Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 15/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,7 4,7,6 0
1 - 6 1
2 - - 2
3 6,3 0,3 3
4 0,5 9,8 4
5 - 8,4,8 5
6 1,0 3,9 6
7 9,0 8,9,0 7
8 7,5,4,5 - 8
9 9,4,7,6 9,7 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 08/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4 0
1 6,6,5 - 1
2 6,4,3,8 - 2
3 8,8 2 3
4 4,8,0,4 4,8,2,6,4 4
5 9 1 5
6 4 2,1,1 6
7 - 0 7
8 4 3,4,3,9,2 8
9 8 5 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 01/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 - 0
1 4,4,5 0,7 1
2 9,2 2,4 2
3 7 6,5 3
4 6,7,2 1,1 4
5 6,3,8 9,1 5
6 3 4,5 6
7 8,1 3,4 7
8 - 7,0,5 8
9 5 2 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 25/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4 0
1 8 9 1
2 2,2,5 2,2,0 2
3 9 7,6 3
4 9,0 6,7 4
5 6 2,8 5
6 4,3,9,8 5,9 6
7 3,4 - 7
8 5 1,6 8
9 6,1 4,3,6 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 18/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,1 2,1 0
1 5,0,4 4,0 1
2 0,9 7 2
3 - 7,8,9,5 3
4 1,6 6,1,9 4
5 3,9 0,1 5
6 4 4 6
7 3,2 - 7
8 3 - 8
9 3,4 0,2,5 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 11/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0,5 2,0,6 0
1 - - 1
2 0,3 6,3 2
3 4,2 0,2 3
4 4,9 5,3,4,9 4
5 4 0 5
6 6,0,2 6 6
7 - 8 7
8 7 9 8
9 9,9,4,8 9,9,4 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 04/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,2 5 0
1 9,3,6 3,8,7 1
2 2 2,4,0 2
3 1 1 3
4 2,8 7,9 4
5 0,6 6 5
6 5,7 5,1 6
7 4,1 6 7
8 1 4 8
9 4 0,1,0 9
X