Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk, XSDLK ngày 19-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 42 lần 16/10/2018 42 lần
55 15 lần 23/04/2019 29 lần
20 14 lần 30/04/2019 26 lần
38 14 lần 30/04/2019 19 lần
65 14 lần 30/04/2019 23 lần
66 14 lần 30/04/2019 21 lần
80 13 lần 07/05/2019 19 lần
87 12 lần 14/05/2019 23 lần
19 11 lần 21/05/2019 30 lần
64 11 lần 21/05/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 8 lần 11/06/2019 12 lần
08 - 80 5 lần 02/07/2019 14 lần
18 - 81 5 lần 02/07/2019 10 lần
03 - 30 4 lần 09/07/2019 12 lần
25 - 52 4 lần 09/07/2019 17 lần
67 - 76 4 lần 09/07/2019 18 lần
12 - 21 3 lần 16/07/2019 15 lần
27 - 72 3 lần 16/07/2019 15 lần
15 - 51 2 lần 23/07/2019 12 lần
26 - 62 2 lần 23/07/2019 11 lần
X