Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 15/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,2,9,1 0
1 5,0 6 1
2 0 7,8 2
3 - 6 3
4 - 7 4
5 - 7,1,9 5
6 9,7,1,3,9 9 6
7 2,4,5 6 7
8 2,8,8 8,8 8
9 6,5,0 6,6 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 08/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,8,0,1 3,8,0 0
1 1 1,6,0 1
2 - 6,8 2
3 0,6,8 0 3
4 8 0 4
5 - 7 5
6 2,1 3,9 6
7 8,5 - 7
8 0,2 4,7,3,0 8
9 9,6 9 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 01/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2 0
1 4,2 - 1
2 0 5,8,9,5,1 2
3 5,6 5 3
4 6,7,8 1,8 4
5 2,2,3 3 5
6 6 8,6,3,4 6
7 - 9,4 7
8 6,2,4 4,0 8
9 2,7 - 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 25/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5,9,1 8,3 0
1 - 2,5,6,0 1
2 1 - 2
3 4,8,0 5 3
4 - 3 4
5 3,1 0 5
6 6,1,8,8 6,9 6
7 9 0 7
8 0 6,3,6 8
9 9,6 9,7,0 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 18/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2 6,5 0
1 8 3,6 1
2 8,2,4 0,2,9,7 2
3 1,4 4,5 3
4 3 2,3 4
5 3,0 8,0 5
6 1,0 8,9 6
7 2 - 7
8 5,6 2,1 8
9 2,6 - 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 11/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 3,4 6 1
2 2,0 2,5,6 2
3 6,5,3 1,3 3
4 5,8 8,1,8 4
5 2,6 4,7,3 5
6 2,1 7,3,5 6
7 6,5 9 7
8 4,4 4 8
9 7 - 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 04/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,8,9 0
1 7 5,2,8 1
2 4,9,1 - 2
3 8 8,4,9 3
4 9,3,7,4 2,4 4
5 1 - 5
6 - 9 6
7 - 9,4,1 7
8 0,3,1 3 8
9 0,7,0,6,3 4,2 9
X