Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 19/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,8 - 0
1 5,1,5,9,1 1,7,1,3 1
2 9 - 2
3 1,5 - 3
4 - 7 4
5 5 1,5,1,7,3 5
6 6 8,9,6 6
7 5,1,4 0 7
8 6 0,0 8
9 6 2,1 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 12/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 8,1,6,1 0
1 7,0,3,0 2,3,0 1
2 1,9,9 7 2
3 1,3 1,3 3
4 - 5 4
5 4,9 8 5
6 0 9 6
7 2 1,0 7
8 0,5 - 8
9 6 5,2,2 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 05/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5,4,0 7,6,0 0
1 - - 1
2 - 5,5,7 2
3 6 0 3
4 9 0 4
5 2,2,9 8,0 5
6 0,7 3 6
7 7,0,8,2,7 7,6,7 7
8 5,9 7 8
9 - 4,8,5 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 28/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5 0
1 - 5,6,9 1
2 6,9,2 2 2
3 5 7 3
4 - 9 4
5 1,0 3,9 5
6 1 2,9,9 6
7 8,3,9,7 9,7 7
8 8 8,7 8
9 6,1,6,7,4,5 2,7 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 21/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,4 0 0
1 8 9,7,2 1
2 1 0,7 2
3 6,8,6 4,4 3
4 3,3,7,9 0 4
5 - 9,9 5
6 7 3,3 6
7 1,2 6,4 7
8 - 3,1 8
9 5,1,5 4 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 14/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 8,5 8,5 1
2 3,2 2,4 2
3 - 2,5,0,0 3
4 5,2 8,9,9,5 4
5 6,3,1,4 4,1,9 5
6 8 5 6
7 - - 7
8 4,1 1,6 8
9 4,4,5 - 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 07/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8 0
1 4,7,7,9 4,6,0,7 1
2 9,9 - 2
3 - - 3
4 1,4,9 4,1,5,7 4
5 6,8,4 - 5
6 7,1 5 6
7 1,4 6,1,1 7
8 0 5 8
9 - 2,2,1,4 9
X