Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 23 lần 31/08/2019 23 lần
67 19 lần 28/09/2019 44 lần
79 19 lần 28/09/2019 20 lần
38 14 lần 02/11/2019 25 lần
94 13 lần 09/11/2019 32 lần
43 12 lần 16/11/2019 38 lần
83 12 lần 16/11/2019 32 lần
04 11 lần 23/11/2019 24 lần
88 11 lần 23/11/2019 24 lần
19 10 lần 30/11/2019 32 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 12 lần 16/11/2019 14 lần
03 - 30 9 lần 07/12/2019 11 lần
27 - 72 9 lần 07/12/2019 11 lần
79 - 97 8 lần 14/12/2019 20 lần
06 - 60 6 lần 28/12/2019 12 lần
89 - 98 5 lần 04/01/2020 11 lần
07 - 70 4 lần 11/01/2020 16 lần
45 - 54 4 lần 11/01/2020 10 lần
47 - 74 4 lần 11/01/2020 15 lần
13 - 31 3 lần 18/01/2020 25 lần
X