menu xo so
Hôm nay: Thứ Tư ngày 03/03/2021
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 03/02/2021 đến ngày 03/03/2021

SốLần xuất hiện
01 1.52% (1 lần)
02 3.03% (2 lần)
03 3.03% (2 lần)
04 3.03% (2 lần)
05 1.52% (1 lần)
06 1.52% (1 lần)
07 4.55% (3 lần)
08 3.03% (2 lần)
09 1.52% (1 lần)
10 0.00% (0 lần)
11 1.52% (1 lần)
12 1.52% (1 lần)
13 6.06% (4 lần)
14 1.52% (1 lần)
15 1.52% (1 lần)
16 0.00% (0 lần)
17 0.00% (0 lần)
18 4.55% (3 lần)
19 6.06% (4 lần)
20 0.00% (0 lần)
21 4.55% (3 lần)
22 4.55% (3 lần)
23 3.03% (2 lần)
24 3.03% (2 lần)
25 1.52% (1 lần)
26 0.00% (0 lần)
27 3.03% (2 lần)
28 1.52% (1 lần)
29 1.52% (1 lần)
30 0.00% (0 lần)
31 1.52% (1 lần)
32 1.52% (1 lần)
33 1.52% (1 lần)
34 1.52% (1 lần)
35 1.52% (1 lần)
36 1.52% (1 lần)
37 3.03% (2 lần)
38 0.00% (0 lần)
39 1.52% (1 lần)
40 1.52% (1 lần)
41 4.55% (3 lần)
42 4.55% (3 lần)
43 1.52% (1 lần)
44 6.06% (4 lần)
45 0.00% (0 lần)
len dau
X