App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4 4,3 0
1 3,4 - 1
2 4 - 2
3 0 0,1 3
4 0,7,7 0,2,7,1 4
5 6,5,9,6 5,6 5
6 5,7 5,8,8,5 6
7 4 4,4,6 7
8 6,6 - 8
9 - 5 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 07/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 8,5 0
1 4,5,1 8,4,3,1,2,3 1
2 5,1 7 2
3 1,1 - 3
4 7,1,9 1 4
5 0 2,1 5
6 6 6,9 6
7 2 4 7
8 1,0 0 8
9 6 0,4 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 31/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7,8,8,5 0
1 7 6,5,2,2 1
2 1,1 7 2
3 - 5,4 3
4 6,3,5 7,8 4
5 3,1,0 4 5
6 1 4 6
7 2,0,4 1 7
8 0,0,4 - 8
9 9 9,0 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 24/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,3 0
1 6,4,9 5,3 1
2 - 4,3 2
3 0,2,1 9 3
4 6,2 0,1,9 4
5 1,8 - 5
6 6 1,4,9,6 6
7 - 8 7
8 0,7 9,5 8
9 3,6,8,4 1 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 17/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1,0,7,4 0 0
1 5,3 4,0 1
2 4,7 8 2
3 - 6,0,1 3
4 1 2,7,0,6 4
5 - 7,1 5
6 3,4 - 6
7 5,4,8 2,0 7
8 2 9,9,7 8
9 8,8 - 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 10/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9,8 0
1 3 9,0,5 1
2 8,4,9 5 2
3 - 1,6,8 3
4 - 2 4
5 2,1,6 8 5
6 6,3 6,8,5 6
7 7 7 7
8 5,0,6,3 9,2 8
9 8,0,1 2 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 03/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 6,0 0
1 6 - 1
2 2 2,4,4,7 2
3 9,3 0,4,5,3 3
4 8,2,2,3 - 4
5 3 6,8 5
6 0,5 7,1 6
7 6,2 9 7
8 5 4,9 8
9 7,8 3 9
X