Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 20/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5,6,4 0,4,8 0
1 2 4,3 1
2 5 5,1,9 2
3 1 8,5,4 3
4 1,0,3 0 4
5 2,3 2,0 5
6 - 7,7,0 6
7 9,6,6 - 7
8 3,0 - 8
9 2 7 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 13/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 5,8 0
1 4,5 8 1
2 - 3 2
3 2,4 8 3
4 8 1,3 4
5 6,0 1,0,7 5
6 8,6 9,5,7,6 6
7 6,5 0,9 7
8 3,0,1 6,4 8
9 6,7 - 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 06/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 6,7,7 5,8,6 1
2 - 4,8 2
3 7 0,4,7 3
4 5,3,5,2 - 4
5 1 4,4,7 5
6 1 1 6
7 5,3 3,1,9,1 7
8 2,1 9,9 8
9 8,8,7 - 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 29/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,0 0 0
1 9,1,7 9,5,3,1 1
2 - 0 2
3 5,6,1 9,8 3
4 9 0,5 4
5 1,4 3 5
6 6 6,3,9 6
7 8 1 7
8 3 7 8
9 1,3,6 4,1 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 22/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,3 0
1 1,0,5 1,9 1
2 - 4,7 2
3 0,3 8,3 3
4 2,5 8,9,9 4
5 - 4,9,1 5
6 9,9 8 6
7 2 - 7
8 4,3,6 - 8
9 1,5,4,4 6,6,0 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 15/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 3 7 1
2 6,6 5 2
3 - 5,8,1 3
4 6,8 5,8 4
5 3,4,2 6 5
6 5,0 2,4,2 6
7 1,9,7 7 7
8 8,3,4 8,4 8
9 9,9 9,9,7 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 08/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,8,9 - 0
1 9 3,4,2 1
2 2,1 2 2
3 1,4,6 6 3
4 6,1 3 4
5 - - 5
6 9,7,3 9,4,3,7 6
7 7,6 7,6 7
8 - 0,0 8
9 6 0,6,1,0 9
X