Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông, XSDNO ngày 20-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 26 lần 10/11/2018 26 lần
31 23 lần 01/12/2018 25 lần
26 21 lần 15/12/2018 21 lần
53 21 lần 15/12/2018 26 lần
44 19 lần 29/12/2018 26 lần
84 18 lần 05/01/2019 20 lần
33 16 lần 19/01/2019 21 lần
04 15 lần 26/01/2019 24 lần
42 14 lần 02/02/2019 17 lần
54 14 lần 02/02/2019 33 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 - 42 12 lần 16/02/2019 16 lần
23 - 32 9 lần 09/03/2019 12 lần
09 - 90 7 lần 23/03/2019 19 lần
28 - 82 7 lần 23/03/2019 19 lần
48 - 84 6 lần 30/03/2019 13 lần
45 - 54 5 lần 06/04/2019 9 lần
46 - 64 5 lần 06/04/2019 17 lần
18 - 81 4 lần 13/04/2019 11 lần
35 - 53 4 lần 13/04/2019 22 lần
67 - 76 4 lần 13/04/2019 8 lần
X