Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 12/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 7,4 3,5,2,9,9 1
2 5,2,1 7,9,2 2
3 6,1,3 3 3
4 - 1 4
5 1 2,6,7 5
6 5,0,8 3 6
7 2,5 1 7
8 - 6 8
9 2,9,1,1 9 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 05/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 8,9 0
1 2,5 8,3,0 1
2 9,4,8,6 9,1 2
3 1 8 3
4 - 2,7 4
5 - 6,1 5
6 5 2 6
7 4 0,9 7
8 1,9,3,0 2 8
9 2,0,7 2,8 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 29/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 1,1 0
1 3,0,0 - 1
2 8 3 2
3 7,3,2 1,9,3 3
4 6 9 4
5 9,8 - 5
6 8,9 4 6
7 - 3,0 7
8 8 2,8,6,5 8
9 3,9,4 5,9,0,6 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 22/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 1,2,4 0
1 0 5,6,6 1
2 0,9 6,5 2
3 8,9 - 3
4 9,0 9 4
5 1,2 - 5
6 2,1,9,1 7 6
7 6 9 7
8 9 3,0 8
9 4,7 8,6,4,3,2 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 15/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1 0,8,7 0
1 9 9,7,8,0 1
2 7,3 - 2
3 4,6,7 6,2 3
4 - 3,5 4
5 5,5,7,4 5,5 5
6 3 3 6
7 1,0 2,5,3 7
8 0,1 - 8
9 1 1 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 08/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,3 2 0
1 9 8,4 1
2 0,9,3 - 2
3 4 0,2,8 3
4 8,1 3,5,0 4
5 4,5 5 5
6 - 0 6
7 9,9 - 7
8 9,1,9,3 4 8
9 - 8,2,8,1,7,7 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 01/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 5,2,8 3,5 1
2 6,3,4 8,1,4,8 2
3 1 9,2 3
4 4,2 4,2,9 4
5 1 7,1 5
6 - 2 6
7 5,0 - 7
8 2,8,2 8,9,1 8
9 3,8,4 - 9
X