Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn Tỉnh/TP
Chọn số lần quay:
Tất cả các Giải Giải ĐB
muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00    0.66% (5 lượt)
01    1.19% (9 lượt)
02    0.93% (7 lượt)
03    0.66% (5 lượt)
04    0.93% (7 lượt)
05    1.19% (9 lượt)
06    1.19% (9 lượt)
07    1.59% (12 lượt)
08    1.59% (12 lượt)
09    0.79% (6 lượt)
10    1.06% (8 lượt)
11    1.72% (13 lượt)
12    1.46% (11 lượt)
13    0.79% (6 lượt)
14    0.79% (6 lượt)
15    0.66% (5 lượt)
16    0.66% (5 lượt)
17    0.66% (5 lượt)
18    1.32% (10 lượt)
19    1.32% (10 lượt)
20    1.72% (13 lượt)
21    1.06% (8 lượt)
22    0.66% (5 lượt)
23    0.93% (7 lượt)
24    0.79% (6 lượt)
25    0.40% (3 lượt)
26    0.53% (4 lượt)
27    0.79% (6 lượt)
28    1.06% (8 lượt)
29    1.19% (9 lượt)
30    0.93% (7 lượt)
31    0.79% (6 lượt)
32    0.66% (5 lượt)
33    1.06% (8 lượt)
34    0.66% (5 lượt)
35    1.06% (8 lượt)
36    1.06% (8 lượt)
37    1.46% (11 lượt)
38    0.93% (7 lượt)
39    0.66% (5 lượt)
40    0.53% (4 lượt)
41    0.79% (6 lượt)
42    1.06% (8 lượt)
43    0.79% (6 lượt)
44    1.19% (9 lượt)
45    0.79% (6 lượt)
46    0.93% (7 lượt)
47    1.32% (10 lượt)
48    1.06% (8 lượt)
49    1.46% (11 lượt)
50    0.79% (6 lượt)
51    1.46% (11 lượt)
52    0.40% (3 lượt)
53    0.40% (3 lượt)
54    1.19% (9 lượt)
55    0.93% (7 lượt)
56    0.79% (6 lượt)
57    0.53% (4 lượt)
58    1.72% (13 lượt)
59    0.79% (6 lượt)
60    0.93% (7 lượt)
61    0.66% (5 lượt)
62    0.93% (7 lượt)
63    0.93% (7 lượt)
64    1.72% (13 lượt)
65    0.66% (5 lượt)
66    0.66% (5 lượt)
67    0.79% (6 lượt)
68    0.40% (3 lượt)
69    0.93% (7 lượt)
70    1.46% (11 lượt)
71    2.12% (16 lượt)
72    1.19% (9 lượt)
73    0.53% (4 lượt)
74    1.19% (9 lượt)
75    1.06% (8 lượt)
76    1.19% (9 lượt)
77    1.06% (8 lượt)
78    0.79% (6 lượt)
79    0.26% (2 lượt)
80    1.06% (8 lượt)
81    1.59% (12 lượt)
82    0.79% (6 lượt)
83    0.93% (7 lượt)
84    1.72% (13 lượt)
85    0.79% (6 lượt)
86    1.32% (10 lượt)
87    1.06% (8 lượt)
88    1.06% (8 lượt)
89    1.32% (10 lượt)
90    0.93% (7 lượt)
91    1.19% (9 lượt)
92    1.06% (8 lượt)
93    1.06% (8 lượt)
94    1.59% (12 lượt)
95    0.79% (6 lượt)
96    1.06% (8 lượt)
97    1.06% (8 lượt)
98    1.06% (8 lượt)
99    0.66% (5 lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X