Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,6 0
1 2,2,5 5,9 1
2 4,2,4 1,1,2,4,3 2
3 2 - 3
4 5,2,6 2,2 4
5 1 4,6,1 5
6 5,0 9,4 6
7 - 9,9 7
8 - - 8
9 7,6,7,1 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 14/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 3,0 0
1 - 3 1
2 9,2 8,2 2
3 0,5,1 - 3
4 8,7,6,5 - 4
5 - 3,9,4 5
6 - 4,7 6
7 7,6 7,4,9,8 7
8 2,7 4,0 8
9 5,7,9 2,9 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 07/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,1 8,9 0
1 4,5 9,2,0 1
2 4,5,1 9 2
3 - - 3
4 5 2,1 4
5 5 2,5,0,1,8,4 5
6 6 6 6
7 - 9,0 7
8 0,9,5 - 8
9 1,2,7,0 8 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 28/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,7 - 0
1 3,2,8 8,5,8 1
2 2,8 2,8,0,3,1 2
3 9,2,4 1,5,6 3
4 - 3 4
5 3,1 - 5
6 3,9 - 6
7 - 0,0 7
8 2,1,1 2,1 8
9 - 3,6 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 21/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,6,9 0
1 - 7,8 1
2 5,6,8 3,9 2
3 2,7,3 3 3
4 - 5 4
5 4 2,9,6 5
6 6,0,5 6,2 6
7 1 8,3 7
8 0,8,7,1 8,2 8
9 5,0,2 - 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 14/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4,1,7,9,0 9,0 0
1 8,6 9,0,6 1
2 - 3,3 2
3 2,2 6 3
4 8 0 4
5 7,7 - 5
6 1,3 1 6
7 - 5,0,5 7
8 - 4,1 8
9 0,1,9 0,9,0 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 07/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8,3 7,2 1
2 8,1 7,5 2
3 6,9 4,1 3
4 7,3,5 5,9 4
5 4,7,2 4,8 5
6 9 3 6
7 2,1 5,4,8 7
8 7,5 2,1 8
9 4 6,3 9
X