Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,0 4,0 0
1 4,5,2 - 1
2 5,7 1 2
3 9,7 5,0,4 3
4 3,0,5 1 4
5 3 2,1,4 5
6 8,9 - 6
7 9,7 0,3,2,7 7
8 - 6 8
9 - 7,3,6 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 03/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 0 0
1 3,7 6,2 1
2 1 - 2
3 5 1,7,8,7,6 3
4 - 0,8 4
5 6 3,6,7 5
6 8,5,1,3 5 6
7 7,7,3,5,3 7,1,7 7
8 4,3 6 8
9 - - 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 26/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 5,1,2 0
1 0,8 - 1
2 8,3,3,0 9,3 2
3 9,2,3 2,2,3,4 3
4 4,3 4 4
5 0 - 5
6 8,6 6 6
7 9 8 7
8 7 2,6,1 8
9 2 0,3,7 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 19/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 0 0
1 1 6,6,1,5 1
2 9 9,3,5 2
3 2,3 0,3,4 3
4 3 5 4
5 4,2,1 8 5
6 1,1,7 9,9 6
7 - 6 7
8 5 - 8
9 2,6,9,6 2,9 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 12/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,3 6,5,1,4 0
1 1,3,0 1 1
2 9 - 2
3 5,3 9,1,0,3 3
4 8,0 - 4
5 0,5,9 3,5 5
6 0,9 - 6
7 - 0,8 7
8 7 4 8
9 3 6,0,2,5 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 05/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4 3,7 0
1 - 7 1
2 7 - 2
3 0 9,4 3
4 8,3,5 5,0 4
5 4 8,4 5
6 8 7,0 6
7 7,9,9,0,1,6 8,7,2 7
8 5,7 6,4 8
9 3 7,7 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 29/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,3 0
1 1 9,1 1
2 9,8,4 7,0,8,8 2
3 3,0 7,3 3
4 9,9,0 2 4
5 - 6 5
6 9,5 9 6
7 2,3 - 7
8 2,2 2 8
9 1,6 4,2,6,4 9
X