Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 21/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,5 0
1 2,6 2,8 1
2 1,5,4 1 2
3 8 5 3
4 4 4,9,0,9,6,2 4
5 3,0,6 2 5
6 4,8 1,5 6
7 - - 7
8 8,1,0 8,3,6 8
9 4,4 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 14/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 5,5,4 5,3,5,2 1
2 6,1 - 2
3 1,6 6,5,7 3
4 - 8,1 4
5 1,3,1,5 1,1,5 5
6 3,9,8 2,8,3 6
7 3 - 7
8 4,6 6 8
9 - 6 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 07/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,1,3,4 0
1 0,8,6 2,6 1
2 1 6 2
3 0,8 - 3
4 5,0 9 4
5 7 4,6 5
6 7,2,1,5,9 1 6
7 0,7 5,7,6 7
8 9 1,3 8
9 4 8,6 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 30/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 4 8,6 1
2 - 6,7,0 2
3 7 - 3
4 8 1,7,8,7 4
5 9,5,9 6,5 5
6 5,2,9,1 - 6
7 4,2,9,4 3,9 7
8 4,1 4 8
9 7 7,5,6,5 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 23/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 6 0
1 6 0 1
2 5,4,8 8,6 2
3 8,5 5,9 3
4 7 2,8 4
5 3 2,3 5
6 0,2 1,9,0 6
7 9 4 7
8 2,9,4 3,2 8
9 3,6 8,7 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 16/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2,9,1 7 0
1 3 7,0,3,9 1
2 - 0,4 2
3 7,1 0,1 3
4 6,9,2 - 4
5 - 9,6 5
6 5 4,8 6
7 7,1,0 7,3 7
8 8,6 8 8
9 5,1 0,4 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 09/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,5,5,0 0,1 0
1 2,0 3 1
2 2,6 2,1 2
3 1 4 3
4 3,6 5,5 4
5 7,4,8,4 0,0,0,9,0 5
6 - 2,4 6
7 7 5,7 7
8 - 5 8
9 5 - 9
X