Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định, XSBDI ngày 16-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 32 lần 22/11/2018 32 lần
99 20 lần 14/02/2019 30 lần
06 18 lần 28/02/2019 24 lần
31 16 lần 14/03/2019 23 lần
18 13 lần 04/04/2019 14 lần
36 13 lần 04/04/2019 18 lần
89 13 lần 04/04/2019 18 lần
96 13 lần 04/04/2019 34 lần
48 12 lần 11/04/2019 15 lần
54 12 lần 11/04/2019 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 - 53 7 lần 16/05/2019 21 lần
45 - 54 7 lần 16/05/2019 24 lần
26 - 62 6 lần 23/05/2019 11 lần
37 - 73 6 lần 23/05/2019 15 lần
78 - 87 6 lần 23/05/2019 9 lần
08 - 80 5 lần 30/05/2019 9 lần
24 - 42 5 lần 30/05/2019 17 lần
34 - 43 4 lần 06/06/2019 21 lần
59 - 95 4 lần 06/06/2019 11 lần
69 - 96 4 lần 06/06/2019 26 lần
X