Lo gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 24 lần 28/03/2019 25 lần
11 18 lần 09/05/2019 20 lần
52 18 lần 09/05/2019 19 lần
59 17 lần 16/05/2019 24 lần
85 17 lần 16/05/2019 19 lần
76 15 lần 30/05/2019 19 lần
12 14 lần 06/06/2019 32 lần
37 14 lần 06/06/2019 24 lần
41 12 lần 20/06/2019 18 lần
56 11 lần 27/06/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 10 lần 04/07/2019 10 lần
02 - 20 9 lần 11/07/2019 14 lần
25 - 52 5 lần 08/08/2019 11 lần
57 - 75 5 lần 08/08/2019 12 lần
24 - 42 4 lần 15/08/2019 10 lần
45 - 54 4 lần 15/08/2019 12 lần
56 - 65 4 lần 15/08/2019 16 lần
23 - 32 3 lần 22/08/2019 16 lần
38 - 83 3 lần 22/08/2019 17 lần
67 - 76 3 lần 22/08/2019 11 lần
X