Lo gan Kiên Giang – Thống kê lo gan XSKG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kiên Giang, XSKG ngày 22-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
97 16 lần 23/06/2019 34 lần
27 14 lần 07/07/2019 15 lần
43 14 lần 07/07/2019 24 lần
47 13 lần 14/07/2019 22 lần
48 13 lần 14/07/2019 21 lần
05 12 lần 21/07/2019 20 lần
45 12 lần 21/07/2019 23 lần
96 12 lần 21/07/2019 22 lần
68 11 lần 28/07/2019 15 lần
20 10 lần 04/08/2019 40 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 8 lần 18/08/2019 15 lần
16 - 61 5 lần 08/09/2019 15 lần
06 - 60 4 lần 15/09/2019 11 lần
12 - 21 4 lần 15/09/2019 15 lần
34 - 43 4 lần 15/09/2019 11 lần
18 - 81 3 lần 22/09/2019 14 lần
29 - 92 3 lần 22/09/2019 14 lần
48 - 84 3 lần 22/09/2019 11 lần
02 - 20 2 lần 29/09/2019 13 lần
04 - 40 2 lần 29/09/2019 12 lần
X