Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lo gan Bình Định – Thống kê lo gan XSBDI

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
22 24 lần 10/10/2019 41 lần
83 24 lần 10/10/2019 24 lần
93 24 lần 10/10/2019 26 lần
42 21 lần 31/10/2019 36 lần
69 18 lần 21/11/2019 26 lần
80 15 lần 12/12/2019 15 lần
08 14 lần 19/12/2019 17 lần
21 14 lần 19/12/2019 29 lần
71 14 lần 19/12/2019 26 lần
28 13 lần 26/12/2019 36 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 14 lần 19/12/2019 9 lần
57 - 75 11 lần 09/01/2020 14 lần
78 - 87 11 lần 09/01/2020 9 lần
69 - 96 10 lần 16/01/2020 26 lần
15 - 51 5 lần 20/02/2020 11 lần
16 - 61 4 lần 27/02/2020 18 lần
23 - 32 4 lần 27/02/2020 16 lần
39 - 93 4 lần 27/02/2020 23 lần
03 - 30 3 lần 05/03/2020 9 lần
14 - 41 3 lần 05/03/2020 19 lần
X