App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 08/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,5 0
1 7 5,4 1
2 4,0,9 3 2
3 2 8,6,9 3
4 6,1,7 2,7 4
5 1,8,0 - 5
6 3,9 4,7 6
7 4,6 1,8,4 7
8 3,7 5 8
9 3 6,2 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 01/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,4 7 0
1 - 3 1
2 5,7 8 2
3 3,1 3,9,9 3
4 9 5,7,0 4
5 4,9 2 5
6 8,9 8 6
7 0,4 0,2 7
8 6,2 6,0 8
9 3,3 5,6,4 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 24/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,7,3 - 0
1 3 5 1
2 4 4,6,5,4 2
3 7,4,9 0,1,7,0 3
4 2,7,6,2 3,2 4
5 2,1 - 5
6 2 4 6
7 3,7 3,4,7,0 7
8 8 8 8
9 - 3 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 17/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 5 0
1 9 8,7 1
2 5,3 - 2
3 9 2,4 3
4 3,4 4 4
5 8,0,8 2,0,9 5
6 7,9 0,8 6
7 1,7 6,7 7
8 1,6 5,5 8
9 5 3,1,6 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 10/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,9 - 1
2 3,2,9,6 2 2
3 7 2,9 3
4 6,6 - 4
5 - 7,0,7 5
6 - 1,4,7,2,4 6
7 5,7,6,8,5 7,9,3 7
8 9 7 8
9 3,7 1,8,2 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 03/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 4 4 1
2 8 6,6 2
3 - 7,7 3
4 1 1,6 4
5 5,8 5 5
6 2,4,2,9 9,7 6
7 3,6,3 8,8 7
8 8,7,7,8 8,2,5,8 8
9 6,0 6 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 27/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 9,7,7 0
1 4,9,8 0 1
2 3 0,5 2
3 4,9 2,8 3
4 - 1,3 4
5 2 - 5
6 7,6 9,6 6
7 8,0,0 8,6 7
8 7,3 7,1 8
9 0,6 1,3 9
X