Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
83 39 lần 14/05/2018 39 lần
25 21 lần 17/09/2018 22 lần
38 19 lần 01/10/2018 23 lần
94 18 lần 08/10/2018 18 lần
81 17 lần 15/10/2018 32 lần
26 16 lần 22/10/2018 21 lần
82 16 lần 22/10/2018 34 lần
30 13 lần 12/11/2018 17 lần
37 12 lần 19/11/2018 47 lần
86 12 lần 19/11/2018 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 - 83 19 lần 01/10/2018 18 lần
25 - 52 9 lần 10/12/2018 14 lần
37 - 73 9 lần 10/12/2018 12 lần
29 - 92 8 lần 17/12/2018 18 lần
47 - 74 6 lần 31/12/2018 9 lần
69 - 96 6 lần 31/12/2018 13 lần
45 - 54 5 lần 07/01/2019 9 lần
15 - 51 4 lần 14/01/2019 11 lần
18 - 81 4 lần 14/01/2019 12 lần
03 - 30 3 lần 21/01/2019 9 lần
X