App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,1,6 0
1 1,0,1 3,5,1,1 1
2 2 2 2
3 1,3,8 3 3
4 - 6,0 4
5 1,7,7 - 5
6 4,0,7 7 6
7 6,7,0 5,7,5,6 7
8 - 3 8
9 9 9 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 09/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 5 7,2 1
2 9,1,4 9,6 2
3 9,5 - 3
4 - 2,5,5 4
5 4,4 8,1,6,3 5
6 5,2 9,8 6
7 1,8 - 7
8 5,8,6,8 8,8,7 8
9 6,2 2,3 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 02/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,1 0
1 5,6,0 7,4,7 1
2 5,8,8 3 2
3 2 8 3
4 9,1,4 9,4 4
5 8 2,1,9 5
6 0 1 6
7 1,1 8 7
8 3,7 5,2,2 8
9 4,5 4 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 26/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 5,4,9 0
1 9 6,2,6 1
2 2,1 2 2
3 5 8 3
4 0,5 5 4
5 4,7,0 7,8,3,4 5
6 8,1,1 - 6
7 5 5 7
8 5,3 6 8
9 0 0,0,1 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 19/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 5 8,2,2 1
2 9,1,1 7,8 2
3 8 - 3
4 - - 4
5 6,9 8,1 5
6 - 8,5,7,0 6
7 2,8,6,7,9 9,7 7
8 1,6,5,2 7,3 8
9 7 2,5,7 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 12/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 3,1,9 1,5,9,7 1
2 2,9,8 3,2 2
3 9,2,7 1 3
4 9 - 4
5 1 6 5
6 5 - 6
7 1 0,9,3 7
8 9,8 8,2 8
9 7,1 3,8,4,1,2 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 05/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,1 0
1 4,0,7 - 1
2 7,2 2,3,8,0 2
3 4,2,5 - 3
4 0 1,8,3,6,7,5 4
5 9,9,4 3 5
6 4 - 6
7 8,4 2,1 7
8 4,2 7 8
9 - 5,5 9
X