Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 13/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5 9,2 0
1 - 5 1
2 0 0,3 2
3 4,9,2 - 3
4 - 3,7,8 4
5 6,1 6,0 5
6 6,5 5,7,7,6 6
7 4,6,6,7 7 7
8 8,4 8 8
9 0,9 3,9 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 06/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9,3 0,2,7 0
1 - 4 1
2 2,0,7 2 2
3 4 0 3
4 1,5,4 3,4 4
5 5 5,7,7,4 5
6 - 9 6
7 0,9,5,5 2 7
8 - 9,9 8
9 8,8,6 7,0 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 30/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 6 7 1
2 4,8 0,9,4 2
3 6 6,5 3
4 8,2 2,8 4
5 3 9,7 5
6 3 1,9,3,7 6
7 1,6,5 - 7
8 4,8 9,4,8,2 8
9 8,6,5,2 - 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 23/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8,2,8 0
1 8 9 1
2 7,0,9,9 - 2
3 4,9 5 3
4 5,5 3 4
5 3 8,4,4 5
6 7 7 6
7 6,7 0,2,7,6 7
8 5,0,0 1 8
9 1 2,2,3 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 16/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3 0
1 8 6 1
2 - 4 2
3 0 0,9 3
4 2,6 9,5,6 4
5 7,4 8 5
6 1,6,7,4 6,4 6
7 9,7 8,6,5,7 7
8 7,5 1,9 8
9 4,3,8 7 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 09/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 6 0
1 1,2 8,1,7,8 1
2 - 3,1,7 2
3 2,3,8 5,3 3
4 - - 4
5 3,8,6 7 5
6 0 8,0,5 6
7 8,1,5,2 - 7
8 1,6,1 7,5,3 8
9 9 9 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 02/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 3 6,8,6,7 1
2 - - 2
3 7,9,5 1,8,7,6 3
4 8 5 4
5 4 3 5
6 1,3,1 9 6
7 3,7,0,1 3,9,7,9 7
8 1,3 4 8
9 7,6,7 3 9
X