Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk, XSDLK ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 47 lần 16/10/2018 47 lần
55 20 lần 23/04/2019 29 lần
38 19 lần 30/04/2019 19 lần
80 18 lần 07/05/2019 19 lần
87 17 lần 14/05/2019 23 lần
77 14 lần 04/06/2019 21 lần
36 13 lần 11/06/2019 20 lần
83 13 lần 11/06/2019 25 lần
18 12 lần 18/06/2019 29 lần
03 11 lần 25/06/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 13 lần 11/06/2019 12 lần
08 - 80 10 lần 02/07/2019 14 lần
18 - 81 10 lần 02/07/2019 10 lần
67 - 76 9 lần 09/07/2019 18 lần
09 - 90 4 lần 13/08/2019 16 lần
23 - 32 3 lần 20/08/2019 27 lần
46 - 64 3 lần 20/08/2019 9 lần
79 - 97 3 lần 20/08/2019 15 lần
01 - 10 2 lần 27/08/2019 12 lần
26 - 62 2 lần 27/08/2019 11 lần
X