Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 19/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,7 0
1 3,1 2,6,1 1
2 9,8,1,6,9,0,7 5,6,7 2
3 - 1,4,8 3
4 3,6,4 4 4
5 2 - 5
6 1,2 2,4 6
7 0,2 2 7
8 3 2 8
9 - 2,2 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 12/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 9,5 0
1 2 3 1
2 - 1,8 2
3 4,6,5,1,6 9,0 3
4 9,8 3,6 4
5 7,0 3,7 5
6 4 3,8,3 6
7 5 5 7
8 8,2,6 8,4 8
9 0,3 4 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 05/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 8,9,7 0
1 1,3,2 1 1
2 2 2,8,1 2
3 7 8,1 3
4 8 6 4
5 - 6,8,8,0 5
6 5,4 7 6
7 6,0 3 7
8 5,5,3,0,2 4,9 8
9 0,8 - 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 28/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,4,9,3 7,8 1
2 8 3,5 2
3 2 5,5,1 3
4 6,8 1 4
5 3,3,2,8 6 5
6 8,7,5 4 6
7 1 1,6 7
8 9,1 6,5,2,4 8
9 - 8,1 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 21/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,8 0
1 1 5,1,6,2 1
2 1,6 9,5 2
3 9,8 - 3
4 - - 4
5 1,8,0,7,2 7 5
6 6,1,6 6,9,2,6 6
7 5,7 7,5 7
8 0 3,5 8
9 6,2 3 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 8,9 0
1 1,1,5 1,1,3 1
2 6,4 9,4 2
3 5,4,7,1 4 3
4 4,3,2 4,3,5,2 4
5 4 3,1 5
6 - 2,8 6
7 - 3 7
8 0,6 0 8
9 2,0 - 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 7,9,7 0
1 - 2 1
2 1 9 2
3 - 8,9 3
4 5 9,9,6 4
5 - 4,0 5
6 6,9,4 6,7 6
7 0,0,6 - 7
8 3,8 8 8
9 2,0,3,4,9,9,4 6,9,9 9
X