Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 12/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9 3,0 0
1 2,1 7,1 1
2 5,5 1,8 2
3 0,6,3 3 3
4 6,7 7 4
5 8,8 2,2,6 5
6 5 4,3 6
7 4,1,8 4 7
8 2 5,7,5 8
9 - 0 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 05/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,6 0
1 4,1,6 1,9 1
2 0,5 3,8 2
3 2 6,6,5,4,8 3
4 7,3 1 4
5 9,3 2 5
6 0,3,3 1 6
7 - 9,4 7
8 2,3 9 8
9 1,7,8 5 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 29/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,1,8 - 0
1 1,3,6,9 3,1,3,3,9,0 1
2 6 0 2
3 1,1,1,4 1 3
4 9 9,0,3 4
5 - - 5
6 8 8,2,1 6
7 - - 7
8 6 6,0 8
9 4,1 4,1 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 22/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5 7,8,0,8 0
1 7 9,4 1
2 6,3 - 2
3 7 4,2 3
4 3,1 - 4
5 5,7 5,9,0 5
6 - 2,7 6
7 0,6 1,5,3,8 7
8 0,0,7 9 8
9 1,5,8 - 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 15/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1,2 0
1 3,0 8,3,2 1
2 0,1 4 2
3 9,4,1 1,4 3
4 3,2 7,3,8 4
5 5 5 5
6 7 9,0 6
7 4,8 6 7
8 9,1,4 7 8
9 6 8,3 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 08/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,0 0,4 0
1 1,7 2,3,1,6 1
2 1 - 2
3 1 9,5,8 3
4 9,0 - 4
5 5,7,3 5 5
6 1 - 6
7 8 5,1 7
8 9,3 0,0,7,9 8
9 3,8 4,8 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 01/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 6,3,1,7 0
1 0,6,5,6 0 1
2 8,7 3 2
3 0,2 9 3
4 4 4,7 4
5 7 6,1 5
6 5,0 1,1 6
7 4,0 9,5,2 7
8 - 2 8
9 7,3 0 9
X