Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 25 lần 21/08/2018 31 lần
79 16 lần 23/10/2018 16 lần
39 15 lần 30/10/2018 19 lần
02 14 lần 06/11/2018 25 lần
18 14 lần 06/11/2018 25 lần
58 13 lần 13/11/2018 19 lần
40 12 lần 20/11/2018 28 lần
62 12 lần 20/11/2018 20 lần
19 11 lần 27/11/2018 15 lần
00 10 lần 04/12/2018 43 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 8 lần 18/12/2018 7 lần
19 - 91 6 lần 01/01/2019 11 lần
38 - 83 6 lần 01/01/2019 15 lần
59 - 95 6 lần 01/01/2019 14 lần
01 - 10 5 lần 08/01/2019 14 lần
29 - 92 5 lần 08/01/2019 21 lần
45 - 54 5 lần 08/01/2019 11 lần
07 - 70 4 lần 15/01/2019 11 lần
16 - 61 4 lần 15/01/2019 19 lần
39 - 93 4 lần 15/01/2019 10 lần
X