Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 25/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,3,7,2 0
1 5 7,9 1
2 9,0,6 5 2
3 0 - 3
4 7,5,7 8 4
5 0,8,6,2 1,4 5
6 - 5,8,2 6
7 1,0 4,4 7
8 4,6 5,9 8
9 8,1 2 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 18/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6 2,4 0
1 8,3 5 1
2 0,9 6,4 2
3 3 3,1 3
4 2,0 7 4
5 1 6 5
6 7,2,7,5 0,8,8 6
7 4 6,6 7
8 6,9,6 1 8
9 - 0,2,8 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 11/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,4 0,0,4 0
1 6,7 8 1
2 - 4 2
3 9,3,8 9,5,3,6 3
4 4,2,8,0 4,0,6 4
5 3,8 - 5
6 3,4 1 6
7 - 1 7
8 1 5,4,3 8
9 3 3 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 04/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 7,6 0
1 8 5 1
2 - - 2
3 4 4 3
4 3,5,5 7,7,3 4
5 1,7 0,4,4 5
6 0 8 6
7 0,4,4 9,5,8 7
8 8,9,6,7 8,0,1 8
9 7 8 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 26/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,4,5 - 0
1 2 - 1
2 - 3,0,9,1 2
3 2,8,8 6,0 3
4 9,7,6 5,6,0 4
5 4,6 0 5
6 3,6,4 6,4,5 6
7 - 8,4 7
8 7 3,3 8
9 2 4 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 19/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,1 - 0
1 - 5,9,0,6 1
2 7 9,5 2
3 9 0 3
4 9 - 4
5 2,1,6 - 5
6 9,1 0,9,5,7 6
7 7,6 7,2,8 7
8 8,7 8 8
9 2,6,1 4,3,6 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 12/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,8 4,9,4,7 0
1 7 4,6 1
2 3 8,4,4 2
3 - 2,0 3
4 0,1,0,2,2 - 4
5 7 6 5
6 5,9,1 - 6
7 7,0 1,5,7 7
8 2 0,0 8
9 0 6 9
X