Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
95 25 lần 21/09/2018 31 lần
78 22 lần 12/10/2018 28 lần
44 20 lần 26/10/2018 26 lần
49 17 lần 16/11/2018 23 lần
58 16 lần 23/11/2018 20 lần
32 15 lần 30/11/2018 26 lần
98 15 lần 30/11/2018 23 lần
66 13 lần 14/12/2018 25 lần
10 12 lần 21/12/2018 16 lần
57 12 lần 21/12/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 10 lần 04/01/2019 10 lần
01 - 10 7 lần 25/01/2019 11 lần
89 - 98 7 lần 25/01/2019 15 lần
03 - 30 5 lần 08/02/2019 9 lần
67 - 76 5 lần 08/02/2019 18 lần
09 - 90 4 lần 15/02/2019 15 lần
13 - 31 4 lần 15/02/2019 14 lần
15 - 51 4 lần 15/02/2019 14 lần
45 - 54 4 lần 15/02/2019 10 lần
02 - 20 3 lần 22/02/2019 9 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 42 lần 25/05/2018 41 lần
7 18 lần 09/11/2018 36 lần
4 12 lần 21/12/2018 24 lần
9 11 lần 28/12/2018 36 lần
5 9 lần 11/01/2019 37 lần
3 7 lần 25/01/2019 35 lần
1 6 lần 01/02/2019 24 lần
2 3 lần 22/02/2019 34 lần
8 1 lần 08/03/2019 18 lần
0 0 lần 15/03/2019 59 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 45 lần 04/05/2018 37 lần
7 29 lần 24/08/2018 32 lần
6 17 lần 16/11/2018 28 lần
9 14 lần 07/12/2018 32 lần
4 8 lần 18/01/2019 22 lần
5 7 lần 25/01/2019 26 lần
1 6 lần 01/02/2019 34 lần
3 3 lần 22/02/2019 33 lần
2 1 lần 08/03/2019 28 lần
0 0 lần 15/03/2019 29 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 32 lần 03/08/2018 34 lần
6 17 lần 16/11/2018 33 lần
3 16 lần 23/11/2018 32 lần
7 13 lần 14/12/2018 27 lần
4 12 lần 21/12/2018 31 lần
9 11 lần 28/12/2018 20 lần
2 6 lần 01/02/2019 36 lần
5 3 lần 22/02/2019 23 lần
8 2 lần 01/03/2019 34 lần
0 0 lần 15/03/2019 30 lần
X