Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 15/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 6,3 0
1 4,2 7,0,2 1
2 9,1 1 2
3 8,0 8,9 3
4 7,8 1 4
5 5 7,7,5 5
6 0 - 6
7 1,5,5,9 4,8 7
8 3,7 3,4 8
9 3 2,7 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 08/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 4,1,2 0
1 0 3,6,8,0,7 1
2 0,7,9 6,5 2
3 1 0,7 3
4 0 - 4
5 9,2,5 5 5
6 1,2 - 6
7 9,8,1,3 2 7
8 1 7 8
9 - 5,7,2 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 01/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,2 8 0
1 1,9,8,6 1,0 1
2 3 8,8,0 2
3 - 6,2 3
4 6 0,7 4
5 6 - 5
6 6,3 4,6,5,1 6
7 4 - 7
8 2,0,2,9 9,1 8
9 8 1,8 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 25/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 6,6 0
1 5 - 1
2 9 8,5,7 2
3 4,8,8,8 - 3
4 8 3,7,0,5 4
5 4,2 0,1 5
6 0,0 - 6
7 4,2,7 8,7 7
8 2,7 4,3,3,3 8
9 - 2 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 9,5 2,5 1
2 2,1 2 2
3 6,4 - 3
4 - 8,8,3 4
5 8,1 1,9 5
6 9,6 3,6 6
7 8 8,0 7
8 7,9,9,4,4 5,7 8
9 5 6,8,1,8 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 3,5,8,0 0
1 5,6 5 1
2 6,6 5,7,9 2
3 0,4 0 3
4 - 3 4
5 1,0,2 1 5
6 7,7 8,1,2,2 6
7 2,8 6,6 7
8 6,0 7 8
9 2 - 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6,9 5 0
1 - 8 1
2 7 3 2
3 9,3,2,7,3 0,7,3,3 3
4 6,4 6,4 4
5 0 - 5
6 4 4,0 6
7 3,7 7,3,2 7
8 1,9,9 - 8
9 - 3,8,0,8 9
X