Lo gan Kiên Giang – Thống kê lo gan XSKG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kiên Giang, XSKG ngày 17-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
21 28 lần 23/12/2018 28 lần
83 25 lần 13/01/2019 25 lần
74 22 lần 03/02/2019 29 lần
47 18 lần 03/03/2019 22 lần
11 17 lần 10/03/2019 33 lần
05 14 lần 31/03/2019 20 lần
85 14 lần 31/03/2019 18 lần
02 13 lần 07/04/2019 30 lần
71 13 lần 07/04/2019 17 lần
34 12 lần 14/04/2019 37 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 18 lần 03/03/2019 16 lần
38 - 83 11 lần 21/04/2019 9 lần
69 - 96 8 lần 12/05/2019 15 lần
17 - 71 7 lần 19/05/2019 13 lần
05 - 50 6 lần 26/05/2019 15 lần
59 - 95 6 lần 26/05/2019 12 lần
01 - 10 5 lần 02/06/2019 17 lần
06 - 60 4 lần 09/06/2019 11 lần
12 - 21 4 lần 09/06/2019 15 lần
28 - 82 4 lần 09/06/2019 15 lần
X