App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Quang Ngai - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Ngãi - XSQNG - SXQNG

XSQNG mở thưởng Thứ 7 ngày 28/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,6,1 0
1 0 4,5 1
2 5,5,6 8,0 2
3 4 7,4 3
4 1,3,0 9,3 4
5 1 2,2 5
6 0,6,6 6,9,6,2 6
7 3 9 7
8 2 - 8
9 4,7,6 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QNG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQNG Thứ 7, XS Quảng Ngãi 21/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3,8,4 6 0
1 5 0,5 1
2 6,8 - 2
3 5 0,6,9,7 3
4 7 0,8 4
5 1 1,3 5
6 3,0,7 2 6
7 7,3 4,7,6 7
8 8,4 8,0,2 8
9 3 - 9

Lô XS Quảng Ngãi Thứ 7, SXQNG 14/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8 0
1 7 9,0 1
2 9,3,9 - 2
3 3,7,7,3 7,9,3,2,3 3
4 8,5,7 6,7 4
5 - 4 5
6 4 - 6
7 3,4 3,3,1,4 7
8 0 4 8
9 1,3 2,2 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Xổ số QNG 07/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 8 0
1 1,5,7,3 1,9,3 1
2 5,3 - 2
3 3,1 3,1,2 3
4 5 7 4
5 - 6,1,2,4 5
6 5 9 6
7 4,7 8,8,1,7 7
8 7,7,0 0 8
9 6,1 - 9

Lô tô XSQNG Thứ 7, XSQNG 29/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,3 7,0,8 0
1 3,5 6,8 1
2 7 0,9 2
3 6 1,0 3
4 - 6 4
5 6 8,1 5
6 9,1,4 5,3 6
7 0 9,2 7
8 8,5,1,0 8 8
9 2,7 6 9

Lô Quảng Ngãi Thứ 7, Sổ số Quảng Ngãi 22/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,4,0 2,1,0 0
1 0,2 - 1
2 0,5,6,8 9,1 2
3 9 - 3
4 - 6,0,0 4
5 6,9 2 5
6 4 5,0,2 6
7 8,9 - 7
8 - 9,7,2 8
9 2,8 3,5,7 9

Lo SXQNG Thứ 7, SXQNG 15/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,2,4 0,7,1 0
1 4,0 0,6 1
2 8,3,5,6 0 2
3 3 3,2,4 3
4 6,3 1,0 4
5 7 2 5
6 7,1 4,8,2 6
7 0 6,5 7
8 6 2 8
9 - - 9
X