Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 06/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 6,2,6,9 0
1 3,4 8,4 1
2 0 0 2
3 7,6,9 1 3
4 1 1,9 4
5 - - 5
6 0,7,0 3,9 6
7 - 6,3 7
8 1,8,8 8,8 8
9 9,4,6,0 9,3 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 30/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7,8 8 0
1 6,1 1,9 1
2 9 7 2
3 - 4 3
4 3,4 4,5 4
5 5,5,5,4 5,5,5,8 5
6 7 1,0 6
7 2 0,6 7
8 0,5 0 8
9 1,9 2,9 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 23/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 4 0
1 7 9,0 1
2 3 7 2
3 5,3 2,4,8,6,3 3
4 0,3,4,4 4,4 4
5 5 3,5,8 5
6 3 9 6
7 2,9 0,1 7
8 3,5 - 8
9 1,6 7 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 16/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,7 - 0
1 4 4 1
2 6,4 0,0 2
3 - 6 3
4 1,4 1,4,2 4
5 6 - 5
6 3,6 5,7,2,6,7 6
7 8,6,9,6 9,8,0,9 7
8 7 7 8
9 7,7 7 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 09/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 1 0
1 5,0 5,9,7 1
2 7,2 6,3,2 2
3 2,8,7 5,7 3
4 6,7 8 4
5 3,1 0,1 5
6 2 4 6
7 3,1 4,2,3,9 7
8 4 3 8
9 1,7 - 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 02/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,8 0
1 - 5,2 1
2 3,1 5 2
3 7,9,0 5,2 3
4 7,6 7 4
5 8,3,1,2 - 5
6 - 9,9,7,4,7 6
7 4,6,6 3,4 7
8 0,9 5 8
9 6,6 3,8 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 25/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,4,9,5 0
1 1,1 1,1 1
2 8,0,5 3 2
3 2,5,7 - 3
4 0 8 4
5 8,5,9,7,0 5,2,3 5
6 - - 6
7 - 0,5,3 7
8 4 2,9,5 8
9 8,0 5 9
X