Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn Tỉnh/TP
Chọn số lần quay:
Tất cả các Giải Giải ĐB
muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00    1.36% (11 lượt)
01    0.49% (4 lượt)
02    0.74% (6 lượt)
03    1.11% (9 lượt)
04    1.11% (9 lượt)
05    0.86% (7 lượt)
06    0.86% (7 lượt)
07    0.74% (6 lượt)
08    0.74% (6 lượt)
09    0.99% (8 lượt)
10    0.74% (6 lượt)
11    0.49% (4 lượt)
12    1.36% (11 lượt)
13    0.74% (6 lượt)
14    0.86% (7 lượt)
15    0.62% (5 lượt)
16    0.99% (8 lượt)
17    1.23% (10 lượt)
18    0.99% (8 lượt)
19    1.23% (10 lượt)
20    1.36% (11 lượt)
21    0.99% (8 lượt)
22    0.74% (6 lượt)
23    0.99% (8 lượt)
24    1.60% (13 lượt)
25    1.60% (13 lượt)
26    0.86% (7 lượt)
27    1.36% (11 lượt)
28    1.23% (10 lượt)
29    0.74% (6 lượt)
30    0.86% (7 lượt)
31    0.74% (6 lượt)
32    1.23% (10 lượt)
33    0.37% (3 lượt)
34    0.86% (7 lượt)
35    0.86% (7 lượt)
36    1.11% (9 lượt)
37    0.86% (7 lượt)
38    1.11% (9 lượt)
39    0.86% (7 lượt)
40    0.86% (7 lượt)
41    1.23% (10 lượt)
42    0.74% (6 lượt)
43    0.62% (5 lượt)
44    0.99% (8 lượt)
45    0.86% (7 lượt)
46    0.62% (5 lượt)
47    0.74% (6 lượt)
48    1.48% (12 lượt)
49    1.11% (9 lượt)
50    0.99% (8 lượt)
51    0.74% (6 lượt)
52    0.86% (7 lượt)
53    1.11% (9 lượt)
54    0.74% (6 lượt)
55    0.86% (7 lượt)
56    0.86% (7 lượt)
57    1.23% (10 lượt)
58    1.23% (10 lượt)
59    0.49% (4 lượt)
60    0.99% (8 lượt)
61    1.23% (10 lượt)
62    1.48% (12 lượt)
63    2.10% (17 lượt)
64    1.36% (11 lượt)
65    0.99% (8 lượt)
66    1.11% (9 lượt)
67    1.36% (11 lượt)
68    1.60% (13 lượt)
69    1.11% (9 lượt)
70    1.36% (11 lượt)
71    0.62% (5 lượt)
72    1.23% (10 lượt)
73    0.99% (8 lượt)
74    0.86% (7 lượt)
75    0.74% (6 lượt)
76    0.86% (7 lượt)
77    0.62% (5 lượt)
78    1.73% (14 lượt)
79    1.11% (9 lượt)
80    0.86% (7 lượt)
81    0.49% (4 lượt)
82    1.60% (13 lượt)
83    0.86% (7 lượt)
84    1.11% (9 lượt)
85    0.99% (8 lượt)
86    0.37% (3 lượt)
87    0.86% (7 lượt)
88    0.62% (5 lượt)
89    1.11% (9 lượt)
90    0.74% (6 lượt)
91    0.74% (6 lượt)
92    0.99% (8 lượt)
93    1.23% (10 lượt)
94    0.99% (8 lượt)
95    0.99% (8 lượt)
96    1.36% (11 lượt)
97    1.48% (12 lượt)
98    0.74% (6 lượt)
99    1.36% (11 lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X