Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 12/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9 0
1 8,1,6 0,1 1
2 5,5 - 2
3 6,4 8,7 3
4 7 8,3 4
5 8 9,2,2,8 5
6 - 3,1 6
7 7,3 4,7 7
8 9,3,5,4 5,1 8
9 5,0 8 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 05/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,4,1,3,6 0
1 3,7,0,2,7 - 1
2 6,3,6 3,1 2
3 4,6,2,0 1,2 3
4 0 3 4
5 6 9 5
6 0 5,2,3,2 6
7 - 1,1 7
8 0,8 8 8
9 5 - 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 28/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,3 - 0
1 2 0,8 1
2 3,4 1,8,8 2
3 - 6,8,2,0 3
4 5 2,6 4
5 5 6,5,4,9 5
6 5,3,4 0 6
7 7 9,7 7
8 3,2,1,2 - 8
9 7,5 - 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 21/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 8,6,6 0
1 7,1,1 3,1,1 1
2 9,8 6,7 2
3 1 5 3
4 - - 4
5 3 9 5
6 6,0,0,2 6,7,0 6
7 6,2 1,0 7
8 0 2 8
9 9,5 9,2 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 4 0
1 3 9,0 1
2 - 9,4 2
3 5,3 4,1,4,6,3 3
4 3,0,2,3 - 4
5 7 3,7 5
6 3 7 6
7 8,6,5 5 7
8 9,9 7,0 8
9 1,2 8,8 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 07/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,3 3,2 0
1 - 3 1
2 0,2 5,8,2,0 2
3 0,9,6,3,1,9,7 3,0 3
4 - - 4
5 2,5 0,5 5
6 7,6 3,6 6
7 - 6,3 7
8 2,9 - 8
9 - 3,3,8 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 31/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4,6 3,9 0
1 - 5 1
2 - 0,4,5 2
3 0 9,7,4 3
4 3,9,2 0,5 4
5 8,1,2,4 7 5
6 - 0 6
7 3,5 8 7
8 7,8 5,8 8
9 9,3,0 9,4 9
X