Lo gan Cần Thơ – Thống kê lo gan XSCT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ, XSCT ngày 22-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
41 22 lần 13/03/2019 28 lần
27 20 lần 27/03/2019 20 lần
00 17 lần 17/04/2019 18 lần
40 16 lần 24/04/2019 27 lần
43 15 lần 01/05/2019 18 lần
60 15 lần 01/05/2019 21 lần
61 15 lần 01/05/2019 21 lần
19 14 lần 08/05/2019 28 lần
32 14 lần 08/05/2019 28 lần
76 13 lần 15/05/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 10 lần 05/06/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 10/07/2019 16 lần
34 - 43 5 lần 10/07/2019 10 lần
67 - 76 4 lần 17/07/2019 9 lần
01 - 10 3 lần 24/07/2019 21 lần
13 - 31 3 lần 24/07/2019 14 lần
16 - 61 3 lần 24/07/2019 10 lần
26 - 62 3 lần 24/07/2019 17 lần
69 - 96 3 lần 24/07/2019 16 lần
03 - 30 2 lần 31/07/2019 11 lần
X