Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 15/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4,4 9,2,1,8 0
1 0,4,6 7 1
2 0 6 2
3 - 5 3
4 6,6,5,9,5 0,0,1,0 4
5 3 4,4 5
6 2,6 4,4,1,6 6
7 1 - 7
8 0 - 8
9 0 4 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 08/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 1 8,7,1 1
2 9 3,8 2
3 2,9 - 3
4 9 8 4
5 - 8,8 5
6 9,0,6,7,6,6 6,6,6 6
7 1 8,6 7
8 4,1,7,5,5,2 - 8
9 - 6,4,3,2 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 01/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,4 0
1 8 4 1
2 6,8,5 7 2
3 - 9,4,6 3
4 1,3,0 0 4
5 7,7 7,2 5
6 6,3 2,6 6
7 2,5,0 5,5,8 7
8 7 2,1,9 8
9 3,8 - 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 24/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,4 0,0 0
1 6,5 - 1
2 6,5,4 6,7 2
3 4,7 - 3
4 - 3,8,0,2 4
5 8 9,1,8,2 5
6 2 1,2,9 6
7 2 8,3 7
8 7,4,5 5 8
9 5,6 - 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 17/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,3 - 0
1 6,4 - 1
2 6,6 4,3 2
3 6,2 6,0 3
4 4,2,8 5,1,4,5,0 4
5 4,4,7 - 5
6 3 2,1,3,7,2 6
7 6 9,5 7
8 - 0,4 8
9 7 - 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 10/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 6 8 1
2 9 8,3,8,6 2
3 2,7 8,5,8,5 3
4 4 4 4
5 3,3 8,6 5
6 9,2,5 1 6
7 - 3,8 7
8 3,3,1,5,2,2,7 0 8
9 - 6,2 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 03/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,4,0 0,8 0
1 9,1,5 1 1
2 - 7,7 2
3 - 5 3
4 4 5,0,4,5 4
5 3,7,5,4,4 5,7,1 5
6 - 0 6
7 5,2,2 5 7
8 0 9 8
9 8 0,1 9
X