Lo gan Đắk Nông – Thống kê lo gan XSDNO

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Nông, XSDNO ngày 24-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
43 20 lần 27/10/2018 38 lần
78 20 lần 27/10/2018 31 lần
17 18 lần 10/11/2018 41 lần
50 18 lần 10/11/2018 18 lần
41 17 lần 17/11/2018 26 lần
49 17 lần 17/11/2018 20 lần
18 16 lần 24/11/2018 21 lần
31 15 lần 01/12/2018 25 lần
02 13 lần 15/12/2018 15 lần
26 13 lần 15/12/2018 16 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 7 lần 26/01/2019 14 lần
27 - 72 7 lần 26/01/2019 11 lần
03 - 30 6 lần 02/02/2019 11 lần
16 - 61 5 lần 09/02/2019 17 lần
13 - 31 4 lần 16/02/2019 25 lần
18 - 81 4 lần 16/02/2019 11 lần
24 - 42 4 lần 16/02/2019 16 lần
56 - 65 4 lần 16/02/2019 10 lần
69 - 96 4 lần 16/02/2019 14 lần
78 - 87 4 lần 16/02/2019 11 lần
X