Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 23/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,1,9 3,2 0
1 9 8,3,0 1
2 9,3,0,6,3 0 2
3 0,1 8,2,7,2 3
4 - - 4
5 - - 5
6 - 2 6
7 9,9,7,3 0,7 7
8 3,1 - 8
9 - 2,7,7,1,0 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 16/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1 0
1 0,1 9,6,6,1 1
2 - - 2
3 5 0 3
4 8 8,7 4
5 - 3,6 5
6 9,1,1,5,8 8 6
7 9,9,8,4 - 7
8 8,6,4 4,8,7,6 8
9 1 7,6,7 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 09/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 9 - 1
2 9,5,5,3,4,5 - 2
3 9,0 2,7,7 3
4 5 5,2 4
5 4,9 6,2,2,4,2 5
6 5,9 9 6
7 3,3 - 7
8 8 8 8
9 6 2,3,5,6,1 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 02/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 9 0
1 3,2,9 4,8 1
2 5 3,1 2
3 2,5 1,7 3
4 1 5,7 4
5 4 2,3 5
6 - 7,7 6
7 7,3,6,6,4,7 7,9,7 7
8 1 - 8
9 7,0 1,0 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 25/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8,9,3,4 0
1 5,8,6,3,8,5 0 1
2 3,3 5 2
3 0 2,2,1 3
4 0,7 7,6 4
5 2 1,8,1 5
6 4 1 6
7 4 4 7
8 0,5 1,1 8
9 0 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 18/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 3 5,4,4 1
2 3,8 4 2
3 3,3 2,3,1,3,7 3
4 2,4,1,1,0,8 4,0 4
5 1,8 - 5
6 - - 6
7 3,8 8,8 7
8 7,7 2,5,4,7 8
9 - - 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 11/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9,6 3,1 0
1 0 6,0 1
2 9,3 9 2
3 0,6 7,2 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 7,1,8 3,0,9,8 6
7 3 6 7
8 6 6,9 8
9 2,8,6 2,0 9
X