Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 29 lần 16/04/2019 40 lần
72 27 lần 30/04/2019 27 lần
97 21 lần 11/06/2019 21 lần
77 20 lần 18/06/2019 26 lần
39 19 lần 25/06/2019 19 lần
31 16 lần 16/07/2019 18 lần
57 14 lần 30/07/2019 24 lần
74 14 lần 30/07/2019 49 lần
40 13 lần 06/08/2019 28 lần
55 13 lần 06/08/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 - 30 12 lần 13/08/2019 11 lần
14 - 41 8 lần 10/09/2019 14 lần
67 - 76 8 lần 10/09/2019 11 lần
09 - 90 7 lần 17/09/2019 14 lần
79 - 97 7 lần 17/09/2019 11 lần
07 - 70 5 lần 01/10/2019 11 lần
19 - 91 5 lần 01/10/2019 11 lần
28 - 82 5 lần 01/10/2019 11 lần
38 - 83 5 lần 01/10/2019 15 lần
18 - 81 4 lần 08/10/2019 14 lần
X