Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 23/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,3 2 0
1 7,3 8,7 1
2 0,6 0,7 2
3 3 3,7,1,0 3
4 4 4 4
5 5 5,8,9 5
6 7 8,2 6
7 3,1,2 1,6,0 7
8 6,1,5 - 8
9 5 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 16/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,7 0
1 5 7,4,4,3 1
2 7 3,9,5 2
3 2,1 - 3
4 1,1 6,8 4
5 0,5,5,2 5,1,5 5
6 6,4 6 6
7 1,9,0 2 7
8 4 - 8
9 9,2 7,9 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 09/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5 6,9,3 0
1 9 0,5 1
2 4 4,7 2
3 8,0 - 3
4 2 5,2 4
5 4,1 0,6 5
6 0,5 - 6
7 2,7 8,9,9,7 7
8 7,9 3 8
9 7,7,0 8,1 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 02/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6,7 7 0
1 9 3,5,9,6 1
2 3 6,8,6 2
3 1,8 2 3
4 - - 4
5 1,9 - 5
6 2,9,2,1 0,0 6
7 9,0 0,8 7
8 2,7 3 8
9 1 7,1,6,5 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 25/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 9 - 1
2 7,2 2,4,4,7 2
3 6 9,5,8 3
4 2,2 8,7,8 4
5 3 7 5
6 6,7 6,3 6
7 9,4,5,2 2,6 7
8 4,3,4 - 8
9 3 7,1,0 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 18/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5,9 7 0
1 4,5 5,6,9 1
2 6,9 4 2
3 3,6 3 3
4 2 1 4
5 1,8,8 0,8,1 5
6 1 2,3 6
7 0 - 7
8 5 0,5,5 8
9 9,1 9,0,2 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 11/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 7,3,1,0 0
1 7,0 8,6 1
2 5,3 - 2
3 0 0,9,2 3
4 8,4,8 4 4
5 5 5,2,8 5
6 1 8 6
7 0 9,1 7
8 1,5,6 4,4 8
9 7,3 - 9
X