Lo gan Bến Tre – Thống kê lo gan XSBTR

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 49 lần 21/05/2019 49 lần
72 43 lần 02/07/2019 43 lần
32 30 lần 01/10/2019 30 lần
77 25 lần 05/11/2019 39 lần
15 22 lần 26/11/2019 26 lần
85 19 lần 17/12/2019 19 lần
38 16 lần 07/01/2020 18 lần
91 16 lần 07/01/2020 27 lần
18 15 lần 14/01/2020 29 lần
01 14 lần 21/01/2020 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 - 91 16 lần 07/01/2020 16 lần
58 - 85 14 lần 21/01/2020 14 lần
27 - 72 12 lần 04/02/2020 16 lần
38 - 83 11 lần 11/02/2020 10 lần
01 - 10 10 lần 18/02/2020 8 lần
18 - 81 9 lần 25/02/2020 14 lần
08 - 80 8 lần 03/03/2020 10 lần
23 - 32 6 lần 17/03/2020 13 lần
26 - 62 6 lần 17/03/2020 13 lần
28 - 82 6 lần 17/03/2020 14 lần
X