Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 2 ngày 22/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 6,5 5,9 1
2 4 - 2
3 6 5 3
4 0 7,0,2 4
5 6,1,3,9 1 5
6 9,7,8 5,3,8,1 6
7 4 6,8 7
8 6,7 6 8
9 9,1 6,9,5 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 7, XS TPHCM 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 3 0
1 7 7,3,4,2 1
2 4,1,4 3 2
3 0,1,5,2 9,6 3
4 1,8 2,2,0 4
5 9,6 3 5
6 3 5 6
7 1,9 9,1 7
8 - 4 8
9 7,3 5,7 9

Lô XS TPHCM Thứ 2, SXHCM 15/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 2,5 0
1 6,3,5 6,2,5,3,4,8,7 1
2 0,1 5 2
3 4,1 1,4 3
4 1,3 3,0 4
5 2,0,1 1,9 5
6 1,9 1 6
7 1 - 7
8 1 - 8
9 5 6 9

Lô TPHCM Thứ 7, Xổ số HCM 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2 - 0
1 - 7,3 1
2 9 5,4,9,0 2
3 5,1 4 3
4 4,3,2,8,5 4 4
5 2,9 3,7,9,4 5
6 - 9 6
7 5,1,8 0 7
8 - 4,7 8
9 6,2,5 2,5 9

Lô tô XSHCM Thứ 2, XSHCM 08/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 7,6 0
1 7 8 1
2 - 8,0 2
3 - 8,9,6,7 3
4 4,7,5 4 4
5 7 4 5
6 6,3,0 6 6
7 0,3,8,9 1,4,5 7
8 1,2,3,8 8,7 8
9 3 7 9

Lô TPHCM Thứ 7, Sổ số TPHCM 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 4 0
1 3 7,7,4,9 1
2 - 5,6 2
3 8 8,1 3
4 0,1 0,5 4
5 9,4,2 - 5
6 7,9,2,7 - 6
7 1,1 8,6,6,0 7
8 7,3 3 8
9 1 5,6 9

Lo SXHCM Thứ 2, SXHCM 01/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,7 - 0
1 1,2 1,8 1
2 - 1,6 2
3 9,4 0,4,9 3
4 3,8 7,3 4
5 - 0,9 5
6 9,7,2 9 6
7 4 0,6 7
8 1,9 4 8
9 6,3,5 8,6,3 9
X