Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 3,9 0
1 4 6,9,7 1
2 - - 2
3 0,3 3,7,6 3
4 9,5,8 6,1,9 4
5 - 4 5
6 1,4,3 0 6
7 3,1 8 7
8 7 0,4 8
9 1,0,9,4 4,9 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 06/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 1,2,5 6,1,7 1
2 9 1 2
3 3,4 3 3
4 4 9,9,3,4 4
5 9 1 5
6 1,7,8,6 6 6
7 1 6 7
8 8,8 8,6,8 8
9 4,4,9 2,9,5 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 29/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,5 6 0
1 4,7 7,2 1
2 9,1 8 2
3 - - 3
4 8 1,9,6 4
5 7 8,9,0 5
6 7,0,4 - 6
7 1 6,1,5 7
8 5,2 4,0,0 8
9 4,5,9 2,9 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 22/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 7 0
1 4 2,7 1
2 1,4,7 3 2
3 7,2 7,5,7 3
4 7,8 0,1,2 4
5 3,8 - 5
6 - - 6
7 3,3,1,0 4,3,0,2,8 7
8 7 9,4,5 8
9 8 - 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 15/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 2,0,5 0
1 5,4 9,5,7 1
2 0,9 7 2
3 3 3,5 3
4 7,6 1 4
5 0,1,3 1 5
6 6,6 6,7,6,4 6
7 1,6,2 4 7
8 - 9 8
9 1,8 2 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 08/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3 3,7 0
1 1,2 1,6 1
2 7 0,5,1 2
3 6,0,5 0,6 3
4 8 - 4
5 8,2,8 3 5
6 1,3 3,7 6
7 6,8,0 2,8 7
8 7 5,4,7,5 8
9 - - 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 01/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,3 0
1 1,7,7 1 1
2 8,4,6 8,5 2
3 0 - 3
4 6,9 2,5,5,5 4
5 5,4,2,4,4 5,6 5
6 8,5 4,2 6
7 - 1,1 7
8 2 6,2 8
9 0 4 9
X