Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 18/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 5,3 0
1 - - 1
2 - 9,8 2
3 0,6,9 5 3
4 5 8 4
5 0,6,3 0,4 5
6 8 7,3,5 6
7 6 - 7
8 8,4,9,2,8 8,6,0,8 8
9 9,2 9,8,3 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 11/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9,2 - 0
1 9,4,4 6 1
2 5,3 0 2
3 - 7,4,2 3
4 3 0,8,1,1 4
5 - 2 5
6 1,9,6 6 6
7 9,3 8 7
8 4,8,8,7 8,8 8
9 - 7,1,0,6 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 04/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1 0
1 1,2,0 1,9 1
2 6 1,3 2
3 2 0,4 3
4 3,7,9 5,8 4
5 6,4,6 - 5
6 6 5,5,9,6,2 6
7 9 4 7
8 8,4 8 8
9 1,6 4,7 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 27/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 5,8 - 1
2 8,2,8 2,9,7,6 2
3 7,8 9 3
4 - 8 4
5 6,6 9,1,7 5
6 7,2 5,5 6
7 2,5 3,6,8 7
8 4,7 2,3,1,2 8
9 5,2,3 - 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 20/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2,8,6,3,8 0
1 4 9,9 1
2 0 6 2
3 3,0,6 0,3 3
4 8,5 6,8,1 4
5 6 4,6 5
6 4,0,2,5 5,3 6
7 - - 7
8 0,4,0 4 8
9 1,1 - 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 13/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5,6,1 9,6 0
1 - 5,8,0 1
2 - 7,9,4 2
3 7 0 3
4 4,2 6,4 4
5 1,5,6 7,5,0 5
6 6,4,0 5,6,0 6
7 5,2 3 7
8 1 - 8
9 0,2 - 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 06/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,8 0
1 1,1 0,1,5,2,2,1 1
2 7,1,1 9 2
3 6,4 7 3
4 7,6 5,3 4
5 4,0,1 - 5
6 6 6,4,3 6
7 3 2,4 7
8 0 9 8
9 2,8 - 9
X