Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 19 lần 27/05/2019 19 lần
57 18 lần 03/06/2019 23 lần
55 16 lần 17/06/2019 24 lần
43 15 lần 24/06/2019 35 lần
64 15 lần 24/06/2019 27 lần
23 13 lần 08/07/2019 16 lần
77 13 lần 08/07/2019 14 lần
35 12 lần 15/07/2019 20 lần
68 12 lần 15/07/2019 18 lần
22 11 lần 22/07/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
46 - 64 10 lần 29/07/2019 12 lần
05 - 50 5 lần 02/09/2019 13 lần
36 - 63 5 lần 02/09/2019 10 lần
57 - 75 5 lần 02/09/2019 15 lần
07 - 70 4 lần 09/09/2019 15 lần
01 - 10 3 lần 16/09/2019 13 lần
25 - 52 3 lần 16/09/2019 14 lần
26 - 62 3 lần 16/09/2019 13 lần
34 - 43 3 lần 16/09/2019 15 lần
03 - 30 2 lần 23/09/2019 9 lần
X