Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 20/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5 2 0
1 2,3 7 1
2 4,0,9,7 1,5 2
3 - 0,1 3
4 5 2,9,7 4
5 5,7,2 4,5,0 5
6 - - 6
7 8,1,4 2,5 7
8 8 7,8,9 8
9 4,8 2 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 13/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,5 0
1 3 2,8 1
2 5,1 6 2
3 6,8,8,6,9 1 3
4 0 - 4
5 0 2,8 5
6 6,7,6,2 3,6,6,3 6
7 8,9 6 7
8 1,5 7,3,3 8
9 - 3,7 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 06/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 3 0
1 9 5,4 1
2 8 - 2
3 5,0 5 3
4 9,1 9,9,9 4
5 5,3,1 3,5,0 5
6 6 0,6,9 6
7 8 8 7
8 7 2,7 8
9 4,6,4,4 1,4 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 30/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4 6,6,8 0
1 5,5 6,3 1
2 - 6 2
3 8,1 6 3
4 7 0 4
5 - 1,1,8 5
6 0,1,0,8,2,3 9 6
7 8,7 4,7 7
8 0,5 7,0,6,3 8
9 6 - 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 23/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 4,9,5,3 0
1 4,4 5,0 1
2 9 4 2
3 0 9 3
4 0,8,2,9 1,1 4
5 1,0 - 5
6 9,6 7,6 6
7 6 9 7
8 - 0,4 8
9 0,7,3 6,2,4 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 16/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 - 0
1 6,9,3 5 1
2 2,8 2,9 2
3 - 0,1 3
4 7 - 4
5 9,1 8,7 5
6 7 9,1,9 6
7 5 6,4,9 7
8 5 9,2 8
9 6,8,6,2,7 5,1,0 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 09/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,5,8 9,4,9 0
1 7,3,7,1,8,8 1 1
2 - 3 2
3 2 1 3
4 0 - 4
5 6,9 0,0,0,7 5
6 - 5 6
7 5 1,1 7
8 - 1,1,0 8
9 0,9,0 9,5 9
X