Lo gan Huế – Thống kê lo gan XSTTH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 23-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 29 lần 24/09/2018 29 lần
31 28 lần 01/10/2018 28 lần
91 25 lần 22/10/2018 25 lần
40 20 lần 26/11/2018 21 lần
60 20 lần 26/11/2018 20 lần
09 18 lần 10/12/2018 18 lần
88 17 lần 17/12/2018 17 lần
96 17 lần 17/12/2018 21 lần
70 15 lần 31/12/2018 34 lần
99 15 lần 31/12/2018 38 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 15 lần 31/12/2018 11 lần
49 - 94 11 lần 28/01/2019 16 lần
69 - 96 10 lần 04/02/2019 12 lần
04 - 40 8 lần 18/02/2019 14 lần
57 - 75 6 lần 04/03/2019 12 lần
06 - 60 5 lần 11/03/2019 10 lần
09 - 90 5 lần 11/03/2019 13 lần
17 - 71 5 lần 11/03/2019 10 lần
39 - 93 5 lần 11/03/2019 17 lần
45 - 54 5 lần 11/03/2019 18 lần
X