Thong ke xo so mega chan le - Thống kê kết quả XS mega chẵn lẻ

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 11 lần quay, từ ngày 24/02/2019 đến ngày 24/03/2019

Bộ số Chẵn Lẻ
Bộ số 1 3/11 8/11
Bộ số 2 6/11 5/11
Bộ số 3 5/11 6/11
Bộ số 4 7/11 4/11
Bộ số 5 9/11 2/11
Bộ số 6 3/11 8/11
Ngày Chẵn Lẻ
27/02/2019 2/6 4/6
01/03/2019 1/6 5/6
03/03/2019 2/6 4/6
06/03/2019 4/6 2/6
08/03/2019 4/6 2/6
10/03/2019 3/6 3/6
13/03/2019 5/6 1/6
15/03/2019 3/6 3/6
17/03/2019 5/6 1/6
20/03/2019 2/6 4/6
22/03/2019 2/6 4/6
X