Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 22 lần 02/12/2019 22 lần
33 19 lần 23/12/2019 23 lần
12 17 lần 06/01/2020 25 lần
21 16 lần 13/01/2020 24 lần
53 16 lần 13/01/2020 20 lần
90 15 lần 20/01/2020 18 lần
58 14 lần 27/01/2020 30 lần
60 13 lần 03/02/2020 22 lần
44 12 lần 10/02/2020 18 lần
52 12 lần 10/02/2020 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 16 lần 13/01/2020 16 lần
58 - 85 8 lần 09/03/2020 17 lần
34 - 43 6 lần 23/03/2020 22 lần
59 - 95 6 lần 23/03/2020 12 lần
24 - 42 5 lần 30/03/2020 14 lần
25 - 52 5 lần 30/03/2020 12 lần
07 - 70 4 lần 27/04/2020 15 lần
39 - 93 4 lần 27/04/2020 17 lần
45 - 54 4 lần 27/04/2020 18 lần
01 - 10 3 lần 04/05/2020 13 lần
X