Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định, XSBDI ngày 21-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
90 28 lần 25/10/2018 28 lần
23 24 lần 22/11/2018 24 lần
59 23 lần 29/11/2018 23 lần
51 18 lần 03/01/2019 22 lần
66 18 lần 03/01/2019 19 lần
83 18 lần 03/01/2019 18 lần
62 15 lần 24/01/2019 22 lần
11 12 lần 14/02/2019 17 lần
99 12 lần 14/02/2019 30 lần
04 11 lần 21/02/2019 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
04 - 40 9 lần 07/03/2019 16 lần
13 - 31 5 lần 04/04/2019 11 lần
29 - 92 5 lần 04/04/2019 9 lần
36 - 63 5 lần 04/04/2019 12 lần
69 - 96 5 lần 04/04/2019 26 lần
79 - 97 5 lần 04/04/2019 15 lần
89 - 98 5 lần 04/04/2019 17 lần
08 - 80 4 lần 11/04/2019 9 lần
17 - 71 4 lần 11/04/2019 12 lần
26 - 62 4 lần 11/04/2019 11 lần
X