Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T5, 26-03-2020 94135
Tháng trước T2, 02-03-2020 73787
Năm 2019 T3, 02-04-2019 71393
Năm 2018 T2, 02-04-2018 19012
Năm 2017 CN, 02-04-2017 31270
Năm 2016 T7, 02-04-2016 79373
Năm 2015 T5, 02-04-2015 51565
Năm 2014 T4, 02-04-2014 00767
Năm 2013 T3, 02-04-2013 23619
Năm 2012 T2, 02-04-2012 62760
Năm 2011 T7, 02-04-2011 29995
Năm 2010 T6, 02-04-2010 96948
Năm 2009 T5, 02-04-2009 02305
Năm 2008 T4, 02-04-2008 34202
Năm 2007 T2, 02-04-2007 71700
Năm 2006 CN, 02-04-2006 06163
X