Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 15/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,3,2,5,8,3 0
1 - 6,3 1
2 0 - 2
3 0,1,0,8 - 3
4 0 5,9 4
5 4,0 9,7,7,9 5
6 1,6 6 6
7 5,8,5 - 7
8 8,0 8,7,3 8
9 5,4,5 - 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 08/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,2 5 0
1 6 9 1
2 - 4,6,0 2
3 5,8 9,6,0 3
4 2 7,8 4
5 5,0 5,0,3 5
6 3,2,7 9,1 6
7 4 6 7
8 4 9,3 8
9 6,3,8,1 - 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 01/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,3,3 7,8 0
1 5 7,7,3 1
2 4,8 5,7 2
3 9,1 0,0,0 3
4 - 2 4
5 2,8 1 5
6 8 - 6
7 1,0,1,2 9 7
8 0 0,2,5,6 8
9 7 3 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 25/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,7,1 0
1 5,0 - 1
2 2 7,2 2
3 4,5,9 6,9 3
4 - 3 4
5 8 1,8,7,6,3 5
6 3,0,5,9 - 6
7 2,5,0 8 7
8 5,7 5,9 8
9 3,8 6,3 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 18/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9 1,2,5 0
1 0,2 6,3 1
2 0,9 8,9,0,1,4 2
3 1 9,6 3
4 8,2 - 4
5 0,7 - 5
6 1,6,3 6 6
7 9 5 7
8 2 4 8
9 2,3 7,2,0 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 11/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,7 4,0 0
1 8 0,9,4 1
2 4,4,6 7 2
3 8 9 3
4 0,1 2,7,8,2 4
5 - 8 5
6 7 2 6
7 4,2 0,6 7
8 4,5 3,1 8
9 1,3,9 9 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 04/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8 0
1 6,6 - 1
2 8 5,3,8 2
3 2,6 4,6,4 3
4 3,3,6 9 4
5 2,5 8,5 5
6 3,6 1,4,6,1,3 6
7 - - 7
8 0,5,2 9,2 8
9 8,4 0 9
X