App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 07/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8 0
1 5,9 2,0 1
2 1 - 2
3 8 8 3
4 5,8 5,6,7,6,9 4
5 4 4,7,1,6 5
6 6,4,4,5 6,8 6
7 5,4 - 7
8 3,0,6 4,3 8
9 4 1 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 30/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5 - 0
1 3,8 8,3 1
2 5,7,3 9,5 2
3 4,1,4,3 0,1,2,3 3
4 5 3,3 4
5 2 2,0,4 5
6 - - 6
7 7 7,8,2 7
8 1,7 9,1 8
9 2,8 - 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 23/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 8,0,9 0
1 8,7 7,8 1
2 8 3 2
3 7,9,4,2 5,0,7 3
4 9 3 4
5 3 6 5
6 5 - 6
7 1,3,8 3,1 7
8 0,1 1,7,2 8
9 0 4,3 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 16/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2 - 0
1 7 - 1
2 6,5 5,0 2
3 - 5 3
4 5,8 8 4
5 8,5,2,3 8,5,4,6,2 5
6 5,7 2 6
7 - 1,0,6 7
8 5,8,9,4,9 5,4,8 8
9 - 8,8 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 09/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5,6 8 0
1 9 3 1
2 3 9,0,9 2
3 1 4,2,7,4 3
4 4,7,3,3 4,6 4
5 6,7 0,7 5
6 4 5,0 6
7 5,3 4,5 7
8 0 - 8
9 2,2 1 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 02/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 - 0
1 2 - 1
2 7 1,7,9 2
3 6,6 9,4 3
4 8,3 9,5,9 4
5 6,4 0 5
6 - 5,8,3,7,3 6
7 7,2,6 7,2,0 7
8 6 4 8
9 4,4,2,3 - 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 26/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,1 0
1 0 - 1
2 3,9,3 4,3,6 2
3 6,2,3 2,2,7,3 3
4 2,8 - 4
5 8,0 9,7,6,6 5
6 5,2,5 3 6
7 5,3 - 7
8 - 5,9,4 8
9 5,8 2 9
X