Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0 8,0 0
1 4,8 6 1
2 9,3 5,9,6 2
3 - 2,9 3
4 4 1,4 4
5 2 0,8 5
6 9,1,2 9 6
7 7 7,9 7
8 0,5 1 8
9 3,7,2,6 2,6 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 13/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 4,9,8 0
1 8,6 2,0 1
2 2,1,2,7 2,2 2
3 7,3 3,5 3
4 0 7 4
5 3,8 8 5
6 - 1 6
7 4 3,9,2 7
8 9,5,0 1,5 8
9 7,0 8 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 06/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 0,4 0
1 4,5,6 3,3,4,4 1
2 - 3 2
3 1,1,2,6 - 3
4 4,1,0,1,5 1,4 4
5 - 9,1,4 5
6 8,6 3,6,0,1 6
7 - - 7
8 - 6,9 8
9 8,5 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 30/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,3 5,5 0
1 4,1,6 3,6,1 1
2 - 3,3 2
3 1,9,2,2 0 3
4 - 1 4
5 0,8,0 0 5
6 1,6 1,6 6
7 8,7 0,7 7
8 - 7,5,9 8
9 8 3 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 23/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 8,7 - 1
2 - - 2
3 5,8,5,3 4,3,8,8,5 3
4 3,7 7 4
5 3 3,3 5
6 7,0,8 8 6
7 4,8 6,4,1,9 7
8 6,3,3 3,1,7,6 8
9 7 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 16/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 3,5,6 5 1
2 7,5 8,5,7 2
3 - 1 3
4 6,6 6,9 4
5 2,8,1 9,8,1,8,2 5
6 4 4,4,1 6
7 2 2 7
8 2,5,5 0,5 8
9 5,4 - 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 09/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,3,1 0
1 0 5,6,8 1
2 - 9,8,5,6 2
3 3,5,0 3,4 3
4 3 - 4
5 1,7,9,2 3 5
6 6,1,2 6 6
7 8,8 5 7
8 1,2 7,7 8
9 0,2 5 9
X