Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T7, 15-09-2018 59077
Tháng trước T4, 22-08-2018 57873
Năm 2017 T6, 22-09-2017 10587
Năm 2016 T5, 22-09-2016 24509
Năm 2015 T3, 22-09-2015 84120
Năm 2014 T2, 22-09-2014 03334
Năm 2013 CN, 22-09-2013 63978
Năm 2012 T7, 22-09-2012 47921
Năm 2011 T5, 22-09-2011 67072
Năm 2010 T4, 22-09-2010 75824
Năm 2009 T3, 22-09-2009 20356
Năm 2008 T2, 22-09-2008 08610
Năm 2007 T7, 22-09-2007 85726
Năm 2006 T6, 22-09-2006 20723
X