Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 15/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9,5 0
1 8 4 1
2 5 7,9 2
3 6,8 7,9,8,6 3
4 6,1 - 4
5 0 2 5
6 3,9 3,4,0 6
7 3,2,7 8,7 7
8 7,3 1,3 8
9 0,3,2 6 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 08/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 7 7,2 1
2 1 4,4,7,4 2
3 6 6,6 3
4 2,2,2 - 4
5 - 8 5
6 3,3,8,8 3,9,7 6
7 8,8,1,2,6 1 7
8 5 7,7,6,6 8
9 0,6 - 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 01/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4,9,4 0
1 - 3 1
2 5,3 5 2
3 1,8 7,2,4 3
4 0,8,0,8,3 - 4
5 2 2 5
6 8,8,9 7,7 6
7 6,3,6 0 7
8 - 4,6,4,6,3 8
9 0 6 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 24/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8 9 0
1 3 2,6,4 1
2 1,8,5 6,6 2
3 7 8,1,4,7 3
4 1,3 9 4
5 - 7,2 5
6 8,1,2,2 - 6
7 5,3 0,3 7
8 3 6,2,0 8
9 4,0 - 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 17/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5 8,3,4 0
1 8,3 8,6 1
2 3,3 4 2
3 9,0 0,5,1,2,2 3
4 9,2,0 - 4
5 8,3 0 5
6 7,1 - 6
7 - 6 7
8 0,1 5,1,9 8
9 8 3,4 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 10/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,3,8 1,3,6 0
1 0,2,7,1 6,1 1
2 7 9,1 2
3 0,6 0 3
4 - 0 4
5 - 6,0,7,8 5
6 5,1,0 3 6
7 5 2,1 7
8 8,5 8,0 8
9 2 - 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 03/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0 8,0 0
1 8,2,4 8 1
2 3,9,3,5 1 2
3 5 2,2 3
4 6 1 4
5 - 3,9,2 5
6 - 4,8 6
7 7 7,0,9 7
8 0,6,1 1 8
9 9,5,7 9,2 9
X