Lo gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai, XSGL ngày 22-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
94 26 lần 14/09/2018 26 lần
33 24 lần 28/09/2018 24 lần
11 18 lần 09/11/2018 30 lần
59 17 lần 16/11/2018 20 lần
97 17 lần 16/11/2018 23 lần
82 16 lần 23/11/2018 27 lần
88 16 lần 23/11/2018 22 lần
75 15 lần 30/11/2018 23 lần
73 14 lần 07/12/2018 16 lần
74 13 lần 14/12/2018 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 12 lần 21/12/2018 26 lần
46 - 64 10 lần 04/01/2019 17 lần
28 - 82 8 lần 18/01/2019 13 lần
47 - 74 7 lần 25/01/2019 14 lần
57 - 75 7 lần 25/01/2019 12 lần
35 - 53 6 lần 01/02/2019 11 lần
37 - 73 6 lần 01/02/2019 11 lần
23 - 32 5 lần 08/02/2019 14 lần
27 - 72 5 lần 08/02/2019 9 lần
29 - 92 5 lần 08/02/2019 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 98 lần 28/04/2017 26 lần
3 24 lần 28/09/2018 73 lần
2 22 lần 12/10/2018 32 lần
4 20 lần 26/10/2018 34 lần
6 7 lần 25/01/2019 33 lần
8 4 lần 15/02/2019 31 lần
7 3 lần 22/02/2019 32 lần
1 2 lần 01/03/2019 24 lần
9 1 lần 08/03/2019 30 lần
0 0 lần 15/03/2019 18 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 28 lần 31/08/2018 28 lần
3 27 lần 07/09/2018 59 lần
9 17 lần 16/11/2018 40 lần
6 14 lần 07/12/2018 44 lần
2 12 lần 21/12/2018 35 lần
4 10 lần 04/01/2019 39 lần
1 4 lần 15/02/2019 53 lần
7 2 lần 01/03/2019 42 lần
5 1 lần 08/03/2019 27 lần
8 0 lần 15/03/2019 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 40 lần 08/06/2018 31 lần
7 24 lần 28/09/2018 29 lần
2 23 lần 05/10/2018 35 lần
0 16 lần 23/11/2018 47 lần
3 12 lần 21/12/2018 37 lần
1 7 lần 25/01/2019 40 lần
6 6 lần 01/02/2019 54 lần
9 4 lần 15/02/2019 30 lần
4 1 lần 08/03/2019 59 lần
8 0 lần 15/03/2019 30 lần
X