Lo gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 22-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 29 lần 20/12/2018 29 lần
51 19 lần 28/02/2019 29 lần
14 18 lần 07/03/2019 22 lần
02 15 lần 28/03/2019 25 lần
23 13 lần 11/04/2019 18 lần
33 13 lần 11/04/2019 19 lần
30 12 lần 18/04/2019 20 lần
42 12 lần 18/04/2019 18 lần
64 11 lần 25/04/2019 22 lần
00 10 lần 02/05/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 8 lần 16/05/2019 12 lần
06 - 60 7 lần 23/05/2019 17 lần
58 - 85 7 lần 23/05/2019 13 lần
16 - 61 6 lần 30/05/2019 11 lần
36 - 63 6 lần 30/05/2019 11 lần
59 - 95 6 lần 30/05/2019 16 lần
67 - 76 6 lần 30/05/2019 11 lần
12 - 21 5 lần 06/06/2019 19 lần
34 - 43 4 lần 13/06/2019 16 lần
08 - 80 3 lần 20/06/2019 26 lần
X