Lo gan Đà Lạt – Thống kê lo gan XSDL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Lạt

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 40 lần 28/07/2019 42 lần
01 18 lần 29/12/2019 27 lần
78 16 lần 12/01/2020 20 lần
87 16 lần 12/01/2020 22 lần
81 15 lần 19/01/2020 19 lần
05 14 lần 26/01/2020 27 lần
82 14 lần 26/01/2020 29 lần
77 13 lần 02/02/2020 31 lần
45 12 lần 09/02/2020 28 lần
92 12 lần 09/02/2020 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 16 lần 12/01/2020 15 lần
29 - 92 12 lần 09/02/2020 20 lần
18 - 81 7 lần 15/03/2020 13 lần
45 - 54 7 lần 15/03/2020 20 lần
58 - 85 7 lần 15/03/2020 10 lần
19 - 91 5 lần 29/03/2020 18 lần
47 - 74 5 lần 29/03/2020 15 lần
79 - 97 5 lần 29/03/2020 13 lần
26 - 62 4 lần 03/05/2020 14 lần
27 - 72 4 lần 03/05/2020 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 28 lần 11/08/2019 48 lần
4 14 lần 17/11/2019 47 lần
8 13 lần 24/11/2019 33 lần
5 10 lần 15/12/2019 35 lần
9 6 lần 12/01/2020 44 lần
2 5 lần 19/01/2020 32 lần
6 4 lần 26/01/2020 54 lần
3 2 lần 09/02/2020 27 lần
1 1 lần 16/02/2020 32 lần
7 0 lần 23/02/2020 32 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 38 lần 02/06/2019 44 lần
9 36 lần 16/06/2019 23 lần
0 14 lần 17/11/2019 45 lần
5 10 lần 15/12/2019 41 lần
4 8 lần 29/12/2019 42 lần
7 4 lần 26/01/2020 49 lần
6 3 lần 02/02/2020 35 lần
3 2 lần 09/02/2020 29 lần
8 1 lần 16/02/2020 43 lần
2 0 lần 23/02/2020 27 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 28 lần 11/08/2019 49 lần
8 18 lần 20/10/2019 32 lần
1 13 lần 24/11/2019 29 lần
4 11 lần 08/12/2019 29 lần
0 9 lần 22/12/2019 31 lần
5 5 lần 19/01/2020 74 lần
3 4 lần 26/01/2020 31 lần
7 3 lần 02/02/2020 22 lần
6 2 lần 09/02/2020 37 lần
9 0 lần 23/02/2020 52 lần
X