Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 07/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,1,1 4,8 0
1 3,2 0,0 1
2 7 5,1 2
3 6,7 1,0 3
4 4,0 4 4
5 2,5 8,5 5
6 6,7 0,6,3 6
7 7 7,6,2,3 7
8 5,0 - 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 31/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 1,4 1,2,3,3 1
2 1 - 2
3 1,1,4 6,6,8 3
4 9,6 6,1,3 4
5 6,7 - 5
6 4,3,3,6 5,0,6,4 6
7 - 8,5 7
8 7,3 - 8
9 9 9,4 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 24/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6,5 5 0
1 4 9 1
2 2,5 6,8,0,8,2,7 2
3 4,6 - 3
4 9 3,1,9 4
5 0 0,2 5
6 2 0,3 6
7 2,7 7 7
8 2,2,8 8 8
9 1,4 4 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 17/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9 0,3,7,4 0
1 7,9 3,9 1
2 2,6,2,2 2,2,2 2
3 8,1,0 - 3
4 7,4,0 4 4
5 - - 5
6 - 7,2 6
7 6,7,0 7,4,1 7
8 - 3 8
9 1 0,1 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 10/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1 0,5 0
1 4,7,5 0 1
2 - 3 2
3 3,2 9,3,9 3
4 - 1,9 4
5 7,0 1,9 5
6 - 7,7 6
7 6,6 1,5,9 7
8 8 8,9 8
9 3,3,8,7,4,5 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 03/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,4 0
1 9 6,8 1
2 5,9,0 6 2
3 - - 3
4 8,7,8,0 - 4
5 6 2,6,9 5
6 6,5,1,9,2 6,5 6
7 - 4,0 7
8 1 4,9,4 8
9 8,5 2,6,1 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 26/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,1,4 9 0
1 3 0,0,9,3,4 1
2 - 5,3,7 2
3 2,1 1 3
4 1 0,6 4
5 2,5 0,5 5
6 4 - 6
7 9,7,2 9,8,7 7
8 7 - 8
9 7,1,0 7 9
X