App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 28/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 5 0
1 6,9,6 7,3,0 1
2 8,5 6,6 2
3 4,7,1 0 3
4 6 3 4
5 0,9 2 5
6 2,8,2 1,1,4 6
7 1 3 7
8 - 6,2 8
9 9 9,5,1 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 21/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 9,5,5 0
1 8 - 1
2 7,8,5,8 - 2
3 6,6 8,7 3
4 6 0 4
5 0,6,0 2 5
6 9 3,7,5,4,3 6
7 3,6 2 7
8 3 2,0,2,1 8
9 0 6 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 14/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 8 2 1
2 4,2,3,1 6,2,7,4,6,7 2
3 6 2 3
4 2 2 4
5 6 - 5
6 2,9,6,2 7,6,3,5,7 6
7 6,0,2,2,6 9 7
8 - 1 8
9 7 6 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 07/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 7 0
1 4 - 1
2 8 8,0,9 2
3 - - 3
4 4 1,5,4 4
5 4,7 6,6,6,6,9 5
6 5,5,5,5,8,7 7 6
7 0,6 0,6,5 7
8 2 2,6 8
9 5,2 - 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 30/04/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,8 6,3,7,0,1 0
1 9,0 0 1
2 - 7,7 2
3 0,6 5,9 3
4 9 - 4
5 3,6 - 5
6 0,9 3,5 6
7 2,0,9,2 - 7
8 9 0 8
9 3 8,4,7,6,1 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 26/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5,0 0,0,5 0
1 4 6,8,4,4 1
2 3 7,5 2
3 6 2,9,6 3
4 1,1 1 4
5 0,2 0 5
6 1,9,3 3 6
7 2,7 7 7
8 1 9 8
9 8,3 6 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 19/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 3 2,5 1
2 1,9 8,5 2
3 5 1,6 3
4 - 9 4
5 1,2 9,3 5
6 7,3 7 6
7 7,6,9,9,9 6,7,9,8 7
8 2,7 - 8
9 7,4,5 7,7,2,7 9
X