Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

XSTN mở thưởng Thứ 5 ngày 18/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6,6 7,7 0
1 7,1 4,1,9 1
2 5 - 2
3 - 9 3
4 1,7,9 - 4
5 - 9,2 5
6 6 9,6,0,0 6
7 0,0 4,1,8 7
8 7 0,9 8
9 5,6,3,1,8 4 9

Nhận kết quả xổ số Tây Ninh, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 11/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4,9 4,8,1,2 0
1 4,6,0 9 1
2 3,0 3 2
3 2 2,4,6 3
4 0,3 1,9,0 4
5 - - 5
6 3 9,1 6
7 - 9,9 7
8 0 - 8
9 1,7,6,4,7 0,0 9

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 04/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,0,2,7 5,0 0
1 5,6 4 1
2 6 6,0 2
3 3 6,8,3 3
4 9,5,1 - 4
5 6,0 1,4 5
6 8,3,2 0,5,2,1 6
7 - 0 7
8 3 6 8
9 - 4,0 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 27/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4,8 0
1 - 3,9 1
2 - 9,7 2
3 5,7,1 4 3
4 3,0,9 6,8 4
5 - 3,0,6 5
6 5,4,7 8,9 6
7 2 9,3,6 7
8 6,4,0 - 8
9 7,2,1,6 4 9

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 20/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 2 5,6 1
2 3,4 7,1,8 2
3 - 9,2,5 3
4 - 5,9,2 4
5 4,1,3 7,9 5
6 0,9,1 7 6
7 8,6,5,2 - 7
8 9,2 7 8
9 3,5,4 6,8 9

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 13/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 6,8,7 0
1 7 - 1
2 - 5,0,8 2
3 - - 3
4 8 5 4
5 4,6,2 7,8 5
6 0,9 7,5,7 6
7 6,5,9,0,6 1 7
8 5,0,2,8 0,4,8 8
9 - 6,7 9

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 06/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 7,5 0
1 - 0 1
2 3,2,9 2,3 2
3 3,2,9,7 2,3 3
4 6,8,4 6,4 4
5 0,6 - 5
6 4 9,4,5 6
7 0 3 7
8 8 8,4,9 8
9 6,8 2,3 9
X