Lo gan Đà Nẵng – Thống kê lo gan XSDNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Nẵng, XSDNA ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
81 25 lần 22/05/2019 25 lần
47 19 lần 12/06/2019 23 lần
59 19 lần 12/06/2019 26 lần
09 18 lần 15/06/2019 28 lần
74 17 lần 19/06/2019 32 lần
95 17 lần 19/06/2019 26 lần
96 17 lần 19/06/2019 27 lần
51 15 lần 26/06/2019 34 lần
61 14 lần 29/06/2019 29 lần
60 12 lần 06/07/2019 32 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 17 lần 19/06/2019 18 lần
59 - 95 17 lần 19/06/2019 12 lần
26 - 62 9 lần 17/07/2019 16 lần
67 - 76 6 lần 27/07/2019 20 lần
19 - 91 5 lần 31/07/2019 13 lần
37 - 73 5 lần 31/07/2019 13 lần
08 - 80 4 lần 03/08/2019 18 lần
45 - 54 3 lần 07/08/2019 12 lần
49 - 94 3 lần 07/08/2019 14 lần
05 - 50 2 lần 10/08/2019 14 lần
X