Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

XSVL mở thưởng Thứ 6 ngày 17/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 7 0
1 5 5 1
2 7,3 6,6,3,6 2
3 2 5,2,5 3
4 5 - 4
5 3,1,3 4,7,1 5
6 2,2,2 7,0,9,7 6
7 0,6,5,6 2 7
8 - 0 8
9 6 - 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 10/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,9 1,1 0
1 0,6,0 5,9 1
2 8,7,5 - 2
3 5 7 3
4 8 0 4
5 8,1 8,2,3 5
6 9 1,0 6
7 3 2 7
8 5,9 5,2,4 8
9 1 6,8,0 9

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 03/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6 5,8 0
1 - 6,3,8 1
2 4,7,8,7 - 2
3 1,4 4,5 3
4 3,6 2,3 4
5 9,0,3 - 5
6 1,6 6,4,0 6
7 7 7,2,2 7
8 1,0 2 8
9 - 0,5 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 27/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,9,9 9,0 0
1 3 8,4,4 1
2 - 9,4 2
3 5,7,5 1 3
4 2,1,1 5 4
5 4 3,0,3,9 5
6 - - 6
7 - 3,8 7
8 1,7,9 - 8
9 2,0,5 8,0,0 9

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 20/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 9 7 1
2 9 4 2
3 5 6 3
4 2 9,7,8 4
5 - 6,0,3,8 5
6 5,3,6,9 7,6 6
7 9,1,6,4 - 7
8 9,9,4,5 - 8
9 4 8,7,1,8,6,2 9

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 13/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3 4,9,5,9 0
1 - 4,2,5 1
2 1 8,3 2
3 3,2,3 8,3,3,0 3
4 0,1 - 4
5 8,0,7,1 0 5
6 - - 6
7 - 5 7
8 9,2,3 5 8
9 0,9,0 8,9 9

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 06/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 1,0,8,1,8 0
1 0,0 9 1
2 - 8 2
3 - 6,7 3
4 8,8 - 4
5 - 6 5
6 3,5 0 6
7 8,9,3,9 - 7
8 9,0,0,2 7,4,4 8
9 9,1 9,8,7,7 9
X