App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 06/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,3 0
1 4,7,1 1 1
2 5 8,6 2
3 8,0 9,8 3
4 0,6 1,5 4
5 4 2,9,9,7,8 5
6 2 9,4 6
7 5 1 7
8 2,3,5 3 8
9 3,6,5,5 - 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 29/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 7,5,5 8 1
2 9,2 8,2,4,5 2
3 6,9,6 - 3
4 7,2 9 4
5 5,2 1,1,5 5
6 9 3,3 6
7 - 0,1,4,9 7
8 2,1 - 8
9 4,7 2,6,3 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 22/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8 1 0
1 1,0 1,5 1
2 3 4,8,9 2
3 8 2,9 3
4 2,7 5,6,5 4
5 4,8,1,4 8 5
6 4 9 6
7 - 4,0 7
8 5,2 3,5,0 8
9 3,6,2 - 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 15/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 5,2 0
1 8,9,1 3,7,1 1
2 8,0 6,9 2
3 1,4 8,4 3
4 3 3 4
5 0 0,6 5
6 2,7,5,8 8 6
7 1 6 7
8 6,3 1,2,6 8
9 2 1 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 08/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0,5 6,8,1,0 0
1 6,8,0,7,2 7,3 1
2 - 3,8,8,1 2
3 2,1 7 3
4 - 0,5 4
5 4 0 5
6 0,7 1 6
7 1,3 6,1 7
8 0,2,2 1 8
9 - - 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 01/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 2,9 0
1 7,3 7 1
2 5,0 - 2
3 3,8 3,1 3
4 4,9 4 4
5 7 2 5
6 7,9,9 0 6
7 1,9 1,6,8,5 7
8 7 3,0 8
9 0 4,6,7,6 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 25/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,0,4 0
1 8 - 1
2 2 2,4 2
3 9,9 - 3
4 4,7,2,0 9,4 4
5 9 - 5
6 6 7,6,8,7 6
7 6,7,6,9 7,4 7
8 6,0 1 8
9 4 3,3,7,5 9
X