Lo TPHCM - Bảng Kết quả Lô tô TPHCM - XSHCM - SXHCM

XSHCM mở thưởng Thứ 7 ngày 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 2 7 1
2 - 0,1,9 2
3 - - 3
4 7,8 9 4
5 9 7 5
6 9,9,6,7 6,8 6
7 5,1,9 8,4,6 7
8 7,6 4,9 8
9 9,4,8,2 6,5,6,9,7 9

Nhận kết quả xổ số TPHCM, soạn XSHCM gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHCM Thứ 2, XS TPHCM 14/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 2 0
1 2 2 1
2 1,7,7,0 3,1,8 2
3 2,5 7,8 3
4 6 7 4
5 6 3 5
6 9 4,9,5,9 6
7 7,3,4 2,7,2 7
8 3,2 - 8
9 6,6 6,0 9

Lô XS TPHCM Thứ 7, SXHCM 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 3,4,5 0
1 1,1 1,2,5,1 1
2 1 - 2
3 5,0,7 7 3
4 0 - 4
5 1,9,0,8 3,0 5
6 - 9,8 6
7 3 8,3 7
8 7,9,6 5 8
9 6 8,5,0 9

Lô TPHCM Thứ 2, Xổ số HCM 07/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,2,2 0
1 5 8 1
2 5,0,0,3 3,3 2
3 5,2,3,2 2,3,5 3
4 8,5,4 6,9,4 4
5 3 3,2,4,1 5
6 4 - 6
7 0,9 - 7
8 1 4 8
9 4 7 9

Lô tô XSHCM Thứ 7, XSHCM 05/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 7 0
1 1 1,4 1
2 - 3 2
3 2,5,5,4 - 3
4 7,7,1,9,7 5,7,3,5 4
5 7,9,4,4,5 3,3,5 5
6 - - 6
7 0,4 5,4,4,4,0 7
8 - - 8
9 - 5,4 9

Lô TPHCM Thứ 2, Sổ số TPHCM 31/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6 - 0
1 - 2 1
2 6,4,1 9,4,4 2
3 5,9 - 3
4 2,2 2 4
5 9,6 9,3 5
6 6,7,6 2,0,9,0,5,6,7,6 6
7 6 6 7
8 - - 8
9 2,5,6 5,3 9

Lo SXHCM Thứ 7, SXHCM 29/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,8 5,0 0
1 2,7,9 3 1
2 4,7 0,1 2
3 1 - 3
4 6,5 5,2 4
5 4,8,0,9,5 4,5 5
6 - 4,9 6
7 7 7,1,2 7
8 - 5,0 8
9 6 1,5 9
X