Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 23/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,4 0
1 0,1,3 1,3,4 1
2 9 4,5 2
3 1,9 1 3
4 2,0,1,5 5,9 4
5 7,4,2,8 4 5
6 7 8 6
7 - 5,6 7
8 6 5 8
9 4 0,3,2 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 16/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4 0
1 6,3 7,4,5 1
2 - 4,6,0,9 2
3 6 8,1 3
4 2,9,7,0,1 7 4
5 9,1 6 5
6 5,2 1,3 6
7 1,4 4 7
8 3 - 8
9 2,9 4,5,9 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 09/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 7,2,0 0
1 - 3,3,6 1
2 0,2 6,2,4 2
3 1,1 7,7 3
4 4,2,5 5,4,9 4
5 4 4 5
6 2,1 8 6
7 0,3,3 - 7
8 6 0,9 8
9 8,4 - 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 02/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4 5,3 0
1 9 2,3 1
2 1,7 7,7 2
3 1,8,0 7 3
4 4 4,0 4
5 0,9 - 5
6 - 9,0 6
7 3,2,2 2,8 7
8 9,8,7 8,3 8
9 6 8,5,1 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 26/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,7,2 0
1 2,8 - 1
2 2,0 2,1 2
3 4 - 3
4 7 6,8,3 4
5 7 6,6 5
6 5,5,4,9,9 - 6
7 0,9 4,9,5 7
8 9,4 1 8
9 0,7 7,8,6,6 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 2,1 8,6,1 1
2 5,8 1 2
3 5 4 3
4 3 - 4
5 5 2,5,3,8 5
6 1,6,7,6 6,6 6
7 9 6,8,8 7
8 1,8,7,5,7 2,8 8
9 - 7 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 7 0
1 - 4,2,2 1
2 1,5,1 6 2
3 - 9,5,9,4 3
4 3,5,1 7 4
5 3 4,6,6,9,2 5
6 5,5,2 - 6
7 0,4,7 0,9,7 7
8 - - 8
9 3,3,5,7 - 9
X