Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 30/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,7,9 0
1 1 9,3,1 1
2 6,8 - 2
3 9,1 6 3
4 4,4 4,4 4
5 9 7 5
6 3 2 6
7 0,5,0,7 8,8,7,9 7
8 7,7 2 8
9 1,7,0 3,5 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 23/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 7,6,1 0
1 4,0 8 1
2 - 0 2
3 3 8,3 3
4 5,4 1,0,4 4
5 5 5,4,7,8 5
6 0 8,7 6
7 0,6,5 - 7
8 6,8,1,3,5,8 8,8 8
9 - - 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 16/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 6,7,0 0
1 3,4 7,3 1
2 3 6,9,5 2
3 1,6 1,2 3
4 - 7,1,8 4
5 2 7,9 5
6 2,0 3 6
7 1,5,9,0,4 8 7
8 7,4 - 8
9 2,5 7 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 09/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,3 3 0
1 3,6,7 7,8 1
2 7,4 - 2
3 0,3 0,5,1,3 3
4 - 0,5,2 4
5 3,4 0 5
6 9 7,1 6
7 1,6 2,1,9 7
8 1 9 8
9 8,7 6 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 02/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7 - 0
1 7,2 5 1
2 2 2,9,1 2
3 8,9,9 4,4,4 3
4 3,3,3 5 4
5 1,4,6,6 - 5
6 - 5,7,5 6
7 6,8 0,1 7
8 - 7,3 8
9 2 0,3,3 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 24/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2 9 0
1 - 4,5 1
2 6 5,9,0 2
3 - 7,4 3
4 8,4,1,3 4 4
5 2,6,1 - 5
6 - 7,2,8,9,5 6
7 6,3,9 0 7
8 6,9 4 8
9 6,2,0 8,7 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 17/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,3 5 0
1 6 6,8,2 1
2 6,1 9,8,3 2
3 2 0,9 3
4 - - 4
5 0,5 8,5,0 5
6 1,7,6 1,2,6,7,0 6
7 6 6 7
8 5,1,2 - 8
9 2,3 - 9
X