Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

XSST mở thưởng Thứ 4 ngày 15/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 9,8,7 0
1 - 5,8,2,0 1
2 2,1 2,9,6 2
3 - 9,8 3
4 - - 4
5 1 8,9 5
6 6,9,7,2 6 6
7 0 6 7
8 0,1,5,3 0 8
9 0,3,2,5 6 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 08/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,3 0
1 9,0,8,2 - 1
2 3 6,1 2
3 6,7,0 8,9,5,2 3
4 4 4 4
5 3 6,9,7 5
6 5,6,2 6,3 6
7 5 3 7
8 3 1 8
9 3,5 1,0 9

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 01/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 1,4,2 0
1 0,5,7,8,4 7 1
2 0 9,8,9 2
3 7 9 3
4 0,8 1 4
5 - 0,1,8 5
6 9 - 6
7 1 3,1 7
8 2,5 4,1 8
9 3,2,2 6,0 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 24/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 5,0 0
1 6,2 - 1
2 9,8 8,1,3,7,4 2
3 9,2 5 3
4 9,2 6 4
5 0,3 6 5
6 5,4 1,7 6
7 2,6 - 7
8 2,8 0,8,2 8
9 - 3,2,4 9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 17/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 1,8 1,6 1
2 2 2 2
3 8,9,4 8 3
4 8,0 7,7,3 4
5 6,9 - 5
6 1,7 5,7 6
7 4,4,6,7 7,6 7
8 3 4,3,1 8
9 9 9,5,3 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 10/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3,7 0
1 1,4 1,2,8,9 1
2 1 8 2
3 8,0 - 3
4 7 5,1 4
5 4 0 5
6 6,6,9,6 6,6,6 6
7 0 4 7
8 8,1,2 8,3 8
9 1,9 6,9 9

Lo SXST Thứ 4, SXST 03/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 8,1,7,6 0
1 3,0 2 1
2 8,1,8,7,5 - 2
3 - 1,4 3
4 3,9 - 4
5 5,8 5,0,2 5
6 0 - 6
7 0 0,2 7
8 0,8 2,8,5,2 8
9 9 9,4 9
X