Lo gan Cần Thơ – Thống kê lo gan XSCT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ, XSCT ngày 14-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 27 lần 27/03/2019 27 lần
61 22 lần 01/05/2019 22 lần
19 21 lần 08/05/2019 28 lần
76 20 lần 15/05/2019 20 lần
29 18 lần 29/05/2019 37 lần
92 17 lần 05/06/2019 24 lần
09 14 lần 26/06/2019 23 lần
65 14 lần 26/06/2019 21 lần
78 13 lần 03/07/2019 18 lần
81 13 lần 03/07/2019 36 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 17 lần 05/06/2019 13 lần
67 - 76 11 lần 17/07/2019 9 lần
18 - 81 8 lần 07/08/2019 10 lần
36 - 63 8 lần 07/08/2019 14 lần
04 - 40 5 lần 28/08/2019 16 lần
89 - 98 5 lần 28/08/2019 12 lần
05 - 50 4 lần 04/09/2019 14 lần
16 - 61 4 lần 04/09/2019 10 lần
38 - 83 4 lần 04/09/2019 8 lần
57 - 75 4 lần 04/09/2019 11 lần
X