Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 26/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9,9,6 6,4,1 0
1 4,0,4,4 9 1
2 5,2 0,2 2
3 4 - 3
4 0 1,6,3,1,7,1 4
5 - 2 5
6 0,4 0,9 6
7 9,4 - 7
8 - - 8
9 6,1 0,0,7 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 19/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 6,5,3,1 0
1 8,0 6,0,5 1
2 4,7 - 2
3 0,3,4 3 3
4 4 2,4,3 4
5 0,7,1,7,7 - 5
6 1,9,0 9 6
7 - 5,2,5,5 7
8 - 1 8
9 6 6 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 12/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,8 4,8,2,4,9 0
1 - 8 1
2 5,7,0 9 2
3 4 9,5 3
4 0,0 3 4
5 9,3 2 5
6 - 8 6
7 7 2,7 7
8 6,1,0 0,0,0 8
9 3,2,0 5 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 05/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,2 2,3 0
1 - 7 1
2 0 0,0,0 2
3 3,7,9,0,7,7 3,9 3
4 - 8,6,9 4
5 7 - 5
6 4 - 6
7 9,1,9 3,3,3,5 7
8 4 - 8
9 4,3 7,3,7 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 27/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 4,6 0
1 8,4 3,0,6,2,8 1
2 6,9,1 7 2
3 8,1 9,8 3
4 0 8,1 4
5 - 7 5
6 1,0 2 6
7 5,7,2 7 7
8 4,3,1 1,3 8
9 3 2 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 20/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6 4 0
1 7,4,3,5,5 8 1
2 8 0,5,4 2
3 4,4 1 3
4 2,0 3,1,3 4
5 2,6 1,1 5
6 8 0,7,5 6
7 6 1 7
8 1 6,2,9 8
9 8 - 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 13/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 9,6,8,4 0
1 9 4,7 1
2 7 0 2
3 5 9,4 3
4 1,0,3 7 4
5 7,6,5,7 5,3 5
6 0 5 6
7 1,4,7 7,5,2,5 7
8 0 - 8
9 0,3 1 9
X