Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 19/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 1,3,5 1,6,5,2,7 1
2 4,1 6 2
3 - 1,0 3
4 5 8,2,8,8 4
5 1 4,1,7 5
6 2,1,7,6 6 6
7 5,1 6 7
8 4,4,9,4 - 8
9 - 8 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 12/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,8,0 9,0,2 0
1 - 0,9 1
2 0,4,7,4 0,8 2
3 5 8 3
4 - 8,2,2 4
5 5 5,3 5
6 7 - 6
7 - 9,6,2 7
8 4,2,3 0 8
9 9,1,0,7 9 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 05/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5 3,0 0
1 9,6 9,8 1
2 5 - 2
3 0,8 - 3
4 4,8 4 4
5 7 7,0,2 5
6 6,7 6,1,8 6
7 5,8 5,6 7
8 6,1 3,7,4 8
9 9,1 1,9 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 28/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5 2 0
1 6,2 9 1
2 5,9,0 7,1,7,0 2
3 6,8 8 3
4 6 - 4
5 - 2,6,0 5
6 5 1,3,4 6
7 8,2,2 9,8 7
8 3,7 7,3 8
9 7,1 2 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 21/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 1,1 0
1 0,9,3,3,0,8 0 1
2 6,6,4 3,5 2
3 2,4 4,1,0,1 3
4 3 3,2 4
5 2,5 5 5
6 9 2,2 6
7 9 - 7
8 - 1 8
9 - 7,1,6 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 14/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3 0
1 1 9,8,6,1 1
2 4,5 7 2
3 7,8,8,0 0 3
4 5,8 5,2 4
5 4,9 4,2 5
6 9,8,1 - 6
7 2 3 7
8 1 3,4,6,3 8
9 1 6,5 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 07/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,8 0
1 9 6,5 1
2 3 9,4 2
3 - 2,9 3
4 7,2,6 7 4
5 9,5,1 5,6 5
6 0,1,5 9,4 6
7 4 4 7
8 8,0 8 8
9 2,6,9,3 1,9,5 9
X