Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 13/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6 7 0
1 6 9 1
2 5 3,7 2
3 2,7,6 9,8,7 3
4 - - 4
5 - 2,8 5
6 8,6 0,3,6,1,0 6
7 2,0,3 3 7
8 3,5 6,9,9 8
9 8,3,1,8 - 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 06/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5 0
1 3,8,9 3,7 1
2 7 - 2
3 3,1 7,1,3,0,9 3
4 6 - 4
5 0,8,8 9,6 5
6 8,5 4 6
7 3,1,7 2,7 7
8 - 6,1,5,5 8
9 5,3 1 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 30/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,5,6,6 0
1 4 5,5,5 1
2 5,2,2 2,2,3 2
3 2 - 3
4 5,8,7,8 9,1 4
5 1,1,0,1,5 2,4,5 5
6 0,0 - 6
7 - 4 7
8 - 4,4 8
9 4 - 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 23/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1,1,6,2 6 0
1 - 6,0,0 1
2 3,8,3 0 2
3 6 5,7,2,2,8 3
4 5 7,5 4
5 3,9,4 4 5
6 1,0 0,3,0 6
7 3,4 - 7
8 3 2 8
9 - 5 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 16/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 2,6 0
1 3,1,9 1 1
2 7,8,0 - 2
3 - 1,9,9 3
4 6 7,7 4
5 - 8,0,9 5
6 0 8,4 6
7 4,4 2 7
8 5,6,9 2 8
9 3,5,9,3 8,9,1 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 09/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,6,6 - 0
1 4,2,1 8,1 1
2 5 3,1 2
3 2 7,5 3
4 9 1 4
5 3 0,7,2,6 5
6 8,8,5 0,0,7 6
7 5,3,6 9 7
8 1 6,6 8
9 7 4 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 02/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4,7 5,0 0
1 7 5 1
2 7 8 2
3 3 3 3
4 - 0,9,7 4
5 1,0,5,9 8,5 5
6 9,6,7 7,6 6
7 6,4 6,2,0,1 7
8 5,2 - 8
9 4 6,5 9
X