Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lo gan Cà Mau – Thống kê lo gan XSCM

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Cà Mau

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 29 lần 09/09/2019 29 lần
50 22 lần 28/10/2019 22 lần
95 21 lần 04/11/2019 26 lần
25 20 lần 11/11/2019 20 lần
84 19 lần 18/11/2019 20 lần
55 15 lần 16/12/2019 46 lần
74 15 lần 16/12/2019 34 lần
05 14 lần 23/12/2019 23 lần
85 14 lần 23/12/2019 23 lần
49 11 lần 13/01/2020 15 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 14 lần 23/12/2019 14 lần
08 - 80 8 lần 03/02/2020 16 lần
26 - 62 7 lần 10/02/2020 15 lần
17 - 71 6 lần 17/02/2020 20 lần
47 - 74 6 lần 17/02/2020 17 lần
49 - 94 6 lần 17/02/2020 12 lần
68 - 86 6 lần 17/02/2020 22 lần
03 - 30 5 lần 24/02/2020 16 lần
25 - 52 5 lần 24/02/2020 11 lần
57 - 75 5 lần 24/02/2020 14 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 29 lần 05/08/2019 51 lần
5 20 lần 07/10/2019 52 lần
7 11 lần 09/12/2019 58 lần
2 9 lần 23/12/2019 28 lần
0 8 lần 30/12/2019 58 lần
1 7 lần 06/01/2020 38 lần
8 4 lần 27/01/2020 46 lần
3 3 lần 03/02/2020 43 lần
6 2 lần 10/02/2020 42 lần
9 0 lần 24/02/2020 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 21 lần 30/09/2019 67 lần
4 11 lần 09/12/2019 25 lần
0 9 lần 23/12/2019 25 lần
8 8 lần 30/12/2019 52 lần
1 7 lần 06/01/2020 32 lần
9 6 lần 13/01/2020 41 lần
3 5 lần 20/01/2020 30 lần
6 2 lần 10/02/2020 36 lần
2 1 lần 17/02/2020 43 lần
7 0 lần 24/02/2020 36 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 30 lần 29/07/2019 48 lần
0 23 lần 16/09/2019 26 lần
3 14 lần 18/11/2019 44 lần
7 12 lần 02/12/2019 39 lần
8 8 lần 30/12/2019 27 lần
5 4 lần 27/01/2020 29 lần
9 3 lần 03/02/2020 28 lần
2 2 lần 10/02/2020 32 lần
1 1 lần 17/02/2020 51 lần
6 0 lần 24/02/2020 47 lần
X