Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 11/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,8,1 2,4 0
1 - 2,0 1
2 5,8,0,7,1 0 2
3 9,8,7 - 3
4 4,0,5 4 4
5 9,9 0,2,4 5
6 - - 6
7 - 2,9,3 7
8 - 3,2,0 8
9 7 3,5,5 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 04/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 4 0
1 5,4,5,9 - 1
2 3,6 - 2
3 - 8,2 3
4 4,0,9 8,4,1 4
5 9 7,1,9,0,1 5
6 9 2 6
7 5,8 - 7
8 3,4 7 8
9 5 5,6,0,4,1 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 28/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,2,8 2,4 0
1 2 8 1
2 3,6,0 5,0,5,7,1 2
3 - 2,7 3
4 0,9 - 4
5 2,2 - 5
6 - 2,9 6
7 2,3 - 7
8 1 0,0,9,0 8
9 6,8,9 9,4 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 21/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,7,6 4,6 0
1 - 4,5,3 1
2 - 5 2
3 7,4,1,5 - 3
4 1,0,8,7 3,5 4
5 2,1,4 3 5
6 0 7,0 6
7 6,8 0,3,0,4 7
8 - 0,4,7 8
9 - - 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 14/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,7 1,7 0
1 0,1,4 4,1,9 1
2 6,5 - 2
3 6 - 3
4 1 5,0,1 4
5 4 7,2,8 5
6 7,8 2,8,3 6
7 5,0 0,6 7
8 6,5 0,6 8
9 1 - 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 07/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,8 4,6,1 0
1 5,0 - 1
2 2,2,9,7 6,2,2 2
3 6 6,0,7 3
4 0,6,4 4 4
5 - 1,0 5
6 9,0,2,3 4,3 6
7 3 2 7
8 - 0 8
9 - 6,2 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 31/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,9 0
1 0,7,2,6,9 3 1
2 4 4,1 2
3 1,4 4 3
4 3,2 2,6,3,7 4
5 7 - 5
6 8,7,4 1 6
7 4 1,6,5 7
8 - 6,9 8
9 0,8 0,1 9
X