Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 10/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,7,5 0
1 4 8,5 1
2 8,7 9 2
3 4,9 6,7 3
4 4,8 4,6,1,3 4
5 0,1 7 5
6 3,8,4 - 6
7 0,5,3 2 7
8 1 6,2,4 8
9 0,2 3 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 03/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,7 8,0 0
1 5,9,8 7 1
2 2 0,4,2,3 2
3 4,2 9,9 3
4 2 3 4
5 - 8,1,8 5
6 - - 6
7 7,1 7,0,9 7
8 5,0,5 1 8
9 3,3,7 1 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 27/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1,2,2 9,6,9 0
1 7 0,6 1
2 - 0,4,9,0 2
3 - 6 3
4 2 8,6 4
5 6,6,6 - 5
6 1,3,0,4 5,5,5 6
7 8 1 7
8 4 7 8
9 0,2,0 0 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 20/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 6,0 0
1 2,7,5,8 8,2 1
2 5,9,6,1,9 1,4 2
3 - 8,4 3
4 2,3 5 4
5 4 2,1 5
6 0 0,2 6
7 - 1 7
8 3,1 1 8
9 9 9,2,2 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 13/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,1 3,1 0
1 0 0,0 1
2 7,5,7,8 6 2
3 4,0,5 8 3
4 - 3,0 4
5 - 2,3 5
6 2 8 6
7 - 8,8,2,2,9 7
8 3,7,6,7 2 8
9 9,7 9 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 06/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,2 3,0 0
1 5 - 1
2 6 3,4,0 2
3 2,0,8,8,8 5 3
4 2,5 7 4
5 3 1,6,4,8 5
6 8,5 9,2 6
7 4 0 7
8 5 6,3,3,3 8
9 6 - 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 29/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 7,5,9 0
1 7,7 8,4,6 1
2 8 0 2
3 3 3 3
4 4,1 4 4
5 5,0 9,5 5
6 8,8,1 7 6
7 0,6 1,1 7
8 1 6,0,2,6 8
9 5,0 - 9
X