Lo gan An Giang – Thống kê lo gan XSAG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số An Giang, XSAG ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
55 40 lần 07/06/2018 40 lần
50 23 lần 04/10/2018 23 lần
58 23 lần 04/10/2018 23 lần
86 23 lần 04/10/2018 23 lần
77 21 lần 18/10/2018 21 lần
52 16 lần 22/11/2018 23 lần
08 15 lần 29/11/2018 23 lần
90 15 lần 29/11/2018 28 lần
69 14 lần 06/12/2018 21 lần
83 13 lần 13/12/2018 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 12 lần 20/12/2018 10 lần
38 - 83 10 lần 03/01/2019 12 lần
67 - 76 6 lần 31/01/2019 12 lần
01 - 10 5 lần 07/02/2019 11 lần
19 - 91 5 lần 07/02/2019 13 lần
56 - 65 5 lần 07/02/2019 11 lần
08 - 80 4 lần 14/02/2019 11 lần
13 - 31 4 lần 14/02/2019 9 lần
34 - 43 4 lần 14/02/2019 12 lần
35 - 53 4 lần 14/02/2019 12 lần
X