Lo gan Cần Thơ – Thống kê lo gan XSCT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 22 lần 11/09/2019 22 lần
54 19 lần 02/10/2019 41 lần
14 18 lần 09/10/2019 29 lần
29 17 lần 16/10/2019 37 lần
42 17 lần 16/10/2019 20 lần
00 15 lần 30/10/2019 19 lần
15 15 lần 30/10/2019 51 lần
26 15 lần 30/10/2019 26 lần
23 14 lần 06/11/2019 35 lần
52 14 lần 06/11/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
14 - 41 12 lần 20/11/2019 15 lần
15 - 51 8 lần 18/12/2019 16 lần
23 - 32 7 lần 25/12/2019 11 lần
59 - 95 7 lần 25/12/2019 16 lần
35 - 53 6 lần 01/01/2020 16 lần
25 - 52 5 lần 08/01/2020 11 lần
78 - 87 5 lần 08/01/2020 9 lần
06 - 60 4 lần 15/01/2020 11 lần
08 - 80 4 lần 15/01/2020 13 lần
48 - 84 4 lần 15/01/2020 12 lần
X