App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T6, 29-05-2020 97954
Tháng trước T3, 05-05-2020 56872
Năm 2019 T4, 05-06-2019 85267
Năm 2018 T3, 05-06-2018 08485
Năm 2017 T2, 05-06-2017 86420
Năm 2016 CN, 05-06-2016 51092
Năm 2015 T6, 05-06-2015 23184
Năm 2014 T5, 05-06-2014 98598
Năm 2013 T4, 05-06-2013 86032
Năm 2012 T3, 05-06-2012 82009
Năm 2011 CN, 05-06-2011 30710
Năm 2010 T7, 05-06-2010 74699
Năm 2009 T6, 05-06-2009 33009
Năm 2008 T5, 05-06-2008 23226
Năm 2007 T3, 05-06-2007 46714
Năm 2006 T2, 05-06-2006 11189
X