App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 12/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 3,2,0 0
1 1 3,1,9 1
2 0 9,9 2
3 0,5,1,8 0 3
4 9 6 4
5 - 3,8 5
6 4,9,6 6 6
7 8 - 7
8 8,5 8,7,3 8
9 2,2,1 6,4 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 05/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 3,4,1,3,4 7,1 1
2 8 7 2
3 8 1,1 3
4 8,5 1,1 4
5 - 4,7 5
6 9,9 9,7 6
7 2,1,5,6 8 7
8 7 3,4,2 8
9 6,9 6,6,9 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 28/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3 0
1 8 3,5 1
2 6,2,5 5,2 2
3 0,9,9,1 8 3
4 4,6 7,4,7 4
5 2,7,1 0,2 5
6 8 4,2 6
7 4,4 5 7
8 3 1,6 8
9 - 3,3 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 21/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,6 5,4 0
1 - 9,8 1
2 4,6,3 0,6 2
3 8 0,2 3
4 0 6,8,2 4
5 0 9 5
6 4,6,2,6 6,6,2,0 6
7 - - 7
8 4,9,1 3 8
9 5,1 8 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 14/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,9,9 0
1 1,9,2,9 4,1 1
2 0 1,6,8 2
3 6 6 3
4 1 6,6 4
5 - - 5
6 3,2,7,4,4 8,3 6
7 7 6,7 7
8 9,2,6 - 8
9 0,0 1,8,1 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 07/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,8 - 0
1 8 0,6,6 1
2 7,5,6 6 2
3 5 - 3
4 - 8,0 4
5 6,8,9 2,3 5
6 2,1,1 5,2 6
7 9,9 2 7
8 4,9 5,0,1 8
9 - 7,8,7,5 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 31/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,9,1 0
1 7,0 9 1
2 9,5 - 2
3 9,3 8,3,7 3
4 - 0,7 4
5 9 6,6,2 5
6 5,5 - 6
7 8,3,4 1 7
8 0,3,9 7 8
9 0,1 3,2,8,5 9
X