Lo Ninh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Ninh Thuận - XSNT - SXNT

XSNT mở thưởng Thứ 6 ngày 14/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,7,1,5 0,6 0
1 - 9,0,5 1
2 3,4 3 2
3 2 2,7,5 3
4 - 2 4
5 7,3,1,8 0 5
6 9,0 0 6
7 7,3 7,5,0 7
8 9 5 8
9 1 8,6 9

Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSNT Thứ 6, XS Ninh Thuận 07/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0 5,0,3 0
1 3 3,6 1
2 5,2 0,2 2
3 1,9,0 1,9 3
4 7,6 5 4
5 4,0 2 5
6 6,1 8,4,6 6
7 - 8,4,8 7
8 7,6,7 - 8
9 3 3 9

Lô XS Ninh Thuận Thứ 6, SXNT 31/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,6,1 0 0
1 2,3 0 1
2 6 0,8,1 2
3 5,5,8,5 1 3
4 9,5 - 4
5 8 3,9,6,4,3,3 5
6 5 0,2 6
7 - - 7
8 8,2 8,5,3 8
9 5 4 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Xổ số NT 24/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 1 1,3,4 1
2 4 8,6,4,5 2
3 1,6 7 3
4 2,1,5,6 6,7,2 4
5 9,2 4,0 5
6 2,4 3,8,4 6
7 3,4,8 - 7
8 2,6 7 8
9 - 5 9

Lô tô XSNT Thứ 6, XSNT 17/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,7,7 0
1 0,5,9 - 1
2 7 3 2
3 5,2,4 - 3
4 9 8,3 4
5 8,7 7,3,1 5
6 9 9 6
7 5,0,0 9,5,2 7
8 4 5 8
9 6,9,7 6,9,4,1 9

Lô Ninh Thuận Thứ 6, Sổ số Ninh Thuận 10/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,5 - 0
1 9,9 7 1
2 4,6 - 2
3 - 4 3
4 8,6,3 9,2,5,0 4
5 8,4 0,7,6,0 5
6 5 4,2,8 6
7 5,1,7 7 7
8 6 4,5 8
9 4 1,1 9

Lo SXNT Thứ 6, SXNT 03/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,7,7 - 0
1 7 7 1
2 6,5 9,6,5 2
3 3 5,3 3
4 - 0 4
5 3,2 6,2 5
6 5,2 0,7,2 6
7 9,6,9,8,1 0,1,0 7
8 - 7 8
9 2 7,7 9
X