Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 20/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,5,1,9 0 0
1 - 0,0 1
2 9 9,5 2
3 5,5,8 8 3
4 8,7 - 4
5 2 3,3,0,7 5
6 - 7,7 6
7 8,6,6,5 4 7
8 3 4,7,3 8
9 2 2,0 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 13/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,2 - 0
1 6 2 1
2 5,1 0 2
3 3 3 3
4 5 6,8 4
5 6 7,2,4 5
6 4 5,1 6
7 5,7,8,7 9,7,8,0,7,8 7
8 7,4,7 7 8
9 7 0 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 06/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,8 8,4,5 0
1 3,7,8,4,1,6 1 1
2 - 3 2
3 4,2,6 0,1,5,5 3
4 0,5 3,1 4
5 3,3,0 4 5
6 - 3,1 6
7 - 1 7
8 0 0,1,0 8
9 - - 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 30/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 9,9 0
1 6,4 8,4 1
2 - - 2
3 5,5 4 3
4 5,3,5,5,1 1 4
5 - 4,3,3,4,4,7 5
6 7 0,1 6
7 7,5 7,0,6 7
8 1 9 8
9 8,0,0 - 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 23/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 4 0
1 - 9,5,8,9 1
2 8 - 2
3 3 4,3 3
4 5,3,0,8 5 4
5 1,4,6,5,5,9 4,5,5 5
6 - 5,9 6
7 - 0 7
8 1 2,4 8
9 1,1,6 5,0 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 16/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8,5,6 0
1 2,7 - 1
2 8,3 3,1 2
3 2,7 7,5,2 3
4 9 8 4
5 3,8,0 7 5
6 7,0 8 6
7 3,5 1,6,3 7
8 0,4,6 2,5 8
9 - 0,4 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 09/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,5,1,5 8 0
1 2,6,1 0,1 1
2 4 1,3 2
3 8,2 - 3
4 - 5,5,0,2,9 4
5 8,4,4 0,0 5
6 6 1,6 6
7 8 - 7
8 0 5,0,3,7 8
9 4 - 9
X