Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,1 - 0
1 7,8,6 0 1
2 5 7,6 2
3 - 0,8 3
4 4,7,5 4 4
5 - 7,2,0,4 5
6 2 7,1,7 6
7 2,5,8,6,6 1,4 7
8 3,8 7,1,8 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 09/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,1,0 0 0
1 2,5 7,0,8 1
2 - 1,3,3 2
3 9,2,4,5,2 7 3
4 - 3 4
5 7,7 1,3 5
6 - 7 6
7 6,1,3,9 5,5,0 7
8 1 - 8
9 - 3,0,7 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 02/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 1,1 0
1 0,0,2 0,4 1
2 9,8,5 1 2
3 3 3 3
4 4,9,7,1 4 4
5 8,5 5,2 5
6 9,6 6 6
7 7 4,7 7
8 9 5,2 8
9 - 2,6,8,4 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 26/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3 0
1 5,4 3 1
2 8 5,7 2
3 1,0 8,8 3
4 4 7,1,4,8,9 4
5 2,8 7,0,1 5
6 - - 6
7 5,4,2,8 9 7
8 3,3,4 5,7,2 8
9 7,4 - 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 19/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,6 4 0
1 - 8 1
2 8 8,4,4,9,9 2
3 8 7 3
4 0,2,2 - 4
5 9,5 9,5,8 5
6 - 0,9,0 6
7 3 - 7
8 2,1,5 2,3 8
9 5,6,2,2 0,5 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 12/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,8 0
1 0,3,3 8 1
2 - 4 2
3 5,3,8 7,1,1,3,8 3
4 2 6 4
5 - 3 5
6 6,4 6,7,9 6
7 6,3 - 7
8 1,3,0 9,3 8
9 6,9,8 0,9 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 05/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,2,0 6,0 0
1 8 - 1
2 - 4,0,3,8,5 2
3 2 5 3
4 2 5,9,5,5 4
5 4,3,4,9,4,2 0 5
6 0,6,8 0,6 6
7 - - 7
8 2 1,6 8
9 4 5 9
X