Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 7 ngày 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,7 0,4 0
1 4,2 3 1
2 9,4,5 3,5,1 2
3 2,4,1 9 3
4 0 3,1,2 4
5 2 6,8,2 5
6 8,5 - 6
7 - 0,0 7
8 5 6,9 8
9 3,8 2 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 2, XS TPHCM 18/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,6 0
1 - 6,9 1
2 3 9,7 2
3 0,6,8 2,9,6,8 3
4 8,5 - 4
5 9 4 5
6 1,3,0 3 6
7 2 8,9 7
8 7,8,3 4,8,3 8
9 2,1,3,7 5 9

Lô XS TPHCM Thứ 7, SXHCM 16/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7 7,5 0
1 9 5 1
2 - 9 2
3 5,9 5,6,5 3
4 9 7 4
5 3,8,1,3,9,0,9 3,0 5
6 3 - 6
7 0,4 9,0 7
8 - 5 8
9 7,2 1,4,5,5,3 9

Lô TPHCM Thứ 2, Xổ số HCM 11/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 5,7 6,4 1
2 8,7 4 2
3 5 6,4 3
4 1,3,2 5,6 4
5 4 1,3,8 5
6 3,1,4 - 6
7 9,9 8,2,1 7
8 7,9,5 2 8
9 - 7,8,7 9

Lô tô XSHCM Thứ 7, XSHCM 09/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1,0 7,0 0
1 7 5,0,0 1
2 4,7 3 2
3 9,2,4 6,5 3
4 - 2,3 4
5 1,3,6 - 5
6 3,8 9,5 6
7 0,8 9,1,2 7
8 - 6,7 8
9 7,6 3 9

Lô TPHCM Thứ 2, Sổ số TPHCM 04/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1 0
1 4,1,0 4,1,7,3 1
2 - 4 2
3 8,1 9 3
4 1,2,4 5,1,6,4 4
5 4,8 - 5
6 8,9,4 - 6
7 7,1 7 7
8 - 6,5,3 8
9 3,9 6,0,9 9

Lo SXHCM Thứ 7, SXHCM 02/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 0 0
1 1,8 1,9 1
2 3 9,3,3 2
3 2,2,8 5,2 3
4 6 8 4
5 7,3 9,8 5
6 - 4 6
7 - 0,5,9 7
8 4,9,5 1,3 8
9 2,1,5,7 8 9
X