Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL ngày 18-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 33 lần 21/08/2018 33 lần
35 17 lần 11/12/2018 24 lần
57 17 lần 11/12/2018 22 lần
13 16 lần 18/12/2018 16 lần
45 16 lần 18/12/2018 29 lần
92 16 lần 18/12/2018 28 lần
95 16 lần 18/12/2018 37 lần
01 15 lần 25/12/2018 19 lần
15 15 lần 25/12/2018 20 lần
24 13 lần 08/01/2019 33 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 9 lần 05/02/2019 11 lần
23 - 32 8 lần 12/02/2019 12 lần
27 - 72 6 lần 26/02/2019 12 lần
01 - 10 5 lần 05/03/2019 14 lần
15 - 51 5 lần 05/03/2019 13 lần
02 - 20 4 lần 12/03/2019 11 lần
05 - 50 4 lần 12/03/2019 12 lần
29 - 92 4 lần 12/03/2019 21 lần
03 - 30 3 lần 19/03/2019 11 lần
13 - 31 3 lần 19/03/2019 11 lần
X