Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 1,3,8 0
1 0,3,5 - 1
2 5,2 3,2,6 2
3 2,0 8,9,1,5 3
4 7,8 0 4
5 3 6,7,2,1 5
6 5,2 - 6
7 5,9 4 7
8 3,0 4 8
9 3 7 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 14/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,5 0
1 8,4 9 1
2 6 7 2
3 5,6,7 8,4 3
4 5,3 5,1 4
5 4,0 4,3 5
6 9,9 2,3 6
7 2,0 3 7
8 3,8 1,8 8
9 1,9 9,6,6 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 07/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9,7 - 0
1 1 1,8,2,3,4 1
2 2,6,1 2 2
3 1,5 5 3
4 1 6 4
5 5,3,9 7,3,5 5
6 4 2,9 6
7 5 0,9 7
8 1 0 8
9 7,6 0,5 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 28/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,5 0
1 2,8,1 5,2,5,1 1
2 1 5,1 2
3 0,9 5,5,5,0 3
4 8 - 4
5 3,2,1,0,3,3,1 6 5
6 5 9 6
7 - - 7
8 9 1,4 8
9 6 3,8 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 21/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 - 5,7,6,5,9 1
2 3,6 5 2
3 9 2 3
4 4,4 4,4 4
5 1,7,2,6,1,6 8 5
6 1 9,5,5,2 6
7 1 9,5 7
8 5 9 8
9 6,7,8,1 3 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 14/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,5,6 0
1 8,2,5 9 1
2 4,5 1,3 2
3 7,2,7,8 - 3
4 0 2 4
5 8,6,0,6 1,8,2 5
6 6,0 5,6,5 6
7 - 3,3 7
8 5 5,1,3 8
9 1 - 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 07/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 3,1 1,8,5 1
2 9 3 2
3 9,2 9,5,1 3
4 4 5,4,8 4
5 3,7,4,1 7 5
6 6,9 6 6
7 5,0 5 7
8 1,4 9 8
9 3,8 3,6,2 9
X