Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 22/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 8,2,4,8 0
1 3,1 0,1 1
2 9,0 - 2
3 - 1 3
4 5,4,0 4,7 4
5 - 4,9,9 5
6 7,9,7 0 6
7 4 6,6 7
8 8,0,0 8 8
9 5,5 2,6 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 15/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6,9 0
1 5 7 1
2 2 2,5 2
3 - 9,5 3
4 9 6,9,6,6,9 4
5 5,2,3 8,5,1 5
6 8,4,4,4,0 - 6
7 1 0 7
8 5 6 8
9 4,3,4,0 4 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 08/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0,8,7 3,0 0
1 6,3,2 2 1
2 7,1 1,4 2
3 0 1,7 3
4 6,2,9 9 4
5 5 5 5
6 - 1,4,8 6
7 3 2,0 7
8 8,6 0,0,8 8
9 4 4 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 01/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,6 0
1 - 4 1
2 4,7 8,3,6 2
3 2,8 8,9 3
4 1 2,6 4
5 - - 5
6 0,4,0,2 9 6
7 8,7 7,2 7
8 3,2,8 7,9,8,3 8
9 8,3,6 0 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 25/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,7 0
1 3,5 4 1
2 0,2,8,3 9,2,9 2
3 9,7,3 4,1,3,2 3
4 3,9,6,1 8 4
5 - 1 5
6 - 4 6
7 0 3 7
8 4 2 8
9 9,2,2 9,3,4 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 18/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3 6 0
1 1,3 1,9,2 1
2 2,1 0,2 2
3 6,7,9 1,0 3
4 - 5,6 4
5 4 7 5
6 8,0,4,6,6 3,6,7,6 6
7 5,6 3 7
8 - 6 8
9 1 3 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 11/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2,8 6,5 0
1 4,4 4,5 1
2 - 5,0 2
3 - 8,6 3
4 1 1,1,8 4
5 2,9,1,0 6 5
6 0,5,7,7,3 - 6
7 - 6,6 7
8 3,4 0 8
9 9 5,0,9 9
X