Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 21-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
72 25 lần 20/08/2018 25 lần
39 21 lần 17/09/2018 30 lần
07 20 lần 24/09/2018 22 lần
31 19 lần 01/10/2018 22 lần
91 16 lần 22/10/2018 23 lần
01 15 lần 29/10/2018 22 lần
67 15 lần 29/10/2018 20 lần
89 15 lần 29/10/2018 21 lần
78 13 lần 12/11/2018 21 lần
37 12 lần 19/11/2018 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
13 - 31 8 lần 17/12/2018 13 lần
16 - 61 8 lần 17/12/2018 13 lần
01 - 10 6 lần 31/12/2018 13 lần
07 - 70 6 lần 31/12/2018 11 lần
19 - 91 5 lần 07/01/2019 17 lần
29 - 92 5 lần 07/01/2019 23 lần
34 - 43 5 lần 07/01/2019 22 lần
36 - 63 5 lần 07/01/2019 14 lần
37 - 73 4 lần 14/01/2019 20 lần
68 - 86 4 lần 14/01/2019 10 lần
X