Lo gan Bình Phước – Thống kê lo gan XSBP

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Phước, XSBP ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 27 lần 07/07/2018 27 lần
60 22 lần 11/08/2018 25 lần
84 18 lần 08/09/2018 23 lần
20 14 lần 06/10/2018 17 lần
64 14 lần 06/10/2018 28 lần
70 14 lần 06/10/2018 18 lần
55 13 lần 13/10/2018 25 lần
18 12 lần 20/10/2018 15 lần
45 11 lần 27/10/2018 22 lần
06 10 lần 03/11/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 10 lần 03/11/2018 14 lần
25 - 52 8 lần 17/11/2018 10 lần
26 - 62 8 lần 17/11/2018 13 lần
58 - 85 6 lần 01/12/2018 14 lần
18 - 81 5 lần 08/12/2018 8 lần
79 - 97 5 lần 08/12/2018 19 lần
01 - 10 4 lần 15/12/2018 13 lần
03 - 30 4 lần 15/12/2018 15 lần
09 - 90 4 lần 15/12/2018 12 lần
45 - 54 4 lần 15/12/2018 21 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 17 lần 15/09/2018 40 lần
3 12 lần 20/10/2018 29 lần
2 11 lần 27/10/2018 30 lần
4 6 lần 01/12/2018 32 lần
0 5 lần 08/12/2018 56 lần
1 4 lần 15/12/2018 48 lần
6 3 lần 22/12/2018 53 lần
8 2 lần 29/12/2018 24 lần
9 1 lần 05/01/2019 35 lần
5 0 lần 12/01/2019 42 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 43 lần 17/03/2018 53 lần
7 30 lần 16/06/2018 51 lần
8 19 lần 01/09/2018 42 lần
4 12 lần 20/10/2018 21 lần
3 7 lần 24/11/2018 53 lần
0 5 lần 08/12/2018 30 lần
1 3 lần 22/12/2018 30 lần
2 2 lần 29/12/2018 27 lần
5 1 lần 05/01/2019 30 lần
9 0 lần 12/01/2019 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 32 lần 02/06/2018 32 lần
6 26 lần 14/07/2018 32 lần
9 19 lần 01/09/2018 46 lần
3 14 lần 06/10/2018 76 lần
1 8 lần 17/11/2018 38 lần
8 7 lần 24/11/2018 27 lần
5 6 lần 01/12/2018 36 lần
7 3 lần 22/12/2018 46 lần
0 2 lần 29/12/2018 39 lần
4 0 lần 12/01/2019 24 lần
X