Lo gan Đồng Nai – Thống kê lo gan XSDN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Nai, XSDN ngày 22-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 43 lần 17/10/2018 43 lần
96 29 lần 23/01/2019 29 lần
68 20 lần 27/03/2019 20 lần
33 16 lần 24/04/2019 18 lần
18 14 lần 08/05/2019 30 lần
63 14 lần 08/05/2019 19 lần
00 13 lần 15/05/2019 19 lần
48 12 lần 22/05/2019 22 lần
58 12 lần 22/05/2019 24 lần
60 12 lần 22/05/2019 34 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 9 lần 12/06/2019 17 lần
06 - 60 8 lần 19/06/2019 13 lần
18 - 81 7 lần 26/06/2019 10 lần
12 - 21 6 lần 03/07/2019 14 lần
19 - 91 5 lần 10/07/2019 14 lần
79 - 97 5 lần 10/07/2019 10 lần
04 - 40 4 lần 17/07/2019 17 lần
09 - 90 4 lần 17/07/2019 14 lần
57 - 75 4 lần 17/07/2019 15 lần
14 - 41 3 lần 24/07/2019 13 lần
X