Lo gan Bạc Liêu – Thống kê lo gan XSBL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bạc Liêu

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
65 20 lần 10/12/2019 20 lần
18 19 lần 17/12/2019 25 lần
61 19 lần 17/12/2019 34 lần
62 17 lần 31/12/2019 20 lần
26 16 lần 07/01/2020 30 lần
05 13 lần 28/01/2020 31 lần
88 13 lần 28/01/2020 26 lần
32 12 lần 04/02/2020 27 lần
38 12 lần 04/02/2020 19 lần
69 12 lần 04/02/2020 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 16 lần 07/01/2020 16 lần
28 - 82 7 lần 10/03/2020 11 lần
68 - 86 7 lần 10/03/2020 12 lần
38 - 83 5 lần 24/03/2020 15 lần
47 - 74 5 lần 24/03/2020 15 lần
09 - 90 4 lần 31/03/2020 14 lần
13 - 31 4 lần 31/03/2020 11 lần
19 - 91 4 lần 31/03/2020 11 lần
67 - 76 4 lần 31/03/2020 11 lần
04 - 40 3 lần 05/05/2020 13 lần
X