App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 2 ngày 01/06/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,5 0
1 - 7,6,5,8 1
2 7,6,0,2 4,2,7 2
3 - 9 3
4 2 8 4
5 1,0 - 5
6 9,1 2,9 6
7 1,2 2,0 7
8 4,1 9 8
9 9,8,3,6 9,6 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 7, XS TPHCM 30/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 - 0
1 3,7,1 7,5,0,1 1
2 6 - 2
3 8,4 1 3
4 - 3,8 4
5 5,1 5,7,7 5
6 6,9 6,2 6
7 1,5,5,7 1,7 7
8 4,8 3,8 8
9 - 0,6 9

Lô XS TPHCM Thứ 2, SXHCM 25/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5 2,1 0
1 9,4,0 - 1
2 8,0 9,0 2
3 7,3 3 3
4 9 7,8,5,1 4
5 9,4 0 5
6 - 7,7,9 6
7 6,6,4 3 7
8 4 2 8
9 2,6 1,5,4 9

Lô TPHCM Thứ 7, Xổ số HCM 23/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 2 6,6 1
2 3,4 1,8,9 2
3 - 2 3
4 5 5,2 4
5 4 9,4,6,7,8 5
6 1,5,1 - 6
7 9,5 9,9 7
8 2,5,0 9 8
9 5,8,7,2,7 7 9

Lô tô XSHCM Thứ 2, XSHCM 18/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0 0,0,3 0
1 4 4 1
2 - 8,4,3,7 2
3 0,2,7 - 3
4 2,1 1,8 4
5 6,5,7 9,5 5
6 6 5,6 6
7 2 3,5 7
8 2,4 9,9 8
9 5,8,8 - 9

Lô TPHCM Thứ 7, Sổ số TPHCM 16/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 - 0
1 7,4,1 5,1 1
2 4,3 4,3,4,5 2
3 2,3,8 2,3 3
4 2,2 2,7,1 4
5 1,2 - 5
6 9 0 6
7 4,9,8 1,0 7
8 - 7,3 8
9 - 7,6 9

Lo SXHCM Thứ 2, SXHCM 11/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 4 0
1 5,4,1,4 7,1 1
2 - 5,5 2
3 8,4,8 8 3
4 0,4 3,1,4,1 4
5 2,2 1 5
6 6 8,6 6
7 1 - 7
8 8,3,6,9 8,3,3 8
9 - 0,8 9
X