Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
77 19 lần 26/09/2019 19 lần
22 17 lần 10/10/2019 41 lần
83 17 lần 10/10/2019 24 lần
93 17 lần 10/10/2019 26 lần
42 14 lần 31/10/2019 36 lần
62 14 lần 31/10/2019 22 lần
39 13 lần 07/11/2019 29 lần
81 13 lần 07/11/2019 18 lần
64 12 lần 14/11/2019 21 lần
95 12 lần 14/11/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
39 - 93 13 lần 07/11/2019 23 lần
08 - 80 7 lần 19/12/2019 9 lần
35 - 53 7 lần 19/12/2019 21 lần
05 - 50 5 lần 02/01/2020 11 lần
12 - 21 5 lần 02/01/2020 11 lần
49 - 94 5 lần 02/01/2020 15 lần
68 - 86 5 lần 02/01/2020 11 lần
17 - 71 4 lần 09/01/2020 12 lần
28 - 82 4 lần 09/01/2020 33 lần
46 - 64 4 lần 09/01/2020 15 lần
X