Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn Tỉnh/TP
Chọn số lần quay:
Tất cả các Giải Giải ĐB
muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00    0.85% (6 lượt)
01    1.00% (7 lượt)
02    1.99% (14 lượt)
03    1.00% (7 lượt)
04    1.57% (11 lượt)
05    1.14% (8 lượt)
06    0.71% (5 lượt)
07    0.14% (1 lượt)
08    0.71% (5 lượt)
09    0.85% (6 lượt)
10    0.85% (6 lượt)
11    0.85% (6 lượt)
12    1.14% (8 lượt)
13    0.85% (6 lượt)
14    0.71% (5 lượt)
15    1.85% (13 lượt)
16    0.57% (4 lượt)
17    1.14% (8 lượt)
18    0.43% (3 lượt)
19    1.00% (7 lượt)
20    1.00% (7 lượt)
21    1.00% (7 lượt)
22    1.00% (7 lượt)
23    1.14% (8 lượt)
24    1.00% (7 lượt)
25    1.28% (9 lượt)
26    1.00% (7 lượt)
27    0.85% (6 lượt)
28    0.57% (4 lượt)
29    1.28% (9 lượt)
30    1.00% (7 lượt)
31    0.43% (3 lượt)
32    1.14% (8 lượt)
33    1.28% (9 lượt)
34    0.85% (6 lượt)
35    1.42% (10 lượt)
36    0.57% (4 lượt)
37    0.85% (6 lượt)
38    1.14% (8 lượt)
39    0.57% (4 lượt)
40    0.57% (4 lượt)
41    1.00% (7 lượt)
42    1.14% (8 lượt)
43    0.85% (6 lượt)
44    1.00% (7 lượt)
45    0.71% (5 lượt)
46    0.71% (5 lượt)
47    1.14% (8 lượt)
48    1.00% (7 lượt)
49    0.71% (5 lượt)
50    1.85% (13 lượt)
51    1.14% (8 lượt)
52    0.85% (6 lượt)
53    1.28% (9 lượt)
54    1.14% (8 lượt)
55    1.14% (8 lượt)
56    0.71% (5 lượt)
57    0.85% (6 lượt)
58    0.57% (4 lượt)
59    0.57% (4 lượt)
60    1.14% (8 lượt)
61    0.85% (6 lượt)
62    0.85% (6 lượt)
63    0.57% (4 lượt)
64    1.14% (8 lượt)
65    0.57% (4 lượt)
66    1.28% (9 lượt)
67    0.85% (6 lượt)
68    0.85% (6 lượt)
69    0.28% (2 lượt)
70    0.85% (6 lượt)
71    1.00% (7 lượt)
72    1.14% (8 lượt)
73    1.28% (9 lượt)
74    0.85% (6 lượt)
75    1.42% (10 lượt)
76    0.85% (6 lượt)
77    1.99% (14 lượt)
78    0.28% (2 lượt)
79    1.28% (9 lượt)
80    1.71% (12 lượt)
81    0.85% (6 lượt)
82    1.00% (7 lượt)
83    1.28% (9 lượt)
84    1.28% (9 lượt)
85    1.28% (9 lượt)
86    1.14% (8 lượt)
87    0.57% (4 lượt)
88    1.71% (12 lượt)
89    1.00% (7 lượt)
90    0.71% (5 lượt)
91    1.71% (12 lượt)
92    1.00% (7 lượt)
93    1.42% (10 lượt)
94    1.14% (8 lượt)
95    1.28% (9 lượt)
96    0.71% (5 lượt)
97    1.00% (7 lượt)
98    1.28% (9 lượt)
99    0.85% (6 lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X