Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 22-08-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
82 28 lần 28/01/2019 28 lần
32 19 lần 01/04/2019 19 lần
42 14 lần 06/05/2019 21 lần
79 13 lần 13/05/2019 18 lần
08 11 lần 27/05/2019 22 lần
78 11 lần 27/05/2019 21 lần
83 11 lần 27/05/2019 36 lần
30 10 lần 03/06/2019 26 lần
71 10 lần 03/06/2019 22 lần
21 9 lần 10/06/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 - 62 6 lần 01/07/2019 8 lần
68 - 86 6 lần 01/07/2019 10 lần
23 - 32 5 lần 08/07/2019 9 lần
01 - 10 3 lần 22/07/2019 13 lần
78 - 87 3 lần 22/07/2019 10 lần
79 - 97 3 lần 22/07/2019 11 lần
09 - 90 2 lần 29/07/2019 17 lần
16 - 61 2 lần 29/07/2019 13 lần
24 - 42 2 lần 29/07/2019 10 lần
27 - 72 2 lần 29/07/2019 14 lần
X