Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 15/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 - 3 1
2 5,2,7 4,2,6 2
3 5,3,1,4,5 3 3
4 2 3 4
5 9 3,2,8,3 5
6 7,8,2 0 6
7 8 6,8,2 7
8 5,7 7,6,9 8
9 8 5 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 08/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,3 3 0
1 3,2,7 2,4 1
2 1,5,4 1 2
3 0,3 1,3,0 3
4 1 2 4
5 9 7,2 5
6 7 0 6
7 5 8,6,1 7
8 7 9 8
9 8,9 0,9,5 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 01/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 7,5 0
1 - 4 1
2 5,2,5 8,2,7 2
3 - - 3
4 1,4,6 4,7 4
5 5,9,0,8 2,5,7,0,2 5
6 - 4 6
7 0,5,4,2 8,9 7
8 2,7 5 8
9 7 5 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 24/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 2,5 0
1 3 - 1
2 3,6,0 - 2
3 3,3,4 3,0,7,5,3,1,2,6 3
4 8 3 4
5 3,0 8,9 5
6 3 2 6
7 3,8 - 7
8 5,8 8,4,7 8
9 5 0 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 17/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 - 0
1 6,6,2,7 3 1
2 2,9 4,2,1,0,5 2
3 9,1 5,8 3
4 2,4 8,4 4
5 3,2 - 5
6 6 6,1,1,8 6
7 - 1 7
8 4,6,3 - 8
9 - 3,2,0 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 10/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5,6 5 0
1 2,7,2 8 1
2 9 1,1 2
3 - 9,0 3
4 9 - 4
5 6,0,8 9,0 5
6 - 5,0 6
7 - 1 7
8 1 9,5,9,9 8
9 3,5,9,8,8,8 2,9,4 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 03/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6 3,2 0
1 - 8,9 1
2 0,7 3,4 2
3 0,2,6,5 9 3
4 8,2 0,7 4
5 8,7 3,7 5
6 - 3,0 6
7 4,5 8,2,5 7
8 1,7 5,4 8
9 3,1 - 9
X