Lo gan Bến Tre – Thống kê lo gan XSBTR

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre, XSBTR ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 31 lần 08/01/2019 35 lần
22 25 lần 19/02/2019 34 lần
02 19 lần 02/04/2019 32 lần
16 18 lần 09/04/2019 28 lần
96 17 lần 16/04/2019 17 lần
93 16 lần 23/04/2019 19 lần
04 14 lần 07/05/2019 23 lần
80 14 lần 07/05/2019 19 lần
95 14 lần 07/05/2019 20 lần
07 12 lần 21/05/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 5 lần 09/07/2019 16 lần
16 - 61 5 lần 09/07/2019 15 lần
19 - 91 4 lần 16/07/2019 11 lần
37 - 73 4 lần 16/07/2019 10 lần
09 - 90 3 lần 23/07/2019 17 lần
36 - 63 3 lần 23/07/2019 9 lần
59 - 95 3 lần 23/07/2019 20 lần
02 - 20 2 lần 30/07/2019 9 lần
26 - 62 2 lần 30/07/2019 13 lần
39 - 93 2 lần 30/07/2019 15 lần
X