Lo gan Bến Tre – Thống kê lo gan XSBTR

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre, XSBTR ngày 14-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
22 32 lần 19/02/2019 34 lần
02 26 lần 02/04/2019 32 lần
93 23 lần 23/04/2019 23 lần
95 21 lần 07/05/2019 21 lần
07 19 lần 21/05/2019 23 lần
19 19 lần 21/05/2019 19 lần
62 17 lần 04/06/2019 22 lần
46 16 lần 11/06/2019 20 lần
72 13 lần 02/07/2019 22 lần
97 13 lần 02/07/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 10 lần 23/07/2019 17 lần
59 - 95 10 lần 23/07/2019 20 lần
39 - 93 9 lần 30/07/2019 15 lần
35 - 53 5 lần 27/08/2019 12 lần
17 - 71 4 lần 03/09/2019 15 lần
34 - 43 4 lần 03/09/2019 13 lần
26 - 62 3 lần 10/09/2019 13 lần
27 - 72 3 lần 10/09/2019 16 lần
56 - 65 3 lần 10/09/2019 10 lần
36 - 63 2 lần 17/09/2019 9 lần
X