Lo Quang Nam - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Nam - XSQNA - SXQNA

XSQNA mở thưởng Thứ 3 ngày 15/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 4,9 3,5 1
2 2 5,2 2
3 1,8,8 9 3
4 7 1 4
5 5,2,8,1 5 5
6 - 8,9,7 6
7 6 4,8 7
8 7,6 0,5,9,3,3 8
9 8,6,3 1 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNA Thứ 3, XS Quảng Nam 08/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 1,2 0
1 2,0,4,8 - 1
2 0 1,8 2
3 7 6 3
4 6 5,1,8 4
5 4 0 5
6 6,3,9,8,9 6,9,0,4 6
7 - 3 7
8 2,4 6,1 8
9 6 6,6 9

Lô XS Quảng Nam Thứ 3, SXQNA 01/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8,6,7,1 4,7 0
1 1 1,0 1
2 3,6,3 - 2
3 - 2,2 3
4 0,5 6,9 4
5 - 0,4 5
6 9,4 0,2,8 6
7 9,0 8,0 7
8 7,6 0 8
9 4 6,7 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Xổ số QNA 25/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 - 0
1 4 5 1
2 8,5 4,9 2
3 4 8 3
4 2,6 1,3 4
5 1,6 8,6,2 5
6 5 4,5,0 6
7 9,9,8 - 7
8 5,8,3 2,8,7,0 8
9 2 7,7 9

Lô tô XSQNA Thứ 3, XSQNA 18/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6 0
1 9,5,8 - 1
2 9,6,3 5 2
3 3 3,2 3
4 6 5,8 4
5 4,2 1,6 5
6 0,5,8 4,2,8 6
7 - 8,0 7
8 7,6,9,4 1,6 8
9 - 1,2,8 9

Lô Quảng Nam Thứ 3, Sổ số Quảng Nam 11/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,5 8,7 0
1 4,1 1 1
2 - 3,0,7 2
3 9,7,2,8 - 3
4 - 7,1,0 4
5 - 9,0 5
6 8 - 6
7 4,8,0,2 3,8,9 7
8 7,0 6,3,7 8
9 5,7 3 9

Lo SXQNA Thứ 3, SXQNA 04/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,1 0
1 7,7,0 - 1
2 4,3 8,7,6 2
3 3,9 0,3,2 3
4 - 2 4
5 - 7 5
6 6,2 6 6
7 0,8,5,8,2,8 8,1,1 7
8 7,2 7,7,7 8
9 - 3 9
X