App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thong ke xo so mega chan le - Thống kê kết quả XS mega chẵn lẻ

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số trong 13 lần quay, từ ngày 07/05/2020 đến ngày 07/06/2020

Bộ số Chẵn Lẻ
Bộ số 1 5/13 8/13
Bộ số 2 7/13 6/13
Bộ số 3 2/13 11/13
Bộ số 4 9/13 4/13
Bộ số 5 5/13 8/13
Bộ số 6 3/13 10/13
Ngày Chẵn Lẻ
08/05/2020 2/6 4/6
10/05/2020 1/6 5/6
13/05/2020 3/6 3/6
15/05/2020 3/6 3/6
17/05/2020 3/6 3/6
20/05/2020 1/6 5/6
22/05/2020 2/6 4/6
24/05/2020 3/6 3/6
27/05/2020 3/6 3/6
29/05/2020 3/6 3/6
31/05/2020 2/6 4/6
03/06/2020 1/6 5/6
05/06/2020 4/6 2/6
X