Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 20/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2 0
1 - 5,9,5 1
2 6,5,0 5,8 2
3 7 5,7 3
4 6,9 - 4
5 3,1,1,2 2 5
6 6,9 4,2,6 6
7 3 3,0 7
8 8,2 8 8
9 1,9 4,9,6 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 13/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9 3 0
1 - 3,0 1
2 6,9,6,7 - 2
3 1,8,0 - 3
4 8 8,9 4
5 5,7 5 5
6 - 2,2 6
7 - 5,2 7
8 8,8,9,4,8 8,8,3,8,4 8
9 4 2,8,0 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 06/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 2,2,4 6,7 1
2 5 1,1,7,3 2
3 2 7,4 3
4 0,3 1 4
5 9 6,2,7,6 5
6 6,5,1,5 6,9 6
7 1,5,3,2,9 - 7
8 - - 8
9 6 5,7 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 30/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 0,7 0
1 2 3 1
2 9 3,5,1,7 2
3 1,2,6 9 3
4 7 6 4
5 2,8 8,8 5
6 7,4 9,3 6
7 2,0 6,4,0 7
8 5,5 5 8
9 3,6 2 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 23/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 7 0
1 6 3,2,8 1
2 3,1,8 9,3,4 2
3 1,2 2,4,9 3
4 9,2,3 8 4
5 9 - 5
6 - 0,1 6
7 0 0 7
8 8,4,1 8,2 8
9 2,3 5,4 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 16/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8 8 0
1 4,6,6 2 1
2 1,4,2 0,6,5,4,9,6,2 2
3 7 - 3
4 2 1,2 4
5 7,2 - 5
6 8,2,8,2 1,1 6
7 - 5,3 7
8 0 6,0,6 8
9 2 - 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 09/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9,1 8,9 0
1 5 9,0 1
2 3,5 0,9 2
3 8 2 3
4 6,8 - 4
5 7,8 7,2,1 5
6 9 4 6
7 5 5 7
8 0 5,9,3,4 8
9 1,0,2,8 6,0 9
X