Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 10/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,9,7,2 0
1 0,8,4,7 7 1
2 6,0 9,5 2
3 - 4 3
4 3,8 1,7,6 4
5 9,2 7 5
6 4,7 2 6
7 1,5,0,4 1,6 7
8 - 1,4 8
9 0,2 5 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 03/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,5 0
1 0,2 - 1
2 4 5,7,1 2
3 5 4 3
4 8,3 9,2 4
5 2,9,0 3,6,9 5
6 5,9 9 6
7 2 8,9 7
8 7 4,9 8
9 7,4,6,5,8 6,5 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 27/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2,5 8,9,4,3 0
1 5,5 8 1
2 3 0 2
3 6,0 2 3
4 0 8 4
5 - 1,1,8,6,0 5
6 5 3,8 6
7 7,9 7 7
8 0,5,4,6,1 - 8
9 0 0,7 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 20/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 2,5 3,5 1
2 3,8,2 1,8,9,2 2
3 1,3 2,3,8 3
4 - 7 4
5 6,5,1 1,5 5
6 - 8,5,0,7 6
7 9,4,6 - 7
8 6,3,2 2 8
9 2 7 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 13/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7,4 5,8,8 0
1 3 9 1
2 2,4 6,2 2
3 8 7,1,7,6 3
4 4 0,4,2,0 4
5 0,9 - 5
6 2,3 - 6
7 3,3 0 7
8 8,0,0 8,3 8
9 1 5 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 06/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,0 9,6,0,6 0
1 2 - 1
2 6 1,0,0,5 2
3 - 4,7 3
4 3 8 4
5 6,6,2 - 5
6 7,0,0,9,7 5,2,5 6
7 3,8 6,6 7
8 4 7 8
9 0 6 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 29/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 1 0
1 0,9 3,6 1
2 9 6,4,5 2
3 9,1 4 3
4 3,2 6 4
5 2 8,0 5
6 8,2,4,1 9,9 6
7 - 9 7
8 5 6,9 8
9 6,8,7,6 2,1,3 9
X