Lo gan Bến Tre – Thống kê lo gan XSBTR

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre, XSBTR ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
77 35 lần 12/06/2018 35 lần
59 22 lần 11/09/2018 26 lần
88 22 lần 11/09/2018 27 lần
26 19 lần 02/10/2018 28 lần
53 18 lần 09/10/2018 26 lần
11 17 lần 16/10/2018 18 lần
10 16 lần 23/10/2018 19 lần
81 16 lần 23/10/2018 26 lần
73 15 lần 30/10/2018 23 lần
86 15 lần 30/10/2018 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 8 lần 18/12/2018 9 lần
19 - 91 8 lần 18/12/2018 11 lần
68 - 86 7 lần 25/12/2018 13 lần
78 - 87 7 lần 25/12/2018 14 lần
01 - 10 6 lần 01/01/2019 8 lần
23 - 32 6 lần 01/01/2019 13 lần
05 - 50 5 lần 08/01/2019 14 lần
37 - 73 5 lần 08/01/2019 10 lần
79 - 97 5 lần 08/01/2019 11 lần
24 - 42 4 lần 15/01/2019 11 lần
X