Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 17/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,7 - 0
1 6 0,5 1
2 4,9,8 8,0 2
3 5 - 3
4 - 2 4
5 9,1,5,9,6 3,5,9 5
6 8 1,5 6
7 - 8,8,0 7
8 2,7,7 2,6 8
9 5 5,2,5 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 10/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5 - 0
1 6,1,1,4,9 1,1,3 1
2 7,6 5,7 2
3 1 0,9 3
4 4 4,9,1 4
5 2 0 5
6 8 1,2,9,7 6
7 2,6 2 7
8 - 6 8
9 4,6,3 1 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 03/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 4,4 0
1 4,8 3 1
2 7 - 2
3 3,1 8,0,8,3,5 3
4 0,0 1,8 4
5 9,3 9,8,9,9,8 5
6 - - 6
7 - 2 7
8 3,5,3,4,5 1 8
9 5,5,5 5 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 27/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 - 0
1 3,1,3,6,7,6 1 1
2 3,3,3 6,9 2
3 5 2,4,1,2,1,9,2 3
4 3 8 4
5 - 0,3 5
6 2 1,1 6
7 - 8,1 7
8 7,4 - 8
9 2,3 0 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 20/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 3 0
1 7 9 1
2 5 6,4,7 2
3 3,0 6,8,3,0 3
4 9,2 - 4
5 - 2 5
6 3,2,7 8,9 6
7 9,2 8,6,1 7
8 6,3,7 0 8
9 1,6 7,4 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 13/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,9 0
1 3,5,1 1 1
2 7 3,6,9 2
3 0,2 1,0,4 3
4 8,3 5 4
5 4 1,7,8 5
6 6,2 6 6
7 7,5 7,2 7
8 8,5 8,4 8
9 0,2 - 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 06/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 1,4 0
1 0,3 9,0,3 1
2 2,5,5 2,6 2
3 1 6,8,1 3
4 4,0,6 9,4 4
5 - 2,2 5
6 3,8,2 4 6
7 8 - 7
8 3,9 6,7 8
9 4,1 8 9
X