Lo gan Đà Nẵng – Thống kê lo gan XSDNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng, XSDNA ngày 23-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
51 24 lần 23/02/2019 34 lần
43 23 lần 27/02/2019 23 lần
96 19 lần 13/03/2019 22 lần
63 16 lần 23/03/2019 39 lần
68 15 lần 27/03/2019 22 lần
41 13 lần 03/04/2019 20 lần
55 12 lần 06/04/2019 26 lần
84 12 lần 06/04/2019 28 lần
03 11 lần 10/04/2019 18 lần
46 11 lần 10/04/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
67 - 76 7 lần 24/04/2019 20 lần
57 - 75 6 lần 27/04/2019 13 lần
59 - 95 6 lần 27/04/2019 12 lần
08 - 80 5 lần 01/05/2019 18 lần
09 - 90 5 lần 01/05/2019 11 lần
19 - 91 4 lần 04/05/2019 13 lần
01 - 10 3 lần 08/05/2019 14 lần
03 - 30 3 lần 08/05/2019 18 lần
04 - 40 3 lần 08/05/2019 13 lần
14 - 41 3 lần 08/05/2019 14 lần
X