Lo gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai, XSGL ngày 17-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
44 21 lần 12/04/2019 24 lần
33 17 lần 10/05/2019 30 lần
49 15 lần 24/05/2019 21 lần
76 15 lần 24/05/2019 24 lần
25 14 lần 31/05/2019 35 lần
96 14 lần 31/05/2019 16 lần
36 13 lần 07/06/2019 38 lần
75 13 lần 07/06/2019 26 lần
01 10 lần 28/06/2019 27 lần
45 10 lần 28/06/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 - 63 9 lần 05/07/2019 10 lần
47 - 74 7 lần 19/07/2019 14 lần
04 - 40 5 lần 02/08/2019 12 lần
06 - 60 5 lần 02/08/2019 8 lần
19 - 91 4 lần 09/08/2019 16 lần
39 - 93 4 lần 09/08/2019 12 lần
56 - 65 4 lần 09/08/2019 16 lần
89 - 98 4 lần 09/08/2019 10 lần
03 - 30 3 lần 16/08/2019 14 lần
49 - 94 3 lần 16/08/2019 11 lần
X