Lo gan Hậu Giang – Thống kê lo gan XSHG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Hậu Giang, XSHG ngày 24-03-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
75 22 lần 13/10/2018 23 lần
48 19 lần 03/11/2018 20 lần
66 17 lần 17/11/2018 17 lần
80 16 lần 24/11/2018 19 lần
81 16 lần 24/11/2018 18 lần
45 14 lần 08/12/2018 15 lần
49 14 lần 08/12/2018 44 lần
78 14 lần 08/12/2018 28 lần
15 12 lần 22/12/2018 19 lần
23 12 lần 22/12/2018 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
56 - 65 10 lần 05/01/2019 12 lần
23 - 32 8 lần 19/01/2019 14 lần
18 - 81 7 lần 26/01/2019 11 lần
29 - 92 5 lần 09/02/2019 15 lần
06 - 60 4 lần 16/02/2019 15 lần
48 - 84 4 lần 16/02/2019 13 lần
49 - 94 4 lần 16/02/2019 12 lần
89 - 98 4 lần 16/02/2019 18 lần
08 - 80 3 lần 23/02/2019 12 lần
09 - 90 3 lần 23/02/2019 11 lần
X