Lo gan Đà Nẵng – Thống kê lo gan XSDNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng, XSDNA ngày 14-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 34 lần 12/06/2019 34 lần
96 32 lần 19/06/2019 32 lần
73 25 lần 13/07/2019 25 lần
45 18 lần 07/08/2019 30 lần
94 18 lần 07/08/2019 43 lần
83 16 lần 14/08/2019 24 lần
19 13 lần 24/08/2019 27 lần
43 13 lần 24/08/2019 28 lần
17 12 lần 28/08/2019 24 lần
42 12 lần 28/08/2019 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 - 94 8 lần 11/09/2019 14 lần
06 - 60 7 lần 14/09/2019 15 lần
25 - 52 7 lần 14/09/2019 13 lần
29 - 92 7 lần 14/09/2019 22 lần
38 - 83 6 lần 18/09/2019 12 lần
45 - 54 6 lần 18/09/2019 12 lần
09 - 90 5 lần 21/09/2019 11 lần
14 - 41 4 lần 25/09/2019 14 lần
58 - 85 4 lần 25/09/2019 23 lần
89 - 98 4 lần 25/09/2019 21 lần
X