App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 14/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,2 0
1 - - 1
2 0,6 9 2
3 0 0,9,9 3
4 8 5,7 4
5 6,9,4 - 5
6 8,6 5,9,2,9,6,8 6
7 8,4 - 7
8 6 6,7,4 8
9 6,3,2,3,6 5 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 07/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,3,8,1 0
1 8,0 9,8,9 1
2 5,4 - 2
3 0 0,8 3
4 - 2 4
5 6,5,5 2,8,5,5 5
6 - 5 6
7 0,8,8 - 7
8 0,1,5,3 7,1,7 8
9 1,1 - 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 31/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 9,9 0
1 1,1,8,6 7,2,1,1,7 1
2 7,1,2 2 2
3 - - 3
4 6 5 4
5 4 9,6 5
6 5 1,4 6
7 1,1 2,9 7
8 - 0,9,1 8
9 5,7,8,0,0 - 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 24/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,7,8 8,9 1
2 5,7,2,2 4,2,3,2 2
3 2 - 3
4 7,2,5 - 4
5 8 2,4 5
6 8,8 - 6
7 9 1,2,4,1 7
8 1 5,6,1,6 8
9 1,9 7,9 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 17/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 1,6 0
1 0,8 - 1
2 3 4,8 2
3 5 2 3
4 2,8,6,7 6,5,0 4
5 8,7,4 3 5
6 0,4,9 4,8 6
7 - 5,4 7
8 2,6 5,1,4,0 8
9 - 6 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 10/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 2,4,2 0
1 - - 1
2 2,3,0,0 2,9 2
3 - 7,2,0,4,6 3
4 0,3,5 7 4
5 9 4 5
6 8,3 9 6
7 3,4,7 7 7
8 9 6 8
9 6,2 0,5,8 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 03/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 6 0
1 9,4,3,3 - 1
2 2 2,4 2
3 3,6,3 3,9,4,1,0,1,3 3
4 3,2 1 4
5 8 - 5
6 7,7,0 3 6
7 - 8,6,6 7
8 7 5 8
9 3 1,0 9
X