Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 19 lần 15/07/2019 19 lần
41 18 lần 22/07/2019 21 lần
24 17 lần 29/07/2019 22 lần
43 16 lần 05/08/2019 29 lần
77 16 lần 05/08/2019 26 lần
15 15 lần 12/08/2019 20 lần
12 14 lần 19/08/2019 25 lần
78 13 lần 26/08/2019 21 lần
87 13 lần 26/08/2019 20 lần
45 12 lần 02/09/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 13 lần 26/08/2019 13 lần
18 - 81 8 lần 30/09/2019 13 lần
48 - 84 7 lần 07/10/2019 9 lần
12 - 21 6 lần 14/10/2019 13 lần
79 - 97 6 lần 14/10/2019 11 lần
89 - 98 6 lần 14/10/2019 12 lần
67 - 76 5 lần 21/10/2019 16 lần
14 - 41 4 lần 28/10/2019 11 lần
15 - 51 4 lần 28/10/2019 12 lần
58 - 85 4 lần 28/10/2019 17 lần
X