Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn Tỉnh/TP
Chọn số lần quay:
Tất cả các Giải Giải ĐB
muiten Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00    1.39% (9 lượt)
01    0.77% (5 lượt)
02    1.54% (10 lượt)
03    0.93% (6 lượt)
04    0.93% (6 lượt)
05    0.77% (5 lượt)
06    1.39% (9 lượt)
07    0.46% (3 lượt)
08    0.46% (3 lượt)
09    1.23% (8 lượt)
10    1.54% (10 lượt)
11    1.23% (8 lượt)
12    1.23% (8 lượt)
13    0.93% (6 lượt)
14    2.16% (14 lượt)
15    1.85% (12 lượt)
16    0.62% (4 lượt)
17    0.77% (5 lượt)
18    0.77% (5 lượt)
19    1.39% (9 lượt)
20    0.31% (2 lượt)
21    1.85% (12 lượt)
22    1.39% (9 lượt)
23    0.93% (6 lượt)
24    1.70% (11 lượt)
25    0.46% (3 lượt)
26    0.46% (3 lượt)
27    0.46% (3 lượt)
28    1.08% (7 lượt)
29    1.23% (8 lượt)
30    0.62% (4 lượt)
31    0.93% (6 lượt)
32    0.77% (5 lượt)
33    0.62% (4 lượt)
34    0.77% (5 lượt)
35    1.23% (8 lượt)
36    0.62% (4 lượt)
37    1.08% (7 lượt)
38    1.08% (7 lượt)
39    0.31% (2 lượt)
40    1.08% (7 lượt)
41    0.62% (4 lượt)
42    0.93% (6 lượt)
43    1.08% (7 lượt)
44    0.46% (3 lượt)
45    1.08% (7 lượt)
46    0.77% (5 lượt)
47    0.46% (3 lượt)
48    1.08% (7 lượt)
49    0.62% (4 lượt)
50    0.31% (2 lượt)
51    1.85% (12 lượt)
52    0.62% (4 lượt)
53    0.93% (6 lượt)
54    0.77% (5 lượt)
55    1.39% (9 lượt)
56    1.08% (7 lượt)
57    1.08% (7 lượt)
58    0.93% (6 lượt)
59    1.23% (8 lượt)
60    0.62% (4 lượt)
61    1.08% (7 lượt)
62    0.62% (4 lượt)
63    1.54% (10 lượt)
64    1.23% (8 lượt)
65    0.93% (6 lượt)
66    0.77% (5 lượt)
67    0.62% (4 lượt)
68    0.77% (5 lượt)
69    0.31% (2 lượt)
70    0.46% (3 lượt)
71    1.08% (7 lượt)
72    1.08% (7 lượt)
73    1.08% (7 lượt)
74    1.85% (12 lượt)
75    0.46% (3 lượt)
76    0.93% (6 lượt)
77    0.77% (5 lượt)
78    0.77% (5 lượt)
79    2.31% (15 lượt)
80    0.77% (5 lượt)
81    0.93% (6 lượt)
82    1.39% (9 lượt)
83    0.31% (2 lượt)
84    1.08% (7 lượt)
85    1.23% (8 lượt)
86    0.46% (3 lượt)
87    1.08% (7 lượt)
88    1.39% (9 lượt)
89    1.08% (7 lượt)
90    1.39% (9 lượt)
91    1.23% (8 lượt)
92    0.77% (5 lượt)
93    1.39% (9 lượt)
94    1.54% (10 lượt)
95    1.85% (12 lượt)
96    1.08% (7 lượt)
97    0.93% (6 lượt)
98    1.23% (8 lượt)
99    0.93% (6 lượt)
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
X