Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 19/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,7,4,7 9 0
1 1 1,2 1
2 1,8,9 6,5 2
3 - 8,0,7,5 3
4 - 0 4
5 2,3 6 5
6 5,2 - 6
7 3,8 0,0 7
8 3 2,9,7 8
9 8,0 0,2 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 12/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 6 9,7 1
2 2,6 0,2 2
3 - 5 3
4 4,5 4,8 4
5 3,6 8,6,4 5
6 5 5,8,8,2,7,1 6
7 9,1,6 - 7
8 4,5,6,8,6 8 8
9 1 7 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 05/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9,4,1 0
1 4,0,2,6 9,5,0 1
2 3,8 5,1 2
3 9,8 2,8,9 3
4 0 1 4
5 2,1 - 5
6 - 9,1 6
7 - - 7
8 8,3 8,2,3 8
9 0,1,6,3 3 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 28/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 4,5 0
1 2 3 1
2 5,5 1,4 2
3 1,9,9 9 3
4 2,0 6 4
5 9,0 2,8,2 5
6 7,4,9,7 0 6
7 - 6,6 7
8 5 9 8
9 8,3 5,3,3,6 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 21/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 0 0
1 6,3,1,1,3 2,1,4,1 1
2 1,8 9,5,7 2
3 6 1,1 3
4 1 - 4
5 5,2,7,9 5 5
6 6 1,0,3,6 6
7 2 5 7
8 - 2 8
9 2 5 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 14/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 - 0
1 3 2,8,8 1
2 6,1,5,2,8,8 2 2
3 7,4 0,9,1 3
4 - 3 4
5 7 2,6 5
6 6,5 2,6,8 6
7 - 5,3 7
8 1,6,1 0,2,2 8
9 3 - 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 07/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7 0
1 9,7,4 - 1
2 - 3 2
3 2 7,4,8 3
4 8,3,8,4 0,1,4 4
5 6,8 6 5
6 5,8,6 5,6 6
7 3,0,7 1,7 7
8 3 4,5,4,6 8
9 - 1 9
X