Lo gan Bến Tre – Thống kê lo gan XSBTR

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
22 37 lần 19/02/2019 37 lần
93 28 lần 23/04/2019 28 lần
07 24 lần 21/05/2019 24 lần
19 24 lần 21/05/2019 24 lần
62 22 lần 04/06/2019 22 lần
46 21 lần 11/06/2019 21 lần
72 18 lần 02/07/2019 22 lần
97 18 lần 02/07/2019 20 lần
66 17 lần 09/07/2019 26 lần
37 16 lần 16/07/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 15 lần 23/07/2019 17 lần
26 - 62 8 lần 10/09/2019 13 lần
27 - 72 8 lần 10/09/2019 16 lần
48 - 84 7 lần 17/09/2019 13 lần
79 - 97 7 lần 17/09/2019 11 lần
14 - 41 6 lần 24/09/2019 9 lần
78 - 87 6 lần 24/09/2019 14 lần
29 - 92 5 lần 01/10/2019 14 lần
01 - 10 4 lần 08/10/2019 8 lần
03 - 30 4 lần 08/10/2019 11 lần
X