Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2,4 6 0
1 3,2,3 2,8 1
2 1,9 5,1,0 2
3 4 1,9,1 3
4 - 3,0 4
5 2,9,7 8 5
6 0 0 6
7 - 8,5 7
8 1,7,5 - 8
9 9,3 9,5,2 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 13/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 1 0
1 0,5,8 3,0,5,8 1
2 6 0,4,5 2
3 1 - 3
4 8,2,7 7,6 4
5 9,1,2 1 5
6 4 2 6
7 4 4 7
8 1 4,1 8
9 9,9 5,9,9 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 06/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 6,4,9 0
1 3,9,6 4,5,4 1
2 2 2 2
3 - 0,1 3
4 1,0,6,1 9 4
5 6,1 9 5
6 8,0 4,5,1 6
7 7,7 7,7 7
8 - 6 8
9 5,4,0 1 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 30/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,3,4 0
1 2 8,3 1
2 8,4,3 8,1 2
3 0,7,4,4,1 2 3
4 6,7,0 3,3,2,5 4
5 4 6,7 5
6 5 4 6
7 0,5 3,4 7
8 1,2 2 8
9 - - 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 23/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,2 6,1,7 0
1 0 5 1
2 - 3,0 2
3 2,3 6,0,3,6 3
4 4 4,9 4
5 1 6,6,6 5
6 0,5,3,5,5,3 9 6
7 0 - 7
8 - 0 8
9 9,6,4 9 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 16/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,6,8 - 0
1 6,8,7 0 1
2 6 6,4 2
3 6 6 3
4 6,2 0,7 4
5 9 - 5
6 3,2,8 3,4,1,0,2 6
7 9,4 1 7
8 9 0,6,1 8
9 - 7,8,5 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 09/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,7 2,4,9 0
1 4 3,2,5,8 1
2 0,1,8 - 2
3 1 - 3
4 9,6,0 1 4
5 5,1,5 5,0,5 5
6 - 4 6
7 7 8,7,0 7
8 7,1 2 8
9 0 4,0 9
X