Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 12/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 2,3 0
1 4,6,4 0 1
2 0,3 - 2
3 0 2,4 3
4 7,3 1,1 4
5 9,7,9,6 8,8 5
6 7 1,5,9 6
7 - 4,8,5,6 7
8 5,5,7 - 8
9 6 5,5 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 05/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,1 9 0
1 - 9,5,0,7 1
2 9 - 2
3 9,6 5,9 3
4 6 - 4
5 1,3,7 0 5
6 - 7,4,3,9 6
7 6,1 5 7
8 9 9 8
9 1,0,3,8,6 0,8,3,2 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 29/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,8 1 0
1 9,0,4 2,3 1
2 1 7,5 2
3 6,8,8,8,1 - 3
4 8 0,5,1 4
5 4,2 - 5
6 9,8 3 6
7 2 0 7
8 - 4,3,3,0,3,6 8
9 - 1,6 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 22/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,3,2,8 7,2,2 0
1 9 0,9 1
2 2,0,0 9,2,0,4 2
3 8 7,0 3
4 9,2 - 4
5 - 0 5
6 8,7 - 6
7 3,0 6 7
8 - 6,0,3 8
9 2,1 1,4 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 15/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 2 0
1 9 5,4 1
2 0,7 6,5 2
3 8 - 3
4 1 0,7 4
5 2,9,1 8 5
6 8,2,8 - 6
7 4 2 7
8 8,9,5,8 8,6,9,3,6,8 8
9 8 8,1,5 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 08/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 5,5 0
1 9,2 - 1
2 7,8,2 9,1,7,2 2
3 9 6 3
4 7,8 9 4
5 0,0 - 5
6 8,3 - 6
7 9,2 2,0,4 7
8 9 6,2,4 8
9 2,4 1,7,8,3 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 01/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 7,0 0
1 5 4 1
2 8 7,9 2
3 3,4 3,7,6,6 3
4 1 9,3 4
5 6 1,7 5
6 7,3,9,3 5 6
7 0,3,2,5 6 7
8 8 8,2 8
9 4,2 6 9
X