Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 17/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 4,2 2,7 1
2 1,5,5,2 9,2,1,5 2
3 5 4,6,5 3
4 3,7 1 4
5 2,8,3 2,2,6,3 5
6 3,5 - 6
7 1,7,7 7,7,4 7
8 - 5 8
9 2 - 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 10/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6,3,1 4,5 0
1 3 7,0,5 1
2 4,6 - 2
3 6 0,1 3
4 4,0 4,2 4
5 7,7,1,0 7 5
6 8 0,3,2 6
7 5,1 5,5 7
8 8 8,6 8
9 - 0 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 03/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7 0
1 3,8,1,1 6,1,1 1
2 2 2,5,3 2
3 2 1,5,4 3
4 7,9,5,3 0,9 4
5 3,2 4 5
6 1,6 6 6
7 0,8 4 7
8 - 1,7 8
9 4 4 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 26/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,1 1,6,1,7 0
1 0,0,7,2,6 0 1
2 7 1,0 2
3 5 5,0 3
4 8 - 4
5 5,3,7 5,3,8 5
6 6,0 6,1 6
7 0 2,1,5 7
8 5 4 8
9 - - 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 19/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,7 6,8,4 0
1 - - 1
2 9 8 2
3 9 6,9,0 3
4 7,0 8 4
5 9,7,8,9 7,0 5
6 0,3 - 6
7 5 4,5,0 7
8 2,0,4 5 8
9 3 5,3,2,5 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 12/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 5,9,8,0 0
1 - 7,2 1
2 5,4,1 - 2
3 7 8,9 3
4 5 9,7,2 4
5 0 2,4,6 5
6 6,6,5 6,6 6
7 1,4,7 3,7 7
8 3,0 - 8
9 4,0,3 - 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 05/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8,6,8 3,2,1 0
1 1,0 1,2,0,9 1
2 1,9,7,0,5 - 2
3 0 - 3
4 - - 4
5 8,6 8,2 5
6 6 7,6,5,0 6
7 6 2 7
8 5 5,0,0 8
9 1 2 9
X