Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 11/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8,7,2,2,4 - 0
1 - 0 1
2 7,3,3 0,0 2
3 3,7 3,2,2,4,4 3
4 3,3 5,5,0,6 4
5 4,4 - 5
6 6,4 6 6
7 - 2,0,3 7
8 - 0,9 8
9 8 - 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 04/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3,8 0
1 - 0,9 1
2 9,5,5 4,7,5 2
3 0 4,5 3
4 3,2,6 - 4
5 3,5,2 2,5,2,8 5
6 - 4 6
7 2 8 7
8 8,7,0,5 8,9 8
9 8,1 2 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 27/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8,6,4 0
1 9 8,9,0 1
2 5,8,2 3,2 2
3 7,2 9,7 3
4 5,0 8,9 4
5 - 2,4,8 5
6 0 - 6
7 3 3 7
8 0,1,5,4 2 8
9 3,1,4 1 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 20/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,0 1,6,8,0 0
1 0,1,7 9,1 1
2 7,6 0,6 2
3 - 4,5 3
4 9,3 0 4
5 3 - 5
6 0,2 8,2 6
7 - 2,1 7
8 6,0,8 8,9 8
9 1,8 4 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 13/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,5 0
1 7,1,5,4 8,3,1 1
2 9 7,6,7 2
3 1 5 3
4 9 1 4
5 3,0,5,5 7,1,5,5 5
6 8,2 - 6
7 2,5,2 1 7
8 1 6 8
9 - 4,2 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 06/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 9,5,1,3 0
1 0,4 9 1
2 7,6 0 2
3 7,0 - 3
4 7,7 9,7,1 4
5 0 9,8 5
6 9 2 6
7 7,4 7,2,4,3,4 7
8 5 - 8
9 0,4,1,5 6 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 30/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6 0
1 4 7,2 1
2 9,1 3,9,7 2
3 9,2 9 3
4 - 0,1,5,8 4
5 7,4,8 7 5
6 9,0 - 6
7 5,1,2 5 7
8 4,8 5,8 8
9 2,3 3,2,6 9
X