Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,3,2,3 6 0
1 3 4 1
2 2 0,0,5,2 2
3 - 0,0,1 3
4 9,1,5,8 0,5 4
5 8,4,2 8,4 5
6 0 - 6
7 7 9,7 7
8 5 5,4 8
9 7 4 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 22/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 - 3,6 1
2 4 7 2
3 1,4 0,7 3
4 9,6,8,4 2,3,4 4
5 9 - 5
6 7,1 4 6
7 9,3,2 6,8,8 7
8 7,7,8 4,8 8
9 9 9,4,7,5 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 15/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 3 8,2,4 1
2 1 5 2
3 9,4 1,4 3
4 5,1,3 7,3,7 4
5 6,2,8,8,6 4 5
6 6 5,6,8,5 6
7 4,8,4 - 7
8 1,6 5,5,7 8
9 - 3 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 08/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 5,0,8 0
1 2,8,7 7,7 1
2 2,6 3,2,1 2
3 2 - 3
4 - 6,6 4
5 0,5 7,7,5 5
6 4,4 2 6
7 5,1,5,1,7 7,1 7
8 0 0,1 8
9 - - 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 01/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 7 0
1 1 2,1 1
2 1,5 6 2
3 9 - 3
4 6,9,4 9,7,4 4
5 6 7,2 5
6 2 4,5,9 6
7 0,8,5,4 - 7
8 8 7,8 8
9 4,6 0,4,0,3 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 23/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 2,9,8,8 - 1
2 6,3 1 2
3 5,4 2,5 3
4 8,6 3 4
5 6,7,3 3 5
6 8,8 2,5,7,4 6
7 6 9,5 7
8 - 4,0,1,6,1,6 8
9 7 1 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 16/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,1,6 0
1 1,0,1 3,5,1,1 1
2 2 2 2
3 1,3,8 3 3
4 - 6,0 4
5 1,7,7 - 5
6 4,0,7 7 6
7 6,7,0 5,7,5,6 7
8 - 3 8
9 9 9 9
X