Lo gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
21 27 lần 05/07/2019 36 lần
63 27 lần 05/07/2019 27 lần
55 20 lần 23/08/2019 32 lần
31 17 lần 13/09/2019 37 lần
10 16 lần 20/09/2019 22 lần
45 16 lần 20/09/2019 24 lần
84 16 lần 20/09/2019 22 lần
20 13 lần 11/10/2019 22 lần
19 12 lần 18/10/2019 23 lần
78 12 lần 18/10/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 8 lần 15/11/2019 12 lần
89 - 98 8 lần 15/11/2019 10 lần
01 - 10 7 lần 22/11/2019 11 lần
26 - 62 7 lần 22/11/2019 16 lần
36 - 63 6 lần 29/11/2019 11 lần
45 - 54 6 lần 29/11/2019 12 lần
13 - 31 4 lần 13/12/2019 12 lần
68 - 86 4 lần 13/12/2019 8 lần
03 - 30 3 lần 20/12/2019 14 lần
24 - 42 3 lần 20/12/2019 14 lần
X