Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 19/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 4,3 0
1 3 3 1
2 - 5 2
3 0,8,1 4,1 3
4 8,3,0 0,6 4
5 7,5,2 6,8,5 5
6 5,4 - 6
7 7 5,7,9,0 7
8 5 4,9,3 8
9 8,7 - 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 12/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 1 0
1 0,9 - 1
2 9 4 2
3 7,7,5 6,9 3
4 8,2,6 9 4
5 - 0,6,3 5
6 3,5 4 6
7 9,8 8,3,3 7
8 7,9 4,7 8
9 4,3 2,7,1,8 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 05/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 1,0,7 0
1 0,8,9 - 1
2 - 3,4 2
3 2,5,6 0,4,9,8 3
4 4,3,4,2 4,4,6 4
5 7 3,6 5
6 5,4 3 6
7 0 5 7
8 3 1 8
9 3 1 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 29/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 5,4 3 1
2 8,7 7 2
3 1 8 3
4 7,8 8,1 4
5 - 1,8,9,8 5
6 9,6 6 6
7 2 4,2,8 7
8 5,3,5,4,7 4,2 8
9 9,5 9,6,0 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 22/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,0,8 7,0,6 0
1 7,2 - 1
2 3,9 0,9,1 2
3 4 2,7,0,8 3
4 - 3,6 4
5 - - 5
6 4,6,0,9 6 6
7 8,0,3 1 7
8 3 7,0 8
9 2 2,6 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 15/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 6,4 0,3,2 1
2 1,8,3 3 2
3 1,2 2 3
4 7 9,8,7,1 4
5 8 - 5
6 - 8,1,9 6
7 7,9,4 7,4 7
8 6,4 5,2 8
9 4,9,6 7,9 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 08/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,8 8,4 0
1 6,2,9,6 - 1
2 2 1,3,8,2 2
3 3,2,4 0,4,3 3
4 3,0 3 4
5 8 - 5
6 6 1,6,1 6
7 8 - 7
8 0,2 7,0,0,5 8
9 - 1 9
X