Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 07/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 - 4,6,6 1
2 9,6,8 7 2
3 - - 3
4 1,6 6 4
5 6 - 5
6 8,1,1,4,9 5,2,4 6
7 8,2,9,7 8,7 7
8 7 6,7,2 8
9 9 0,2,9,6,7 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 31/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 9,3 0
1 4 5 1
2 8 6,6 2
3 5,0,8 7,6 3
4 5 1,0 4
5 5,1 3,4,8,7,5 5
6 2,3,2,6 6 6
7 3,5 - 7
8 9,5 2,3 8
9 0 8 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 24/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5 - 0
1 1 3,2,1 1
2 5,1,2,7,3,5 2,9,4 2
3 1,9 2 3
4 2,8 - 4
5 9,5,6 2,5,0,2 5
6 - 9,5 6
7 - 2 7
8 - 0,4 8
9 6,2 3,5 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 17/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 2,0 0
1 7 8,0,8 1
2 0 - 2
3 8,5,3,5 9,8,6,3 3
4 - 9 4
5 7 3,6,3 5
6 5,3 8 6
7 - 1,5 7
8 1,3,6,1,9 3 8
9 4,3 8 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 10/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,1 - 0
1 6 0 1
2 9,4 4,9 2
3 8,9,3 3 3
4 2,4,7,5 0,4,8,2 4
5 9 0,7,4 5
6 7 1 6
7 5 6,4 7
8 4 3 8
9 2 5,3,2 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 03/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4 2,9,7,9 0
1 2 6 1
2 0 1 2
3 3 0,3,7 3
4 8,7 6,0 4
5 9,7,9 8 5
6 1,4 8 6
7 3,0 4,5 7
8 5,6 4 8
9 0,0 5,5 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 26/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 4 0
1 - 5,9 1
2 9 - 2
3 - 5,8,0,6 3
4 4,0,8 4,6 4
5 3,1 7 5
6 4,3 7,8 6
7 6,5 9 7
8 3,8,6,8 4,8,9,8 8
9 7,8,1 2 9
X