Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông, XSDNO ngày 21-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 31 lần 09/02/2019 34 lần
32 27 lần 09/03/2019 27 lần
09 25 lần 23/03/2019 27 lần
58 21 lần 20/04/2019 26 lần
55 19 lần 04/05/2019 19 lần
17 18 lần 11/05/2019 41 lần
71 18 lần 11/05/2019 21 lần
77 17 lần 18/05/2019 17 lần
87 16 lần 25/05/2019 19 lần
41 14 lần 08/06/2019 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 27 lần 09/03/2019 12 lần
17 - 71 18 lần 11/05/2019 15 lần
58 - 85 13 lần 15/06/2019 11 lần
47 - 74 9 lần 13/07/2019 15 lần
38 - 83 7 lần 27/07/2019 14 lần
18 - 81 6 lần 03/08/2019 11 lần
26 - 62 5 lần 10/08/2019 13 lần
16 - 61 4 lần 17/08/2019 17 lần
49 - 94 4 lần 17/08/2019 13 lần
78 - 87 4 lần 17/08/2019 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 62 lần 07/07/2018 35 lần
5 16 lần 25/05/2019 41 lần
7 9 lần 13/07/2019 36 lần
2 8 lần 20/07/2019 44 lần
4 7 lần 27/07/2019 44 lần
3 4 lần 17/08/2019 25 lần
1 3 lần 24/08/2019 43 lần
0 2 lần 31/08/2019 34 lần
6 1 lần 07/09/2019 48 lần
9 0 lần 14/09/2019 39 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 26 lần 16/03/2019 28 lần
1 23 lần 06/04/2019 30 lần
4 14 lần 08/06/2019 28 lần
2 12 lần 22/06/2019 30 lần
8 7 lần 27/07/2019 64 lần
3 6 lần 03/08/2019 45 lần
5 3 lần 24/08/2019 27 lần
6 2 lần 31/08/2019 33 lần
0 1 lần 07/09/2019 37 lần
7 0 lần 14/09/2019 53 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 43 lần 17/11/2018 26 lần
5 32 lần 02/02/2019 29 lần
0 17 lần 18/05/2019 46 lần
7 11 lần 29/06/2019 72 lần
4 10 lần 06/07/2019 82 lần
2 7 lần 27/07/2019 27 lần
9 6 lần 03/08/2019 70 lần
1 5 lần 10/08/2019 28 lần
3 4 lần 17/08/2019 32 lần
6 0 lần 14/09/2019 36 lần
X