Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,1 1 0
1 0,9,2 0,3,0 1
2 7,4,3 1,5 2
3 6,1 2,6 3
4 9,5 2,0,9 4
5 2,7 4 5
6 7,3 3 6
7 - 2,6,5 7
8 - - 8
9 4 1,4 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 06/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,9,1,7 0
1 8,0 3,8 1
2 - - 2
3 8,1,9 6,8 3
4 - 9 4
5 8,0,9 8,9 5
6 3 - 6
7 0 9 7
8 5,8,1,3 5,1,8,3 8
9 7,0,4,5 5,3 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 30/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,6,7 2,7 0
1 5 8,9 1
2 0 3,9 2
3 2,8,7 0 3
4 - 5 4
5 9,4 9,1 5
6 9 0,0 6
7 0 0,3 7
8 1 3 8
9 5,1,2,9 5,6,9 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 23/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4,7 0,9 0
1 - 7,3,6 1
2 - 5 2
3 1,8 6 3
4 6 0 4
5 2,8,8,8 - 5
6 6,1,3 6,8,9,4 6
7 9,1 0 7
8 6 5,5,5,3 8
9 6,0 7 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 16/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9 0
1 9 2,8,9 1
2 1,4 9 2
3 4 6,9 3
4 - 3,2 4
5 6 9,7,9 5
6 3,9 5 6
7 7,5,9 7,0 7
8 1 - 8
9 5,3,2,1,0,5 6,1,7 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 09/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,6,8,8 - 0
1 - 3 1
2 8,6 0 2
3 3,1 3,6,8,6 3
4 - 7 4
5 5 5 5
6 3,3 9,0,2 6
7 7,4,8 8,7 7
8 7,3 2,0,7,0,0 8
9 6 - 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 02/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 2 2 1
2 5,1 1,4,7 2
3 9 4,6,8 3
4 3,2 9 4
5 - 9,2,6 5
6 6,3,6,5 6,6 6
7 0,8,2 - 7
8 3 7 8
9 9,5,4,9 9,9,3 9
X