Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 2 ngày 16/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,5 - 0
1 4 5,9 1
2 4 0,0,6,7 2
3 6 - 3
4 4 4,1,2,8 4
5 7,1 6,9,0 5
6 5,7,2,8,7 3 6
7 2 6,5,6 7
8 4 6 8
9 5,1 - 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 7, XS TPHCM 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,9,9,3 0
1 4 6,5 1
2 4 7 2
3 4,4,0 7 3
4 - 3,1,6,3,2,7 4
5 6,1,5,5 6,5,5 5
6 4,1,5 5 6
7 0,3,4,2 - 7
8 - - 8
9 0,0 - 9

Lô XS TPHCM Thứ 2, SXHCM 09/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 8 9,8 1
2 5 7 2
3 9,3,8,7,6 8,3 3
4 4 4 4
5 8 2,8 5
6 7 3 6
7 2 8,6,0,3 7
8 7,3,1,5 5,3,1,9 8
9 1,8 3 9

Lô TPHCM Thứ 7, Xổ số HCM 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 5 0
1 2,3 - 1
2 - 1 2
3 3,7 6,3,1 3
4 7 7,6 4
5 5,0,5,7,7 5,5,6,7,0 5
6 3,7,5,4 - 6
7 4,5 6,5,4,5,3 7
8 - - 8
9 - 0 9

Lô tô XSHCM Thứ 2, XSHCM 02/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,8 8 0
1 - 0,8,2 1
2 3,1,9 3 2
3 2 2,8 3
4 4,7 4,6,9 4
5 7,5 5 5
6 4 - 6
7 9 0,5,9,4 7
8 1,3,0 0 8
9 7,4 7,2 9

Lô TPHCM Thứ 7, Sổ số TPHCM 31/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 6,4,9 0
1 3,8,4 - 1
2 5,3,5,7,5 9,0 2
3 9 1,2 3
4 0 8,1 4
5 - 2,2,2 5
6 0 7 6
7 6 2,9 7
8 4 1 8
9 2,7,9,0 3,9 9

Lo SXHCM Thứ 2, SXHCM 26/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,9 3,0,7 0
1 4 - 1
2 7,9 4 2
3 4,9,0 6 3
4 2,9 3,1,7 4
5 5 9,5 5
6 3 - 6
7 4,0 9,0,2 7
8 9 - 8
9 7,5 8,3,4,0,2 9
X