Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông, XSDNO ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 37 lần 28/04/2018 37 lần
48 34 lần 19/05/2018 34 lần
64 24 lần 28/07/2018 24 lần
97 20 lần 25/08/2018 26 lần
60 16 lần 22/09/2018 16 lần
79 14 lần 06/10/2018 20 lần
15 12 lần 20/10/2018 30 lần
12 11 lần 27/10/2018 26 lần
43 11 lần 27/10/2018 38 lần
78 11 lần 27/10/2018 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 14 lần 06/10/2018 20 lần
46 - 64 9 lần 10/11/2018 17 lần
01 - 10 8 lần 17/11/2018 13 lần
14 - 41 5 lần 08/12/2018 9 lần
35 - 53 4 lần 15/12/2018 22 lần
36 - 63 4 lần 15/12/2018 13 lần
37 - 73 4 lần 15/12/2018 12 lần
67 - 76 4 lần 15/12/2018 8 lần
25 - 52 3 lần 22/12/2018 19 lần
34 - 43 3 lần 22/12/2018 32 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 27 lần 07/07/2018 35 lần
3 24 lần 28/07/2018 20 lần
6 17 lần 15/09/2018 48 lần
1 9 lần 10/11/2018 43 lần
4 5 lần 08/12/2018 44 lần
0 4 lần 15/12/2018 34 lần
9 3 lần 22/12/2018 39 lần
5 2 lần 29/12/2018 41 lần
2 1 lần 05/01/2019 44 lần
7 0 lần 12/01/2019 36 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 60 lần 18/11/2017 32 lần
9 26 lần 14/07/2018 27 lần
7 22 lần 11/08/2018 53 lần
1 16 lần 22/09/2018 30 lần
3 13 lần 13/10/2018 45 lần
2 4 lần 15/12/2018 30 lần
6 3 lần 22/12/2018 33 lần
5 2 lần 29/12/2018 27 lần
0 1 lần 05/01/2019 37 lần
4 0 lần 12/01/2019 28 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 23 lần 04/08/2018 32 lần
9 18 lần 08/09/2018 70 lần
4 14 lần 06/10/2018 82 lần
7 9 lần 10/11/2018 72 lần
8 8 lần 17/11/2018 26 lần
6 5 lần 08/12/2018 36 lần
5 3 lần 22/12/2018 29 lần
0 2 lần 29/12/2018 46 lần
2 1 lần 05/01/2019 27 lần
1 0 lần 12/01/2019 28 lần
X