Lo gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
54 33 lần 26/07/2018 33 lần
12 29 lần 23/08/2018 29 lần
71 19 lần 01/11/2018 35 lần
31 17 lần 15/11/2018 19 lần
21 16 lần 22/11/2018 22 lần
50 16 lần 22/11/2018 23 lần
65 16 lần 22/11/2018 25 lần
98 16 lần 22/11/2018 18 lần
78 15 lần 29/11/2018 27 lần
75 13 lần 13/12/2018 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 16 lần 22/11/2018 13 lần
16 - 61 8 lần 17/01/2019 11 lần
04 - 40 7 lần 24/01/2019 18 lần
46 - 64 7 lần 24/01/2019 9 lần
01 - 10 6 lần 31/01/2019 18 lần
05 - 50 5 lần 07/02/2019 16 lần
23 - 32 5 lần 07/02/2019 16 lần
47 - 74 5 lần 07/02/2019 14 lần
57 - 75 5 lần 07/02/2019 12 lần
89 - 98 5 lần 07/02/2019 12 lần
X