0
1 4,5 0,5 1
2 7 5,4,8 2
3 - 0,5,7 3
4 5,2 1,9 4
5 2,1,3 4,1 5
6 0,8 - 6
7 8,3 2 7
8 2,8 6,8,7 8
9 4 0 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 10/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4 2 0
1 1,9,3 1,9 1
2 0 - 2
3 - 9,7,1 3
4 6,8,5 0,9,0 4
5 8 4 5
6 6,6 6,7,4,6 6
7 6,3 - 7
8 8 8,5,4 8
9 3,4,1 1 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 03/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,8,2 0
1 9 0,9,8 1
2 6,2,0 5,2 2
3 3,4 3,6 3
4 7 3,7 4
5 2,0,7 7 5
6 3 2 6
7 5,8,4 5,4 7
8 0,1 7 8
9 1 1 9
X