Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 29 lần 16/11/2018 29 lần
98 27 lần 30/11/2018 27 lần
90 18 lần 01/02/2019 26 lần
28 17 lần 08/02/2019 27 lần
99 17 lần 08/02/2019 24 lần
72 15 lần 22/02/2019 24 lần
47 14 lần 01/03/2019 26 lần
11 13 lần 08/03/2019 17 lần
16 13 lần 08/03/2019 23 lần
69 13 lần 08/03/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
89 - 98 11 lần 22/03/2019 15 lần
16 - 61 9 lần 05/04/2019 9 lần
35 - 53 6 lần 26/04/2019 16 lần
49 - 94 6 lần 26/04/2019 11 lần
48 - 84 5 lần 03/05/2019 24 lần
69 - 96 5 lần 03/05/2019 14 lần
78 - 87 5 lần 03/05/2019 10 lần
01 - 10 4 lần 10/05/2019 11 lần
09 - 90 4 lần 10/05/2019 15 lần
19 - 91 4 lần 10/05/2019 15 lần
X