Lo Phu Yen - Bảng Kết quả Lô tô Phú Yên - XSPY - SXPY

XSPY mở thưởng Thứ 2 ngày 14/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3,7 4,2,5 0
1 9 6,4,0,6,3 1
2 0 - 2
3 1 0,9 3
4 0,1 8,8 4
5 6,0 - 5
6 1,1 5 6
7 8 0 7
8 4,4 9,7 8
9 8,9,3 1,9 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSPY Thứ 2, XS Phú Yên 07/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,1 0
1 7,0 6 1
2 7 8 2
3 8,7 - 3
4 8,8,9 0 4
5 8,9 9 5
6 6,8,0,1 6,9 6
7 - 1,2,3 7
8 2 3,6,4,4,5 8
9 5,6 4,5 9

Lô XS Phú Yên Thứ 2, SXPY 31/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 8,6,1,7,8,5 0
1 0,7,4 6 1
2 6 - 2
3 - 9 3
4 - 0,1,5 4
5 8,4,0 8 5
6 0,1 2,8 6
7 7,0 7,1 7
8 5,6,0,0 5,0 8
9 3 - 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Xổ số PY 24/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 2,0,1,6,3,7,8,1 0
1 0,0 6,3 1
2 3,0 5 2
3 1,7,0 2,6,9 3
4 7 0,8 4
5 2 - 5
6 3,1,0 - 6
7 0 4,3 7
8 4,0 - 8
9 3 - 9

Lô tô XSPY Thứ 2, XSPY 17/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 4,0 0
1 - 5 1
2 5 5 2
3 4,9,9 8 3
4 0 9,3,9 4
5 2,1 2,9 5
6 7 8 6
7 8 6 7
8 3,6,9 7,0,9 8
9 4,4,8,5 3,8,3 9

Lô Phú Yên Thứ 2, Sổ số Phú Yên 10/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1 0
1 0,4 - 1
2 2,4,6 9,2,9 2
3 5,4 6,7,9 3
4 6 6,3,1,2,7 4
5 7 3 5
6 4,3 4,0,7,2 6
7 6,3,4 5 7
8 - - 8
9 2,2,3 - 9

Lo SXPY Thứ 2, SXPY 03/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5 - 0
1 9,2,7 5,6,6 1
2 4 1 2
3 3,9 3,0,7 3
4 7,4,6 4,2 4
5 1 0 5
6 1,1 8,7,4 6
7 6,3 4,1 7
8 6 9 8
9 8 1,3 9
X