Lo Tien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Tiền Giang - XSTG - SXTG

XSTG mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,0,7 0,1 0
1 0 8,9,6 1
2 - 3 2
3 2 8,4,6 3
4 6,4,3 0,4 4
5 - 6 5
6 5,1,3 4 6
7 - 0,8,0 7
8 1,9,3,7,8 8 8
9 1 8 9

Nhận kết quả xổ số Tiền Giang, soạn XSTG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XS Tiền Giang 11/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,6 9,3 0
1 5 8 1
2 4,7 0 2
3 5,8,0 8 3
4 - 2,0,6 4
5 6,9,9 7,3,1 5
6 4 5,0 6
7 5 2,8 7
8 1,7,3 3 8
9 0 5,5 9

Lô XS Tiền Giang Chủ Nhật, SXTG 04/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 1,8,8 0
1 1,0,5 5,1 1
2 4 8 2
3 - 6,6 3
4 - 5,2,0 4
5 4,1,8 9,9,0,1 5
6 3,3 7,7 6
7 6,6 - 7
8 2,0,0 5 8
9 5,5 - 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Xổ số TG 28/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1,1 3 0
1 3 0,0 1
2 8,3 6,4 2
3 0,4,9 1,2 3
4 6,2 6,3 4
5 8 - 5
6 2,4 8,4 6
7 9,9 9,0 7
8 6 2,5 8
9 7 7,7,3 9

Lô tô XSTG Chủ Nhật, XSTG 21/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,1,5,9,1 8 0
1 - 0,0 1
2 8 8 2
3 3,4 5,3,7 3
4 - 3 4
5 3,7 0 5
6 9,9,9 - 6
7 3 5 7
8 2,0 2 8
9 9 0,6,9,0,0,6,6 9

Lô Tiền Giang Chủ Nhật, Sổ số Tiền Giang 14/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 8 4,5 1
2 7 3,5,5 2
3 2 - 3
4 4,5,1 4 4
5 6,2,9,2,1 4,0 5
6 - 5 6
7 7,8,9 8,7,2 7
8 8,7,8 8,8,7,1 8
9 - 5,7 9

Lo SXTG Chủ Nhật, SXTG 07/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 2 3,2 1
2 9,9,1 4,9,1 2
3 8,7,1 - 3
4 2,8,7,9 7 4
5 5 5 5
6 8 9 6
7 4,9 4,3 7
8 - 4,3,0,6 8
9 6,2 2,2,4,7 9
X