Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T5, 17-05-2018 87623
Tháng trước T3, 24-04-2018 28845
Năm 2017 T4, 24-05-2017 31099
Năm 2016 T3, 24-05-2016 91964
Năm 2015 CN, 24-05-2015 47944
Năm 2014 T7, 24-05-2014 39454
Năm 2013 T6, 24-05-2013 19229
Năm 2012 T5, 24-05-2012 12701
Năm 2011 T3, 24-05-2011 29698
Năm 2010 T2, 24-05-2010 44960
Năm 2009 CN, 24-05-2009 57618
Năm 2008 T7, 24-05-2008 83623
Năm 2007 T5, 24-05-2007 46025
Năm 2006 T4, 24-05-2006 77563
X