Lo gan Đồng Nai – Thống kê lo gan XSDN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Nai, XSDN ngày 26-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 30 lần 17/10/2018 30 lần
74 30 lần 17/10/2018 30 lần
29 19 lần 02/01/2019 23 lần
02 16 lần 23/01/2019 19 lần
59 16 lần 23/01/2019 20 lần
60 16 lần 23/01/2019 34 lần
96 16 lần 23/01/2019 23 lần
37 14 lần 06/02/2019 16 lần
48 14 lần 06/02/2019 22 lần
98 13 lần 13/02/2019 28 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
02 - 20 11 lần 27/02/2019 11 lần
59 - 95 7 lần 27/03/2019 9 lần
04 - 40 6 lần 03/04/2019 17 lần
34 - 43 6 lần 03/04/2019 11 lần
45 - 54 6 lần 03/04/2019 16 lần
48 - 84 6 lần 03/04/2019 9 lần
69 - 96 5 lần 10/04/2019 17 lần
89 - 98 5 lần 10/04/2019 14 lần
06 - 60 4 lần 17/04/2019 13 lần
12 - 21 4 lần 17/04/2019 14 lần
X