Lo gan TPHCM – Thống kê lo gan XSHCM

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số TPHCM, XSHCM ngày 23-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
72 26 lần 18/05/2019 31 lần
06 19 lần 10/06/2019 27 lần
14 15 lần 24/06/2019 33 lần
37 15 lần 24/06/2019 33 lần
55 15 lần 24/06/2019 19 lần
60 11 lần 08/07/2019 31 lần
66 11 lần 08/07/2019 24 lần
73 11 lần 08/07/2019 25 lần
83 11 lần 08/07/2019 34 lần
45 10 lần 13/07/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 11 lần 08/07/2019 12 lần
37 - 73 11 lần 08/07/2019 14 lần
14 - 41 8 lần 20/07/2019 16 lần
36 - 63 6 lần 27/07/2019 18 lần
12 - 21 4 lần 03/08/2019 16 lần
23 - 32 4 lần 03/08/2019 20 lần
35 - 53 3 lần 05/08/2019 15 lần
69 - 96 3 lần 05/08/2019 12 lần
03 - 30 2 lần 10/08/2019 11 lần
04 - 40 2 lần 10/08/2019 23 lần
X