Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 15/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 4,2 0
1 9,2 8 1
2 0,4 1 2
3 - 8,9 3
4 4,0 6,4,5,2 4
5 9,4 9 5
6 4,9 8,0 6
7 7 8,7 7
8 6,3,1,7 - 8
9 5,3 5,6,1 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 08/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2 0,5,6 0
1 7,9,9 6,9 1
2 9,9 3,0,7 2
3 2,9 - 3
4 8,7 - 4
5 8,0 - 5
6 1,0 - 6
7 9,2 1,4 7
8 - 4,5 8
9 1 7,2,1,3,2,1 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 01/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,5 0
1 7,4,7 - 1
2 9,2 2,9 2
3 9,5 7 3
4 4 0,4,1 4
5 0 3 5
6 6 6,9,8 6
7 3,8 1,1 7
8 0,6 7,9 8
9 8,6,2 2,3 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 25/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6 7 0
1 9,7 6,3,8 1
2 - 0,9 2
3 5,1,8 7 3
4 - - 4
5 6,9,9 3,6 5
6 1,5,6 6,5,0 6
7 0,3 1 7
8 1 3 8
9 9,2 1,9,5,5 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 18/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,8 0
1 8,8,0 8 1
2 6 6 2
3 9 - 3
4 7,8 5,6,7 4
5 6,4 9,9 5
6 2,4 5,2 6
7 4 4 7
8 1,0,8 9,1,1,4,8 8
9 5,5,8 3 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 11/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,5 - 0
1 2,4 7,5 1
2 - 1,5 2
3 - 6,6 3
4 9 6,5,9,1 4
5 4,1,2 8,7,0 5
6 4,3,3 9 6
7 1,5 0 7
8 5,9 0 8
9 6,4 4,8 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 04/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,1,5,1 1,8 0
1 0 7,3,6,0,0 1
2 - 0,7 2
3 1,9 9 3
4 - 8 4
5 6,8 0,0 5
6 1 5 6
7 1,2,9 8 7
8 4,7,0 5 8
9 3 3,7 9
X