Lo gan Hậu Giang – Thống kê lo gan XSHG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Hậu Giang, XSHG ngày 19-01-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38 29 lần 23/06/2018 29 lần
18 25 lần 21/07/2018 25 lần
92 23 lần 04/08/2018 23 lần
34 15 lần 29/09/2018 17 lần
69 15 lần 29/09/2018 20 lần
57 14 lần 06/10/2018 56 lần
61 14 lần 06/10/2018 19 lần
46 13 lần 13/10/2018 26 lần
63 13 lần 13/10/2018 19 lần
75 13 lần 13/10/2018 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 13 lần 13/10/2018 11 lần
46 - 64 11 lần 27/10/2018 13 lần
34 - 43 9 lần 10/11/2018 10 lần
18 - 81 7 lần 24/11/2018 11 lần
59 - 95 7 lần 24/11/2018 12 lần
69 - 96 7 lần 24/11/2018 12 lần
47 - 74 5 lần 08/12/2018 17 lần
48 - 84 5 lần 08/12/2018 13 lần
49 - 94 5 lần 08/12/2018 12 lần
03 - 30 4 lần 15/12/2018 10 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 19 lần 01/09/2018 36 lần
9 14 lần 06/10/2018 22 lần
8 9 lần 10/11/2018 33 lần
0 8 lần 17/11/2018 31 lần
5 6 lần 01/12/2018 58 lần
2 5 lần 08/12/2018 32 lần
4 4 lần 15/12/2018 34 lần
6 3 lần 22/12/2018 52 lần
1 1 lần 05/01/2019 19 lần
3 0 lần 12/01/2019 29 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 48 lần 10/02/2018 27 lần
5 24 lần 28/07/2018 59 lần
3 23 lần 04/08/2018 23 lần
2 16 lần 22/09/2018 22 lần
4 10 lần 03/11/2018 28 lần
7 9 lần 10/11/2018 35 lần
0 7 lần 24/11/2018 26 lần
6 5 lần 08/12/2018 44 lần
8 3 lần 22/12/2018 35 lần
1 0 lần 12/01/2019 40 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 22 lần 11/08/2018 39 lần
7 17 lần 15/09/2018 33 lần
6 15 lần 29/09/2018 29 lần
9 14 lần 06/10/2018 31 lần
0 11 lần 27/10/2018 19 lần
3 6 lần 01/12/2018 32 lần
8 5 lần 08/12/2018 26 lần
5 4 lần 15/12/2018 29 lần
2 1 lần 05/01/2019 18 lần
4 0 lần 12/01/2019 39 lần
X