Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
87 34 lần 14/05/2019 34 lần
18 29 lần 18/06/2019 29 lần
71 24 lần 23/07/2019 24 lần
23 20 lần 20/08/2019 31 lần
97 20 lần 20/08/2019 31 lần
22 19 lần 27/08/2019 20 lần
47 18 lần 03/09/2019 18 lần
51 18 lần 03/09/2019 24 lần
33 16 lần 17/09/2019 17 lần
78 14 lần 01/10/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 14 lần 01/10/2019 11 lần
15 - 51 13 lần 08/10/2019 12 lần
17 - 71 11 lần 22/10/2019 12 lần
16 - 61 5 lần 03/12/2019 10 lần
27 - 72 5 lần 03/12/2019 15 lần
18 - 81 4 lần 10/12/2019 15 lần
29 - 92 4 lần 10/12/2019 15 lần
48 - 84 4 lần 10/12/2019 13 lần
06 - 60 3 lần 17/12/2019 29 lần
23 - 32 3 lần 17/12/2019 27 lần
X