Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 10/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,2 2 0
1 1,5 6,1 1
2 0,8 6,0 2
3 - 5 3
4 - 0 4
5 3,8 9,1 5
6 1,2 0,7,8 6
7 7,8,6,7 7,9,7 7
8 6 7,2,5 8
9 5,7 - 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 03/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 5,8,7,3 0
1 3 - 1
2 3 7,8 2
3 0 7,1,2 3
4 6 5 4
5 0,4 6,0,6 5
6 5,7,5 4 6
7 2,0,3 8,6 7
8 8,0,7,2 8 8
9 9 9 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 27/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,4 1 0
1 1,1,0 1,1,3,2 1
2 1 5 2
3 4,1,6 0,5,8 3
4 9,7 3,0,5 4
5 2,3,4 - 5
6 - 3 6
7 8,7 4,7 7
8 3 0,7 8
9 - 4 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 20/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,1 - 0
1 3 0 1
2 3,4 7,3 2
3 9,2,3 2,0,9,3,1,8 3
4 7 0,2 4
5 7,7,9 - 5
6 - 8 6
7 2 5,8,4,5 7
8 7,6,3 - 8
9 3 3,5 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 13/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,2,2 0,0 0
1 9,5 9,9 1
2 5 0,0 2
3 6 - 3
4 - - 4
5 - 2,9,1 5
6 9,8 9,3 6
7 7 7 7
8 9,8 6,8 8
9 9,6,1,1,5 9,6,8,1 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 06/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2,1,3,5,3,0 2,0 0
1 5 0,4,5 1
2 8,7,0,7 0 2
3 - 0,0 3
4 1 8 4
5 1 1,0 5
6 9 9,9 6
7 - 0,2,2 7
8 4 2 8
9 6,6 6 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 29/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7 7,9 1
2 9,2,8,8 2 2
3 6,4,8 8,9 3
4 - 3 4
5 7 8,7,9 5
6 - 3 6
7 1,5 1,8,5 7
8 5,3,7 3,2,2 8
9 9,1,5,3 9,2 9
X