Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,6,5 0
1 3,6,2 8 1
2 9 0,3,1 2
3 2 1,7,6 3
4 0,6,5 8 4
5 0 4 5
6 6,8,0,3 6,4,1 6
7 3 - 7
8 1,4,8 6,8 8
9 - 2 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 13/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4 1 0
1 4,2,0,5,1 5,5,2,1 1
2 1 1,7 2
3 7 - 3
4 - 1,6,0 4
5 1,1 1,9,9 5
6 4 0 6
7 8,2 3,8 7
8 8,7 8,7 8
9 5,5 - 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 06/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 2 0
1 9,4,1,7,2,6 9,3,1,2,2 1
2 0,1,1 9,1 2
3 1 7,0,9 3
4 - 1,0,8 4
5 - - 5
6 7 1 6
7 3 6,1 7
8 4 - 8
9 1,2,3 1 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 30/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 - 0
1 6,8,5 0,9,5,9 1
2 5 9 2
3 - 5 3
4 6,6,4 0,4 4
5 5,7,3,5,1 5,2,5,1 5
6 7 4,4,1 6
7 - 6,5 7
8 - 1 8
9 1,2,1 - 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 23/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 - 0
1 3 3,3 1
2 - 7 2
3 1,3,1,9,8 3,1,4,0 3
4 3,4 9,5,5,4 4
5 5,9,4,4 5 5
6 8 - 6
7 2,8 - 7
8 - 7,3,6 8
9 4 5,0,3 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 16/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8,6 0
1 3,1 1,0,9,5 1
2 4,2 2 2
3 7,6 1,7,5 3
4 - 2 4
5 7,9,1,7,3 - 5
6 0 3 6
7 7,3 7,5,3,5 7
8 0 - 8
9 9,1 9,5 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 09/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 6,1,0 0
1 0 3,8,8 1
2 5,2,7 2 2
3 1,4,9 6 3
4 - 7,3 4
5 7 2,6 5
6 7,0,5,3 0 6
7 4 6,5,2 7
8 1,1 9 8
9 8 3 9
X