Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 23-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 18 lần 10/12/2018 18 lần
73 18 lần 10/12/2018 24 lần
47 17 lần 17/12/2018 22 lần
15 15 lần 31/12/2018 20 lần
96 15 lần 31/12/2018 21 lần
45 14 lần 07/01/2019 29 lần
02 13 lần 14/01/2019 17 lần
35 12 lần 21/01/2019 20 lần
41 11 lần 28/01/2019 34 lần
00 10 lần 04/02/2019 31 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 - 61 7 lần 25/02/2019 14 lần
49 - 94 7 lần 25/02/2019 10 lần
67 - 76 7 lần 25/02/2019 9 lần
46 - 64 6 lần 04/03/2019 12 lần
12 - 21 5 lần 11/03/2019 9 lần
69 - 96 5 lần 11/03/2019 13 lần
79 - 97 5 lần 11/03/2019 10 lần
14 - 41 4 lần 18/03/2019 15 lần
29 - 92 4 lần 18/03/2019 18 lần
36 - 63 4 lần 18/03/2019 9 lần
X