menu xo so
Hôm nay: Thứ Hai ngày 23/05/2022
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 23/04/2022 đến ngày 23/05/2022

SốLần xuất hiện
01 3.85% (3 lần)
02 1.28% (1 lần)
03 3.85% (3 lần)
04 2.56% (2 lần)
05 2.56% (2 lần)
06 1.28% (1 lần)
07 3.85% (3 lần)
08 2.56% (2 lần)
09 2.56% (2 lần)
10 1.28% (1 lần)
11 0.00% (0 lần)
12 5.13% (4 lần)
13 0.00% (0 lần)
14 1.28% (1 lần)
15 1.28% (1 lần)
16 2.56% (2 lần)
17 3.85% (3 lần)
18 2.56% (2 lần)
19 0.00% (0 lần)
20 2.56% (2 lần)
21 2.56% (2 lần)
22 0.00% (0 lần)
23 3.85% (3 lần)
24 1.28% (1 lần)
25 2.56% (2 lần)
26 2.56% (2 lần)
27 1.28% (1 lần)
28 1.28% (1 lần)
29 1.28% (1 lần)
30 1.28% (1 lần)
31 1.28% (1 lần)
32 3.85% (3 lần)
33 2.56% (2 lần)
34 5.13% (4 lần)
35 2.56% (2 lần)
36 0.00% (0 lần)
37 5.13% (4 lần)
38 1.28% (1 lần)
39 1.28% (1 lần)
40 3.85% (3 lần)
41 2.56% (2 lần)
42 2.56% (2 lần)
43 1.28% (1 lần)
44 2.56% (2 lần)
45 1.28% (1 lần)
len dau
X