Lo gan Đà Lạt – Thống kê lo gan XSDL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Lạt

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 28 lần 28/07/2019 42 lần
25 21 lần 15/09/2019 47 lần
39 19 lần 29/09/2019 20 lần
85 18 lần 06/10/2019 21 lần
15 15 lần 27/10/2019 23 lần
47 14 lần 03/11/2019 17 lần
96 14 lần 03/11/2019 22 lần
51 13 lần 10/11/2019 50 lần
56 13 lần 10/11/2019 35 lần
69 13 lần 10/11/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 - 51 13 lần 10/11/2019 17 lần
47 - 74 13 lần 10/11/2019 10 lần
69 - 96 13 lần 10/11/2019 13 lần
03 - 30 8 lần 15/12/2019 13 lần
58 - 85 7 lần 22/12/2019 10 lần
02 - 20 5 lần 05/01/2020 9 lần
19 - 91 4 lần 12/01/2020 18 lần
37 - 73 4 lần 12/01/2020 8 lần
48 - 84 4 lần 12/01/2020 9 lần
78 - 87 4 lần 12/01/2020 15 lần
X