menu xo so
Hôm nay: Thứ Hai ngày 03/10/2022
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 03/09/2022 đến ngày 03/10/2022

SốLần xuất hiện
01 1.28% (1 lần)
02 1.28% (1 lần)
03 5.13% (4 lần)
04 5.13% (4 lần)
05 6.41% (5 lần)
06 1.28% (1 lần)
07 1.28% (1 lần)
08 2.56% (2 lần)
09 1.28% (1 lần)
10 3.85% (3 lần)
11 1.28% (1 lần)
12 2.56% (2 lần)
13 1.28% (1 lần)
14 2.56% (2 lần)
15 2.56% (2 lần)
16 0.00% (0 lần)
17 3.85% (3 lần)
18 0.00% (0 lần)
19 2.56% (2 lần)
20 5.13% (4 lần)
21 1.28% (1 lần)
22 0.00% (0 lần)
23 0.00% (0 lần)
24 2.56% (2 lần)
25 2.56% (2 lần)
26 1.28% (1 lần)
27 2.56% (2 lần)
28 3.85% (3 lần)
29 1.28% (1 lần)
30 3.85% (3 lần)
31 3.85% (3 lần)
32 1.28% (1 lần)
33 1.28% (1 lần)
34 1.28% (1 lần)
35 5.13% (4 lần)
36 0.00% (0 lần)
37 0.00% (0 lần)
38 1.28% (1 lần)
39 2.56% (2 lần)
40 0.00% (0 lần)
41 2.56% (2 lần)
42 2.56% (2 lần)
43 2.56% (2 lần)
44 2.56% (2 lần)
45 2.56% (2 lần)
len dau
X