App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 29/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,2,4 0
1 2,7,2,6,6 - 1
2 3,0 1,1 2
3 4,3 2,5,3 3
4 0,0 3 4
5 3 6 5
6 7,5 8,1,1 6
7 8 9,1,6 7
8 6 9,7 8
9 7,8 - 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 22/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,3 0
1 6,0,7,4 - 1
2 5 0,4,3 2
3 0,2 4,9 3
4 3,2 1,8 4
5 8 2,7 5
6 - 1 6
7 9,5 1 7
8 4,9 5 8
9 3,9,9 7,8,9,9 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 15/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,9 0
1 7 8 1
2 3,7 9 2
3 4,0,3 0,2,4,3,8 3
4 8,3 3 4
5 9,8 - 5
6 - 8 6
7 - 1,8,2 7
8 6,9,7,1,3 4,5 8
9 2,0 8,5 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 08/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,3 4 0
1 8,4 7 1
2 3 - 2
3 - 6,2,9,0 3
4 0,8,9,6 6,1 4
5 8 9 5
6 3,4,9 9,4 6
7 1 0,0 7
8 - 4,1,5 8
9 5,6,3 4,6 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 01/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,7,8,2 0,5,6 0
1 - 4 1
2 7,2,7 6,5,2,0 2
3 7,7,5 - 3
4 1 - 4
5 0,2 3 5
6 2,0 0 6
7 7 3,2,3,7,0,2 7
8 - 0 8
9 9 9 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 27/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,3,9 - 0
1 1,9 6,1 1
2 6,4,4 4 2
3 8,3,5 3,0 3
4 2 2,2 4
5 - 0,9,0,3 5
6 1 7,2 6
7 7,6 7 7
8 - 3 8
9 5,9 9,1,0 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 20/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 - 7 1
2 7 8,5 2
3 6 8 3
4 4,8 5,8,4 4
5 4,6,2,5,8 5,8 5
6 0 7,5,7,3,7 6
7 6,6,6,1 2 7
8 2,4,3,5 4,5 8
9 - - 9
X