Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
71 41 lần 23/07/2019 41 lần
02 30 lần 08/10/2019 30 lần
70 29 lần 15/10/2019 29 lần
69 24 lần 19/11/2019 24 lần
27 23 lần 26/11/2019 30 lần
64 18 lần 31/12/2019 18 lần
15 15 lần 21/01/2020 20 lần
41 15 lần 21/01/2020 28 lần
42 14 lần 28/01/2020 20 lần
32 13 lần 04/02/2020 27 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 11 lần 18/02/2020 11 lần
23 - 32 9 lần 03/03/2020 27 lần
14 - 41 7 lần 17/03/2020 16 lần
01 - 10 6 lần 24/03/2020 12 lần
15 - 51 6 lần 24/03/2020 14 lần
19 - 91 5 lần 31/03/2020 15 lần
69 - 96 5 lần 31/03/2020 11 lần
03 - 30 4 lần 28/04/2020 12 lần
16 - 61 4 lần 28/04/2020 10 lần
25 - 52 3 lần 05/05/2020 17 lần
X