Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 12/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 5,2 0
1 6,2 9,6 1
2 7,0 6,3,1,5 2
3 2 7,6 3
4 - 6 4
5 0,2 0 5
6 2,3,4,1,8,8 1,7 6
7 3,8,6 2 7
8 - 7,6,6 8
9 1 - 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 05/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,7,6,6,8,1,4 0
1 0 6 1
2 5,2 6,2 2
3 0 9,5 3
4 6,9,0 - 4
5 3,8 6,2 5
6 1,0,5,0,2 4 6
7 0,8 - 7
8 0 7,5 8
9 3 4 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 28/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2,3 0
1 6,8,2 7,5,2 1
2 0,1,3 7,1 2
3 0,3,9 6,3,2,7 3
4 - 8 4
5 1 - 5
6 3 1,0 6
7 1,2,7,8,3 7 7
8 4 1,7 8
9 - 3 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 21/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 6,5,8 0
1 4 6,8 1
2 6,6 - 2
3 - 4 3
4 9,3 7,6,1,9 4
5 0,9 0 5
6 0,4,1 2,2,7,9 6
7 4,6 0 7
8 1,0 - 8
9 6,4 4,5 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,7,0 7,0 0
1 5 9,5 1
2 - 6,5 2
3 - 0,6 3
4 - 6 4
5 8,9,1,2 6,6,1 5
6 5,5,4,2,3 7 6
7 0,6 0 7
8 - 5,0 8
9 1,9 5,9 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 07/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 7,8 0
1 1,3 1,0,9,7 1
2 5,8,7 6,4 2
3 - 8,1 3
4 2 5 4
5 4,8 2,6,6 5
6 2,5,5 - 6
7 0,1 2 7
8 3,0 2,5 8
9 9,1 9 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 31/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 9,4,8 0
1 - 3,2 1
2 7,1,8 6 2
3 1,8 0 3
4 9,0,7 - 4
5 7 7 5
6 2 8,8,7 6
7 5,6 2,5,4 7
8 6,6,0 3,2 8
9 0 4,0 9
X