Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 07/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,8,6 - 0
1 6 6,7 1
2 8,8 0,8 2
3 8,6 0,8 3
4 - - 4
5 5 5 5
6 1,7 0,1,3 6
7 7,1 7,8,6 7
8 7,2,3 2,2,0,9,3 8
9 8 - 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 30/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 2,7,3 - 1
2 6,6,7 1,9 2
3 7,8,7 8,1,9 3
4 8,6 - 4
5 7 - 5
6 9,0 2,2,4 6
7 7 3,1,3,2,5,7 7
8 3 3,4 8
9 2,3 6 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 23/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,4,9 0
1 - 9,3,2 1
2 9,1 6,9 2
3 0,1,4 7,9 3
4 0 3 4
5 9 - 5
6 2 7,8 6
7 6,3,9,8 8 7
8 7,6 7 8
9 1,0,3,2 5,2,7 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 16/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 8 0
1 - 3 1
2 3,6,2 6,2 2
3 1,6 4,2 3
4 3,6,6 5 4
5 4,7 8,6,9,7 5
6 2,5 0,4,4,2,3 6
7 5 0,5 7
8 5,0 - 8
9 5 - 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 09/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,1,6 0
1 0,0,6 - 1
2 5 5 2
3 5,8 - 3
4 7,4,4 9,4,4 4
5 2,6 8,3,2,8,7 5
6 0 5,1 6
7 5 9,4 7
8 5,9,5 3 8
9 4,7 8 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 02/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 3 0
1 2,8 - 1
2 6,2,8 2,9,1 2
3 0,3,6 9,3 3
4 6 6 4
5 9 0 5
6 7,4,8 2,4,3 6
7 7 7,6 7
8 - 0,6,2,1 8
9 3,2 5 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 26/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 0,2 0
1 5 - 1
2 2,0 3,2,4,7 2
3 2 - 3
4 5,4,2,6 4,0,5 4
5 9,7,4 9,1,4 5
6 - 4 6
7 7,2 7,9,5 7
8 - - 8
9 9,5,7 9,5 9
X