Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu, XSBL ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
92 38 lần 18/12/2018 38 lần
26 27 lần 05/03/2019 27 lần
00 21 lần 16/04/2019 43 lần
48 21 lần 16/04/2019 40 lần
72 19 lần 30/04/2019 22 lần
45 17 lần 14/05/2019 29 lần
80 16 lần 21/05/2019 29 lần
07 14 lần 04/06/2019 24 lần
60 14 lần 04/06/2019 28 lần
88 14 lần 04/06/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 8 lần 16/07/2019 14 lần
47 - 74 6 lần 30/07/2019 15 lần
57 - 75 6 lần 30/07/2019 12 lần
04 - 40 5 lần 06/08/2019 13 lần
06 - 60 5 lần 06/08/2019 10 lần
18 - 81 5 lần 06/08/2019 14 lần
03 - 30 4 lần 13/08/2019 11 lần
08 - 80 4 lần 13/08/2019 22 lần
49 - 94 4 lần 13/08/2019 12 lần
17 - 71 3 lần 20/08/2019 13 lần
X