menu xo so
Hôm nay: Thứ Hai ngày 06/02/2023
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 06/01/2023 đến ngày 06/02/2023

SốLần xuất hiện
01 1.67% (1 lần)
02 1.67% (1 lần)
03 1.67% (1 lần)
04 1.67% (1 lần)
05 1.67% (1 lần)
06 0.00% (0 lần)
07 1.67% (1 lần)
08 1.67% (1 lần)
09 1.67% (1 lần)
10 1.67% (1 lần)
11 5.00% (3 lần)
12 0.00% (0 lần)
13 3.33% (2 lần)
14 1.67% (1 lần)
15 3.33% (2 lần)
16 5.00% (3 lần)
17 0.00% (0 lần)
18 1.67% (1 lần)
19 0.00% (0 lần)
20 1.67% (1 lần)
21 6.67% (4 lần)
22 1.67% (1 lần)
23 1.67% (1 lần)
24 0.00% (0 lần)
25 1.67% (1 lần)
26 5.00% (3 lần)
27 3.33% (2 lần)
28 0.00% (0 lần)
29 6.67% (4 lần)
30 1.67% (1 lần)
31 1.67% (1 lần)
32 3.33% (2 lần)
33 5.00% (3 lần)
34 5.00% (3 lần)
35 1.67% (1 lần)
36 0.00% (0 lần)
37 0.00% (0 lần)
38 1.67% (1 lần)
39 1.67% (1 lần)
40 1.67% (1 lần)
41 1.67% (1 lần)
42 1.67% (1 lần)
43 6.67% (4 lần)
44 1.67% (1 lần)
45 1.67% (1 lần)
len dau
X