Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 17/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 3,2,9,7 5,9,7 1
2 - 1,8,6 2
3 7,4,9 1,0,0 3
4 - 3 4
5 1 8 5
6 2 9 6
7 1 3,1 7
8 5,2,9 9 8
9 6,1,8 1,3,8 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 10/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 8 2,7,7 1
2 1 3,7 2
3 2,5,8 7 3
4 5 5 4
5 9,4,6 0,4,3,7 5
6 - 5,8 6
7 1,9,1,5,3,2 - 7
8 8,6 1,3,8 8
9 - 5,7 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 03/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 - 0
1 5,1 7,1,0 1
2 - 5,4,7 2
3 - 5 3
4 8,5,2,8 5 4
5 4,2,3 4,1,8,6 5
6 5 0 6
7 8,1,2 8 7
8 5,7 4,7,4 8
9 9 9 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 26/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 6 0,9 1
2 8,3 4,8 2
3 9 2,9,6 3
4 2,6,4 4,9 4
5 7 9 5
6 3 1,4 6
7 - 9,5 7
8 2 2,9 8
9 9,7,3,1,4,5,8 9,3 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 19/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 5 3,3 1
2 7,0 8 2
3 4,7,1,9,4,1 - 3
4 6 3,3,9 4
5 6 1,6 5
6 5,6 7,4,5,6 6
7 6 3,2 7
8 2,8 8 8
9 9,4 3,9 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 12/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,8 0
1 5,1 1,0,2 1
2 1 8,4 2
3 - 5,7,8,7 3
4 2 - 4
5 0,3,8 1 5
6 - 8 6
7 3,3 9,8,8 7
8 6,2,7,0,3,7 9,5 8
9 7,8 - 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 05/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,8 0
1 4,8,8 - 1
2 4,2,5,5 8,7,2 2
3 4,8,5 6 3
4 8 1,3,2,9 4
5 8 2,2,3 5
6 3 - 6
7 2 - 7
8 0,2,0 1,1,3,4,5 8
9 4 - 9
X