Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
92 34 lần 18/12/2018 34 lần
10 23 lần 05/03/2019 35 lần
20 23 lần 05/03/2019 24 lần
26 23 lần 05/03/2019 23 lần
00 17 lần 16/04/2019 43 lần
48 17 lần 16/04/2019 40 lần
72 15 lần 30/04/2019 22 lần
45 13 lần 14/05/2019 29 lần
80 12 lần 21/05/2019 29 lần
83 12 lần 21/05/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 9 lần 11/06/2019 12 lần
68 - 86 8 lần 18/06/2019 12 lần
02 - 20 6 lần 02/07/2019 11 lần
59 - 95 5 lần 09/07/2019 14 lần
07 - 70 4 lần 16/07/2019 11 lần
13 - 31 4 lần 16/07/2019 11 lần
15 - 51 4 lần 16/07/2019 14 lần
05 - 50 3 lần 23/07/2019 12 lần
23 - 32 3 lần 23/07/2019 12 lần
28 - 82 3 lần 23/07/2019 11 lần
X