Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
90 28 lần 01/02/2019 28 lần
47 24 lần 01/03/2019 26 lần
16 23 lần 08/03/2019 23 lần
35 18 lần 12/04/2019 37 lần
71 15 lần 03/05/2019 32 lần
10 14 lần 10/05/2019 16 lần
67 13 lần 17/05/2019 21 lần
64 12 lần 24/05/2019 19 lần
14 11 lần 31/05/2019 19 lần
29 11 lần 31/05/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 7 lần 28/06/2019 15 lần
24 - 42 7 lần 28/06/2019 8 lần
59 - 95 6 lần 05/07/2019 17 lần
06 - 60 5 lần 12/07/2019 12 lần
17 - 71 5 lần 12/07/2019 15 lần
01 - 10 4 lần 19/07/2019 11 lần
08 - 80 4 lần 19/07/2019 23 lần
29 - 92 4 lần 19/07/2019 11 lần
46 - 64 4 lần 19/07/2019 8 lần
56 - 65 4 lần 19/07/2019 16 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 10 lần 07/06/2019 35 lần
5 9 lần 14/06/2019 37 lần
0 7 lần 28/06/2019 59 lần
8 6 lần 05/07/2019 18 lần
2 5 lần 12/07/2019 34 lần
6 4 lần 19/07/2019 49 lần
7 3 lần 26/07/2019 36 lần
4 2 lần 02/08/2019 24 lần
9 1 lần 09/08/2019 36 lần
1 0 lần 16/08/2019 27 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 19 lần 05/04/2019 29 lần
2 18 lần 12/04/2019 28 lần
6 12 lần 24/05/2019 28 lần
7 9 lần 14/06/2019 37 lần
3 7 lần 28/06/2019 33 lần
5 4 lần 19/07/2019 26 lần
8 3 lần 26/07/2019 46 lần
4 2 lần 02/08/2019 22 lần
1 1 lần 09/08/2019 34 lần
9 0 lần 16/08/2019 32 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 39 lần 16/11/2018 33 lần
9 33 lần 28/12/2018 20 lần
7 18 lần 12/04/2019 27 lần
4 10 lần 07/06/2019 31 lần
2 9 lần 14/06/2019 36 lần
3 6 lần 05/07/2019 32 lần
1 4 lần 19/07/2019 37 lần
5 3 lần 26/07/2019 23 lần
8 2 lần 02/08/2019 34 lần
0 0 lần 16/08/2019 30 lần
X