Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 19/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 8 9,9,8,2,3 1
2 7,1 7 2
3 6,1 5 3
4 6,0 - 4
5 9,9,3,5 6,5 5
6 5 7,4,3 6
7 6,2 2,8 7
8 7,1 1 8
9 1,1 5,5 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 12/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 9,2 0
1 7,9 - 1
2 4,2,3,0 3,2 2
3 2 5,0,2 3
4 6 2,6 4
5 3 7,9 5
6 4,9 4,8 6
7 5,7 1,7 7
8 8,6 8 8
9 0,5 1,6 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 05/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,6 0
1 0,2,4,8 3 1
2 8,2,3 6,1,2 2
3 4,1,9 6,2,7 3
4 5 3,1 4
5 - 4 5
6 0,2,3,6 6 6
7 9,3,8 - 7
8 - 2,7,1 8
9 - 7,3 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 29/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,2,9 0
1 7 7 1
2 5,0 - 2
3 0,4,5 4 3
4 5,8,3 6,7,3,6 4
5 6,9 4,2,3 5
6 4,4 5 6
7 4,9,1,9 1 7
8 - 4 8
9 0 7,5,7 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 22/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,8,5 6 0
1 8 2,9 1
2 5,1 - 2
3 9,7 8,9,9 3
4 - 8 4
5 5 2,5,0,0 5
6 0 0 6
7 - 3 7
8 3,4,8 1,0,8 8
9 3,1,3,9 3,9 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 15/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 1,2,2,4 1,2,4,9,9 1
2 1,4,8 1,1 2
3 - 9 3
4 1 5,2,5,8,1 4
5 4,4 - 5
6 6 6,0 6
7 7 7 7
8 4 9,2 8
9 8,1,3,1 - 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 08/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 1 3,2,1,6,4 1
2 7,1,9 - 2
3 1,3,9,7 8,3,5,7 3
4 7,1 - 4
5 9,3 0 5
6 1,6 6 6
7 3 9,4,2,3 7
8 3 - 8
9 7 5,3,2 9
X