Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 07/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,4,8 3,6 0
1 2,8 2,7,5,6 1
2 1 1,8 2
3 0 - 3
4 6,5 0,8,0,9 4
5 1 4 5
6 1,0 4 6
7 1 0,8 7
8 4,7,2 0,1 8
9 4 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 31/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,4 0
1 8,7 3,8,3,9 1
2 - - 2
3 9,1,1 - 3
4 7,0,0,8,9 6 4
5 - 9,7 5
6 4 9 6
7 5,9 4,1 7
8 1 1,4 8
9 6,5,1,9 3,9,7,4 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 24/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,8,8,3 0
1 6 - 1
2 0,6,5,2 2 2
3 5,7,8,0 - 3
4 5 7,6 4
5 7 3,2,4 5
6 4 2,8,1 6
7 4 5,3,8 7
8 6,0,0,7 9,3 8
9 8 - 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 17/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 8 0
1 8,1,2,9 8,1 1
2 - 1,8 2
3 7 0 3
4 4 0,4 4
5 9 7,9,7 5
6 - - 6
7 5,5,8 3 7
8 1,0,9,2 1,7 8
9 5,9 5,8,1,9 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 10/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2 0
1 7,3 9 1
2 0 - 2
3 9,8 0,4,8,1 3
4 3,6 - 4
5 7 9,9 5
6 6 6,4,8 6
7 8,9 1,5 7
8 3,8,6 7,8,3 8
9 5,5,1 3,7 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 03/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,7 0
1 2,7 - 1
2 - 1 2
3 5,6 7,7 3
4 9,4,5 4,5,0,7 4
5 4,5 3,5,4 5
6 0,7,6 6,3 6
7 3,3,0,4 6,8,1 7
8 7 - 8
9 - 4 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 26/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2 2 0
1 3,9 - 1
2 8,5,0,6 0 2
3 3 7,1,8,3 3
4 5,9,9 - 4
5 - 4,2,0 5
6 - 7,2 6
7 8,6,3,7 9,7 7
8 3 7,2 8
9 7 1,4,4 9
X