Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định, XSBDI ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 29 lần 23/08/2018 29 lần
82 26 lần 13/09/2018 26 lần
42 22 lần 11/10/2018 36 lần
90 20 lần 25/10/2018 20 lần
84 18 lần 08/11/2018 34 lần
23 16 lần 22/11/2018 18 lần
38 16 lần 22/11/2018 21 lần
55 16 lần 22/11/2018 20 lần
59 15 lần 29/11/2018 18 lần
75 14 lần 06/12/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 26 lần 13/09/2018 8 lần
38 - 83 10 lần 03/01/2019 15 lần
19 - 91 7 lần 24/01/2019 11 lần
57 - 75 7 lần 24/01/2019 14 lần
25 - 52 5 lần 07/02/2019 17 lần
26 - 62 5 lần 07/02/2019 11 lần
27 - 72 5 lần 07/02/2019 13 lần
35 - 53 4 lần 14/02/2019 21 lần
37 - 73 4 lần 14/02/2019 15 lần
03 - 30 3 lần 21/02/2019 9 lần
X