Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 18/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 - 0
1 - 2,5,0 1
2 1,7,3 3,8,8 2
3 2,6,8 2 3
4 8,4 7,4,6 4
5 1 - 5
6 4,8 7,3 6
7 4,6 2 7
8 2,2 4,0,6,3 8
9 9 9 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 11/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2 0
1 5,1 1 1
2 0,8,7,8 0 2
3 9 7,4 3
4 3,7 9 4
5 9,9,7 1 5
6 - - 6
7 3,7 4,7,2,5 7
8 - 2,2 8
9 9,4,9 5,3,9,5,9 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 04/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6 - 0
1 6,1 4,1,3 1
2 - 4,3,0,7 2
3 4,2,1 - 3
4 2,6,1 9,3,8,9 4
5 8,9 - 5
6 - 1,4,7,0 6
7 2,6 9 7
8 4 5 8
9 4,7,4 5 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 25/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,4 3,2 0
1 - 5,4,4 1
2 4,0,8 8,5 2
3 0,3 3,0 3
4 9,1,1,5 2,0 4
5 1,9,6,2 4 5
6 - 5 6
7 - 0,9 7
8 2 2 8
9 7 4,5 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 18/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 7,7,5 - 1
2 - 8,8,9 2
3 4,3,9,6 0,3,0 3
4 6 3,7 4
5 - 9,6,1 5
6 5,9 4,3 6
7 9,4 1,1 7
8 2,2 - 8
9 5,2 7,3,6 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 11/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 3 0
1 2,2,5 4,9 1
2 7 1,0,1,7 2
3 3,8,7,0 3 3
4 1,8 - 4
5 5,5 8,5,1,5 5
6 - 9 6
7 2,9 3,2 7
8 5 3,4 8
9 6,1 7 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 04/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,4 6,9,0 0
1 1,4 1,8 1
2 - - 2
3 7,6 5 3
4 6 5,6,0,1 4
5 4,3 0,8 5
6 0,4,6 3,4,6 6
7 - 3,9 7
8 1,5 - 8
9 0,7,9 9 9
X