Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T4, 14-11-2018 25841
Tháng trước CN, 21-10-2018 15132
Năm 2017 T3, 21-11-2017 19753
Năm 2016 T2, 21-11-2016 39593
Năm 2015 T7, 21-11-2015 12809
Năm 2014 T6, 21-11-2014 83532
Năm 2013 T5, 21-11-2013 77572
Năm 2012 T4, 21-11-2012 72199
Năm 2011 T2, 21-11-2011 92397
Năm 2010 CN, 21-11-2010 22173
Năm 2009 T7, 21-11-2009 69666
Năm 2008 T6, 21-11-2008 13876
Năm 2007 T4, 21-11-2007 04666
Năm 2006 T3, 21-11-2006 36231
X