Lo gan Bình Phước – Thống kê lo gan XSBP

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Phước

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 34 lần 15/06/2019 34 lần
97 20 lần 21/09/2019 46 lần
10 17 lần 12/10/2019 45 lần
40 15 lần 26/10/2019 27 lần
43 15 lần 26/10/2019 19 lần
39 14 lần 02/11/2019 20 lần
09 13 lần 09/11/2019 15 lần
92 13 lần 09/11/2019 14 lần
70 12 lần 16/11/2019 26 lần
78 12 lần 16/11/2019 13 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 11 lần 23/11/2019 11 lần
46 - 64 8 lần 14/12/2019 9 lần
15 - 51 7 lần 21/12/2019 16 lần
45 - 54 6 lần 28/12/2019 21 lần
12 - 21 5 lần 04/01/2020 12 lần
47 - 74 5 lần 04/01/2020 11 lần
17 - 71 4 lần 11/01/2020 11 lần
29 - 92 4 lần 11/01/2020 12 lần
09 - 90 3 lần 18/01/2020 12 lần
14 - 41 3 lần 18/01/2020 17 lần
X