App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Vung Tau - Bảng Kết quả Lô tô Vũng Tàu - XSVT - SXVT

XSVT mở thưởng Thứ 3 ngày 10/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 2,4,2 0
1 - - 1
2 2,3,0,0 2,9 2
3 - 7,2,0,4,6 3
4 0,3,5 7 4
5 9 4 5
6 8,3 9 6
7 3,4,7 7 7
8 9 6 8
9 6,2 0,5,8 9

Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS VT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSVT Thứ 3, XS Vũng Tàu 03/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 6 0
1 9,4,3,3 - 1
2 2 2,4 2
3 3,6,3 3,9,4,1,0,1,3 3
4 3,2 1 4
5 8 - 5
6 7,7,0 3 6
7 - 8,6,6 7
8 7 5 8
9 3 1,0 9

Lô XS Vũng Tàu Thứ 3, SXVT 26/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,2 1,4 0
1 0,5 5,3,4 1
2 4,4,4 9,9,5,0 2
3 5,1 0 3
4 0,1 2,8,0,2,2 4
5 1,2 3,1 5
6 - - 6
7 - 9 7
8 4 - 8
9 2,2,7 - 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Xổ số VT 19/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,4,8 7,3 0
1 - 3,5,2 1
2 8,1 8 2
3 1,5,0 8,0,0 3
4 4,8 7,4,0 4
5 1 7,3 5
6 8 - 6
7 5,4,0 - 7
8 3,2 2,6,0,4 8
9 - - 9

Lô tô XSVT Thứ 3, XSVT 12/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 0,9,6,4 0
1 1,1,8 1,1 1
2 5 7 2
3 - 0 3
4 7,4,0 4 4
5 - 7,7,2 5
6 0,6 8,7,6 6
7 2,5,5,6 4 7
8 8,6 8,1 8
9 0 - 9

Lô Vũng Tàu Thứ 3, Sổ số Vũng Tàu 05/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,3 0
1 - 5,0,6,8 1
2 8,2,4,4 2,6 2
3 7,0 6 3
4 - 9,5,8,2,2 4
5 0,4,1 - 5
6 3,1,2 9 6
7 - 3 7
8 1,4,9 2 8
9 6,4 8 9

Lo SXVT Thứ 3, SXVT 29/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 1,9,3 1,5 1
2 8 7,7 2
3 - 7,4,6,1 3
4 3,0 7 4
5 9,1 - 5
6 9,3 7,8 6
7 3,6,2,4,2 8 7
8 7,6 2,9 8
9 8 1,6,5 9
X