Lo gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai, XSGL ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 30 lần 15/06/2018 30 lần
45 21 lần 17/08/2018 24 lần
79 20 lần 24/08/2018 37 lần
94 17 lần 14/09/2018 17 lần
42 16 lần 21/09/2018 29 lần
91 16 lần 21/09/2018 19 lần
13 15 lần 28/09/2018 20 lần
33 15 lần 28/09/2018 18 lần
85 15 lần 28/09/2018 24 lần
41 14 lần 05/10/2018 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 - 94 11 lần 26/10/2018 9 lần
17 - 71 10 lần 02/11/2018 11 lần
79 - 97 8 lần 16/11/2018 19 lần
24 - 42 6 lần 30/11/2018 14 lần
57 - 75 6 lần 30/11/2018 12 lần
28 - 82 5 lần 07/12/2018 13 lần
58 - 85 5 lần 07/12/2018 13 lần
18 - 81 4 lần 14/12/2018 12 lần
37 - 73 4 lần 14/12/2018 11 lần
47 - 74 4 lần 14/12/2018 14 lần
X