Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 30 lần 15/06/2018 33 lần
79 25 lần 20/07/2018 25 lần
96 22 lần 10/08/2018 22 lần
43 19 lần 31/08/2018 19 lần
73 19 lần 31/08/2018 26 lần
19 18 lần 07/09/2018 18 lần
22 18 lần 07/09/2018 18 lần
95 16 lần 21/09/2018 31 lần
76 15 lần 28/09/2018 23 lần
92 14 lần 05/10/2018 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 12 lần 19/10/2018 14 lần
59 - 95 11 lần 26/10/2018 17 lần
08 - 80 8 lần 16/11/2018 23 lần
68 - 86 7 lần 23/11/2018 14 lần
24 - 42 5 lần 07/12/2018 8 lần
34 - 43 4 lần 14/12/2018 14 lần
56 - 65 4 lần 14/12/2018 16 lần
58 - 85 4 lần 14/12/2018 14 lần
01 - 10 3 lần 21/12/2018 11 lần
04 - 40 3 lần 21/12/2018 12 lần
X