Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 23/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 1,7,6,3 0
1 0 2,0,3 1
2 1,7 6 2
3 1,0,4 8 3
4 - 0,5,3 4
5 9,4,7 - 5
6 0,2,7 9 6
7 0 5,2,6 7
8 3 - 8
9 9,6 5,9 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 16/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 3 0
1 - 9 1
2 8,7,6 8,0,6 2
3 7,0,4,7 0,9,8 3
4 7 3 4
5 5 5 5
6 2,9 2 6
7 - 3,2,4,3 7
8 2,3 2 8
9 9,3,1 9,6 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 09/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 8,7,4,7,1 0
1 6,6,0 3,5 1
2 - 6,9 2
3 1 7,7,8,0 3
4 4,0 4 4
5 1 - 5
6 2 9,8,1,1 6
7 3,3,0,0 - 7
8 0,6,3 - 8
9 6,2 - 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 02/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,3 9,7,5 0
1 7,1,7 9,1 1
2 4,7 6 2
3 - 5,9,0,0 3
4 7 2,8 4
5 0,3 0 5
6 2 - 6
7 0 1,2,1,4 7
8 8,4 8 8
9 0,1,3 - 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 25/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,8,2 4 0
1 3 7,2 1
2 1,3 0,8,8 2
3 - 2,1,4 3
4 3,0 8,7,0 4
5 5,5 5,9,7,5 5
6 - - 6
7 1,4,5 0 7
8 4,2,2 0 8
9 5 - 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 18/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1,6 0
1 7,0,4,7 - 1
2 3,4,5 - 2
3 5 2,0 3
4 - 8,9,1,2 4
5 - 3,2 5
6 0 9,9 6
7 8,9,7,7 1,7,7,1 7
8 4 7 8
9 4,6,6 7 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 11/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9 0
1 6 4,9,8 1
2 - 3,7,6,4 2
3 2,7 7 3
4 1,2 - 4
5 5,7 5 5
6 9,2,9 1 6
7 3,2 3,0,5 7
8 9,1 - 8
9 0,1,9 6,8,9,6 9
X