Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 24-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
15 28 lần 31/12/2018 28 lần
00 23 lần 04/02/2019 31 lần
46 19 lần 04/03/2019 26 lần
38 17 lần 18/03/2019 23 lần
28 16 lần 25/03/2019 23 lần
18 15 lần 01/04/2019 19 lần
33 15 lần 01/04/2019 20 lần
74 15 lần 01/04/2019 28 lần
80 11 lần 29/04/2019 17 lần
07 9 lần 13/05/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 8 lần 20/05/2019 20 lần
25 - 52 7 lần 27/05/2019 14 lần
12 - 21 6 lần 03/06/2019 9 lần
17 - 71 5 lần 10/06/2019 13 lần
06 - 60 4 lần 17/06/2019 13 lần
09 - 90 4 lần 17/06/2019 18 lần
69 - 96 4 lần 17/06/2019 13 lần
03 - 30 3 lần 24/06/2019 9 lần
04 - 40 3 lần 24/06/2019 13 lần
34 - 43 3 lần 24/06/2019 15 lần
X