Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 20/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,5 0
1 9,5,5,6 - 1
2 8,3 9 2
3 - 4,2 3
4 4,3,9 4 4
5 0,8,0,9 1,8,1 5
6 9,9 1 6
7 - - 7
8 5,8 5,2,8 8
9 2 1,5,4,6,6 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 13/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 2,0,8 0
1 8,2 8,3,8 1
2 0,8 8,1,9 2
3 1 5 3
4 8 - 4
5 3,5,6 5,6 5
6 5 5 6
7 8 8 7
8 1,2,7,1,0 4,1,2,7 8
9 2 - 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 06/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,2,2 0
1 7 6,4 1
2 8,5,4,0,0,5 - 2
3 6,9 4 3
4 3,1 2,9 4
5 6 2,2 5
6 0,1,7 9,5,3 6
7 9 6,1 7
8 - 2 8
9 6,4 3,7 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 30/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5,7,0,7,3 1,0 0
1 0 9 1
2 9,3 - 2
3 5 8,2,0 3
4 - - 4
5 6 3,0,8 5
6 9 5 6
7 8,7 0,0,0,7,8 7
8 3,7,5 7 8
9 1 6,2 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1 0
1 0 4,9 1
2 8,2 0,9,3,2 2
3 2 7,9 3
4 1,7,6,4 4,7,7 4
5 5 8,5 5
6 - 4 6
7 3,4,4 4 7
8 5,8 8,2 8
9 2,3,1 - 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 16/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 2 5 1
2 9,5,8,8,3 1,5,6 2
3 - 8,0,0,2,9 3
4 9,4 4 4
5 2,9,1 2,6 5
6 5,6,2 6 6
7 - - 7
8 3 2,2 8
9 3 2,5,4 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 09/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 0,9 0
1 7,7 - 1
2 4 9,8 2
3 3,8 3 3
4 9 2,5 4
5 6,4 - 5
6 8 5 6
7 7,8,7 1,7,1,7,0 7
8 8,2 6,8,7,3 8
9 2,0 4 9
X