App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 2 ngày 09/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1 0
1 8,1,0,6 5,1,2 1
2 1 - 2
3 5 8 3
4 8 7 4
5 1,7,9 6,3 5
6 9,5 0,1,9 6
7 4 9,9,5 7
8 3 1,4 8
9 7,7,6 6,5 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 7, XS TPHCM 07/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,1 1 0
1 0,8 4,6,0 1
2 8,4 4 2
3 - 0 3
4 1,8,2 9,2,8 4
5 8 9 5
6 1 0,8 6
7 8 9 7
8 4,6 2,4,7,5,1 8
9 4,5,7 - 9

Lô XS TPHCM Thứ 2, SXHCM 02/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 9,6 4,9 1
2 9 4,9,0 2
3 - - 3
4 9,2,1,5,8 7,9,9,7,8 4
5 6 4 5
6 - 1,5 6
7 4,4 8 7
8 7,4 4 8
9 2,1,4,4 1,4,2 9

Lô TPHCM Thứ 7, Xổ số HCM 30/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 0,5,6 0
1 3,2 - 1
2 - 1 2
3 9,6 1,6,6 3
4 - - 4
5 0 8,6 5
6 8,9,0,6,5,3,3 3,6,0 6
7 7 7 7
8 5,9 6,9 8
9 8 3,6,8 9

Lô tô XSHCM Thứ 2, XSHCM 25/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 - - 1
2 2,6,9,5 5,3,2 2
3 2,7,9 4,8,4,4 3
4 3,3,3 - 4
5 2 7,2 5
6 8,6 2,6 6
7 5 3 7
8 9,3 0,6 8
9 9 9,8,2,3 9

Lô TPHCM Thứ 7, Sổ số TPHCM 23/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,9,1 2 0
1 7 3,2,0 1
2 7,0,1,3,8,3 0 2
3 7,1,3 3,2,2 3
4 - 6,5,9 4
5 4 - 5
6 4,7 - 6
7 - 2,3,0,1,6 7
8 - 2 8
9 4 0 9

Lo SXHCM Thứ 2, SXHCM 18/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0,1 2,8,0,2 0
1 1,2 9,1,0 1
2 0,0 1 2
3 8 - 3
4 9 8 4
5 - 8,8 5
6 - 8 6
7 9 8 7
8 0,4,7,6,5,5 3,9 8
9 8,1 0,4,7 9
X