Lo gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
54 31 lần 04/07/2019 46 lần
44 25 lần 15/08/2019 31 lần
39 24 lần 22/08/2019 24 lần
19 21 lần 12/09/2019 33 lần
64 18 lần 03/10/2019 22 lần
09 14 lần 31/10/2019 19 lần
34 13 lần 07/11/2019 26 lần
45 12 lần 14/11/2019 20 lần
52 12 lần 14/11/2019 26 lần
59 12 lần 14/11/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 12 lần 14/11/2019 12 lần
09 - 90 10 lần 28/11/2019 14 lần
46 - 64 10 lần 28/11/2019 9 lần
48 - 84 9 lần 05/12/2019 12 lần
06 - 60 7 lần 19/12/2019 17 lần
34 - 43 7 lần 19/12/2019 16 lần
39 - 93 7 lần 19/12/2019 15 lần
36 - 63 5 lần 02/01/2020 11 lần
35 - 53 4 lần 09/01/2020 10 lần
02 - 20 3 lần 16/01/2020 15 lần
X