Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 18/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 6,6 0
1 - 7,2,4 1
2 1,3,4 7 2
3 - 4,9,2 3
4 8,3,1 8,7,6,2 4
5 - - 5
6 6,0,4,0 6 6
7 1,4,2 - 7
8 4,8 8,4,0 8
9 3 0 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 11/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7,9 1 0
1 5,7,0 3,3,5 1
2 6,2 2,9 2
3 1,1 - 3
4 8,7 0 4
5 1 1,9 5
6 - 2,7 6
7 8,6 1,0,4 7
8 8 8,4,7 8
9 5,2 0 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 04/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,8,5,0 0
1 - 5,3,6 1
2 9,3 - 2
3 3,6,1 3,9,4,2 3
4 3,9 9 4
5 8,9,1,0 - 5
6 6,1 3,6 6
7 - - 7
8 0,0 5 8
9 3,4 5,2,4 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 27/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,2,7 0
1 - 9,4,2 1
2 0,1 7,7 2
3 8 5 3
4 6,1 8,9,7 4
5 9,3 7 5
6 8 4 6
7 9,0,2,0,5,2,4 - 7
8 4 3,6 8
9 1,4 7,5 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 20/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 1 0
1 1,2,0 1,9 1
2 9,5 1 2
3 8 6,5,5 3
4 6 9 4
5 3,3 0,2 5
6 3 7,8,7,4 6
7 6,9,6 - 7
8 6 3,0 8
9 4,1 7,2 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 13/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,2 3,0 0
1 3,1 0,1,5,3,8,3 1
2 9,7,4 0 2
3 0,8,1,1 6,1 3
4 - 2 4
5 7,1 9 5
6 3,6 6 6
7 - 5,2 7
8 1 3 8
9 5 2 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 06/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,9 2 0
1 3 7 1
2 0 0,7,4 2
3 7,9,3 9,1,5,3,0 3
4 2 8 4
5 3,8 - 5
6 - 8 6
7 1,2 3,8 7
8 4,6,7 9,5 8
9 3,8 3,0 9
X