Lo gan Đà Nẵng – Thống kê lo gan XSDNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng, XSDNA ngày 24-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 33 lần 24/11/2018 33 lần
91 22 lần 02/01/2019 22 lần
24 19 lần 12/01/2019 27 lần
40 19 lần 12/01/2019 28 lần
80 16 lần 23/01/2019 33 lần
52 15 lần 26/01/2019 29 lần
55 15 lần 26/01/2019 26 lần
29 14 lần 30/01/2019 31 lần
39 14 lần 30/01/2019 26 lần
57 14 lần 30/01/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 14 lần 30/01/2019 10 lần
08 - 80 8 lần 20/02/2019 18 lần
78 - 87 8 lần 20/02/2019 16 lần
17 - 71 7 lần 23/02/2019 15 lần
39 - 93 7 lần 23/02/2019 19 lần
37 - 73 6 lần 27/02/2019 13 lần
25 - 52 5 lần 02/03/2019 13 lần
26 - 62 5 lần 02/03/2019 16 lần
36 - 63 5 lần 02/03/2019 18 lần
89 - 98 5 lần 02/03/2019 21 lần
X