Lo Quang Binh - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Bình - XSQB - SXQB

XSQB mở thưởng Thứ 5 ngày 12/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6 0
1 9,4,7 5,7,9 1
2 2 2 2
3 - 7 3
4 5,7 5,1 4
5 4,1,5 4,6,5 5
6 7,0,5 8 6
7 3,1 9,6,4,1,0 7
8 6 - 8
9 7,1 1 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQB Thứ 5, XS Quảng Bình 05/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 5,6,0 0
1 5,5,6 0 1
2 8 6,6 2
3 - 9,8 3
4 8 8 4
5 0 1,1,6 5
6 2,2,0,5 1 6
7 9,8 - 7
8 4,3 2,4,7 8
9 3,9 7,9 9

Lô XS Quảng Bình Thứ 5, SXQB 29/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,1 2,7 0
1 8 0 1
2 0,4 4,0,7 2
3 8 - 3
4 2,9 0,9,2 4
5 - 8,9,9 5
6 - 7,9 6
7 6,2,0 - 7
8 5 1,9,3 8
9 5,5,8,4,6 4 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Xổ số QB 22/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 8,8 0
1 5 2,6 1
2 6,1 3,9 2
3 2 - 3
4 7,9,9 6,9 4
5 9 1 5
6 4,6,1 2,6,7 6
7 6 4 7
8 0,0 0 8
9 4,9,2 4,5,9,4 9

Lô tô XSQB Thứ 5, XSQB 15/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 6,8,7 0
1 8,4 0,4,5 1
2 5 4 2
3 4,9 8,6 3
4 2,1 3,1 4
5 1,9 2 5
6 0,3 - 6
7 8,0 - 7
8 3,0 9,0,7,1 8
9 8 3,5 9

Lô Quảng Bình Thứ 5, Sổ số Quảng Bình 08/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,1,1 0
1 0,6,8,0 5,3 1
2 - 9,8,7,4 2
3 1 4 3
4 3,2,4,8 0,8,4 4
5 1,7 - 5
6 - 1 6
7 0,2 5,8 7
8 4,2,7 1,4 8
9 2 - 9

Lo SXQB Thứ 5, SXQB 01/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6,8 - 0
1 7 - 1
2 - 4 2
3 9 5,6,5 3
4 5,4,5,2,8,4 4,4,9,8,8 4
5 3,3 4,4 5
6 3 0,0 6
7 - 1 7
8 8,4,4 8,4,0 8
9 4 3 9
X