Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 18/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 4,8,4,6 5,4,2 1
2 7,1,3 7,5 2
3 - 2 3
4 1 1,1 4
5 1,5,2 5,8,7 5
6 8 0,8,1 6
7 7,2,5 7,2 7
8 5,6 1,6 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 11/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 2,1,3 0
1 0 5 1
2 9,2,0,9 2,6,0,5 2
3 3,0 3,7 3
4 - 0 4
5 7,5,1,6,2 5,8 5
6 9,2 5 6
7 3 5 7
8 5 - 8
9 - 2,6,2 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 04/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 3,5,4,5 7,9,4,5 1
2 5,2,8,9,5 2 2
3 - 1 3
4 4,1 4,7,1 4
5 1 2,1,1,2 5
6 - 7 6
7 1,4,7,6 7 7
8 - 2 8
9 1,9 9,2 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 28/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,8,4,2 0
1 7,2 - 1
2 9,0 1,4 2
3 6,3,5 3,9 3
4 2,5,0 - 4
5 - 4,6,3 5
6 5,8,9 3 6
7 0,7 1,7 7
8 0 6,9 8
9 8,3 2,6 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 21/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,1,6,6 5,6,8 0
1 3 0 1
2 9,4 9,4 2
3 8,3 1,3,8 3
4 8,2 6,2 4
5 0 - 5
6 0,4 0,0 6
7 - - 7
8 0,3 3,4 8
9 2 0,0,2 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 14/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,0,9 3,4,0 0
1 3,2,5 5,0 1
2 2 2,1,7 2
3 0 1,4 3
4 3,0 7 4
5 1 9,8,1 5
6 8 - 6
7 4,2,8 0 7
8 5 6,7 8
9 5 0 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 07/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 1,1,1 0
1 0,0,0,8 5,3,2 1
2 2,1 2 2
3 9,6,1 - 3
4 - 6,9 4
5 7,7,1,7 - 5
6 4 8,3 6
7 - 5,5,5 7
8 6 9,1,0 8
9 4,8 3 9
X