Lo gan Đắk Lắk – Thống kê lo gan XSDLK

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đắk Lắk

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
87 25 lần 14/05/2019 25 lần
83 21 lần 11/06/2019 25 lần
18 20 lần 18/06/2019 29 lần
49 18 lần 02/07/2019 26 lần
11 16 lần 16/07/2019 36 lần
71 15 lần 23/07/2019 19 lần
98 13 lần 06/08/2019 29 lần
50 12 lần 13/08/2019 29 lần
82 12 lần 13/08/2019 27 lần
23 11 lần 20/08/2019 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 6 lần 24/09/2019 27 lần
58 - 85 5 lần 01/10/2019 14 lần
68 - 86 5 lần 01/10/2019 18 lần
78 - 87 5 lần 01/10/2019 11 lần
79 - 97 5 lần 01/10/2019 15 lần
04 - 40 4 lần 08/10/2019 10 lần
15 - 51 4 lần 08/10/2019 12 lần
57 - 75 4 lần 08/10/2019 13 lần
02 - 20 3 lần 15/10/2019 15 lần
07 - 70 3 lần 15/10/2019 15 lần
X