Lo gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
31 21 lần 13/09/2019 37 lần
10 20 lần 20/09/2019 22 lần
45 20 lần 20/09/2019 24 lần
05 15 lần 25/10/2019 31 lần
49 15 lần 25/10/2019 21 lần
98 15 lần 25/10/2019 22 lần
44 14 lần 01/11/2019 24 lần
81 14 lần 01/11/2019 20 lần
56 13 lần 08/11/2019 34 lần
18 12 lần 15/11/2019 14 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 12 lần 15/11/2019 12 lần
89 - 98 12 lần 15/11/2019 10 lần
45 - 54 10 lần 29/11/2019 12 lần
13 - 31 8 lần 13/12/2019 12 lần
17 - 71 6 lần 27/12/2019 11 lần
35 - 53 6 lần 27/12/2019 11 lần
49 - 94 6 lần 27/12/2019 11 lần
39 - 93 5 lần 03/01/2020 12 lần
05 - 50 4 lần 10/01/2020 9 lần
29 - 92 4 lần 10/01/2020 10 lần
X