App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 24/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 5,8,5 8,6,7 1
2 - 3 2
3 2 7,7,9 3
4 4 9,4,7 4
5 5 1,5,1 5
6 9,1 8 6
7 3,3,4,1 9 7
8 0,1,6 1 8
9 4,7,3 6 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 17/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,1 0
1 2,0 5,6 1
2 8 3,1,7 2
3 2 6,7 3
4 - - 4
5 1,5,9,5,9,6 5,5,9 5
6 1,3 5 6
7 2,0,3 9 7
8 - 2 8
9 9,7,5 9,5,5 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 10/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 7,6,2 2,5,8 1
2 1 1,5,6 2
3 8,7 - 3
4 9 7,5 4
5 7,1,5,2,6,4 5 5
6 7,2 1,5 6
7 4 1,5,0,6,3 7
8 1 3 8
9 - 4 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 03/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 8,3 0
1 4,7,5 6,5,5,8 1
2 7,6 - 2
3 4,0,9 9 3
4 6 3,1,7 4
5 1,1 0,1 5
6 1 4,2 6
7 4 2,1,9 7
8 0,1 - 8
9 3,7 3 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 25/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,0,6 9,9,1,0,3,7 0
1 1,8,0 0,3,6,1,7 1
2 9,2 2 2
3 1,0 5 3
4 - - 4
5 3 - 5
6 1 0,0 6
7 1,0 - 7
8 - 1,9 8
9 0,8,0 2 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 18/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,4 - 0
1 8 7 1
2 4,7 3 2
3 7,8,6,6,2,8 9 3
4 - 2,0,7,5 4
5 7,4 0 5
6 - 0,3,3 6
7 1,4 3,8,2,5 7
8 7 3,1,3 8
9 3 - 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 11/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,6,2,6 0
1 1 1,7,3 1
2 0 6,3,3 2
3 4,2,2,1 5 3
4 5,5 3 4
5 3 4,4 5
6 8,2,0,0 8 6
7 0,1 - 7
8 6,9 6 8
9 9 9,8 9
X