Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 41 lần 21/08/2018 41 lần
92 24 lần 18/12/2018 28 lần
15 23 lần 25/12/2018 23 lần
37 18 lần 29/01/2019 22 lần
47 17 lần 05/02/2019 17 lần
08 16 lần 12/02/2019 25 lần
30 15 lần 19/02/2019 18 lần
10 13 lần 05/03/2019 35 lần
20 13 lần 05/03/2019 24 lần
26 13 lần 05/03/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 13 lần 05/03/2019 13 lần
37 - 73 11 lần 19/03/2019 12 lần
46 - 64 9 lần 02/04/2019 10 lần
09 - 90 8 lần 09/04/2019 14 lần
03 - 30 6 lần 23/04/2019 11 lần
05 - 50 6 lần 23/04/2019 12 lần
23 - 32 6 lần 23/04/2019 12 lần
01 - 10 4 lần 07/05/2019 14 lần
12 - 21 3 lần 14/05/2019 13 lần
45 - 54 3 lần 14/05/2019 11 lần
X