Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 19-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
73 16 lần 20/05/2019 24 lần
83 16 lần 20/05/2019 42 lần
52 15 lần 27/05/2019 15 lần
53 15 lần 27/05/2019 24 lần
21 14 lần 03/06/2019 26 lần
57 14 lần 03/06/2019 23 lần
06 12 lần 17/06/2019 17 lần
55 12 lần 17/06/2019 24 lần
76 12 lần 17/06/2019 12 lần
03 11 lần 24/06/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
35 - 53 8 lần 15/07/2019 11 lần
67 - 76 8 lần 15/07/2019 9 lần
46 - 64 6 lần 29/07/2019 12 lần
37 - 73 5 lần 05/08/2019 12 lần
79 - 97 4 lần 12/08/2019 10 lần
12 - 21 3 lần 19/08/2019 10 lần
18 - 81 3 lần 19/08/2019 12 lần
24 - 42 3 lần 19/08/2019 12 lần
29 - 92 3 lần 19/08/2019 18 lần
78 - 87 3 lần 19/08/2019 17 lần
X