Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định, XSBDI ngày 18-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 22 lần 04/04/2019 22 lần
89 22 lần 04/04/2019 22 lần
54 21 lần 11/04/2019 28 lần
37 18 lần 02/05/2019 21 lần
24 17 lần 09/05/2019 28 lần
51 16 lần 16/05/2019 22 lần
14 15 lần 23/05/2019 15 lần
52 15 lần 23/05/2019 23 lần
32 12 lần 13/06/2019 27 lần
40 12 lần 13/06/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 11 lần 20/06/2019 11 lần
19 - 91 8 lần 11/07/2019 11 lần
36 - 63 7 lần 18/07/2019 12 lần
56 - 65 7 lần 18/07/2019 11 lần
23 - 32 6 lần 25/07/2019 14 lần
45 - 54 6 lần 25/07/2019 24 lần
24 - 42 5 lần 01/08/2019 17 lần
25 - 52 5 lần 01/08/2019 17 lần
35 - 53 4 lần 08/08/2019 21 lần
37 - 73 4 lần 08/08/2019 15 lần
X