Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 21 lần 29/11/2019 30 lần
32 17 lần 27/12/2019 26 lần
34 17 lần 27/12/2019 18 lần
84 17 lần 27/12/2019 27 lần
14 16 lần 03/01/2020 19 lần
72 16 lần 03/01/2020 24 lần
74 16 lần 03/01/2020 25 lần
03 13 lần 24/01/2020 16 lần
40 13 lần 24/01/2020 22 lần
35 12 lần 31/01/2020 37 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 7 lần 06/03/2020 10 lần
03 - 30 6 lần 13/03/2020 9 lần
04 - 40 6 lần 13/03/2020 17 lần
05 - 50 6 lần 13/03/2020 16 lần
58 - 85 6 lần 13/03/2020 14 lần
78 - 87 6 lần 13/03/2020 10 lần
45 - 54 5 lần 20/03/2020 10 lần
68 - 86 5 lần 20/03/2020 15 lần
19 - 91 4 lần 27/03/2020 15 lần
23 - 32 4 lần 27/03/2020 15 lần
X