Lo gan Đồng Nai – Thống kê lo gan XSDN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Nai

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
94 25 lần 21/08/2019 28 lần
62 22 lần 11/09/2019 22 lần
33 21 lần 18/09/2019 21 lần
82 19 lần 02/10/2019 19 lần
28 18 lần 09/10/2019 18 lần
81 18 lần 09/10/2019 18 lần
88 16 lần 23/10/2019 19 lần
13 15 lần 30/10/2019 19 lần
87 14 lần 06/11/2019 31 lần
14 13 lần 13/11/2019 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 18 lần 09/10/2019 9 lần
38 - 83 9 lần 11/12/2019 23 lần
68 - 86 7 lần 25/12/2019 12 lần
78 - 87 7 lần 25/12/2019 13 lần
07 - 70 6 lần 01/01/2020 8 lần
13 - 31 6 lần 01/01/2020 12 lần
16 - 61 5 lần 08/01/2020 18 lần
18 - 81 4 lần 15/01/2020 13 lần
37 - 73 4 lần 15/01/2020 12 lần
48 - 84 4 lần 15/01/2020 9 lần
X