Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3 0
1 1 1,0 1
2 8 8,6,9 2
3 0,6 5 3
4 6,4 4 4
5 6,3,9 - 5
6 2 5,9,7,4,3 6
7 6,9,9 - 7
8 2 2 8
9 6,9,2 5,7,9,7 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 14/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 1,5,4 1,6,2,6,8 1
2 1 - 2
3 8 5,5,6,4 3
4 4,3 5,1,4 4
5 5,3,3,4 6,1,5 5
6 1,1,5,3 7,8 6
7 6 - 7
8 6,1 3 8
9 - - 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 07/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,6 0
1 5,7 2 1
2 1,2,4,2 2,2 2
3 - 4 3
4 3 8,6,2 4
5 6,5,7,8 8,1,5 5
6 4,0 5,7 6
7 6,0 1,5 7
8 4,9,5 5 8
9 - 8 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 28/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 - 0
1 5,9 6 1
2 4 4 2
3 - 8 3
4 6,8,2 2,7 4
5 - 7,1,8 5
6 1 4,7 6
7 6,5,9,9,4 0 7
8 8,3,5,8 4,8,8 8
9 - 7,1,7,0 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 21/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,7 6 0
1 8,1,1 1,1 1
2 3,2,4 4,2 2
3 - 0,2,8,7 3
4 8,2 2 4
5 - 9 5
6 0 - 6
7 7,3 7,0,9 7
8 8,3,8 4,1,8,8 8
9 5,7 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 14/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3 2 0
1 1,9 2,1 1
2 6,1,0,8 0,8 2
3 4,3,6 0,3,7 3
4 7,6,6 6,3 4
5 - - 5
6 4 2,4,4,9,3 6
7 3 4 7
8 2 2 8
9 6 1 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 07/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2 0
1 5,2,2 - 1
2 0 3,1,1 2
3 4,2,3,7 3,9 3
4 8,9,5 3 4
5 5 8,1,5,4 5
6 6 6 6
7 9,8 3,0 7
8 5 4,7 8
9 3 7,4 9
X