Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 17/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,8,8 0
1 8 2,2 1
2 8,7,1,2,9,1 2,8 2
3 5 - 3
4 6 0,9 4
5 8 3,8,8 5
6 0 4 6
7 - 2 7
8 5,5,0,2,0 2,1,5 8
9 4 2 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 10/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 8,0 0
1 8,1 1 1
2 5 3,9 2
3 2,6,9,6 8 3
4 8,5 0,6 4
5 - 2,4,6,8 5
6 4,5 3,3 6
7 - - 7
8 0,3,5 4,1 8
9 2,9 3,9 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 03/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 - 0
1 3 4,9,4 1
2 5 6,4 2
3 - 4,1,8,9 3
4 3,6,4,1,2,1 9,4 4
5 - 2,0 5
6 2,8 4,8 6
7 7 7 7
8 6,3 6 8
9 4,1,3 0 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 26/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,8 7 0
1 8,4 6,8,8,9 1
2 2,4 2,9 2
3 - 0,0 3
4 6 1,2 4
5 - - 5
6 1,6,7 6,4 6
7 0 8,6,8 7
8 7,1,1,7 1,0 8
9 1,2 - 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 19/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1,1 0
1 0,0 9,3,8 1
2 - 8 2
3 1 5 3
4 7,7 7,5 4
5 6,3,4 6 5
6 5 5,0,8 6
7 4 4,4 7
8 1,6,8,2 8 8
9 1,9,9 9,9 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 12/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2,8,5 9,6 0
1 8,9 8,2,9 1
2 1,2 0,2 2
3 3,9 3 3
4 - 6 4
5 - 6,0 5
6 4,6,0,5 6,8 6
7 - 0 7
8 1,6 1,0 8
9 0,1 3,1 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 05/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 6,7,2 0
1 5 5,8,8 1
2 6,5,0 - 2
3 - 0 3
4 6,4,5 6,4 4
5 1 1,2,4 5
6 0,4 2,4 6
7 9,7,0 9,7 7
8 1,1 - 8
9 7 7,0 9
X