Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Quang Tri - Bảng Kết quả Lô tô Quảng Trị - XSQT - SXQT

XSQT mở thưởng Thứ 5 ngày 26/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,1 - 0
1 8,9,2 7,0 1
2 7,2,4,3 2,1 2
3 7,8,9 2 3
4 - 7,2 4
5 - 8,9 5
6 9 - 6
7 1,4 2,3 7
8 5 1,0,0,3 8
9 5 6,1,3 9

Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS QT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSQT Thứ 5, XS Quảng Trị 19/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3 6,3,5 0
1 - 4,4 1
2 5 - 2
3 6,0,4 4,0 3
4 1,1,3,6,9 8,3 4
5 0 2 5
6 8,0 7,3,4 6
7 7,6 7,0 7
8 4,9 6 8
9 - 4,8 9

Lô XS Quảng Trị Thứ 5, SXQT 12/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 9,7 0
1 1,3 1,7 1
2 9,6,9,5 3,4 2
3 2 8,1 3
4 2,6 7 4
5 7 8,2 5
6 - 2,4 6
7 0,4,1 5 7
8 5,3 0 8
9 0 0,2,2 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Xổ số QT 05/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,4,7 0
1 2,7,0,1,6 1,3 1
2 - 6,1,0 2
3 1 6 3
4 5,0,7 - 4
5 6,5,9 4,5 5
6 2,3,8 5,1 6
7 0 1,4 7
8 - 6 8
9 9 9,5 9

Lô tô XSQT Thứ 5, XSQT 27/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,8 0
1 8,7 2,7 1
2 2,1,6,5 2 2
3 0,3,6,4 3 3
4 - 5,7,5,3,7 4
5 4,4 2 5
6 - 2,3 6
7 4,1,4 8,1,9 7
8 7,0 1 8
9 7 - 9

Lô Quảng Trị Thứ 5, Sổ số Quảng Trị 20/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 6,3,4,9,9 - 1
2 6,9,0 5,9,7 2
3 5,4 1,9 3
4 - 1,3 4
5 2 3,7,8 5
6 9 1,2 6
7 2,5 - 7
8 8,5 8 8
9 2,3 6,1,1,2 9

Lo SXQT Thứ 5, SXQT 13/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8,6 5 0
1 3 6 1
2 4,2,3 2,6 2
3 7 1,2 3
4 - 2,9 4
5 0 8,8,8 5
6 7,1,2 0,9,0 6
7 9 6,3 7
8 5,5,5 0 8
9 4,6 7 9
X