Lo gan Đồng Tháp – Thống kê lo gan XSDT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đồng Tháp, XSDT ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
00 27 lần 04/02/2019 31 lần
33 19 lần 01/04/2019 20 lần
74 19 lần 01/04/2019 28 lần
50 13 lần 13/05/2019 23 lần
34 12 lần 20/05/2019 20 lần
56 12 lần 20/05/2019 20 lần
61 12 lần 20/05/2019 28 lần
73 12 lần 20/05/2019 24 lần
83 12 lần 20/05/2019 42 lần
52 11 lần 27/05/2019 14 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 8 lần 17/06/2019 13 lần
69 - 96 8 lần 17/06/2019 13 lần
34 - 43 7 lần 24/06/2019 15 lần
45 - 54 6 lần 01/07/2019 13 lần
23 - 32 5 lần 08/07/2019 15 lần
56 - 65 5 lần 08/07/2019 13 lần
35 - 53 4 lần 15/07/2019 11 lần
47 - 74 4 lần 15/07/2019 14 lần
67 - 76 4 lần 15/07/2019 9 lần
68 - 86 4 lần 15/07/2019 17 lần
X