Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 17-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
42 22 lần 06/05/2019 22 lần
66 16 lần 17/06/2019 16 lần
37 15 lần 24/06/2019 20 lần
62 14 lần 01/07/2019 16 lần
68 14 lần 01/07/2019 14 lần
00 12 lần 15/07/2019 18 lần
16 12 lần 15/07/2019 18 lần
31 12 lần 15/07/2019 32 lần
41 11 lần 22/07/2019 21 lần
90 11 lần 22/07/2019 18 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 - 90 10 lần 29/07/2019 17 lần
24 - 42 10 lần 29/07/2019 10 lần
37 - 73 9 lần 05/08/2019 20 lần
15 - 51 8 lần 12/08/2019 12 lần
49 - 94 7 lần 19/08/2019 16 lần
78 - 87 6 lần 26/08/2019 10 lần
14 - 41 4 lần 09/09/2019 11 lần
16 - 61 4 lần 09/09/2019 13 lần
19 - 91 4 lần 09/09/2019 17 lần
36 - 63 4 lần 09/09/2019 14 lần
X