Lo gan Hậu Giang – Thống kê lo gan XSHG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Hậu Giang, XSHG ngày 20-05-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
66 25 lần 17/11/2018 25 lần
81 24 lần 24/11/2018 24 lần
33 16 lần 19/01/2019 28 lần
97 16 lần 19/01/2019 22 lần
07 15 lần 26/01/2019 22 lần
18 15 lần 26/01/2019 26 lần
05 14 lần 02/02/2019 19 lần
92 14 lần 02/02/2019 25 lần
43 12 lần 16/02/2019 16 lần
20 11 lần 23/02/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 26/01/2019 11 lần
05 - 50 9 lần 09/03/2019 9 lần
58 - 85 9 lần 09/03/2019 16 lần
34 - 43 8 lần 16/03/2019 11 lần
02 - 20 6 lần 30/03/2019 14 lần
06 - 60 6 lần 30/03/2019 15 lần
27 - 72 6 lần 30/03/2019 15 lần
38 - 83 5 lần 06/04/2019 15 lần
19 - 91 4 lần 13/04/2019 12 lần
48 - 84 4 lần 13/04/2019 13 lần
X