Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 16/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 6,9 - 1
2 9,8,8,6 6,4 2
3 6,7 9 3
4 2,8 5 4
5 4,7,9,5 5 5
6 2,8 3,1,2 6
7 - 5,3 7
8 9 2,6,2,4 8
9 3 2,5,8,1 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 09/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,1 9,7 0
1 6,1,5 2,7,1,0 1
2 1,3,5 4,6 2
3 - 2,0 3
4 2,6,4 6,4 4
5 - 1,2 5
6 4,2 1,4 6
7 0,1 0,8 7
8 7 - 8
9 0 - 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 02/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1 0
1 0,6 9 1
2 5,7 6,5,4,3 2
3 3,2 3 3
4 2 7 4
5 2,9 2 5
6 6,9,2,7 6,1 6
7 4 2,0,6 7
8 8 8 8
9 1,9 6,5,9 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 26/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 7,4 0
1 4,8 9,9,9 1
2 4 3,4 2
3 2 - 3
4 2,0 1,2 4
5 8 0,8 5
6 6 6 6
7 9,0 9 7
8 9,5 1,5 8
9 1,1,1,7 0,7,8 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 19/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,6 0
1 7,5 8 1
2 4 5 2
3 5 7 3
4 4 4,2 4
5 6,9,0,7,2 3,6,8,1 5
6 5,0 5 6
7 3,8 1,5 7
8 8,1,5 8,7 8
9 9 9,5 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 12/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9 0
1 1,7 1 1
2 6,9 9,3,7 2
3 5,2 - 3
4 - 9,9,6 4
5 - 3,8 5
6 4 2,7,0 6
7 6,8,2 8,1 7
8 7,5 7,9 8
9 0,2,4,4,8 2 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 05/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 4,3,3,2 0
1 5 6 1
2 7,0 3,3,4 2
3 2,2,0,0 - 3
4 0,2 8 4
5 8 9,1 5
6 6,1 6,8 6
7 - 2 7
8 4,6,8 5,0,8 8
9 5 0 9
X