App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7 - 0
1 2,5,3 4,5 1
2 5,5 1,7,8 2
3 - 4,6,1 3
4 3,7,1,6 9,6 4
5 1 2,2,1 5
6 3,4 4 6
7 2 4,0 7
8 2 0 8
9 4,9 9 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 07/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 7 0
1 6,6,1 8,1 1
2 7,5,9,4,7,7 - 2
3 - - 3
4 5 9,2 4
5 - 2,4,6 5
6 5 1,0,1 6
7 0,8,8,9 2,2,2 7
8 1 7,7 8
9 4 2,7 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 31/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 3 0
1 7 8 1
2 2 2,7,5 2
3 0,3,3,3,6 3,3,3 3
4 - - 4
5 2 9 5
6 6,9 6,3 6
7 7,2,9,8 7,8,1 7
8 7,1 7 8
9 5 7,0,6 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 24/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,4 2 0
1 - 6,2,6,3,7 1
2 6,1,5,0,8 - 2
3 1,3 3,5 3
4 5,4 0,0,4 4
5 3 4,0,2 5
6 1,1 8,2 6
7 7,1 7 7
8 6 2 8
9 - - 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 17/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,7,3 0
1 7 2,3,6 1
2 1,3 6 2
3 1,4,0 4,2 3
4 6,3 0,3 4
5 7 8,6 5
6 0,2,7,1,5 4,8 6
7 0 5,1,6 7
8 6,5 - 8
9 - - 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 10/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,7 6,7,3 0
1 9 - 1
2 - 8,0 2
3 8,5,9,0 - 3
4 7 8 4
5 7 3 5
6 0,6 6 6
7 7,0,9 4,7,5,0 7
8 4,2 3,9,0 8
9 8 1,7,3 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 03/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 2,4 0
1 - 0,4 1
2 0,5,2 2,6 2
3 7 0 3
4 5,0,1 7,5 4
5 8,4 4,8,2,7 5
6 8,2,7 - 6
7 5,4 3,6 7
8 5 6,5,9 8
9 8 - 9
X