Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 11/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1 0
1 6,0,2,2 7,2 1
2 2,1 2,1,1 2
3 6,9 7 3
4 8 8 4
5 7,8 - 5
6 - 3,1 6
7 9,3,8,1,8 0,5 7
8 4 7,4,7,5 8
9 - 7,3 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 04/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 8,9,0,1 0
1 1,0 1,5 1
2 4,2 5,2 2
3 5,5,6,4 - 3
4 - 2,3 4
5 2,1,8 3,3,9 5
6 - 3,0 6
7 - - 7
8 0 5 8
9 0,5,9,9 9,9 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 28/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 9,4 0
1 8 - 1
2 - 0 2
3 9,8,8,9 4 3
4 6,9,3,0 - 4
5 7,9 9 5
6 9,6 4,6 6
7 - 5 7
8 9,9 3,3,1 8
9 5,0 4,3,8,3,8,6,5 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 21/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,5 - 0
1 3 0,2,3 1
2 1,3 - 2
3 9,1 6,1,2 3
4 4,4 7,9,4,4 4
5 8,6 8,8,0 5
6 3 5 6
7 4 0 7
8 5,5 5,9 8
9 8,4 3 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 14/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,8,2,7,6,9 8 0
1 - - 1
2 5,2 0,0,0,2,6 2
3 - - 3
4 - - 4
5 - 2,7 5
6 2,9 0 6
7 7,7,5 7,9,0,7 7
8 0,9 0 8
9 7,9 8,0,9,6 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 07/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 7 0
1 8 9,0,8 1
2 6 5,4 2
3 5,3 5,3 3
4 6,4,2 6,4,0 4
5 7,2,3 3,8 5
6 4 4,2 6
7 9,0 5 7
8 1,5 1 8
9 1 7 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 30/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,8,7 0
1 4,9,5,8 7,6 1
2 8,8,4 - 2
3 7,9 - 3
4 5 1,2 4
5 0 7,4,1 5
6 1 - 6
7 5,0,1 3,9 7
8 0 9,2,2,1 8
9 8,7 1,3 9
X