Lo gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 26-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
54 42 lần 26/07/2018 42 lần
31 26 lần 15/11/2018 26 lần
98 25 lần 22/11/2018 25 lần
49 21 lần 20/12/2018 29 lần
16 20 lần 27/12/2018 22 lần
29 20 lần 27/12/2018 20 lần
04 19 lần 03/01/2019 29 lần
48 18 lần 10/01/2019 22 lần
05 14 lần 07/02/2019 20 lần
57 14 lần 07/02/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 12 lần 21/02/2019 9 lần
15 - 51 6 lần 04/04/2019 12 lần
47 - 74 6 lần 04/04/2019 14 lần
02 - 20 5 lần 11/04/2019 14 lần
03 - 30 4 lần 18/04/2019 19 lần
49 - 94 4 lần 18/04/2019 12 lần
57 - 75 4 lần 18/04/2019 12 lần
27 - 72 3 lần 25/04/2019 14 lần
38 - 83 3 lần 25/04/2019 17 lần
39 - 93 3 lần 25/04/2019 15 lần
X