Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
72 36 lần 30/04/2019 36 lần
31 25 lần 16/07/2019 25 lần
55 22 lần 06/08/2019 26 lần
30 21 lần 13/08/2019 24 lần
90 18 lần 03/09/2019 31 lần
34 17 lần 10/09/2019 27 lần
95 17 lần 10/09/2019 37 lần
08 15 lần 24/09/2019 25 lần
60 15 lần 24/09/2019 28 lần
91 15 lần 24/09/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 11 lần 22/10/2019 10 lần
27 - 72 9 lần 05/11/2019 12 lần
08 - 80 7 lần 19/11/2019 22 lần
58 - 85 7 lần 19/11/2019 12 lần
04 - 40 5 lần 03/12/2019 13 lần
28 - 82 5 lần 03/12/2019 11 lần
09 - 90 4 lần 10/12/2019 14 lần
15 - 51 4 lần 10/12/2019 14 lần
02 - 20 3 lần 17/12/2019 11 lần
16 - 61 3 lần 17/12/2019 19 lần
X