Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 24 lần 02/09/2019 24 lần
75 24 lần 02/09/2019 24 lần
82 24 lần 02/09/2019 34 lần
12 19 lần 07/10/2019 19 lần
69 18 lần 14/10/2019 21 lần
72 18 lần 14/10/2019 18 lần
20 17 lần 21/10/2019 28 lần
18 16 lần 28/10/2019 19 lần
27 15 lần 04/11/2019 21 lần
08 14 lần 11/11/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 - 72 15 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 10 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 7 lần 30/12/2019 13 lần
45 - 54 5 lần 13/01/2020 13 lần
57 - 75 5 lần 13/01/2020 15 lần
15 - 51 4 lần 20/01/2020 11 lần
02 - 20 3 lần 27/01/2020 12 lần
04 - 40 3 lần 27/01/2020 13 lần
07 - 70 3 lần 27/01/2020 19 lần
47 - 74 3 lần 27/01/2020 14 lần
X