App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 17/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,3 5 0
1 6 6,8,2 1
2 6,1 9,8,3 2
3 2 0,9 3
4 - - 4
5 0,5 8,5,0 5
6 1,7,6 1,2,6,7,0 6
7 6 6 7
8 5,1,2 - 8
9 2,3 - 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 10/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7 0
1 5,1,5 9,1 1
2 - - 2
3 5 9 3
4 8,9 8,6 4
5 9 3,1,1 5
6 6,4,9 6 6
7 0,7 9,8,7 7
8 4,7 0,4 8
9 1,3,7 6,5,4 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 03/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,1,8 3 0
1 7 4,0 1
2 6 0,6 2
3 0,9,8,7 7 3
4 1,8 - 4
5 7 8,7 5
6 2 2 6
7 3,5 5,1,3 7
8 8,5 8,0,0,3,4 8
9 - 3 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 27/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 8,6 5 1
2 2,0,4 2 2
3 - 9,9 3
4 5 7,2 4
5 1,7,6 4 5
6 9 8,1,5 6
7 4 9,5,8 7
8 6,8,7 1,9,8 8
9 3,8,7,3 6 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 20/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,4,0,1 0,0,3 0
1 - 9,0,2 1
2 1 5 2
3 7,6,0 4 3
4 7,5,3 9,0,6 4
5 2 4 5
6 4 3 6
7 - 8,4,3,0 7
8 7,9 - 8
9 1,4 8 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 13/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7 6,9 0
1 5,5 8,3 1
2 8,5 9 2
3 4,1 - 3
4 8,9 3 4
5 9 1,0,2,1 5
6 0 9 6
7 8 0 7
8 8,1 4,8,2,7 8
9 6,0,2 4,5 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 06/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,3 - 0
1 6 7,5 1
2 2,7 2,6,6 2
3 5 4,0,7 3
4 3 6,6,6,7,0 4
5 1 7,3 5
6 4,4,4,2,2 1,0 6
7 1,4,5,3 2 7
8 - - 8
9 - - 9
X