Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 13/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,5 - 0
1 8 2 1
2 1 4,8,8,9 2
3 9 5,6 3
4 2 0,7,9,7 4
5 3 0,9,8 5
6 3 - 6
7 4,9,4 - 7
8 2,2,5 0,1 8
9 5,4,2 7,3 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 06/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,6 6,7,7 0
1 9 - 1
2 6 8,7,0,0 2
3 4,9 4,8,9,7 3
4 3 3 4
5 8 7 5
6 0 2,0 6
7 2,5,0,0,3 - 7
8 2,3 5 8
9 3 1,3 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 29/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 5,1 0
1 7,0,9 4,4,7,3,7 1
2 - 3 2
3 2,1,3 8,7,3 3
4 1,1 - 4
5 0 - 5
6 - 8 6
7 9,1,3,1 1,8,0 7
8 7,6,3 9 8
9 8 7,1 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 22/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,4,0,4 0 0
1 5 - 1
2 3,5,6 - 2
3 4,3 2,3 3
4 8 3,9,0,8,0 4
5 9 2,1 5
6 - 2 6
7 8 - 7
8 4,9 4,9,7 8
9 8,4 0,0,8,5 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 15/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 1,9 0
1 7,0 9,6,7,5,8 1
2 2,6 2,9 2
3 8 - 3
4 4,4 0,4,4 4
5 1 - 5
6 1,6 7,6,2 6
7 6,1 1 7
8 1 3,0 8
9 1,2,0 - 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 08/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 5 0
1 - 6 1
2 8,7,3,5,6 6,0 2
3 4 0,9,6,2 3
4 9 3,6,7 4
5 9,0 8,2 5
6 2,4,1,3 2 6
7 4 2 7
8 5 2 8
9 3 5,4 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 01/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8,2 0
1 9 - 1
2 2,6,4,0 2,5,9 2
3 9,8 - 3
4 8,4 2,4 4
5 2 - 5
6 9,6 2,6 6
7 7,9 0,7 7
8 8,0 4,3,8 8
9 2 3,1,6,7 9
X