Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 12/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 5,3 2 1
2 1 9,9,8 2
3 5,4,4 5,1,4,6 3
4 0,3 3,3,9,0 4
5 3,6,8 3,1 5
6 3 5,8 6
7 - - 7
8 2,6 5 8
9 2,2,4 - 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 05/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,1 9,4,9,0,3,7 0
1 5 2,0,6 1
2 1 0 2
3 4,0,9,5 5 3
4 0,4 3,4 4
5 3 8,6,1,3 5
6 5,1 - 6
7 0 - 7
8 5 - 8
9 0,0 3 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 28/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 - 8,2 1
2 1 3,9,7,7 2
3 2,9,8 9 3
4 5,9 5 4
5 4 6,6,4,6 5
6 5,5,5 8 6
7 2,2,7 7,9 7
8 1,6 3 8
9 2,3,7 3,4 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 21/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 2,4 0
1 - 6 1
2 0 8,8 2
3 5 7 3
4 7,0 5,0,7 4
5 5,4,6 5,3,9 5
6 1 5 6
7 3,9,4 4 7
8 2,2 9 8
9 9,8,9,5 9,7,9 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,9,8,5 0
1 0,6,6 3 1
2 7,6 9,3,8 2
3 2,1 9,6 3
4 - 5 4
5 9,4,0 - 5
6 3 9,7,1,1,2 6
7 6 2 7
8 2,0 - 8
9 6,3,2,0 5 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 07/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,9,6 0
1 9,5 - 1
2 3,4 8 2
3 - 5,6,4,5,2,4 3
4 3,6,3 2 4
5 3,3,5 1,5 5
6 3,9,0 4 6
7 8,9 - 7
8 2,0 7 8
9 0 1,6,7 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 31/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6 4,1 0
1 5,0,1,1 4,1,2,1 1
2 1 - 2
3 6 0 3
4 8,6,0,1 - 4
5 - 1,6,9 5
6 5 8,7,4,0,3 6
7 7,6 7 7
8 6 4 8
9 5,9 9 9
X