Lo gan Cần Thơ – Thống kê lo gan XSCT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Cần Thơ, XSCT ngày 27-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 24 lần 28/11/2018 24 lần
30 21 lần 19/12/2018 24 lần
12 20 lần 26/12/2018 34 lần
82 17 lần 16/01/2019 43 lần
96 17 lần 16/01/2019 25 lần
08 16 lần 23/01/2019 16 lần
62 16 lần 23/01/2019 23 lần
95 16 lần 23/01/2019 20 lần
74 15 lần 30/01/2019 15 lần
63 13 lần 13/02/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 8 lần 20/03/2019 10 lần
08 - 80 6 lần 03/04/2019 13 lần
29 - 92 6 lần 03/04/2019 13 lần
27 - 72 5 lần 10/04/2019 14 lần
39 - 93 5 lần 10/04/2019 16 lần
12 - 21 4 lần 17/04/2019 12 lần
13 - 31 4 lần 17/04/2019 14 lần
28 - 82 3 lần 24/04/2019 13 lần
45 - 54 3 lần 24/04/2019 19 lần
48 - 84 3 lần 24/04/2019 12 lần
X