Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 17/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 5,3 0
1 1,5 3,4,1,7,7 1
2 9 4,5 2
3 1,4,0 - 3
4 2,1 3 4
5 0,2 0,1,6 5
6 8,5 - 6
7 1,9,8,1 8 7
8 7 6,7 8
9 - 7,2 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 10/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,2 3 0
1 4,5 7,7,2,8 1
2 1 0,6 2
3 0 - 3
4 9,7 6,1 4
5 8 0,0,7,1 5
6 4,2 - 6
7 1,5,1 8,4 7
8 7,8,1 5,8 8
9 - 4 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 03/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 2,1,6 5,1,8 1
2 9,2 1,2 2
3 8 4,6 3
4 3,6 - 4
5 1,8 0,8 5
6 8,3 7,4,1,7 6
7 6,6 8 7
8 7,5,1 6,5,3 8
9 - 2 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 27/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 5,6 6,6 1
2 4,7,6 6 2
3 6,0,4 7,7 3
4 - 2,3 4
5 - 8,1,6 5
6 1,2,1,8,5 3,2,1 6
7 3,3,7,9 7,2 7
8 5 6 8
9 - 7 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 20/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 6 0
1 1,7,2 1,4 1
2 - 1 2
3 - 4 3
4 3,1 - 4
5 8 9,0 5
6 0,6,6 6,6 6
7 9,8 1,8,8,9 7
8 7,7,8 8,5,7 8
9 5,7 7,0 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 13/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 4 0
1 7,8 6,8 1
2 6,3,3 6 2
3 9 2,0,2 3
4 0,8 6,5,7 4
5 4 - 5
6 4,2,1 2,8 6
7 7,4 7,1 7
8 9,6,1 4,1 8
9 - 8,3 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 06/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 7 0
1 4,2 8,9,9,4 1
2 7,2 1,4,2,0 2
3 8,3 3,6 3
4 7,2,6,1 1,7 4
5 - - 5
6 3 9,4 6
7 0,4 4,2 7
8 1 3 8
9 6,1,1 - 9
X