Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8,3 7 0
1 - 0,2,4,2 1
2 7,3,1,1,9 4 2
3 9,6 2,0 3
4 1,7,2 - 4
5 8 - 5
6 8 3 6
7 7,0 2,7,4 7
8 9 6,5,0 8
9 - 3,8,2 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 10/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 - 0
1 2 6,9,6,0,7 1
2 8 1,3 2
3 5,2,4 9 3
4 4,7 4,3 4
5 - 8,3,8 5
6 1,1 - 6
7 1 0,4 7
8 9,5,9,5 2 8
9 3,1 8,8 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 03/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 4,9,8 0
1 8 0,9 1
2 2 2,7 2
3 6,8,7 0 3
4 0 7,8 4
5 8 - 5
6 - 9,3 6
7 7,4,2 7,3 7
8 4,0 1,5,3 8
9 6,0,9,1 9 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 24/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1 4 0
1 4 0,0 1
2 5,9 8,7 2
3 - 4,4 3
4 9,3,0,3,8,6,7 1 4
5 8 2 5
6 8,8 4 6
7 7,2 7,4 7
8 2 6,6,4,5 8
9 - 4,2 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 17/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 4,8,7,1 3,4,1,8 1
2 - 6 2
3 1,3,7 3,5 3
4 1,8 1 4
5 3,7 9,7 5
6 2 0 6
7 5,7 1,3,5,7 7
8 8,1 8,1,4 8
9 5 - 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 10/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4,5,7 8 0
1 4 6 1
2 - 3 2
3 2,3 3 3
4 4 4,0,0,1 4
5 8,8 8,0 5
6 1 9 6
7 8 9,0 7
8 0,5,8 5,8,5,7 8
9 6,9,7 9 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 03/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,8,4 4,6,1,8 0
1 1,1,0,3,6 8,8,1,1,2 1
2 1 0 2
3 9 9,1 3
4 0 0,0 4
5 7 - 5
6 0 1 6
7 - 5 7
8 1,1,0 0 8
9 3 3 9
X