Lo gan Đà Lạt – Thống kê lo gan XSDL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Lạt

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 29 lần 21/04/2019 29 lần
98 22 lần 09/06/2019 27 lần
52 20 lần 23/06/2019 20 lần
10 18 lần 07/07/2019 27 lần
64 18 lần 07/07/2019 27 lần
29 15 lần 28/07/2019 42 lần
07 14 lần 04/08/2019 25 lần
82 14 lần 04/08/2019 29 lần
54 12 lần 18/08/2019 22 lần
70 11 lần 25/08/2019 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 11 lần 25/08/2019 21 lần
01 - 10 8 lần 15/09/2019 11 lần
02 - 20 8 lần 15/09/2019 9 lần
25 - 52 8 lần 15/09/2019 13 lần
35 - 53 8 lần 15/09/2019 16 lần
46 - 64 7 lần 22/09/2019 13 lần
36 - 63 6 lần 29/09/2019 10 lần
59 - 95 6 lần 29/09/2019 15 lần
27 - 72 5 lần 06/10/2019 11 lần
29 - 92 5 lần 06/10/2019 20 lần
X