Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 2 ngày 20/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 3 0
1 1,2 1 1
2 7,5 4,1 2
3 0,4 9 3
4 8,2 3,9 4
5 5,5 7,9,5,2,5 5
6 9,6 7,6 6
7 5,6 2 7
8 - 4 8
9 5,3,4 6,0 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 7, XS TPHCM 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 6,4 0
1 - - 1
2 3 7,3 2
3 2 6,2,5 3
4 8,8,0,6 6 4
5 3,9 - 5
6 0,3,4 4 6
7 2,7 8,7,9 7
8 9,7 4,4,0 8
9 7 0,8,5 9

Lô XS TPHCM Thứ 2, SXHCM 13/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5 3,6 0
1 8 - 1
2 5,2 5,2 2
3 6,0,7,4 5 3
4 - 3 4
5 8,2,3 9,2,0,7 5
6 8,8,0 9,3 6
7 5 3 7
8 - 5,6,1,6,0 8
9 6,5 - 9

Lô TPHCM Thứ 7, Xổ số HCM 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2,7 6 0
1 2 9,6,3 1
2 7,4 1,3,0 2
3 2,1 7,9,7,8 3
4 - 5,2 4
5 4 - 5
6 9,1,0 0 6
7 3,3,7 2,0,7 7
8 3 - 8
9 1,3 6 9

Lô tô XSHCM Thứ 2, XSHCM 06/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2,1,1 0
1 9,0,0 - 1
2 6,4,0,9 6 2
3 4 - 3
4 5 8,8,3,2 4
5 5 5,4 5
6 8,2,8 7,2,0 6
7 9,6 - 7
8 4,4 6,6 8
9 - 7,1,2 9

Lô TPHCM Thứ 7, Sổ số TPHCM 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,5 - 0
1 - 2 1
2 1,6,9 7,6 2
3 7 - 3
4 7,8,5 5,9,5,0 4
5 4,4 0,4,0 5
6 8,2 7,2 6
7 2,6 4,3 7
8 - 9,4,6 8
9 8,4 2 9

Lo SXHCM Thứ 2, SXHCM 29/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 9 0
1 - - 1
2 8 4 2
3 8 0,8,8 3
4 8,9,2 9 4
5 - 9,6,6 5
6 5,5 9,7,9 6
7 6,8 - 7
8 3,3 0,4,3,7,2 8
9 6,5,0,4,6 4 9
X