Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 15/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,5,8 0
1 2,3 2 1
2 9,1,7 7,7,1 2
3 9 7,1 3
4 - 6,9,7 4
5 0,0 - 5
6 4,6 6 6
7 2,2,3,8,4 2 7
8 9,0 7 8
9 4 2,8,3 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 08/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4 9,4,3 0
1 - 6,3,4 1
2 7 7 2
3 1,0 5 3
4 0,1,7 5,0 4
5 6,3,4 9 5
6 1 5,8,9 6
7 2 0,2,4 7
8 6 - 8
9 0,5,9,6 9 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 01/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8,8,1 6,4 0
1 9,1 9,1,3,0 1
2 - - 2
3 9,1,5 - 3
4 0 7 4
5 - 6,3 5
6 0,7,5 9,0 6
7 8,4 6,9 7
8 - 7,0,0 8
9 1,6,7 1,3 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 25/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,9 0
1 6 2 1
2 1,4 8,7 2
3 9 8 3
4 9,4,8 4,2,8,7 4
5 5,8 5 5
6 9 1 6
7 0,2,4 9 7
8 3,2,4 5,4 8
9 7,0 4,3,6 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 18/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8,0,0 1,6,5,0,0 0
1 0 - 1
2 - - 2
3 3 5,3 3
4 5,7 - 4
5 5,3,0 5,4,8 5
6 0 0,7 6
7 6,9,7 7,4 7
8 9,5 0 8
9 9 8,9,7 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 11/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,2,3,3,4 0
1 - - 1
2 0,0 5,5,7,4,3 2
3 2,0,0 8,9,6 3
4 2,0 5 4
5 2,2,4 7 5
6 3,8 - 6
7 9,2,5 0 7
8 3 6 8
9 3 7 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 04/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 6,8 3,4 1
2 7 7,7,5,3 2
3 1,9,2 7,6,9 3
4 1 - 4
5 2 8 5
6 3,7 1,8 6
7 3,2,2 2,6,0 7
8 6,5 1,9 8
9 3,8 3 9
X