Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
88 23 lần 23/11/2019 24 lần
60 22 lần 30/11/2019 22 lần
58 19 lần 21/12/2019 26 lần
68 19 lần 21/12/2019 27 lần
06 18 lần 28/12/2019 22 lần
17 18 lần 28/12/2019 41 lần
42 17 lần 04/01/2020 31 lần
65 17 lần 04/01/2020 19 lần
59 16 lần 11/01/2020 33 lần
74 16 lần 11/01/2020 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 18 lần 28/12/2019 12 lần
56 - 65 13 lần 01/02/2020 10 lần
59 - 95 13 lần 01/02/2020 17 lần
26 - 62 9 lần 29/02/2020 13 lần
17 - 71 8 lần 07/03/2020 20 lần
18 - 81 6 lần 21/03/2020 11 lần
23 - 32 6 lần 21/03/2020 33 lần
36 - 63 6 lần 21/03/2020 13 lần
05 - 50 4 lần 25/04/2020 17 lần
08 - 80 4 lần 25/04/2020 18 lần
X