Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 11/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,3 0
1 1,5 6,9,1 1
2 - 8,5 2
3 0,5 - 3
4 0,7,8 8 4
5 9,2 3,6,1 5
6 9,1,5 - 6
7 - 4,8 7
8 2,8,7,4 4,8 8
9 1,9 5,6,9 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 04/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4,4 9,1,9,9 0
1 9,5,1,0 1 1
2 8 7 2
3 5,7,8 - 3
4 - 0,5,0,0 4
5 4 3,1 5
6 8 - 6
7 2 9,3 7
8 - 2,6,3 8
9 0,7,0,0 1 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 28/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 6,9,6 - 1
2 4,2 2,6 2
3 - - 3
4 4 2,4 4
5 8,5 7,7,5,9 5
6 2 1,9,1 6
7 5,9,8,5 0,9 7
8 9 5,7 8
9 6,5,7 7,1,8 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 21/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 4,7 0
1 8 8,4,0,9 1
2 - 7,4 2
3 6 7 3
4 0,7,1,2 9,7,5 4
5 4 6 5
6 5 3 6
7 2,3,0,4 4,8 7
8 7,1 1 8
9 4,1 0 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 14/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,7,2,7 4,5 0
1 9 7,4,6 1
2 9 0,0 2
3 - - 3
4 7,1,0 7 4
5 0 6 5
6 5,1 7 6
7 1,6,9,4 0,0,4,0 7
8 - 9 8
9 8 2,1,7 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 07/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1 0
1 7,6,0 9,2 1
2 1 5 2
3 3,3 3,3,6 3
4 6,4 9,4 4
5 2 - 5
6 3 4,1,8,7 6
7 8,8,6 1,9,0 7
8 6 7,7 8
9 1,4,7 - 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 30/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,5,3 0
1 4,2,3 - 1
2 0,4,2 3,1,2 2
3 4,3,2,0 8,3,1,4 3
4 3 3,1,2,7 4
5 0,8 - 5
6 - 7,8 6
7 6,7,4 7 7
8 3,6 5 8
9 - - 9
X