Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 17/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 1,3,8,5 0
1 0,1 0,1 1
2 7,8 7 2
3 7,0,4 - 3
4 - 0,3,5,6 4
5 6,0,4 - 5
6 9,4 5 6
7 2 2,3,8 7
8 0,7,9 2 8
9 - 6,8 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 10/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4 1,8 0
1 0 4,5,7 1
2 3,6,9 - 2
3 9 4,2,8 3
4 1,3 0,9 4
5 1 - 5
6 - 7,7,8,2 6
7 6,6,1,9 - 7
8 6,3,0 - 8
9 4 0,3,2,7 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 03/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 4,5,7,7 0
1 9 5,6,4,0,2 1
2 4,1 - 2
3 - - 3
4 8,9,0,1 2 4
5 9,0,1 - 5
6 6,1 6 6
7 0,0 8 7
8 9,7 4 8
9 9 4,5,1,8,9 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 27/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 5,3 0
1 7,5 6,8,6 1
2 - 9,5,4,3 2
3 2,0 8,4 3
4 7,2,3 - 4
5 2,0 9,9,1 5
6 1,1,6 6,0 6
7 - 4,1 7
8 3,1 - 8
9 2,5,5 - 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7 3 0
1 9,7 8 1
2 4,4 - 2
3 0 4,9 3
4 7,3,5,4 9,2,2,4 4
5 - 4,7 5
6 7 - 6
7 8,5,8 4,0,0,1,6 7
8 1 7,7 8
9 4,3 1 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6 1 0
1 0 5,8 1
2 - 4,8,5,4,4 2
3 4 8 3
4 2,2,2 3,9,0,9 4
5 8,2,1 7 5
6 8,7 0 6
7 5 6 7
8 3,2,1 5,6 8
9 4,4 - 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0 8,4,0 0
1 4,6 2 1
2 1,5 - 2
3 5 - 3
4 0 1,7,8 4
5 9 3,2,6 5
6 5 1 6
7 4,9 0,8 7
8 0,9,9,4,9,7 - 8
9 - 8,8,5,7,8 9
X