Lo gan Đồng Nai – Thống kê lo gan XSDN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Nai, XSDN ngày 14-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 19 lần 22/05/2019 24 lần
69 16 lần 12/06/2019 25 lần
01 14 lần 26/06/2019 26 lần
32 14 lần 26/06/2019 27 lần
97 14 lần 26/06/2019 21 lần
21 13 lần 03/07/2019 25 lần
19 12 lần 10/07/2019 27 lần
75 12 lần 10/07/2019 33 lần
42 11 lần 17/07/2019 18 lần
61 10 lần 24/07/2019 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 - 32 8 lần 07/08/2019 12 lần
25 - 52 6 lần 21/08/2019 11 lần
04 - 40 5 lần 28/08/2019 17 lần
12 - 21 5 lần 28/08/2019 14 lần
17 - 71 5 lần 28/08/2019 11 lần
36 - 63 4 lần 04/09/2019 12 lần
48 - 84 4 lần 04/09/2019 9 lần
24 - 42 3 lần 11/09/2019 14 lần
27 - 72 3 lần 11/09/2019 13 lần
57 - 75 3 lần 11/09/2019 15 lần
X