Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 16/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 2,8,6 0
1 - 0,5 1
2 0 9,4,5,4 2
3 4 9 3
4 2,2 0,3 4
5 1,2 - 5
6 0 - 6
7 9,7,8 8,7,9,8 7
8 7,7,0 7 8
9 2,7,3 7 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 09/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 - 7,4,9,0 1
2 - 8,8,6 2
3 - - 3
4 7,1,4 8,6,4 4
5 7,5 7,8,5 5
6 4,9,8,2 - 6
7 1,5,9 4,5 7
8 4,2,2,5 6 8
9 1 6,7 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 02/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 6,9,4 0
1 7,7,3 8 1
2 8,6 4,5,3 2
3 2 0,1 3
4 2,5,0 - 4
5 2,8 6,4 5
6 0,9,5 2 6
7 - 9,1,1 7
8 1 2,5 8
9 0,7 6 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 25/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,1,1,7 4 0
1 - 3,3,0,7,0,0 1
2 9,7,6 - 2
3 1,1 - 3
4 0,6,4 0,7,4 4
5 - 7 5
6 - 7,4,7,2 6
7 6,5,1,6,4 2,0 7
8 - - 8
9 - 2 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 18/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 1,3 0
1 0,3,6,5 9 1
2 5,2 2,9,7 2
3 0 1,9,6,7 3
4 - - 4
5 - 2,1,9 5
6 3 1 6
7 3,2 - 7
8 8,8 0,8,8 8
9 3,2,1,5 0 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 11/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 - 0
1 4,9 6 1
2 4,4,9 8 2
3 - - 3
4 4 1,5,2,6,2,4 4
5 4 8,9 5
6 4,1 0,9,8 6
7 - 0 7
8 9,5,2,6 - 8
9 5,6,9 8,1,2,9 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 04/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 5,8,9 0
1 - 8 1
2 8,4,9 7 2
3 3 3,7 3
4 9,7 2,6 4
5 0,5 5 5
6 4 8 6
7 2,3 9,4 7
8 1,6,8,0 2,8,0 8
9 7,0 4,2 9
X