Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 17/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 9,4,1,9,6 0
1 3,0 4 1
2 7 7,4 2
3 5 1,8 3
4 1,9,0,6,2,6 9 4
5 - 3 5
6 0 9,4,4 6
7 2 2 7
8 3 - 8
9 4,6,0,0 0,4 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 10/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 1,6 0
1 0,8,6 7,8,9 1
2 7 7 2
3 4 - 3
4 9 6,3,9,6 4
5 6 0 5
6 4,0,4 5,1 6
7 1,2 9,2 7
8 1 9,1 8
9 7,8,4,1 4 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 03/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,9,2 7,3,2,6 0
1 2,5 - 1
2 5,0,7,9 1,0 2
3 0 7 3
4 - 0,7 4
5 9 1,2 5
6 0 9 6
7 0,3,4 2 7
8 - 0,9 8
9 8,6 5,0,2 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 27/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6 - 0
1 2 9,7 1
2 3 1,4,5 2
3 4 2,7 3
4 2 3,0,5 4
5 4,2 - 5
6 6 6,7,0 6
7 9,7,1,6,3 7,8 7
8 8,8,7 8,8 8
9 1 7 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 20/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 8,5 0
1 8,5,7 2,0,5 1
2 1,9 - 2
3 9,9 7,5,8 3
4 - - 4
5 3,1,0 1,8 5
6 7 - 6
7 3 0,1,6 7
8 8,3,0,5 1,8 8
9 - 3,3,2 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 13/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,5,7 0
1 8,2 7,5 1
2 9 1 2
3 9,5 - 3
4 - 0 4
5 5,0,1 9,5,3 5
6 0,8 8 6
7 9,1,0 - 7
8 6,8,9 1,8,6 8
9 5 2,7,3,8 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 06/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 7,8,3 0
1 - - 1
2 6,6 - 2
3 6,0 - 3
4 6 - 4
5 6,6,9,6,7 - 5
6 - 2,8,4,5,5,3,7,5,0,2 6
7 8,0,6 0,5 7
8 6,0 7 8
9 9 9,5 9
X