Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T2, 09-07-2018 14845
Tháng trước T7, 16-06-2018 81948
Năm 2017 CN, 16-07-2017 31039
Năm 2016 T7, 16-07-2016 57878
Năm 2015 T5, 16-07-2015 95814
Năm 2014 T4, 16-07-2014 57055
Năm 2013 T3, 16-07-2013 11391
Năm 2012 T2, 16-07-2012 88533
Năm 2011 T7, 16-07-2011 83777
Năm 2010 T6, 16-07-2010 92395
Năm 2009 T5, 16-07-2009 60466
Năm 2008 T4, 16-07-2008 04583
Năm 2007 T2, 16-07-2007 79194
Năm 2006 CN, 16-07-2006 25048
X