Lo gan An Giang – Thống kê lo gan XSAG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số An Giang

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 22 lần 05/09/2019 22 lần
61 22 lần 05/09/2019 22 lần
81 20 lần 19/09/2019 20 lần
50 19 lần 26/09/2019 35 lần
78 18 lần 03/10/2019 40 lần
85 16 lần 17/10/2019 17 lần
86 16 lần 17/10/2019 29 lần
59 14 lần 31/10/2019 16 lần
18 13 lần 07/11/2019 17 lần
02 12 lần 14/11/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 13 lần 07/11/2019 15 lần
27 - 72 7 lần 19/12/2019 9 lần
12 - 21 6 lần 26/12/2019 15 lần
16 - 61 6 lần 26/12/2019 12 lần
39 - 93 6 lần 26/12/2019 14 lần
03 - 30 5 lần 02/01/2020 20 lần
05 - 50 5 lần 02/01/2020 17 lần
14 - 41 5 lần 02/01/2020 11 lần
37 - 73 5 lần 02/01/2020 13 lần
38 - 83 5 lần 02/01/2020 12 lần
X