Lo gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa, XSKH ngày 22-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
52 24 lần 24/07/2019 24 lần
41 20 lần 07/08/2019 20 lần
97 20 lần 07/08/2019 24 lần
83 19 lần 11/08/2019 30 lần
21 17 lần 18/08/2019 25 lần
64 17 lần 18/08/2019 40 lần
39 16 lần 21/08/2019 25 lần
44 15 lần 25/08/2019 37 lần
70 15 lần 25/08/2019 23 lần
31 13 lần 01/09/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 - 70 8 lần 18/09/2019 14 lần
36 - 63 6 lần 25/09/2019 14 lần
45 - 54 5 lần 29/09/2019 25 lần
89 - 98 5 lần 29/09/2019 12 lần
03 - 30 4 lần 02/10/2019 13 lần
12 - 21 4 lần 02/10/2019 13 lần
26 - 62 4 lần 02/10/2019 15 lần
02 - 20 3 lần 06/10/2019 19 lần
08 - 80 3 lần 06/10/2019 13 lần
17 - 71 3 lần 06/10/2019 25 lần
X