Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 18/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1,4 3 0
1 - 0,8,8,8 1
2 5,6 - 2
3 0,7 9 3
4 8,7 0 4
5 8,5 5,2 5
6 - 2 6
7 - 8,4,3 7
8 7,1,1,1,9 5,4,9 8
9 8,3 0,8 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 11/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,0 0,7 0
1 1 6,2,1 1
2 3,1 5 2
3 5 2,4 3
4 7,3 0,9 4
5 2,8 8,3,7,7 5
6 1 - 6
7 5,5,0 4,8 7
8 5,7 0,5 8
9 4 - 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 04/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 5 7 1
2 6,5 3,3 2
3 2,2 4,4,6,7,7 3
4 6,3,3,5 7 4
5 6 1,7,4,2 5
6 3 5,4,9,2 6
7 1,5,4,3,3 - 7
8 0 - 8
9 6 - 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 27/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,2,4 0
1 5 5 1
2 8,0 9 2
3 6 4 3
4 3,0 8 4
5 1,9 1 5
6 0,8,9,9,9 3 6
7 - 8 7
8 4,7,9 2,6 8
9 2 0,8,6,6,6,5 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 20/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 - 0
1 6 6,7,2 1
2 2,8,1 2,5,7,0 2
3 - 5,9 3
4 8 - 4
5 2,7,9,8,3 - 5
6 1 1 6
7 9,1,2,7 5,7 7
8 - 4,2,5 8
9 3 7,0,5 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 13/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,1 0
1 6,0 5,9 1
2 6,9 0 2
3 6 9,8 3
4 6,0,4 4 4
5 1,9 - 5
6 7 3,2,4,1 6
7 - 9,6,9 7
8 8,3 8 8
9 3,7,1,7 2,5 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 06/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,0 2,0 0
1 2,1 9,1 1
2 0,2 3,1,2 2
3 2,5 8,6 3
4 - 0,5 4
5 4 3 5
6 3,8 9,8,8 6
7 - - 7
8 3,9,6,6 0,6 8
9 6,1 8 9
X