Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk, XSDLK ngày 18-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 25 lần 16/10/2018 25 lần
31 24 lần 23/10/2018 24 lần
68 22 lần 06/11/2018 24 lần
91 21 lần 13/11/2018 29 lần
85 18 lần 04/12/2018 19 lần
39 17 lần 11/12/2018 21 lần
94 17 lần 11/12/2018 19 lần
11 16 lần 18/12/2018 36 lần
05 15 lần 25/12/2018 20 lần
00 14 lần 01/01/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 - 52 13 lần 08/01/2019 17 lần
05 - 50 11 lần 22/01/2019 9 lần
14 - 41 11 lần 22/01/2019 13 lần
36 - 63 9 lần 05/02/2019 14 lần
49 - 94 9 lần 05/02/2019 16 lần
35 - 53 8 lần 12/02/2019 11 lần
67 - 76 8 lần 12/02/2019 9 lần
23 - 32 4 lần 12/03/2019 27 lần
29 - 92 4 lần 12/03/2019 15 lần
69 - 96 4 lần 12/03/2019 11 lần
X