Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 22/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0,0,6 0,0 0
1 8,4 9,6,3 1
2 - - 2
3 8,1 6 3
4 - 1 4
5 6 - 5
6 1,8,3 5,0 6
7 8 - 7
8 8 1,9,8,9,3,6,7 8
9 8,1,8,9 0,9 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 15/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,6,8,1 0
1 5,0 4,4 1
2 6 7 2
3 - 6 3
4 6,1,1 - 4
5 9,7,6 9,1 5
6 3,8,0,7 4,8,2,5 6
7 2 5,6 7
8 6,0,0 6 8
9 5 5 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 08/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 6,4 0
1 3,8 - 1
2 - 7,7,3 2
3 3,2 3,1,9 3
4 9,0 7,8 4
5 - - 5
6 0 0 6
7 4,2,2 8,8 7
8 4,7,7,8 9,1,8 8
9 8,3,9 4,9 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 01/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 4,8 0
1 7 - 1
2 6,6,4,7 9,3 2
3 2 5,6 3
4 4,0,8 2,4 4
5 3 0 5
6 6,8,3,6 2,2,6,6 6
7 - 1,2,0 7
8 0 6,4 8
9 2 - 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 25/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7 3 0
1 6 6 1
2 - 6,3,4,5 2
3 2,0 5 3
4 5,2 9,5,8 4
5 6,4,3,2 4,7 5
6 2,1 5,1 6
7 5,8 0,8 7
8 7,4 0,7 8
9 4 - 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 18/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4,1,9 0
1 0 9,7 1
2 8,9 4 2
3 - 5,7 3
4 0,2,7 9,5 4
5 3,9,4 - 5
6 9 9,7 6
7 6,1,3 4,0 7
8 - 2 8
9 1,6,4,0 5,6,2 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 11/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 4,4 - 1
2 3,8,3 5,6 2
3 4 2,2 3
4 6 1,1,8,3 4
5 2 8 5
6 0,8,2 4 6
7 9,9 9 7
8 5,4 2,6 8
9 7,9,9 7,9,7,9 9
X