Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 16/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,9 - 0
1 - 2,4,9 1
2 7,1,8 - 2
3 6 8,5,0 3
4 9,1 5 4
5 4,3,9 8 5
6 - 7,3,9 6
7 6 2,8 7
8 3,7,5 0,2 8
9 6,1 4,5,0 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 09/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 3 0
1 6,9,3,5 2,2 1
2 1,1,2 4,2 2
3 0 1,6 3
4 6,2 0,9 4
5 - 0,1,6 5
6 3,5 1,4 6
7 9 8 7
8 7 9 8
9 4,8 1,7 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 02/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8 0
1 2,3,2,4 9,8,6 1
2 8,8 1,6,1 2
3 7 9,1 3
4 - 9,1 4
5 6 - 5
6 2,7,1 5 6
7 7 3,6,7 7
8 1,0 2,2 8
9 4,1,3 0 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 26/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 8,7,9 0
1 5 3 1
2 8 8,6,7,5,0 2
3 1 6,4 3
4 6,3,6 - 4
5 8,2 1 5
6 2,3,8 4,4 6
7 2,0 - 7
8 0,2 5,6,2 8
9 0 0 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 19/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,6 3,7,6 1
2 - - 2
3 3,1,3 3,6,3 3
4 - 9 4
5 7 7,9,0 5
6 3,1,9 9,8,1,1 6
7 5,1 9,5 7
8 6 9 8
9 4,6,5,7,8 6 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 12/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 0 0
1 - - 1
2 9 5,5,3,6 2
3 2 8 3
4 6,6,4 6,4 4
5 2,2 6 5
6 4,7,5,2 4,4 6
7 9 9,6,0,8 7
8 9,3,7 - 8
9 7 8,7,2 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 05/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,8,2 0
1 1,8,4 1,7,9 1
2 0,0 3,7 2
3 3,6,2,9 6,6,3 3
4 8 9,1 4
5 - - 5
6 3,3 3 6
7 1,2,8 - 7
8 0 4,1,7 8
9 4,1 3 9
X