Lo gan Bình Phước – Thống kê lo gan XSBP

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Phước, XSBP ngày 20-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
64 31 lần 06/10/2018 31 lần
98 21 lần 15/12/2018 31 lần
94 18 lần 05/01/2019 18 lần
24 17 lần 12/01/2019 25 lần
43 17 lần 12/01/2019 19 lần
03 15 lần 26/01/2019 16 lần
26 14 lần 02/02/2019 30 lần
40 11 lần 23/02/2019 27 lần
58 10 lần 02/03/2019 33 lần
73 10 lần 02/03/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 7 lần 23/03/2019 13 lần
03 - 30 6 lần 30/03/2019 15 lần
24 - 42 6 lần 30/03/2019 17 lần
34 - 43 6 lần 30/03/2019 10 lần
46 - 64 6 lần 30/03/2019 9 lần
58 - 85 6 lần 30/03/2019 14 lần
19 - 91 5 lần 06/04/2019 11 lần
59 - 95 5 lần 06/04/2019 13 lần
07 - 70 4 lần 13/04/2019 12 lần
13 - 31 4 lần 13/04/2019 21 lần
X