Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 06/03/2020 đến ngày 06/04/2020

Số Lần xuất hiện
01    1.67% (1 lần)
02    1.67% (1 lần)
03    1.67% (1 lần)
04    1.67% (1 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    3.33% (2 lần)
07    3.33% (2 lần)
08    3.33% (2 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    5.00% (3 lần)
11    1.67% (1 lần)
12    1.67% (1 lần)
13    3.33% (2 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    1.67% (1 lần)
17    3.33% (2 lần)
18    0.00% (0 lần)
19    5.00% (3 lần)
20    1.67% (1 lần)
21    3.33% (2 lần)
22    1.67% (1 lần)
23    3.33% (2 lần)
24    1.67% (1 lần)
25    0.00% (0 lần)
26    1.67% (1 lần)
27    0.00% (0 lần)
28    1.67% (1 lần)
29    5.00% (3 lần)
30    1.67% (1 lần)
31    3.33% (2 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    1.67% (1 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    5.00% (3 lần)
36    3.33% (2 lần)
37    6.67% (4 lần)
38    3.33% (2 lần)
39    3.33% (2 lần)
40    0.00% (0 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    1.67% (1 lần)
44    5.00% (3 lần)
45    6.67% (4 lần)
X