App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 05/06/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,2 0 0
1 6,1 3,6,1 1
2 9 5,0,0 2
3 3,5,1,8,8 3 3
4 7 - 4
5 2,8 3 5
6 1 7,1 6
7 7,6 7,4 7
8 8 5,8,3,3 8
9 - 2 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 29/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3,1 0
1 7,5,0,2 5,0 1
2 - 1 2
3 5,0,8 - 3
4 9,8,6 6 4
5 9,1 3,1,6 5
6 6,4,5 6,4,8 6
7 9 1 7
8 6 4,3 8
9 - 4,5,7 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 22/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4,6 3 0
1 6,1,9 5,3,1 1
2 7,9,3 - 2
3 1,0 2 3
4 4 0,0,4 4
5 1 - 5
6 8 1,0 6
7 7,7,9 7,2,7 7
8 - 6,9 8
9 8 2,7,1 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 15/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 5,8 0
1 4,6,3,1 2,9,9,1 1
2 1,4 8 2
3 - 6,1 3
4 6,4,7 2,4,1 4
5 0,5 0,5 5
6 3 4,1 6
7 - 4 7
8 2,0 - 8
9 1,9,1 9 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 08/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5,7 2,6 0
1 - 8 1
2 2,2,0,9 2,4,2 2
3 - - 3
4 5,2,4 4 4
5 9 4,8,6,0,8 5
6 5,0 9 6
7 - 0,0 7
8 1,5,9,5 - 8
9 6 5,8,2 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 01/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,2 0 0
1 - 4,3,8 1
2 - 6,0,0 2
3 1 6,5 3
4 1,9 8,5 4
5 4,3 8 5
6 3,2,6 6,8 6
7 7,8 7 7
8 4,5,1,6 7 8
9 9 9,4 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 27/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 4,5 - 1
2 2 9,2,4 2
3 4,5,3,6,3 3,3 3
4 4,7,2 1,4,3,9 4
5 6 3,1 5
6 0 9,3,5 6
7 7 4,7 7
8 9 - 8
9 6,2,4 8 9
X