Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 22/12/2019 đến ngày 22/01/2020

Số Lần xuất hiện
01    3.85% (3 lần)
02    3.85% (3 lần)
03    0.00% (0 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    1.28% (1 lần)
06    0.00% (0 lần)
07    3.85% (3 lần)
08    3.85% (3 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    6.41% (5 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    5.13% (4 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    2.56% (2 lần)
16    1.28% (1 lần)
17    2.56% (2 lần)
18    2.56% (2 lần)
19    2.56% (2 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    3.85% (3 lần)
22    0.00% (0 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    3.85% (3 lần)
26    6.41% (5 lần)
27    0.00% (0 lần)
28    1.28% (1 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    0.00% (0 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
34    1.28% (1 lần)
35    5.13% (4 lần)
36    2.56% (2 lần)
37    2.56% (2 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    1.28% (1 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
42    2.56% (2 lần)
43    6.41% (5 lần)
44    3.85% (3 lần)
45    2.56% (2 lần)
X