Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk, XSDLK ngày 16-06-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 33 lần 16/10/2018 33 lần
68 30 lần 06/11/2018 30 lần
94 25 lần 11/12/2018 25 lần
76 20 lần 15/01/2019 21 lần
15 18 lần 29/01/2019 18 lần
63 18 lần 29/01/2019 25 lần
67 16 lần 12/02/2019 16 lần
17 13 lần 05/03/2019 16 lần
44 13 lần 05/03/2019 29 lần
75 12 lần 12/03/2019 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
67 - 76 16 lần 12/02/2019 9 lần
17 - 71 11 lần 19/03/2019 11 lần
57 - 75 7 lần 16/04/2019 13 lần
49 - 94 6 lần 23/04/2019 16 lần
68 - 86 6 lần 23/04/2019 18 lần
02 - 20 5 lần 30/04/2019 15 lần
56 - 65 5 lần 30/04/2019 19 lần
08 - 80 4 lần 07/05/2019 14 lần
12 - 21 4 lần 07/05/2019 15 lần
13 - 31 4 lần 07/05/2019 18 lần
X