Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn Tỉnh/TP
Chọn số lần quay:
Tất cả các Giải Giải ĐB
muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00    1.85% (15 lượt)
01    0.86% (7 lượt)
02    1.23% (10 lượt)
03    0.37% (3 lượt)
04    1.36% (11 lượt)
05    0.74% (6 lượt)
06    0.49% (4 lượt)
07    1.48% (12 lượt)
08    0.86% (7 lượt)
09    1.11% (9 lượt)
10    0.62% (5 lượt)
11    1.11% (9 lượt)
12    0.86% (7 lượt)
13    0.86% (7 lượt)
14    0.74% (6 lượt)
15    1.11% (9 lượt)
16    0.86% (7 lượt)
17    0.86% (7 lượt)
18    0.37% (3 lượt)
19    2.10% (17 lượt)
20    1.48% (12 lượt)
21    0.99% (8 lượt)
22    0.86% (7 lượt)
23    1.48% (12 lượt)
24    0.74% (6 lượt)
25    1.23% (10 lượt)
26    1.23% (10 lượt)
27    0.62% (5 lượt)
28    1.23% (10 lượt)
29    0.99% (8 lượt)
30    1.85% (15 lượt)
31    1.11% (9 lượt)
32    0.49% (4 lượt)
33    1.60% (13 lượt)
34    1.11% (9 lượt)
35    0.62% (5 lượt)
36    0.86% (7 lượt)
37    1.23% (10 lượt)
38    0.74% (6 lượt)
39    1.11% (9 lượt)
40    1.48% (12 lượt)
41    0.99% (8 lượt)
42    0.74% (6 lượt)
43    0.49% (4 lượt)
44    0.62% (5 lượt)
45    0.62% (5 lượt)
46    1.11% (9 lượt)
47    0.49% (4 lượt)
48    1.36% (11 lượt)
49    0.49% (4 lượt)
50    1.23% (10 lượt)
51    0.99% (8 lượt)
52    1.23% (10 lượt)
53    1.23% (10 lượt)
54    1.23% (10 lượt)
55    1.36% (11 lượt)
56    0.74% (6 lượt)
57    1.48% (12 lượt)
58    1.98% (16 lượt)
59    0.99% (8 lượt)
60    0.62% (5 lượt)
61    0.74% (6 lượt)
62    0.74% (6 lượt)
63    0.74% (6 lượt)
64    0.99% (8 lượt)
65    1.98% (16 lượt)
66    1.11% (9 lượt)
67    0.86% (7 lượt)
68    1.23% (10 lượt)
69    0.12% (1 lượt)
70    0.62% (5 lượt)
71    0.74% (6 lượt)
72    0.86% (7 lượt)
73    0.74% (6 lượt)
74    0.99% (8 lượt)
75    0.86% (7 lượt)
76    0.99% (8 lượt)
77    0.62% (5 lượt)
78    0.86% (7 lượt)
79    1.11% (9 lượt)
80    0.37% (3 lượt)
81    0.49% (4 lượt)
82    1.23% (10 lượt)
83    0.99% (8 lượt)
84    1.11% (9 lượt)
85    0.62% (5 lượt)
86    1.36% (11 lượt)
87    1.23% (10 lượt)
88    0.99% (8 lượt)
89    0.86% (7 lượt)
90    1.23% (10 lượt)
91    0.62% (5 lượt)
92    0.86% (7 lượt)
93    1.23% (10 lượt)
94    0.86% (7 lượt)
95    1.36% (11 lượt)
96    1.11% (9 lượt)
97    1.48% (12 lượt)
98    1.11% (9 lượt)
99    0.99% (8 lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X