Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 12/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9 0
1 9,3 9,4,2,8 1
2 1,6,9 4,7 2
3 6,8 1 3
4 2,1,7 - 4
5 - 9 5
6 6,6 6,6,0,3,2 6
7 2 4 7
8 1 3 8
9 1,0,5 1,2 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 05/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 6,4,0,2 0
1 7,1 3,3,5,6,1 1
2 6,0 6 2
3 1,1 0 3
4 4,0 9,4 4
5 1 6 5
6 0,5,6,2,1 6,2 6
7 - 1 7
8 - - 8
9 4,9 9 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 29/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,2,4 0
1 9,6,5 8 1
2 0 7 2
3 9 9 3
4 9,7,0 8 4
5 5,9,0 5,1 5
6 7 1,9 6
7 2 4,6 7
8 1,4,9 - 8
9 3,6 1,5,4,3,8 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 22/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,1,8,4 0
1 1,0,2 1,4 1
2 5 1 2
3 5,8,6 6 3
4 0,1,4 4 4
5 9 6,8,3,2 5
6 5,3,6 6,3 6
7 - 8 7
8 7,0,5 3 8
9 0 5 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 15/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,2 0
1 9,4,6 4,9,8 1
2 7,0,2 2 2
3 0,5 4 3
4 1,3,9,5 7,1 4
5 9 3,9,7,4 5
6 - 1 6
7 4,5 2 7
8 1 - 8
9 5,1 1,5,4 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 08/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3 3,4 0
1 - - 1
2 - 6 2
3 9,7,0 9,7,0,9 3
4 8,0 8 4
5 7 6 5
6 5,2,8 9,0,7 6
7 3,6 3,5 7
8 4 9,4,6 8
9 3,6,8,3 3 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 01/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,6 0
1 2,3,4 6,8 1
2 3 1,5 2
3 7,3,7 3,2,1,5,5 3
4 - 1 4
5 0,2,7,3,3 8 5
6 1,8,0 9 6
7 - 3,3,5 7
8 1,5 6 8
9 6 - 9
X